Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Açık Öğretim
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Açık Öğretim Açık Öğretim hakkındaki tüm güncel bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07 Ocak 2013, 20:32   #1 (permalink)
*Kirpiklerine kadar sevdiğim adam, varlığına elhamdülillah.

- MiŁenα - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 24 Ağustos 2012
Nerden: vaLLa ayıptır heryerden çıkabilirim :D
Yaş: 27
(Mesajlar): 6.095
(Konular): 1890
İlişki Durumu: Var
Burç:
Renkli Para : 178770
Aldığı Beğeni: 845
Beğendikleri: 540
Ruh Halim: Melek Gibi
Takım :
Standart Cumhurbaşkanı'nın Yetkileri
1961 Anayasası gibi parlamenter rejimi benimseyen 1982 Anayasa sisteminde ise Cumhurbaşkanına klasik parlamenter rejimlerdeki Devlet başkanının rolünü aşan bir mevki verilmiş Devlet Başkanı sembolik ve temsili bir organ olmaktan çıkarılarak oldukça önemli yetkilerle donatılmıştır. Ama bu güçlendirilmiş Cumhurbaşkanına karşınhükümet sistemi parlamenter bir hükümet sistemi olma özelliğini yitirip bir başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi haline gelmiş değildir.1982 Anayasası parlamenter sistemin: hükümetin parlamento karşısında siyasal sorumluluğu güven oyu Cumhurbaşkanın siyasal sorumsuzluluğu karşı imza kuralı parlamento seçimlerinin yenilenmesi ögelerini benimsemiş bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer de 31.12.2004 tarihli yeni yıl mesajında: “Anayasada demokratik devlet niteliği Türkiye Cumhuriyetinin değiştirilemez nitelikleri arasında sayılmış; demokrasiye en uygun olması nedeniyle de parlamenter hükümet sistemi kabul edilmiştir” belirlemesini yapmıştır.
Öğretide emredici nitelikteki Anayasanın Başlangıç 6. paragrafında yer alan: “Kuvvetler ayırımının Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli Devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu” kuralının öngördüğü klasik parlamenter rejimin yumuşak kuvvetler ayrılığı karşısında Cumhurbaşkanın siyasi iktidarın üstünde bir makam ve güç olarak kabul edilemeyeceği görüşü savunulmakta 104. maddede Cumhurbaşkanına tanınan kapsamlı yetkilerin parlamenter hükümet sistemine sahip bir Devletin Cumhurbaşkanı için çok fazla olduğu sık sık dile getirilmektedir.

Demokratik parlamenter sistemin gereklerine her fırsatta uygun davranmaya özen göstermeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız da Anayasa Mahkemesi Başkanı iken 25.04.2000 tarihinde Anayasa Mahkemesinin 38. yılı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada “Anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanı’na verilen yetkilerparlamenter demokrasinin sınırlarını aşmaktadır. Oysa demokratik devlet düzeninde ulusal iradeyi temsil eden parlamento dışında sorumsuz bir Cumhurbaşkanının yönetimi paylaşması ve tek başına önemli yetkiler kullanması kabul edilemez” demiştir.
Parlamenter rejimlerin karşı imza kuralı kamu hukukunun yetki ve sorumlulukta paralellik ilkesinin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu ilke yürütme yetkisinin gerçekte Cumhurbaşkanında değil yürüme organının sorumlu ögesi olan Bakanlar kurulunda olduğunu göstermektedir. Monarşilerde karşı imza kuralı mutlak olarak uygulanırkenCumhuriyetlerde siyasi açıdan sorumsuz Cumhurbaşkanına siyasi sorumluluk gerektirmeyen istisnai bazı yetkileri tek başına kullanma imkanı verilmektedir. Anayasamızın 105. maddesi parlamenter sistemin karşı imza kuralını kabul etmiştir. Yani Cumhurbaşkanının 104. maddede sayılan yetkilerini aksi Anayasa ve yasalarda belirtilmemişse ancak Başbakan ve ilgili Bakanın karşı imzası ile kullanabilmesi gerekir. Ancak Anayasa ve kanunlarda hangi işlemlerin Cumhurbaşkanınca tek başına yapılabileceğine dair bir kural bulunmamaktadır.
1982 Anayasasının Danışma Meclisi Anayasa Tasarısında Cumhurbaşkanının tek başına imzalayacağı işlemler tek kek sayan kural Milli Güvenlik Konseyi tarafından buna ilişkin kural madde metninden çıkarılmıştır.
Olası yetki kargaşalarını kökünden çözümlemek için Cumhurbaşkanın siyasi sorumluluk gerektirmeyen istisnai nitelikteki hangi işlemleri tek başına yapabileceğini açıkça belirten bir Anayasa kuralına ihtiyaç vardır. Kaldı ki 104. maddede sadece siyasi sorumluluk gerektirmeyen istisnai nitelikte sembolik yetkiler değil icrai yetkilere sahip bulunan kurumlara ve yargısal organlara yapılacak atamalara ilişkin kapsamlı yetkiler yer almaktadır. Söz konusu atamaların Cumhurbaşkanı tarafından tek başına yapılması öncelikle Cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine aykırıdır. Çünkü Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmemektedir.
İkinci olarak parlamenter hükümet sistemine aykırıdır. Çünkü Devlet Başkanının siyasal sorumsuzluğu parlamenter sistemin temel ilkelerindendir. Parlamenter sistemde sorumsuz kişiye yetki de verilemez. Üçüncü olarak hukuk devleti ilkesine de aykırıdır. Çünkü bu atama işlemlerine karşı dava açılması mümkün değildir.
Cumhurbaşkanının idari nitelik taşıyan işlemlerinin örneğin Anayasada ve diğer kanunlarda belirtilen idareye dahil olan ve icrai yetkilere sahip bulunan kurumlara yapılan seçme ve atamaların ancak Başbakan ve ilgili bakanla birlikte yapılması gerekir. Böylece hem parlamenter sistemin mantığına uygun davranılmış hem hukuk devleti ilkesi korunmuş olacaktır. Cumhurbaşkanının öncelikle yargı organlarına yapılacak atamalar konusundaki yetkilerinin kaldırılmasını kuvvetler ayrılığı ilkesi ve hukuk devletinin ögelerini oluşturan yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkeleri gerektirmektedir.
Bu nedenle Cumhurbaşkanın 104. maddenin c) bendindeki “Anayasa Mahkemesi Üyelerini Danıştay Üyelerinin dörtte birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Başsavcı vekilini Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçme” konusundaki yetkisinin kaldırılması gerekmektedir.
Üniversitelerin kendi seçtikleri organlar tarafından yönetilmelerinin bilimsel özerkliğin vazgeçilmez bir gereği olduğu ülkemiz uygulamasından anlaşılmış olduğundan Cumhurbaşkanın yükseköğretim kurulu üyelerini seçmek ve üniversite rektörlerini seçmek yetkileri kaldırılmalıdır.
Parlamenter rejimde meclis çoğunluğu ile hükümet arasında bir bütünlük olduğu için Devlet Başkanına parlamentonun tek başına feshi yetkisinin tanınması onun aktif politikaya katılması sonucunu doğuracaktır. Oysa parlamenter rejimde Devlet Başkanının aktif politika dışında kalması gerekir. Bu nedenle de seçimlerin yenilenmesinihükümetin Devlet başkanından istemesi yerinde olacaktır.
Avrupa Birliği Üyesi parlamenter Cumhuriyetlerinde de genelde Cumhurbaşkanına önemli yetkiler tanınmadığı Cumhurbaşkanının tek başına kullanabileceği az sayıda yetkilerin Anayasalarda belirlendiği görülmektedir. Örneğin:F.Alman Cumhuriyeti Anayasasının 58. maddesi F.Başkanı F.Başbakanının atanması ve görevden alınmasıF.Parlamentonun feshi F.Başbakanın ve Bakanların görevlerine devama ilişkin istek belirtmesi yetkilerinin tek başına kullanabileceğini belirtmiştir. Yunanistan Cumhuriyeti Anayasasının 35. maddesi Başbakanın atanması buna ilişkin olarak 37. maddedeki yetkilerin kullanılması parlamentonun feshi parlamentonun kabul ettiği bir kanunun geri gönderilmesi ve cumhurbaşkanlığı görevlilerinin atanmasını Cumhurbaşkanının tek başına kullanacağı yetkiler olarak saymıştır. İtalya Cumhuriyeti Anayasası 89. maddesi Cumhurbaşkanına ait yetkilerden yasa koyma niteliğini taşıyan yetkilerle yasada özel olarak belirtilen yetkilerin bakanlar kurulu başkanı tarafından imzalanacağı kuralını içermektedir.
Bir Anayasa değişikliği ile Anayasamızda da Cumhurbaşkanının 104. maddede sayılan yetkileri esas alınarak tek başına kullanabileceği yetkiler aşağıdaki şekilde belirlenebilir.

Gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü TBMM’nde açılış konuşması yapmak; TBMM’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak; Kanunları yayımlamak; Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri göndermek; Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak; Kanunların Kanun Hükmünde Kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak; Cumhurbaşkanlığı kararnamesini çıkarmak; Kanunları yayımlamak; Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek; Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak; TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek; Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek; Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini ve Başkanı’nı atamak; Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme araştırma ve denetleme yaptırmak; Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak;; Askeri Yargıtay Üyelerini Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyelerini seçmek.; Sürekli hastalık sakatlık ve kocama nedeniyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ve kaldırmak..

alıntı=TURK hukuk


- MiŁenα isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
cumhurbaşkanının, yetkileri


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557