Tekil Mesaj gösterimi
Alt 11 Eylül 2011, 13:48   #3 (permalink)
Death Surgeon

Hüseyiи. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 02 Ağustos 2011
Nerden: Karanlıklardan..
(Mesajlar): 8.363
(Konular): 2017
İlişki Durumu: Var
Burç:
Renkli Para : 403423
Aldığı Beğeni: 1931
Beğendikleri: 2395
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
ÖdülleriÜye Ödülleri: 1
Oscar Ödülü 
Standart

madde 37 - a) 1. beden haraketlerini bozmayan, primer veya sekonder spondiloartroz, osteitis kondansan, maden zehirlenmeleri, endokrin ya da metabolizma bozukluklarına bağlı hastalıklar, omurganın konjenital anomalileri (tüberküloz hariç), spondilit, v.b. (arızanın yerine göre kas ve iskelet sistemindeki maddelerin a dilimlerindeki fıkraları gereğince işlem yapılır.)
b) 1. beden haraketlerini bozan, primer ya da sekonder spondiloartroz, osteitis kondansan, sacro-ilitis, maden zehirlenmeleri, endokrin ya da metabolizma bozukluklarına bağlı hastalıklar, omurganın konjenital anomalileri (tüberküloz hariç), spondilit, v.b. (arızanın yerine göre kas ve iskelet sistemindeki maddelerin b dilimlerindeki fıkralar gereğince işlem yapılır.)
2. beden hareketlerini bozan lumbago, tortikolis, skolyoz, kifoz, lordoz, monspesifik (tüberküloz hariç) konjenital omurga hastalıkları v.b.(arızanın yerine göre kas ve iskelet sistemindeki maddelerin b dilimlerindeki fıkralar gereğince işlem yapılır.)
c) 37. maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
d) 1. beden hareketlerini ileri derecede bozan omurga, üst ve alt taraflardaki artropati sekelleri, (arızanın yerine göre kas ve iskelet sisteminin d dilimlerindeki fıkraları gereğince işlem yapılır.)
a) 1. beden hareketlerini bozmayan nörojenik, metabolik, romatizmal, endnokrin bozukluklara bağlı artropati sekelleri (arızanın yerine göre kas ve iskelet sistemindeki maddelerin a dilimlerindeki fıkralar gereğince işlem yapılır.)

madde 38 - a) (değişik: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.36) 1. beden hareketlerini bozmayan nörojenik, metabolik, romatizmal endokrin bozukluklara bağlı artropati sekelleri (arızanın yerine göre "kas ve iskelet sistemi hastalıkları" ile ilgili bölümdeki maddelerin a dilimlerindeki fıkraları gereğince işlem yapılır).
2. osteoporoza neden olmamış metabolik ve endokrin bozukluklara bağlı kemik hastalıkları (postmenopozal osteopeni vb.).
b) 1. beden hareketlerini bozan nörojenik, metabolik, romatizmal, endokrin bozukluklara bağlı artropati sekelleri (arızanın yerine göre kas ve iskelet sistemindeki maddelerin b dilimlerindeki fıkralar gereğince işlem yapılır.)
b) (değişik: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.36) 1. beden hareketlerini bozan nörojenik, metabolik, romatizmal, endokrin bozukluklara bağlı artropati sekelleri (arızanın yerine göre "kas ve iskelet sistemi hastalıkları" ile ilgili bölümdeki maddelerin b dilimlerindeki fıkraları gereğince işlem yapılır).
2. osteoporoza neden olmuş veya kırık riski taşıyan metabolik ve endokrin bozukluklara bağlı kemik hastalıkları (osteogenesis imperfekta, postmenopozal osteoporoz, paget hastalığı vb.).
c) 38. maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalıkların tedavi ve nekahat halleri.
d) 1. beden hareketlerini ileri derecede bozan nörojenik, metabolik, romatizmal, endokrin, otoimmün ve konnektif doku hastalıklarına bağlı artropatik sekelleri (arızanın yerine göre kas ve iskelet sistemindeki maddelerin d dilimlerindeki fıkralar gereğince işlem yapılır.)

madde 39 - a) 1. (değişik fıkra: 97/9106 - 30.1.1997) her türlü tedavi ile tam şifa bulan eklem dışı romatizmal, otoimmun konnektif doku hastalıkları.
b) 1. yukarıdaki hastalıkların beden hareketlerini veya organ fonksiyonlarını bozan ve tedaviyle düzeltilemeyen aktivasyonları.
c) 39. maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
d) 1. beden hareketlerini ileri derecede bozan uzun süreli tıbbi ve cerrahi tedaviye rağmen iyileşmemiş eklem dışı romatizmal, otoimmün, konnektif doku hastalıkları.
a) 1. diabetes mellitusa bağlı olmayan geçici hiperglisemiler, glikozüriler, mellitüriler.
2. önemli şikayeti olmayan kontrol edilebilen ve kişinin çalışmasına engel teşkil etmeyen hafif derecedeki hipoglisemiler.
3. glukoz tolerans bozukluğu olanlar.
not: sekonder tipte glikozürilerde (hipertiroidi, hiperpitüitarizm, tireotoksikozis, gastrektomi, gastroenterostomi v.b.) neden olan hastalığa göre işlem yapılır.
4. idiyopatik hiperlipidemi ve sekonder hiperlipidemiler (diabetes mellitus, hipotiroidizm, karaciğer ve böbrek hastalıkları ve akromegali dışında ilaç kullanımı ve anoreksia nervosa gibi hastalıklara bağlı).
5. komplikasyon yapmamış kontrol altında tutulabilen primer hiperürisemiler.

madde 40 - (değişik: 97/9106 - 30.1.1997) a) (değişik: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.37) 1. diabetes mellitusa bağlı olmayan geçici hiperglisemiler, glikozüriler, mellitüriler.
2. önemli şikayeti olmayan kontrol edilebilen ve kişinin çalışmasına engel teşkil etmeyen hafif derecedeki hipoglisemiler.
3. glukoz tolerans bozukluğu olanlar.
açiklama: sekonder tipde glikozürilerde (hipertiroidi, hiperpitüitarizm, tireotoksikozis, gastrektomi, gastroenterostomi vb.) neden olan hastalığa göre işlem yapılır.
4. komplikasyon yapmamış kontrol altında tutulabilen primer hiperürisemiler.
b) 1. önemli şikayete neden olan endokrin veya immün sisteme bağlı hipoglisemiler.
2. komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen diabetes mellituslar (tip-1 diabetes mellitus tanısı konan yedek subay adaylarına, yedek subay öğrencilerine ve yedek subaylara; erlerde olduğu gibi "askerliğe elverişli değildir" kararı verilir).
b) (değişik: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.37) 1. önemli şikayete neden olan endokrin veya immün sisteme bağlı hipoglisemiler.
2. komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen diabetes mellituslar (diabetes mellitus tanısı konan yedek subay adaylarına, yedek subay öğrencilerine ve yedek subaylara; erlerde olduğu gibi "askerliğe elverişli değildir" kararı verilir).
c) 40 ıncı maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
d) 1. önemli şikayeti gerektirip kontrol edilemeyen hipoglisemik sendromlar.
2. herhangi bir organda komplikasyon yapmış diabetes mellitus.

madde 41 - a) 1. (değişik fıkra: 97/9106 - 30.1.1997) kişinin çalışma gücünü bozmayan, şekil bozukluğu yapmamış ve endokrin salgılarda herhangi bir belirti vermeyen iç salgı bezlerinin hastalık veya hafif derecedeki arıza ve sekelleri (gecikmiş puberte, infertilite, tedavi ile düzelmiş hipogonadizm, kriptorşizm ameliyatlısı, erkek ve kadın menopozu, fonksiyon ve şekil bozukluğu yapmamış basit guatr, ötroit nodüler guatr, jinekomasti, meme şekil bozuklukları v.b.).
2. fonksiyon bozukluğu yapmamış kısmi troidektomiler.
3. psikojenik poliüri ve polidipsiler.
4. (ek: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.38) idiyopatik hiperlipidemi ve sekonder hiperlipidemiler (diyabetes mellitus, hipotiroidizm, karaciğer ve böbrek hastalıkları ve akromegali dışında ilaç kullanımı ve anoreksia nervosa gibi hastalıklara bağlı).
1. kişinin çalışma gücünü bozan, şekil, fonksiyon bozukluğu yapmış iç salgı bezlerinin kronik hastalıkları ve sekelleri. b) 1. (değişik: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.38) kişinin çalışma gücünü bozan, şekil, fonksiyon bozukluğu yapmış iç salgı bezlerinin kronik hastalıkları ve sekelleri (operasyona bağlı, kalıcı hipotiroidi, hipoparatiroidi, hipopitüitarizm vb.), aminoasit metabolizması hastalıkları, depo hastalıkları (glikojen depo hastalıkları vb.) ve familyal hiperkolesterolemi.
c) 41. maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
d) 1. (değişik fıkra: 97/9106 - 30.1.1997) beden vazifelerini önemli derecede bozan, kişinin çalışma gücünü ileri derecede azaltan, endokrin salgılar ile ilgili belirti gösteren, tedaviye cevap vermeyen iç salgı bezleri hastalıkları, kötü huylu tümörleri, memenin kötü huylu tümörleri ve diabetes insipitus.

madde 42 - a) 1. sebebi bulunamayan ve organik kalp hastalığına bağlı olmayan fizyolojik suffller.
2. (değişik fıkra: 97/9106 - 30.1.1997) otonom sinir sistemi bozuklukları (aşırı terleme, labil hipertansiyon, postural hipotansiyon, vazovagal senkop), sinüzal taşikardi, sinüzal bradikardi.
3. aritmiye neden olmayan preeksitasyon sendromları.
4. kalpte fonksiyon bozukluğu yapmamış pozisyon ve yer değiştirme anomalileri (dextrokardi, dextropozisyon).
5. organik nedene bağlı olmayan eksik veya tam sağ dal blokları.
6. (ek fıkra: 97/9106 - 30.1.1997) eko veya anjio ile saptanmış, komplikasyon yapmamış mitral valv prolapsusu.
7. (ek fıkra: 97/9106 - 30.1.1997) eko ve anjiografi çalışmaları sonucunda kalp hastalığı tesbit edilmeyen seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (vpa), ektopik atılımlar.
b) (değişik: 93/4398 - 4.5.1993) 1. 40 yaşına kadar bazal şartlarda 150/95 mm.hg. 40 yaşından sonra 160/100 mm.hg.dan daha yüksek olan ve belirli bir süre istirahatten sonra yüksek olarak devam eden komplikasyon yapmamış idiopatik esansiyel hipertansiyon.
2. nedeni bulunamayan ve başka kalp hastalığı ile birlikte olmayan sol dal blokları.
3. (değişik fıkra: 97/9106 - 30.1.1997) paroksismal atrial taşikardi, atrial fibrilasyon, sık gelen vpa'lar gibi ciddi ritm bozukluğu yapan preeksitasyon sendromları, wpw (wolf-parkinson-white)sendromu.
4. organik kökenli, tedaviye refrakter, sık gelen, değişik kaynaklı ventriküler prematüre atımlar (vpa).
5. tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri.
6. (değişik fıkra: 97/9106 - 30.1.1997) ameliyat ile tam düzelmiş asiyanotik konjenital kalp hastalıkları (sekundum tipi asd, sinus venosus tipi asd, parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi, koroner arter anomalisi, vsd, sinus valsalva anevrizması, aortika pulmoner pencere, pulmoner stenoz, patent ductus arteriosus) ve cerrahi olarak tam düzeltilmiş artrium kalp kası ve büyük damar yaralanmaları ile mitral yetmezliği ve/veya supra ventriküler taşikardi veya sık gelen vpa gibi ciddi ritm bozukluğu yapmış mitral valv prolapsusu.
7. organik veya nedeni bilinmeyen artio-ventriküler veya ventrikül içi ritm bozuklukları nedeniyle pacemaker takılması.
c) 42. maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
d) (değişik: 93/4398 - 4.5.1993) 1. 40 yaşına kadar (40 yaş dahil) 150/95 mm hg. 40 yaşından sonra 160/100 mm hg.dan daha yüksek olan renal, serebral, göz dibinde çok ve yaygın kanama yapan eksuda odakları, papilla ödemi bulunan kalpte ekg, radyolojik ya da fizik muayenelerle komplikasyon yaptığı saptanan hipertansiyonlar.
2. (değişik fıkra: 97/9106 - 30.1.1997) iskemik kalp hastalığı (unstable angina pektoris) ve koroner arterlerine başarılı ptca uygulaması yapılan hastalarda şahsın anginal şikayetleri varsa ve ekg'de buna uyan patolojik bulgular da mevcut ise, gerektiği kadar istirahat veya hava değişimi verilir. şahsın anginal şikayetleri olup, ekg'de bunu teyit eden patolojik bulgu yoksa stres testleri ve gerekirse koroner anjiyografi v.b. tetkikleri yapılır. bu tetkiklerden hiç birinde patolojik bulgu yoksa istirahat veya hava değişimi verilmez.
istirahat veya hava değişimi sonunda ekg, stres testleri ve koroner anjiyografi v.b. tetkikleri normal olduğu halde, hastanın şikayetleri devam ediyor ise, bu madde uygulanmaz. hastanın şikayetleri olsun ya da olmasın ekg ile gerektiğinde stres testleri veya koroner anjiyografisinin patolojik bulgular gösterdiği durumlarda ve koroner arterlerine başarısız ptca uygulaması yapılan hastalarda bu fıkra uygulanır.
3. miyokard enfarktüsü geçirmiş olanlarda hekimin lüzumlu göreceği istirahat ya da hava değişimi sonunda unstable anjina pektoris, nefes darlığı, çarpıntı v.b. gibi hiç bir şikâyeti kalmayan, radyolojik muayenede kalp çapları normal sınırlar içinde bulunan ve diğer herhangi bir komplikasyon yapmamış olup sadece ekg sekeli (qrs-t izoelektrik çizgide, yalnızca q ya da t değişiklikleri) kalmış olan olgular ile stabil anjina pektorisli olgular.
4. miyokard enfartüsü geçirenlerden hekimin lüzümlu göreceği istirahat ya da hava değişimi sonunda hastanın hiç bir şikâyeti olmasa da ekg'de t negatiflikleri ile beraber s-t segmentinin izoelektrik çizgiden 1 mm.den fazla sapması her türlü kalp blokları, fibrilasyon, röntgende kalp büyümesi, aortave miyokard anevrizması ve diğer herhangi önemli kardiyovasküler komplikasyonların saptandığı olgular.
5. organik kalp bozukluklarına bağlı olduğu saptanan atrio-ventriküler veya ventrikül içi kalp blokları, ritm bozuklukları, kalp bozukluklarına bağlı olduğu saptanamayan 2-3 üncü derece ve ileri derecedeki atrio-ventriküler bloklar.
6. klinik, laboratuvar, radyolojik ve ekg tetkikleri ile nedeni bulunamayan atrium flatteri, fibrilasyonu, sık sık gelen ve kişinin çalışmasına engel olan paroksismal taşikardiler, nodal ya da atrio-ventriküler ritmler.
7. kardio-vasküler sifiliz.
8. ameliyat olsun ya da olmasın sol veya sağ ventrikül anevrizması, aort anevrizması hastalığı, göğüs ağrısı ve ritm bozukluğuna neden olan koroner arter ektazileri.
9. ameliyatla tedavisi olanaksız ya da ameliyattan sonra kişinin çalışma gücüne engel olacak endokard, miyokard, perikard tümörleri.
10. ameliyat olsun ya da olmasın her türlü komplikasyonsuz organik valvül lezyonları ve semptom vermeyen koroner arter ektazileri, cerrahî tedavi ile düzeltilmiş koroner damar hastalıkları. valvül bozukluklarının organik olduğundan şüphe olursa kesin işlem yapılmadan önce c işlemi uygulanır.
11. ameliyat olsun ya da olmasın, önemli komplikasyon yapmış, organik valvül lezyonları (kalpte ileri derecede hipertrofi, kalp yetersizliği, kalp ritm bozuklukları v.b.).
12. ameliyat olsun ya da olmasın siyanozla birlikte, ekg, röntgen ve diğer laboratuvar bulguları ile saptanmış, komplikasyon yapmış ya da yapmamış konjenital kalp hastalıkları bulguları.
13. ameliyat olmamış veya ameliyatla tam düzeltilmemiş konjenital kalp hastalıkları.
14. tüberküloza bağlı perikardit sekelleri ve ameliyatları.
15. kronik kor pulmonale (klinik, radyolojik, ekg ve diğer laboratuvar bulguları ile saptanmış).
16. nükslerle birlikte subakut bakteriel endokarditis.
17. klinik ve laboratuvar yöntemlerle (ekg, radyolojik, ekokardiyografik, katater, biyopsi v.b.) saptanmış kardiomiyopatiler.
18. cerrahî olarak tedavi edilmiş ventrikül kalp kası yaralanmaları.
madde 42- (değişik: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.39) a) 1. sebebi bulunmayan ve organik kalp hastalığına bağlı olmayan fizyolojik suffller.
2. otonom sinir sistemi bozuklukları (aşırı terleme, labil hipertansiyon, postural hipotansiyon, vazovagal senkop), sinüzal taşikardi, sinüzal bradikardi, nörosirkülatuar asteni.
3. aritmiye neden olmayan preeksitasyon sendromları.
4. kalpte fonksiyon bozukluğu yapmamış pozisyon ve yer değiştirme anomalileri (dextrokardi, dextropozisyon).
5. organik nedene bağlı olmayan eksik veya tam sağ dal blokları.
6. eko veya anjio ile saptanmış, komplikasyon yapmamış mitral valv prolapsusu.
7. eko veya anjiografi çalışmaları sonucunda kalp hastalığı tespit edilemeyen seyrek gelen unifokal ventriküler prematüre atımlar, wandering atrial pacemaker.
8. gradient yapmamış, yetmezlik oluşmamış bikuspit aorta, mitral kapak prolapsusu, patent foramen ovale, inter atrial septal anevrizma, çift aorta, persistan sol superior vena cava gibi hemodinamik fonksiyon bozukluğu yapmamış anomalili hastalar.
9. elektrofizyolojik çalışma ve kateter ablasyonu ile başarıyla komplikasyonsuz ve nüks görülmeden tedavi edilmiş olan çeşitli aritmiler.
b) 1. 40 yaşına kadar bazal şartlarda 150/95 mm.hg. 40 yaşından sonra 160/100 mm.hg.dan daha yüksek olan ve belirli bir süre istirahatten sonra yüksek olarak devam eden komplikasyon yapmamış veya 42 nci maddenin (d) diliminin (1) numaralı fıkrasında ifade edilen komplikasyonlardan başka komplikasyon yapmış (grade i ve ii retinopati vb.) hipertansiyon olguları.
2. nedeni bulunamayan ve başka kalp hastalığı ile birlikte olmayan sol dal blokları.
3. wolff-parkinson-white sendromu.
4. organik kökenli olsun veya olmasın, tedaviye refrakter, couplet, bıgemine gibi sık veya salvo tarzında gelen, ventriküler veya supraventriküler prematüre atımlar.
5. tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri.
6. ameliyat ile tam düzelmiş asiyanotik konjenital kalp hastalıkları (sekundum tipi asd, sinus venosus tipi asd, parsiyel pulmoner venöz dönüşü anomalisi, koroner arter anomalisi, vsd, sinus valsalva anevrizması, aortika pulmoner pencere, pulmonder stenoz, patent ductus arteriosus) ve cerrahi olarak tam düzeltilmiş artrium kalp kası ve büyük damar yaralanmaları ile mitral yetmezliği, supra ventriküler taşikardi veya sık gelen vpa gibi ciddi ritm bozukluğu yapmış mitral valv prolapsusu.
7. organik veya nedeni bilinmeyen artio-ventriküler veya ventrikül içi ritm bozuklukları nedeniyle pacemaker takılması.
8. operasyon ile tamamen düzelmiş atrial iyi huylu tümör operasyonları.
9. rapor ile belgelenmiş kalp fonksiyonları sağlam, perikardiektomiler ve tüberküloz perikarditler.
10. headup tilt testi ile belirgin kardiyoinhibitör (3 sn.den fazla sinüs duraklaması) tipte olan vazovagal senkop.
11. sık gelen ve kişinin çalışmasına engel olan paroksismal supraventriküler taşikardiler.
12. elektrofizyolojik çalışma ile saptanmış suprahis ileti defekti yada proksimal ileti sistemi hastalığı.
13. kateter ablasyonu ile tedavi edilmiş olan ancak sonradan nüks görülen ventriküler taşikardi dışındaki aritmiler.
c) 42 nci maddenin a, b ve d dilimlerinde belirtilen hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
d) 1. 40 yaşına kadar (40 yaş dahil) 150/95 mm.hg., 40 yaşından sonra 160/100 mm.hg.'dan daha yüksek olan renal, serebral, göz dibinde çok ve yaygın kanama yapan eksuda odakları, papilla ödemi bulunan kalpte ekg, radyolojik ya da fizik muayenelerle komplikasyon yaptığı saptanan hipertansiyonlar.
2. koroner arter hastalığı olan ve koroner arterlerine başarılı koroner anjioplasti ya da by-pass yapılan hastalarda şahsın anginal yakınmaları varsa ve bunu tesbiten ekg'de patolojik st/t dalga değişiklikleri varsa gerektiği kadar hava değişimi veya istirahat verilir. şahsın anginal şikayeti olup ekg bunu desteklemiyorsa stres testleri ve gerekirse k.angio vb. tetkikler yapılır. bu tetkikler sonucunda aktif istemi veya şahsın anginal şikayetlerini destekleyen sonuçlar yoksa bu madde uygulanmaz.
3. miyokard enfarktüsü geçirmiş olanlarda hekimin lüzumlu göreceği istirahat ya da hava değişimi sonunda unstable anjina pektoris, nefes darlığı, çarpıntı vb. gibi hiçbir şikayeti kalmayan, radyolojik muayenede kalp çapları normal sınırlar içinde bulunan ve diğer herhangi bir komplikasyon yapmış olup sadece ekg sekeli (qrs-t izoelektrik çizgide, yalnızca patolojik q ya da t değişiklikleri) kalmış olan olgular ile stabil anjina pektorisli olgular.
4. miyokard enfarktüsü geçirenlerden hekimin lüzumlu göreceği istirahat ya da hava değişimi sonunda hastanın hiç bir şikayeti olmasa da ekg'de s-t segmentinin izoelektrik çizgiden 1 mm.'den fazla sapması, her türlü kalp blokları, fibrilasyon, röntgende kalp büyümesi, aorta ve miyokard anevrizması ve diğer herhangi önemli kardiyovasküler komplikasyonların saptandığı olgular.
5. organik kalp hastalığı olsun ya da olmasın 2-3 derece ve ileri derecedeki atrioventriküler bloklar, hasta sinüs sendromu.
6. kronik atriyal flutter ya da atrial fibrilasyon ile sık gelen paroksismal atriyal flutter yada paroksimal atrial fibrilasyon, incessant tipte supraventriküler taşikardiler.
7. kardio-vasküler sifiliz.
8. ameliyat olsun yada olmasın sol veya sağ ventrikül anevrizması, aort anevrizması hastalığı, göğüs ağrısı ve ritm bozukluğuna neden olan koroner arter ektazileri.
9. ameliyatla tedavisi olanaksız ya da ameliyattan sonra kişinin çalışma gücüne engel olacak endokard, miyokard, perikard tümörleri.
10. ameliyat olsun ya da olmasın her türlü komplikasyonsuz organik valvül lezyonları ve semptom vermeyen koroner arter ektazileri, cerrahi tedavi ile düzeltilmiş koroner damar hastalıkları. valvül bozukluklarının organik olduğundan şüphe olursa kesin işlem yapılmadan önce c işlemi uygulanır.
11. ameliyat olsun ya da olmasın, önemli komplikasyon yapmış, organik valvül lezyonları (kalpte ileri derecede hipertrofi, kalp yetersizliği, kalp ritm bozuklukları vb.).
12. ameliyat olsun ya da olmasın siyanozla birlikte, ekg, röntgen ve diğer laboratuvar bulguları ile saptanmış, komplikasyon yapmış ya da yapmamış konjenital kalp hastalıkları.
13. ameliyat olmamış veya ameliyatla tam düzeltilmemiş konjenital kalp hastalıkları.
14. tüberküloza bağlı perikardit sekelleri ve ameliyatları.
15. kronik kor pulmonale (klinik, radyolojik, ekg ve diğer laboratuvar bulguları ile saptanmış). primer olan yani düzeltilebilen bir hastalığa bağlı olmadığı saptanmış pulmoner hipertansiyon, geçirilmiş ve tedaviye rağmen sağ kalp basınçlarını yükselten veya ekg'de sağ ventrikül yüklenmesi yapmış pulmoner hipertansiyon.
16. nükslerle birlikte subakut bakteriel endokarditis.
17. klinik ve laboratuvar yöntemlerle (ekg, radyolojik, ekokardiyografik, katater, biyopsi vb.). saptanmış kardiomiyopatiler.
18. cerrahi olarak tedavi edilmiş ventrikül kalp kası yaralanmaları.
19. çeşitli yaşamı tehdit edici aritmiler nedeniyle otomatik implantable kardioverter defibrilatör takılması.
20. elektrofizyolojik çalışma ile saptanmış infrahis ileti defekti ya da distal ileti sistemi hastalıkları.
21. yaşamı tehdit edici ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon gibi ventriküler aritmiler ve bunların kateter ablasyonuyla tedavileri.

madde 43 - (değişik: 97/9106 - 30.1.1997) a) 1. ameliyatla giderilebilen bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler, küçük travmatik anevrizmalar ve hafif hemoroidler.
2. kişinin çalışmasına engel olmayan, organik ve trofik komplikasyonyapmamış, vazomotor bozukluklara bağlı ve önemsiz, damar arızaları (raynaud fenomeni, akrosiyanoz, livedo retikülaris v.b.).
3. çalışma ve beden hareketlerine engel olmayan hemanjiom, telenjiektazi gibi iyi huylu damar tümörleri, hiç bir klinik belirti vermeyen ve sadece renk değişikliği ile kendini belli eden a-v fistüller.
4. çalışma gücünü bozmayan, hafif, lokal elefantiyazis ve diğer lenf sistemi hastalıkları.
5. ameliyat olsun ya da olmasın, trofik komplikasyon yapmamış servikal kot sendromu, omuz kuşağı sendromu, scalenus anticus sendromu, hiperabrüksiyon sendromu v.b.
6. rekonstrüktif ameliyatla tam olarak düzeltilmiş (plastikli veya plastiksiz) periferik damar arızaları.
7. ameliyat olsun ya da olmasın organik ve trofik bozukluk yapmamış torasik outlet sendromlar.
b) 1. bir veya iki ekstremitede radikal tedavisi olanaksız, beden hareketlerine engel olan venöz dolaşım yetersizliği yapmış, tromboflebit sekeli ya da varisler (bu arızaların 3 cm.'den fazla hipertrofi ya da trofik bozukluk yapmaları halinde).
2. organik ve trofik bozukluklara neden olmuş, vazomotor bozukluklara bağlı periferik damar hastalıkları (raynaud sendromu v.b.).
3. rekonstrüktif ameliyatla düzeltilmiş, organik ve trofik bozukluklara neden olmuş, periferik damar arızaları.
4. çalışma gücünü bozan lokal elefentiazis ve diğer lenf sistemi hastalıkları.
5. ameliyat olmuş, istirahat ağrısı olmayan, trofik ve vazomotor bozukluk yapmayan organik okluziv periferik damar hastalıkları (arteriosklerozis obliterans, thromboanjeitis obliterans, buerger v.b.).
6. ameliyat olsun ya da olmasın organik ve trofik komplikasyon yapmış torasik outlet sendromları.
7. ekstremitelerde 3 cm.'den fazla uzunluk ve çevre farkına neden olmuş konjenital a-v fistüller (klippel-trenaunay sendromu, f.p. weber sendromu v.b.). 7. (değişik: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.40) ekstremitelerde çevre farkı yapsın veya yapmasın konjenital a-v fistül, klippel-treunanay sendromu.
8. (ek: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.40) çevre farkı 3 cm'den az fakat aktif veya iyileşmiş ulkus kruris.
9. (ek: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.40) trofik bozukluk olsun veya olmasın soğuk testi pozitif vazospastik damar hastalıkları.
c) 43 üncü maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
d) 1. ekstremitelerde radikal tedavisi olanaksız beden hareketlerini ileri derecede bozan, venöz dolaşım yetersizliği yapmış tromboflebit sekeli ya da varisler (bu arızaların 6 cm.'den fazla hipertrofi ya da trofik bozukluk yapmaları halinde).
2. ameliyat olsun ya da olmasın ileri derecede organik ve trofik değişikliklere neden olmuş periferik damar arızaları ve torasik outletsendromları.
3. ameliyat olsun ya da olmasın istirahat ağrısı olan, trofik ve vazomotor bozukluk yapmış organik okluziv periferik damar hastalıkları (arteriosklerozis obliterans, thromboanjeitis obliterans, buerger).
4. tıbbi ve cerrahi tedaviye rağmen düzeltilemeyen fonksiyonel bozukluklar gösteren damar arızaları.
5. ameliyatla tedavisi olanaksız önemli anevrizmalar, hemangiomalar, kötü huylu damar tümörleri ve başka damar arızaları.
6. ileri derecede yaygın elefantiazis ve diğer lenf sistemi hastalıkları.
7. (ek: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.40) alt ekstremitede 3 cm'den fazla çevre farkına sebep olan ve abdominal kollateralleri gelişmiş olan vena kava inferior sendromu.
8. (ek: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.40) alt ekstremitede 3 cm'den fazla çevre farkı ve aktif ulkus kruris.
9. (ek: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.40) ekstremitelerde 3 cm.'den fazla uzunluk ve çevre farkına neden olmuş konjenital a-v fistüller (klippel-trenaunay sendromu, f.p.weber sendromu vb.).

madde 44 - a) 1. ortostatik albuminüriler, nefrit veya nefroz sekeli olmayan proteinüriler.
2. (ek: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.41) proteinüri, böbrek fonksiyon bozukluğu ve sistemik arteriyel hipertansiyon bulgularından hiçbirisi saptanamayan nefropatililer.
b) 1. nefritis ya da nefrotik sendrom belirtileri ile birlikte olmayan evvelce geçirilmiş nefritis ya da nefrozların sekeli olarak görülen (sistemik arteriyel hipertansiyon, ödem, hiposerinemi ve böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk bulunmayan, göz dibi normal olan) proteinüriler.
2. (30.1.1997 tarih ve 97/9106 sayılı kararnamenin 47. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
c) 44. maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
d) 1. yapılan tedavilere rağmen düzelmeyen, sistemik arteriyel hipertansiyon ve ödem, hiposerinemi, böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk gösteren, her türlü nefropatiler (kronik glomerulonefritis, kronik pyelonefritis, nefrotik sendrom, üremi sendromu).
2. nonfonksiyone transplante böbrek.
3. (ek: 97/9106 - 30.1.1997) böbrek fonksiyonlarını normal sınırlara getirmiş böbrek transplantasyonlu olgular.
4. (ek: 2002/3627 - 7.1.2002 / m.41) renal kaynaklı olan ve sürekli tedaviye ihtiyaç gösteren persistan hipopotasemiler.

sindirim sistemi hastaliklari

madde 45 - (değişik: 97/9106 - 30.1.1997) a) 1. özafajitler, özafagusun spazmları, özafagusun semptomsuz divertikülleri, tedavi ile iyileşebilen diğer hastalıkları.
2. ameliyat yapılmamış minimal ve komplikasyonsuz hiatal herniler.
3. gastropitozis, gastrit, duodenit, mide ve duodenumun tıbbi tedavi ile iyileşmiş peptik ülser sekelleri (radyolojik ve/veya endoskopik pilor ve bulbus deformasyonları).
4. mide ve duodenumun semptomsuz divertikülleri.
5. radyolojik ve/veya gastroskopik olarak mide ve duodenumun tamamen normal bulunduğu her türlü mide ameliyatları (vagotomiler, piloroplasti, primersütür ameliyatı v.b.).
6. semptomsuz visseropitoz, midenin ince ve kalın bağırsağın konjenital malformasyonları, divertikülleri, ince ve kalın bağırsağın rezeksiyonsuz veya askerlik görevini yapmaya engel teşkil etmeyen (klinik ve laboratuvar bulguların normal olduğu) segmenter rezeksiyonlu ameliyatları, tek veya bir kaç adet polipleri, irritabl kolon sendromu.
7. karaciğer konjenital lob anomalileri.
8. safra kesesi ve yollarının semptomsuz konjenital anomalileri bilier diskinezileri, asemptomatik komplikasyonsuz safra kesesi taşları, laparatomi veya laparaskopik olarak yapılmış kolesistektomiler.
9. laparatomiler, askerlik görevine engel teşkil etmeyen karnın ateşli silâh ve travmalarla, delici ve kesici aletlerle yaralanmaları ve bunların komplikasyonsuz ameliyatları, komplikasyonsuz karaciğer ve dalak rüptür ameliyatları.
10. uyarısız total biluribin düzeyi % 1-3 mg. arasında olan ve diğer karaciğer fonksiyon testlerinin normal bulunduğu hafif hiperbilirubinemiler.
11. fonksiyon testlerinde bozukluğa neden olmamış yağlı karaciğer.
12. karaciğer ve dalağın semptomsuz, tesadüfen saptanan (5 cm.'den küçük) hemanjiomları.
b) 1. akalazya (komplikasyonsuz tedavi edilmiş şekilleri).
2. hiatal, paraözafajial ve diyafragma fıtıkların ve diyafragma anomalilerinin komplikasyonsuz ameliyatları, subdiyafragmatik apse ameliyatları.
3. objektif yöntemlerle kanıtlanmış, gastrointestinal kanamalara, pilor ve duodenum darlıklarına veya penetrasyona neden olmuş, tıbbi tedaviden istifade etmeyen nüks eden peptik ülserler.
4. pilor ve/veya bulbus deformasyonu gibi radyolojik ve/veya endoskopik olarak anatomik yapıda değişikliklerin tesbit edildiği rezeksiyonsuz veya parsiyel rezeksiyonlu komplikasyon yapmamış ilaç ve özel diyeti gerektirmeyen mide ameliyatları (vagotomi, piloroplasti, gastroenterostomi, parsiyel subtotal gastrektomi (primersütür) v.b.).
5. ileri derecede visseropitozlar, hafif seyirli malabsorbsiyon sendromları, sindirim sistemi tüberkülozları.
6. kalıcı ve organik nedenlere bağlı, ağır, mükerrer transfüzyonu gerektiren gastrointestinal mükerrer kanamalar.
7. hafif absorbsiyon bozukluğu, darlık, körlup sendromu gibi komplikasyon yapmış ince ve kalın bağırsağın segmanter rezeksiyonları.
8. komplikasyon yapmamış kronik iltihabi bağırsak hastalıklarının (crohn, kolitis ülseroza v.b.) remisyonları, konjenital ve akkiz megakolon.
9. tıbbi tedavi ile iyileşmiş tüberküloz peritonitis, komplikasyonsuz ve ağrı krizleri bir ay veya daha uzun sürede gelen periyodik peritonit.
10. karnın; laboratuvar bulgularıyla doğrulanabilen birden fazla organ yaralanması, segmenter bağırsak rezeksiyonu veya birden fazla etaplı ameliyatı (ileostomi, kolostomi v.b.) gerektiren ateşli silâh ve travmalara bağlı yaralanmaları ve ameliyatları.
11. karaciğerin, dalağın hidatik kistleri veya abseleri ile bunların laparatomi veya laparoskopik ya da perkütan müdahale ile yapılmış her türlü ameliyatları, laboratuvar bulgularıyla doğrulanan komplikasyonlu karaciğer hemanjiomları (5 cm. ve daha büyük çapta) ve karaciğer rezeksiyonları, nüks veya rezidü intra veya ekstra hepatik safra yolu taşları, endoskopik sifinkterotomiler, komplikasyonlu karaciğer rüptür ameliyatları.
12. mükerrer kontrollerde total biluribin düzeyleri % 3 mg.'ın üzerinde konjenital hiperbilirubinemiler (gilbert, crigler-najjar tip ii, dubin johnson, rotor sendromları).
13. travmaya bağlı splenektomiler.
14. en az bir yıl süre ile devam eden, objektif laboratuvar yöntemleriyle saptanmış kosta kavsini geçen splenomegaliler.
15. tekrarlayan akut pankreatitler.
16. askerlik görevine engel teşkil eden sindirim sisteminin tedavisi olanaksız konjenital yerleşme anomalileri (intratorasik mide ve bağırsak ve dalak v.b.).
17. biyokimyasal ve histopatolojik olarak düşük aktiviteli kronik hepatitler, fonksiyon bozukluğu yapmış hepatosteatoz; en az bir yıl devam eden, sebebi bulunamayan, karaciğer biyopsisinde minimal reaktif değişikliklerin var olduğu kronik karaciğer fonksiyon bozuklukları.
18. karaciğerin, tedavisi mümkün olan depo metabolik hastalıkları (wilson hastalığı, hemokromatozis, hepatik porfirialar v.b.).
c) 45 inci maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
d) 1. komplike akalazya ameliyatları, özofagusta disfajiye yol açmış, endoskopik ve/veya radyolojik olarak saptanmış darlıklar ve ameliyatları.
2. hiatal ve diyafragmatik fıtıkların komplikasyonlu ameliyatları.
3. komplikasyon yapmış her türlü mide ameliyatları, zollinger ellison sendromu, sindirim sisteminin diğer endokrin tümörleri.
4. kronik ve komplikasyonlu, iltihaplı, granülomlu bağırsak hastalıkları (kolitis ülseroza, crohn hastalığı, diffüz polipozis) ve bu nedenle yapılan total kolektomi, total kolektomi+mukozal proktektomi+ileal rezervuar ve ileo- anal anastomoz veya devamlı ileostomiler, ince bağırsak lenfoması ve bu nedenle yapılan ameliyatlar.
5. hemikolektomiler.
6. komplikasyonlu veya nöbeti bir aydan daha kısa aralıklarla gelen periyodik peritonitis, brit ileusları v.b. gibi komplikasyon yapmış yaygın peritonik sekelleri ve yapışıklıkları,
7. karaciğerlerin, radikal tedavileri mümkün olmayan multipl kistleri.
8. organik nedenli splenektomiler.
9. biyokimyasal ve histopatolojik olarak yüksek aktivite gösteren kronik hepatitler, sirozlar, ağır toksik hepatitler, portal hipertansiyon, banti sendromu, portal hipertansiyon nedeni ile yapılmış sant ve diğer ameliyatlar.
10. kronik sklerozan kolanjit, safra yolu darlıkları, caroli hastalığı.
11. kronik pankreatitler, pankreasın kistleri, mükoviscidosis.
12. ağır malabsorbsiyon sendromları.
13. sindirim sisteminin ekleri olan karaciğer, safra kesesi ve yolları, dalak, pankreas ve peritonun her türlü kötü huylu tümörleri.


"Yürekten sevdiğin bir insan varsa, bir kişi olsun yeter,
hayatın kurtulmuş demektir…"
1Q84 - Haruki Murakami


Hüseyiи. isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Reklam Alanı