Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Açık Öğretim
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Açık Öğretim Açık Öğretim hakkındaki tüm güncel bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07 Ocak 2013, 23:01   #1 (permalink)
*Kirpiklerine kadar sevdiğim adam, varlığına elhamdülillah.

- MiŁenα - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 24 Ağustos 2012
Nerden: vaLLa ayıptır heryerden çıkabilirim :D
Yaş: 28
(Mesajlar): 6.094
(Konular): 1890
İlişki Durumu: Var
Burç:
Renkli Para : 178770
Aldığı Beğeni: 844
Beğendikleri: 540
Ruh Halim: Melek Gibi
Takım :
Standart yönetim ve organizasyon ders notları/ünite 2-7
UNITE-2
KLASİK YÖNETİM
• Yönetimin bir bilim olarak ortaya çıkışı 19.yy başlarıdır
• Yönetim teorisini belirleyen güçler;sosyalekonomikteknolojikpolitikglobal güçler
• Yönetim teorisinin gelişiminde en itici güç endüstri devrimi(18.yy)
• Yönetimin bilimsellik kazanmasında etkili olan nedenlerin başında buharlı makineleri bulan JAMES WATT ve MATTHEW ROBINSON BOULTON’un çalışmaları gelir
• Watt ve Boulton’un geliştirdiği teknikler;iş akışıüretim planlamasıüretim işlem standartlarıiş bölümüiş etüdüyönetici ve diğer personelin eğitilmesiürün standartlaştırmasıistatistiki kayıtlar
• Klasik yönetimin ortaya çıkışı teknik gelişmelerin olması ve gelişmelerin endüstriye uygulanması
• Klasik yönetim yaklaşımları;verimlilik ve işletme içi olaylarda yoğunlaşan BİLİMSEL YÖNETİMüst yönetim üzerinde duran YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMI ve bürokratik yapı üzerinde duran BÜROKRASİ YAKLAŞIMI
• Taylor’un bilimsel görüşleri;verimsiz çalışma ortamıişletmelerin olaya kar açısından bakmalarıstandartlaşmanın olmamasıyetenek ve kapasitelere dikkat edilmemesiişlerin birbirine karıştırılması
• Taylor’un önerileri;standartlaştırmahareket ve zaman etüdüsistematik seçim ve eğitimparça başı ücretfonksiyonel ustabaşılık
• Fayol’un işletme faaliyetleri;teknikticarifinansalemniyetmuhase beyönetim faaliyetleri
• Fayol’un yönetim ilkeleri;iş bölümüyetki ve sorumlulukdisiplinkumanda birliğiyönetim birliğigenel çıkarların kişisel çıkarlara üstünlüğüçalışanların ödüllendirilmesimerkeziyet ilkesihiyerarşi ilkesidüzen ilkesihakkaniyet ilkesipersonelin devamlılığı ilkesigirişim ilkesibirlik ruhu ilkesi

• Weber’in bürokrasi yaklaşımı;yetkinin hiyerarşisiileri uzmanlaşmabiçimsel kural ve kaidelerbütün elemanların teknik bilgieğitim ve tecrübelerine göre çalıştırılması ve görevde gayri şahsilik


UNITE 3
DAVRANIŞSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI
Davranışsal Yönetim işletmelerin insan davranışlarına karşı daha duyarlı olması için ortaya çıkan bir düşünce akımıdır. Klasik yönetimin temelinde bilimsel yönetim yatarken;davranışsal yönetimin temelini insan ilişkileri yaklaşımı oluşturur.Bu yaklaşımla klasik yönetim anlayışında gündeme gelmeyen bazı konular gündeme gelmeye başlamıştır.Bunlar;güdülemeliderlikgrup anlayışıiletişimbiçimsel ve biçimsel olmayan ilişkilerbirey ve örgütün sosyal yapısıdır.
Davranışsal yönetimin temel kavramları:bireysel farklılıklar(insanlar taylor’un düşündüğü gibi standart üretim faktörleri değildirler;bu insan psikolojisinden kaynaklanır.)bir bütün olarak insan(insan sadece biyolojik bir varlık değil; farklı durumlarda farklı davranışlar sergileyenbiyolojik ve sosyal yönü ağır basan bir varlıktır)davranışlar bir nedene dayanır(davranışların temelinde bazı nedenler vardır.)İnsan ve örgütün karşılıklı bağımlılıkları vardır(Örgüt üretim faktörü olarak insana ihtiyaç duyarkeninsan da gelir elde etmebir işe sahip olma arzusunu gerçekleştirmek için işletmelere ihtiyaç duyar.)İnsan diğer üretim faktörlerinden farklıdır(Tek artı değer yaratan insandır)Örgüt sosyal bir sistemdir.
Davranışsal yaklaşımın yararlandığı bilim dallarısikolojisosyolojiantropolojisanayi psikolojisisosyal psikolojiörgüt psikolojisi
Davranışsal yaklaşımın psikolojiden aldığı varsayımlar:
1. İnsanlar çeşitli şekillerde güdülenir ve harekete geçirilir.Taylor tek güdüleme faktörü olarak parayı görmüştür.
2. İnsanlar çoğu zaman akılcı davranmazlar;rasyonel kararlar vermezler.
3. İnsanlar özel hayatlarında olduğu gibi iş hayatlarında da birbirlerine bağımlıdır.
4. Yöneticiler insan ilişkileri konusunda eğitilebilirler.

Sosyal sistemeşeri(insan unsuru ve ilişkiler) ve teknik (fiziksel teçhizat)örgüt;biçimsel (işletmenin kurallarla belirlediği karşılıklı etkileşim kalıpları)ve biçimsel olmayan örgüt(biçimsel örgütün temsil etmediği veya yetersiz kaldığıbireyler arası gerçek ilişkileri temsil eden sembollerdir.)
Davranışsal Yaklaşımın Doğuşundaki Araştırmalar:
1. Hawtorn (Işıklandırma) Deneyiavranışsal yalaşımın ilk adımı sayılabilir.Işık şiddetindeki artış ve azalışların verimlilik üzerindeki etkileri incelenmiştir.(Elton Mayo;western electric)Üç deney yapılmış;birincisinde ışık artırınca verimlilik artar hipotezi kanıtlanamamışüretim ışıklandırmadan bağımsız hareket etmiştirikinci deneyde iki grup oluşturulmuş biri kontrol (ışık değiştirilmemiş grup) grubu diğeri deney grubu(ışık artırılmış)üçüncüsünde ise kontrol grubunda ışık sabitkendeney grubunda ışık 10 mumdan 3 muma indirilmiş.Sonuç olarak bir yere varılamamış;bu deneyler beşeri durumun beşeri olmayan araçlarla açıklanması olarak yorumlanmıştır.
Hawtorn deney bulguları:bireysel(klasiklerin ortaya koyduğu akılcı insan profili yokturgrup içinde çalışanlar ihtiyaçlarını grup aracılığı ile giderirler ve çalışanların her zaman mantıki tepkiler vermesi mümkün olmayabilir)ve örgütsel(örgütler aralarında bağımlılık bulunan sosyal sitemlerdirörgütlerin mal ve hizmet üretipörgütte çalışanlara tatmin sağlama fonksiyonu vardırsosyal sistem olduğu kadar duygusal bir sistemdir de) bulgularUNITE-5
DURUMSALLIK YAKLAŞIMI• Çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğundadiğer yönetim yaklaşımlarının(gelenekseldavranışsal ve sistem yaklaşımı)bağımsız ya da kombinasyon halinde kullanılması DURUMSALLIK YAKLAŞIMI
• Durumsallık yaklaşımıYÖNETİMDE HER ZAMAN GEÇERLİ OLABİLECEK EN İYİ YOL olmadığınıen iyinin içinde bulunan duruma bağlı olarak değiştiğini ileri sürmektedir.
• Durumsallık teorisine göre yöneticilerçevrelerini etkin bir şekilde yönetebilmek için organizasyon yapılarınıiçinde faaliyet gösterdikleri çevreye uyum sağlayabilecek şekilde tasarlamalı ve çevredeki değişikliklere göre organizasyon yapısında değişiklikler yapmalıdır
• Durumsallık yaklaşımı;organizasyon büyüklüğüteknoloji ve çevre üzerinde durmuştur
• İşletme büyüklüğü işletme yapısını belirleyen en önemli faktördür
• Teknoloji ile ilgili durumsallık modelleri;WOODWARD ARAŞTIRMASI (BİRİMKİTLE VE SÜREÇ ÜRETİM;organizasyon yapısınıkullandıkları teknolojiye uygun olarak tasarlayan işletmelerin büyük olasılıkla başarılı olacağını savunur)ve PERROW ARAŞTIRMASI(RUTİN VE DEĞİŞKEN İŞLER ile teknolojinin analizi üzerinde durur)
• Çevre ile ilgili durumsallık modelleri; BURNS VE STALKER ile LAWRENCE ve LORCSH’un yaptığı çalışmalardır
• Burns ve Stalker’in yaptığı araştırmadaiki temel örgüt yapısı ve yönetsel uygulaması tanımlanmıştır;MEKANİK SİSTEM ve ORGANİK SİSTEM
• Lawrence ve Lorcshişletmelerin örgüt yapılarını2 konu doğrultusunda incelemiştir;FARKLILAŞMA ve BÜTÜNLEŞME
• Durumsallık yaklaşımı ile ilgili olarak eleştirilergüçlükler ve sınırlamalar şu konuları içermektedir;nedensellik ilişkisiörgütsel performansplanlı değişimgüç faktörleriörgütsel değişimin zamanlaması ve çoklu belirsizlik


UNITE 6
PLANLAMA
“Eğer nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsanız her yol sizin için makbuldür”


 Bugünden gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin ve nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin kararlaştırılması PLANLAMA
 Planbir kararlar toplamıdır
 Planlama belli bir konuda NE YAPILACAKNE ZAMAN YAPILACAKNASIL YAPILACAKNEREDE YAPILACAKKİM TARAFINDAN YAPILACAKNEDEN YAPILACAKHANGİ MALİYETLE YAPILACAK ve HANGİ SÜREDE YAPILACAK sorularına yanıt arama çabasıdır
 Planlamanın üç temel özelliği;
 GELECEĞE DÖNÜK BİR DÜŞÜNMEDEĞERLEMEARAŞTIRMA VE İNCELEME FAALİYETİ
 AMAÇRİSK VE VARSAYIMLAR İLİŞKİSİ BULUNUR
 ESNEK VE DEVİNGENDİR
 Planlama süreci aşamaları;
 İşletmenin misyon ve vizyonunun açıklanması
 Amaçların belirlenmesi
 Varsayımların belirlenmesi
 Alternatiflerin belirlenmesi
 Alternatifler arasında seçim yapılması
 Planlama ile ilgili varsayımlar;
 Denetlenemeyen varsayımlar
 Kısmen denetlenebilir varsayılar
 Denetlenebilir varsayımlar
 Kapsadıkları zaman aralıkları açısında planlar
 Kısa vadeli planlar;Bir yıllık süreyi kapsarlar ve genellikle işletmenin alt hiyerarşik kademelerinde gerçekleştirilirler
 Orta vadeli planlar;1-5 yıllık süreyi kapsarlar ve genellikle işletmenin orta ve zaman zaman alt hiyerarşik kademelerinde gerçekleştirilirler
 Uzun vadeli planlar;beş yıldan daha uzun vadeli planlardır ve genlikle işletmenin üst hiyerarşik kademelerinde gerçekleştirilirler.
 Nitelikleri açısından planlar;
 Politikalar;işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesinde çalışanlara yol gösteren genel hareket planlarıdır
 Prosedürler(Yöntemler);herhangi bir işin nasıl yapılacağını adım adım açıklayan planlardırişletmelerde sık sık tekrarlanan faaliyetlerin gerçekleştirilme biçimi prosedürlere bağlanır
 Programlar;bir planın gerçekleştirilmesi ile ilgili aşama ve adımları her birinden sorumlu olan kişileri ve her birinin zamanını belirleyen planlardır
 Projeler;genel bir programın birbirinden kesin bir şekilde ayrılan kısımlarıdır.Genel bir programın gerçekleştirilebilmesi için bu programın altında projeler oluşturulur.
 Bütçeler;planların sayısal ifadesidirbütçe bir faaliyetin beklenen sonuçlarının sayısal ifade edilmesidir.Başlıca bütçe türleri;
 Satış bütçesi;öngörülen satış miktarlarını ortaya koyar
 Reklam bütçesi;öngörülen reklam faaliyetlerinin parasal tutarlarını gösterir
 Üretim bütçesi;beklenilen satışların karşılanabilmesi için eldeki stokları ve minimum stok bakiyesini gösterirUNITE-7
ÖRGÜTLEME

 Amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin tanımlanması ve gruplandırılmasıişleri yapacak kişilerin onların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amaçlara ulaşmak için gerekli fiziksel ortamın hazırlanması ÖRGÜTLEME
 Örgütleme sürecinin aşamaları;
 Plan ve amaçların incelenmesi
 Amaçlara ulaştıracak faaliyetlerin belirlenmesi
 Faaliyetlerin gruplandırılması:Faaliyetlerin bölümlendirilmesi süreci işletmenin amaçlarına ve yönetim politikalarına göre şekillenir.Bölümlendirmede temel alınacak yaklaşımlar şunlarıdır;
 Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme
 Ürüne dayalı bölümlendirme
 Coğrafik temele göre bölümlendirme
 Müşteri temeline göre bölümlendirme
 Zamana dayalı bölümlendirme
 Karma bölümlendirme
 Faaliyetleri gerçekleştirecek işgücünün belirlenmesi
 Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi
 Yeramaç ve yöntemlerin belirlenmesi
 Örgütleme sürecinin etkinliği(amaçlara uygunluğu)bu sürecin belli ilkeler doğrultusunda tamamlanmasını gerektirir.Bu şekilde oluşturulan faaliyetler için sağlam bir alt yapı oluşturulabilir.
 Örgüt ilkeleri
 Amaç birliği
 Yönetim alanı
 Yetki ve sorumluluk
 Komuta birliği
 Yönetim birliği
 Yetki ve sorumluluk denkliği


- MiŁenα isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
27, ders, notları or ünite, organizasyon, ve, yönetim


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557