Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Açık Öğretim
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Açık Öğretim Açık Öğretim hakkındaki tüm güncel bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07 Ocak 2013, 21:42   #1 (permalink)
*Kirpiklerine kadar sevdiğim adam, varlığına elhamdülillah.

- MiŁenα - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 24 Ağustos 2012
Nerden: vaLLa ayıptır heryerden çıkabilirim :D
Yaş: 28
(Mesajlar): 6.094
(Konular): 1890
İlişki Durumu: Var
Burç:
Renkli Para : 178770
Aldığı Beğeni: 844
Beğendikleri: 540
Ruh Halim: Melek Gibi
Takım :
Standart Davranış Bilimleri'ndeki Bilim Adamlarının Bazıları

DAVRANIŞ BİLİMLERİ'NDEKİ BİLİM ADAMLARININ BAZILARI
SOFİSTLER: İlk çağdaki düşünürlerdir. Yunancada ‘bilen bilgili kişi’ anlamına gelen Sokrat’tan önceki düşünürlerdir.

PLATON: Sokrat’tan sonraki düşünürlerdendir. İnsanı tanımak için önce içinde yaşadığı toplumu incelemek gerekir; çünkü insan içinde yaşadığı devletin karakterini taşıdığını ileri sürmüştür.
En önemli yapıtı ‘politika’dır.

ARİSTO: Sokrat’tan sonraki düşünürlerdendir. ‘Bütün parçaların topl******* fazladır’ ve ‘Esas olan somut olandır’ görüşlerini benimsemiştir.

AUGUSTE COMTE: Sosyolojinin isim babasıdır.
Pozitivizmi yani bilimsel yöntemi toplumsal dünyaya uygulama fikrini önermiştir.
Toplumsal düzen (Toplumsal statik) ve Toplumsal değişme (toplumsal dinamik) konularına ilgi duymuştur.
Toplumsal değişmenin kaynağının insan düşüncesi olduğunu savunmuştur.
Düşüncenin teolojik (hayali) Metafizik (soyut) ve pozitif (bilimsel) hale geldiğini süylemiştir.

HERBERT SPENCER: Sosyolojinin 2. kurucusudur. Görüşüne ‘Sosyal Darwinizm’de denmektedir.
İnsan toplumları ile diğer organizmaları karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri saptamıştır.
Yetenekli ve zeki insanların toplum yaşamında önem kazanacağını yeteneksizlerin ise topluma uyum sağlayamayacakları için yok olacağını savunan Sosyologdan çok Filozoftur.

KARL MARX: Alman düşünür olan K. Marx bir çatışma kuramcısı’dır.
Toplumsal yapıyı ‘alt yapı’ ve ‘üst yapı’ olarak ikiye ayırmıştır.
Sınıflar arası mücadelelerden bahsederek Burjuvazi ve Proletaryanın çıkarlarının birbirine zıt olduğunu ve sınıflar arasındaki mücadelenin temel nedeninin özel mülkiyet olduğunu söylemiştir.
Marx’a göre toplumsal değişme üretim araçlarına sahip olanlarla sahip olmayanlar arasındaki çatışmayla ortaya çıkar.
Sosyal Bilimcilerin görevinin dünyayı açıklamak değil değiştirmek olduğunu söylemiştir.
Tarih işçi sınıfı (Proletarya) ile Burjuva sınıfı arasındaki sınıf mücadelerinden ibarettir.
En önemli eseri içinde Liberal görüşü eleştirdiği Kapital isimli kitabıdır.
Sosyo-Kültürel evrimden söz etmiştir.

EMİLE DURKHEİM: Toplum üyelerince paylaşılan ortak inanç ve değerleri toplumu bir arada tutan güçler olarak görmektedir.
İş bölümünün toplumsal bir olgu olduğunu ve bu yüzden başka bir toplumsal olguyla açıklanması gerektiğini söylemiştir.
Diğer ilgi alanları sanayi toplumlarındaki iş bölümü ve bunun sonuçları ile intiharlar olmuştur.
Grupları bireyle toplum arasında oluşan bir tampon olarak nitelemiştir.
Sosyolojik yaklaşımı insan davranışlarını anlamada kullanmıştır.

MAX WEBER: Batı sosyolojisine en çok katkıda bulunanlardan olan Weber Sosyolojide anlama üzerinde durmuştur ve ilgilendiği konuları anlamada ‘İdeal Tip Analizi’ ve ‘Tarihi Analiz’ olmak üzere iki teknik kullanmıştır.
Endüstriyel toplumlardaki değişmenin bürokrasi ve bürokratik kurallar yüzünden istenilmeyen bir duruma dönüştüğünü öne sürmüştür.
Sınıf olgusunu ‘toplumsal sınıflar hiyerarşisi’ ‘toplumsal statüler hiyerarşisi’ ve ‘siyasal güçler hiyerarşisi’ gibi tabakalaşma türleriyle açıklamıştır.
Ekonomi kadar insanların sahip olduğu saygınlık ve gücünde önemli olduğunu savunmaktadır.
Bireylerin duygu ve düşünceleri ile davranışları arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmıştır.
Ekonomi hukuk müzik ve din üzerinde çalışmalar yapmıştır.
Araştırmalarında objektiflik üzerinde durmuştur.

TOLCAT PARSONS: Fonksiyonel (görevselci) yaklaşımın kurucusudur. Toplumu bir fonksiyonlar bütünü olarak görür.
Toplumu oluşturan parçaların o toplumun sürekliliğinde bir fonksiyonu vardır.

ROBERT MERTON: Gizli ve açık fonksiyon kavramlarını geliştirmiştir.

LEWİS COSER: Çatışmanın özellikle birbiri ile yakın ilişkilerde bulunan insanlar arasında gelişebileceğini savunmuştur.

OSCAR LEWİS: Fakirlik kültürü tezini öne sürmüştür.
Bir toplumda fakirlerin sahip olduğu değerler diğerlerinden farklıdır ve bu değerler kuşaktan kuşağa aktarılarak fakirliğin devam etmesini sağlar.

KİNGSLEY DAVİS: Aşırı izole ortamların toplumsallaşma üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır.
Anna ve İsabella adlı çevrelerinden uzaklaştırılarak aşırı yalnız bırakılan ve izole edilmiş bir ortamda yetiştirilmiş iki çocuk üzerinde yaptığı araştırmalarda bu çocukların gelişim bozukluğu gösterdiklerini ve toplumsallaşma sürecini tamamlayamadıklarını tespit etmiştir.
Fonksiyonalist (Görevselci) yaklaşım kuramını geliştirenlerden birisidir.

SPITZ: 1945 yılında yetiştirme yurtlarında yetişen çocuklar üzerinde araştırma yapmıştır ve bu çocukların normal ailelerin yanında yetişen çocuklardan fiziki sosyal ve duygusal açıdan daha geri olduğunu göstermiştir.

COOLEY: Ayna benlik kuramcısıdır. Buradaki ayna başkalarının bize yansıyan tavır ve hareketleridir.
Başkalarının bize olan tavır ve davranışlarından kendimizin iyi yada kötü güzel yada çirkin saygılı yada saygısız olduğumuzu anlarız demiştir.
Cooley’e göre ayna benlik gelişimi üç aşamalı bir süreçtir.
1. Kendi görüntümüz hakkındaki fikirlerimiz
2. Başkalarının bu reaksiyonları değerlendirmeleri
3. Benlik kavramının gelişimidir.
Birincil ve ikincil grup ayrımını yapmıştır.
Birincil gruplar yüzyüze ilişkilerin dostluk yardımlaşma ve sevgi bağlarının yüksek olduğu guruplardır. Cooley’e göre birincil guruplar insan soyunun bakıldığı ve korunduğu yerlerdir. Örneğin aile hısımlık komşuluk ve oyun gurubu gibi. Grup üyeleri sıcak dost bir ortamda olduklarından aralarında güven verici ilişkiler gelişir.
İkincil grupların üyeleri birbirleriyle belirli menfaat ve aktiviteleri açısından ilişki kurarlar. Bu gruplarda yüzyüze ilişkiler sınırlıdır. Özellikle sanayileşmiş toplumlarda görülür. Örneğin şirketler bankalar sendikalar okullar hapishaneler gibi.

G. H. MEAD: Rol alma kuramını geliştirmiştir.
Dilin toplumsallaşma ile öğrenildiğini insan bilincinin ve düşünce sisteminin toplumsal bir ürün olduğunu savunmuştur.
Kendilik kavramının bireyin başkalarının tepkilerini algılamasından çok onlara karşı olan tepkilerinin önemli olduğunu söylemiştir.
Çocuklarda oyun sürecinin benlik (kendilik) gelişiminde çok önemli olduğunu savunur. Oyun sürecinde çocuklar başkalarının rollerini almayı ve oynamayı öğrenirler.
Mead’a göre bu süreç üç aşamada gerçekleşir. Taklit aşaması Oyun aşaması ve Grupla oynanan oyun aşamasıdır.

MERTON: Bir gruptan söz edebilmek için grubu oluşturan bireylerin kendilerini bir grup olarak nitelendirmeleri gerektiğini söylemiştir.

W. G. SUMMER: İç ve dış grup ayrımını yapmıştır.
İç gruplar birlik duygusuna sahip olduğumuz ve bizi diğer gruplardan farklı kılan gruplardır.
Dış gruplar ise grubumuzun dışında olan üyesi olmadığımız bizim için çok anlam ifade etmeyen hatta ona karşı iyi duygular beslemediğimiz gruplardır.

İçinde yaşanılan grubun her şeyin merkezi diğer grupların ise referans gruplarını oluşturduğunu ileri sürmüştür.

BALES: Etkileşim süreç analizi (İPA) tekniğini geliştirmiştir.

MURDOCK: Anne baba ve evli olmayan çocuklardan oluşan çekirdek aile kavramını benimsemiştir.
Murdock’a göre çekirdek aile Cinsel ilişkileri düzenleme Ekonomik dayanışma üreme ve toplumsallaşma gibi dört işlevi yerine getirir.

OGBURN: Geniş aile kavramını benimsemiş ve geniş ailenin ekonomik biyolojik psikolojik koruyuculuk eğitim din prestij sağlama ve boş zamanları değerlendirme gibi görevleri vardır.

F. L. PLAY: Kök aile biçimini geliştirmiştir.
Ana baba çocuklar evlenmiş en büyük oğul ve onun ailesinden oluşmaktadır.

R. DAHRENDORF: Belirli bir otoritenin olduğu her yerde çatışmadan söz eden bir çatışma kuramcısıdır.
Çatışmaların kaynağını otoritenin eşit olmayan dağılımında görür yani yönetilenler ve yönetenler sınıfı vardır der.
Sınıf olgusunu otorite temeline göre analiz etmiştir.

C. LENSKİ: Çatışma kuramı ve fonksiyonalist kuramın sentezini yaparak yeni bir topsulaşma kuramı geliştirerek tabakalaşmayı artı değer kavramına bağlı olarak tanımlamıştır.

H. HAYMAN: Referans grubu kavramını geliştirmiştir.

ENGELS: Erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu savunmuş ve bu durumu kapitalist ile proleterya arasındaki ilişkiye benzetmiştir.

SİMMEL: Küçük gruplar kavramını tanımlar.

alıntıdır..


- MiŁenα isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
adamlarının, bazıları, bilim, bilimlerindeki, davranış


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557