Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Açık Öğretim
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Açık Öğretim Açık Öğretim hakkındaki tüm güncel bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 17 Ocak 2013, 22:35   #1 (permalink)
*Kirpiklerine kadar sevdiğim adam, varlığına elhamdülillah.

- MiŁenα - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 24 Ağustos 2012
Nerden: vaLLa ayıptır heryerden çıkabilirim :D
Yaş: 27
(Mesajlar): 6.095
(Konular): 1890
İlişki Durumu: Var
Burç:
Renkli Para : 178770
Aldığı Beğeni: 845
Beğendikleri: 540
Ruh Halim: Melek Gibi
Takım :
Standart Davranış Bilimleri Konu Özeti.

Sosyoloji Bir bütün içerisinde insanların bütün ilişkilerini inceleyen, bu ilişkilerin nasıl yaratılıp korunduğunu ve değiştiğini analiz eden bilim dalına sosyoloji denir.
İnsan toplumlarını ve toplumsal davranışlarını bilimsel olarak inceler
Temel Görüşü İnsan davranışlarının bireyin içinde yaşadığı,üyesi olduğu grup tarafından etkilendiği ve bu grup içindeki etkileşimlerle şekillendiğidir.
Bilim
Mantık ve sistematik yollarla bilginin elde edilmesi ve üretilmesidir.
Bilimler 2 grupta incelenir.
1-Doğa bilimleri:fizik,kimya,biyoloji.
2-Sosyal bilimler: psikoloji,sosyoloji,tarih
Sosyolojinin alt dalları Bilgi,ekonomi,sanayi,kent,köy,din,hukuk,siyaset,eğ itim,ve uygulamalı sosyolojidir.
Kuram
Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan,bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşur.
Kuram 3 temel öğeden oluşur.
1-Önerme 2-kavram 3- tanımlar
Bilimsel araştırma ilkeleri * Nesnellik(objektiflik) * Basitlik ve açıklık
* Doğruluk ve tekrar * Sınırlılık
Bilimsel yöntemde takip edilmesi gereken aşamalar 1-Araştırılması gereken sorunu ortaya koyup tanımlamak.
2-Konu ile ilgili bilgiler toplamak.
3-Hipotezi formüle etmek
4-Veri toplamak analiz yapmak
5-Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak.
Güvenilirlik Bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde kararlı ve benzer sonuçlar elde etme yeteneğine güvenilirlik denir.
Örnekleme Bir bütünün kendi içinden seçilmiş parçaları ile temsil edilmesine örnekleme denir.
Bağımsız değişken Bilimsel araştırma tekniklerinden deneysel yöntemde kurulan hipotezde belirleyici neden sayılan değişkene bağımsız değişken denir.

Sosyolojinin Ortaya Çıkışı Sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışı 19. yy ortalarında endüstri devriminin yol açtığı hızlı toplumsal değişimlerle birlikte olmuştur.
Diğer bir etmende emperyalist gelişmeler ve teknolojik ilerleme ile avrupalıların dünyanın bir çok bölgesini ele geçirmeye başlamaları ve kolonilerde yeni kültürlerle karşı karşıya gelmeleridir.
Sosyolojinin öncüleri
Auguste Comte Sosyoloji disiplinine ismini kazandıran kişidir.Toplumsal düzeni =toplumsal statik, toplumsal değişmeyi = toplumsal dinamik olarak adlandırır.
Statik,bir toplumdaki düzeni ve durağanlığı incelediği için bir düzen kuramı, dinamik ise değişme ile ilgili olduğu için bir ilerleme kuramıdır.
Herbert Spencer Toplumun belirlenmiş kanunlar çerçevesinde işlediğini savunur.
Kuramına sosyal darwinizim de denir.
Karl Marx ve maddeci görüş Marx ‘a göre sosyal bilimcilerin görevi dünyayı açıklamak değil, değiştirmektir. Bu değişimde ihtilalci bir yaklaşımla olur.marx ‘ın en önemli eseri, içinde liberal görüşün eleştirsinin yer aldığı Kapital adını taşır.Çatışma kuramının öncülerindendir.
Emile Durkheim Toplumsal düzen sorunu ile ilgilenmiştir. Toplumsal gerçeğin temelini toplumsal bilinçte görür. Toplumsal bilinç bir toplumun bireylerindeki ortak inanç ve duyguların bütünüdür.
Diğer bir ilgi alanı da endüstriyeltoplumlardaki iş bölümü ve bunun sonuçlarıdır. Ona göre iş bölümünün endüstriyel toplumlarda ortaya çıkardığı sorun anomidir.
Sosyolojiye en büyük katkısı sosyolojik yaklaşımı insan davranışlarını anlamada kullanması olmuştur.
Max Weber Bu disiplin toplumsal yaşamın önemli sahalarındaki nedensel ilişkileri anlamalı ve araştırmalıdır.
Objektiflik ilkesi sosyologların olaylara önyargılardan arınmış bir biçimde bakmalarını savunur.
Weber insan davranışlarının sadece birtakım istatistiklerle açıklanamıyacağını bunların muhakkak yorumlanması, anlamlandırılması gereğini savunur.

Sosyolojide Kuramsal Yaklaşımlar Sosyolojide kuram, olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini açıklamak üzere geliştirilmiş cümlelerdir.3 ana başlık altında incelenir
1- Fonksiyonalist(Görevselci) yaklaşım
2- Çatışma yaklaşımı
3- Etkileşimcilik yaklaşımı dır.
Fonksiyonalist(Görevselci) yaklaşım
Kurucusu talcot Parsons. Toplum bir fonksiyonlar bütünüdür.
T.Parsons ın kuramı,toplumu organize olmuş düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak görür.
Çatışma yaklaşımı
Toplumsal davranışların en iyi şekilde rekabet halinde bulunan gruplar arasındaki gerginlik ve mücadele ile anlaşıabileceğini savunur.Karl marx kuramından esinlenmişterdir.
Etkileşimcilik yaklaşımı Bireyi ve ilişkilerini anlamadan toplumu anlamanın mümkün olmadığını savunur.etkileşim kuramcıları sembol üzerinde durarak insanların semboller aracılığıyla etkileşimde bulunduğunu öne sürerler. Sembol anlamlandırdığımız şeylerdir. Semboller olmaksızın sosyal ilişkilerimiz, hayvanların kurduğu iletişim düzeyinden farksız kalır.Toplum ve Toplumsal Yapı Makro Sosyoloji;toplumun kendisini,genel yapısını ve ilişkilerini odak alırken Mikro Sosyoloji;sosyal etkileşim üzerinde durur.
Toplum ve birey arasında bir etkileşim vardır, ancak toplumun birey üzerindeki etkisi daha yoğundur.
Toplum, insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür.
Toplumdan söz edebilmek için belirli şartların olması gerekmektedir.
1-ortak bir toprak parçası
2-ortak politik bir otoriteye saygı göstermek
3-ortak bir kültüre sahip olmaktır.
Toplumsal Yapı Toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bir bütünüdür.
Toplumun bir çerçevesidir ve bu çerçeve bizler doğmadan önce insanların birbirleriyle kurmuş oldukları ilişkiler tarafından tayin edilir. İnsanlar belirli davranışları toplumsal yapıdaki yerlerine bağlı olarak öğrenmekte ve bunlara göre hareket etmektedirler.
Kültür Grubun kullandığı lisan,değerler, inançlar, davranışlar hatta ifadelerdir.yani bizi saran insanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir mirastır.
Statü Bireyin toplum içindeki pozisyonudur. Her statü kendini sahip olduğu sembollerle belirgin kılar.
Edinilmiş statü;bireyin doğrudan bir çabası olmadan, kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüdür.(yaşlı genç kadın erkek gibi)
Kazanılmış statü; bireyin kendi isteği ve çabalarıyla gönüllü olarak elde ettiği statüdür.(üniversite öğrencisi, polis, hemşire)
Rol Bir grup yadatoplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları bir oyundur. Statü ve rol kavramı bir madeni paranın iki yüzü gibidir.
Gruplar En az iki kişiden meydana gelen, benzer değer ve beklentilere sahip olan bireylerin düzenli etkileşimleri ile ortaya çıkan bir birleşmedir.
Grup üyeleri benzer değer,norm ve beklentileri paylaşırlar.
Toplumsal Kurumlar Kurum , toplumun yapısı ve temel değerleri koruması açısından zorunlu sayılan nispeten sürekli kurallar topluluğudur.Sosyologlar 9 temel kurum tanımlamaktadırlar.bunlar: aile, din,hukuk,politik,ekonomik,eğitim,tıp,bilim.askeri kurumlardır.
Toplumsal kurumların 4 temel karakteristiği vardır.
1- Değişmeye karşı direçlidir.
2- Aralarındaki yoğun bir ilişki içerisinde birbirlerine bağımlı
3- Birbirlerine bağlı olarak değişebilirler.
4- Toplumdaki sorun merkezini oluşturmalarıdır.
Toplum Türleri • Avcılık ve toplayıcılık tolumlar
• Çobanlıkla geçinen göçebe toplumlar
• İlkel tarım toplumları
• Tarım toplumları
• Endüstriyel toplumlar
Kültür Dil, inanç,değer,norm davranışlar ile bir nesilden bir diğer nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bir bütündür.
Kültür bir toplumun yaşam biçimidir.
Kültürün Özellikleri • Dil kullanabilme yeteneğimiz
• Genetik bir faktör olmaması
• Her toplumun kendine özgü olması olarak sıralanabilir.
Kültürel Birleşme Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde bağlanmasına kültürel birleşme denir.
Dil ve Kültür Sembol : İnsanların iletişimde kullandıkları, anlam ifade eden her şey semboldür.
Norm Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarıdır. Yaptırımı olan kurallar sistemidir.Normlar belirli bir toplumda yaşayan insanların ne şekilde hareket etmelerine ilişkin kurallardan oluşurlar. Toplumundan topluma farklılık gösterirler.
Değerler
İnsanların iyiyi, doğruyu, güzeli ve çirkini tanımlamak için koymuş oldukları standartlardır.
Norm ve değerlerin arasındaki en temel farklılık değerlerin soyut ve genel kavramlardan meydana gelmesi, normların ise belirgin ve yol gösterici oluşlarıdır.
Normları şekillendiren şey değerlerdir.
İdeal kültür Toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasıdır.
Gerçek kültür İdeal kültüre ait norm ve değerlerin günlük yaşama uygulanış biçimidir.
Popüler kültür Yaşadığımız günlük hayattır. Hobileri,kitapları,tv
Yüksek kültür Toplum içinde elit grup diyebileceğimiz lüks yaşayan farklı zevkleri alışkanlıkları olan grubun sahip olduğu gruba denir.
Yaygın kültür Geniş halk kitlelerinin benimsediği değerler, zevkler ve yaşam biçiminin tümüne yaygın kültür denir.
Alt kültür Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşan ancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer norm ve yaşam biçimleri olan gruplar alt kültürü oluştururlar.(yöresel, kentsel, etnik, mesleki)
Karşıt kültür Temel kültüre tamamen ters olan temel kültürü reddedendir.
Etnosentrizm Kişinin kendi kültürünü temel alarak diğer kültürleri kendi kültürü acısından değerlendirmesine Etnosentrizm denir. Yemek alışkanlıklarıda kültürel farklılığın bir göstergesidir.
Kültürel Relativizm Kültürü kendi kalıpları içinde anlamak, önyargılı olmamak demektir.
Toplumsallaşma Bir etkileşim sürecidir ve bu süreçte birey kimlik kazanır ve yaşadığı toplumun üyesi haline gelir. Toplumsallaşma ilk önce ailede başlar en önemli sonucu kişilik kazanmadır. En önemli evresi
Bebeklik ve çocukluk dönemidir.
İnsanın doğası ve izolasyonun toplumsallaşmadaki etkisi İnsanlar toplumsal etkileşimden yoksun olarak yetiştirilirlerse gelişimleri ciddi biçimde zarar görür. Kingsley davis aşırı izole ortamda yetişmiş iki kız cocuğu üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda çocukların yaşadıkları zararlı sonuçlar irdelenmiştir.
Benlik Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıklarını içerir. Kişiliğin temelini oluşturur.
C.H. Cooley ve Ayna Benlik Cooley benlik kavramının çocukluk döneminde oluştuğunu ve zamanla bireyin yeni toplumsal etkinliklere katılmasıyla önem kazandığını söyler.
Ayna Benlik Başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünü anlamaya çalışmasına ayna benlik denir.
3 aşamadan oluşur.
1- Kendi görüntümüz hakkında düşüncemizdir.yani başkalarının gözünde nasıl görünüyoruz.
2- Başkalarının bu reaksiyonları değerlendirmeleri ve açıklamaları
3- Benlik kavramı gelişir.
G.H. Mead ve Rol Alma Mead ‘e göre kendilik sosyal bir yapıdır ve insanın tecrübeleriyle ortaya çıkar. Mead, kendilik kavramının bireyin başkalarının tepkilerini algılamasından çok onlara karşı olan tepkilerinin önemli olduğunu savunmuştur.
Oyun sürecinin benlik kavramında çok önemli olduğunu savunur.
Bu 3 aşamalıdır.
1. taklit aşaması hazırlık aşaması
2. oyun aşaması
3. grupla oynanan oyun
Mead ayrıca toplumsallaşmanın önemli bir sonucunun başkalarının bizden beklentilerine uyum göstermek ve davranışlarımızı buna göre ayarlamak olduğunu söylemiştir.
Sembolik etkileşim kuramının kurucularındandır.
Aile İnsan yaşamında en önemli ve ilk toplumsallaşma kurumunu oluşturur.

Toplumsal Gruplar
Grup Birbirleriyle ilişkide bulunan en az iki veya daha fazla kişiden oluşan belirli beklenti ve amaçları paylaşan insanlardır.
Yığın
Birbirleri ile ilişkide bulunmayan geçici bir nedenle bir araya gelmiş iki veya daha çok insandan oluşur.Otobüs kuyruğu buna bir örnektir.
Toplumsal Kategori Birbirleriyle konuşmayan ancak benzer ortak sosyal özelliklere sahip olan insanlardan oluşur.(örn:akademik yaşamda gözlük takan insanların oluşturduğu kategori gibi.) Yaş,cinsiyet,gelir veya ırksal olabilir.
Merton’a göre Grup Tanımı Bir grubun grup olabilmesi başkaları tarafından grup olarak algılanmasına bağlıdır. Grup üyeleri arasında grup bilinci gelişmeli, mekansal yakınlık olmalı ve belli bir amaç olmalıdır.
Her grup belli kural norm ve değerlere sahiptir.
Grup Türleri
Birincil ve İkincil gruplar Cooley aittir.
Birincil gruplar;yüz yüze ilişkilerin, yardımlaşma, dostluk ve sevginin fazla olduğu, birlik duygusunun geliştiği, üye sayısının az olduğu grup türüdür.(örn= Aile)3 temel fonksiyonu vardır.
1-duygusal destek 2-toplumsallaşmayı destekler 3-uyumu kolaylaştırır.
İkincil gruplar;yüz yüze ilişkilerin, yardımlaşmanın ve sevginin az, üye sayısının fazla olduğu resmi gruplardır.(örn= dernekler, plak şirketleri,okullar, hapishaneler, )
İç grup ve Dış grup Kavramı Sumner tarafından yapılmıştır.
İç grup;bizlik duygusunun olduğu diğer gruplardan ayıran belirgin özelliklerin bulunduğu gruplardır. Etnosantrik duygulara sahip, kendilerini diğerlerinden daha üstün gören bir yapıya sahiptir.
Dış grup;bireyin üye olduğu grup dışında, bizim ilgilenmediğimiz ve hatta hakkında antipati duyduğumuz bir gruptur.
Referans grubu Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendiği, örnek aldığı gruptur.
Elektronik etkileşim grupları Bilgisayar ve internet yoluyla ortaya çıkan gruplardır. Her konuda bilgi alışverişi yaparlar, ilişkileri süreklilik taşır. İç grup karakteristiğine sahiptirler.
Küçük gruplar Üye sayısı az olan ve iletim yoğunluğu fazla olan gruplardır.
Grubun büyüklüğü Grup büyüklüğü ile iletişim yoğunluğu ters orantılıdır. Grup küçüldükçe iletişim artar. İki kişiden oluşan gruba dyad, üç kişiden oluşan gruba da triad denir. Grup büyüdükçe kendilerine lider seçmek zorunda kalırlar. Çünkü söz almak zorlaşır.
Küçük gruplarda liderlik Lider, grubu başarıya götüren önemli kişilik özellikleri olan ve diğerlerini etkileme gücü yüksek olan kişidir. Küçük gruplarda 2 tür lider vardır.
Araçsal lider: grubu amaçları doğrultusunda başarıya götüren liderdir. Planlamacı, organizeci ve yöneticidir.
Açıklayıcı veya etkileyici lider:grup içinde üyelerin uyum ve dayanışmayı artırır. Sürtüşmeleri azaltır. Sevilen bir liderdir,ama zamanla sevilen lider özelliğini kaybeder.
3 temel lider tipi vardır.
1. Otoriter lider:Emir veren her şeyi ben bilirim diyen lider
2. Demokratik lider: En başarılı lider tipidir.
3. Bırakınız yapsıncı lider:Her şeyi kendi oluruna bırakan, neme lazımcı lider tipidir.
Grup Normları Grubun en önemli özelliği kendine uymak zorunda olunan normları geliştirmesidir. Bu normlar grupta uyum ve grubun devamı için gereklidir. Grup üyelerinin davranışlarını değiştirme özelliğine sahiptir.

Aile Kurumu Aile toplumsal en önemlilerinden biri,aynı zamanda toplumun çekirdeğini oluşturan bir kurumdur.
Aile birbirine kan ve evlilik bağı ile bağlı iki veya çok sayıda üyeden meydana gelen bir kurumdur.
Aile Yapıları ve Türleri
Çekirdek Aile Anne baba ve evli olmayan çocuklardan oluşan ve üyeleri arasında yakın ilişki bulunan ailedir. En önemli özelliği üyeler arasında çok yakın ilişkilerdir ve her üye bir diğerinin mutluluğu için her türlü özveriyi gösterir. Evrensel bir olgudur.
Murdock’a göre çekirdek ailenin 4 temel işlevi vardır.
1. Cinsel ilişkileri düzenleme
2. Ekonomik dayanışma
3. Üreme 4. Toplumsallaşmadır.
Geleneksel Geniş Aile Aynı mekanda yaşayan ekonomik kaynakları paylaşan iki veya daha fazla neslin bir arada bulunduğu ailedir. Akrabalık bağları çok kuvvetlidir. Gelenek ve göreneklere bağlıdır. Geçimini tarımdan sağlayan kırsal bölgelerde yaygınlık gösterir. En yaşlı üye ailenin reisidir.
Ogburn’a göre geniş ailenin görevleri;
-ekonomik,biyolojik,psikolojik,koruyuculuk,eğitim,b oş zamanların değerlendirilmesi,dini,prestij görevleridir.
Büyük aile modelinin iki özel biçimi söz konusudur.
1. Birleşik Aile:Ana ,baba,erkek çocuklarla,evlenmemiş kızlar ve evlenen oğulların eşleriyle çocuklarından oluşan ailedir.Otorite en yaşlı erkektedir.Mülkiyet ortaktır.
2. Kök Aile: Frederic le play tarafından ortaya konan bu aile ana baba,çocuklar,evlenmiş büyük oğul ve onun ailesinden oluşur. Kök ailede baba, ailenin reisidir. Baba ölünce sorumluluk evli büyük oğula geçer.
Evlilik Biçimleri ve Analizi Toplumbilimciler aile ve evlilik biçimlerini 5 temel sınıfta inceler.
1. Eş sayısına göre • Monogami:tek eşle evlilik
• Poligami:Çok eşlilik.(poligini-erkeğin birden fazla kadınla evliliği. Poliandri:kadının birden fazla erkekle evliliği)
2. Grup ilişkilerine göre & Egzogami:grup dışından evlenme
& Endogami:grup içinden evlenme
3. Çiftlerin yerleşim yerine göre *Patrilokalite:evlenen çiftlerin baba tarafı veya onun yanına yerleşmesi.
*Matrilokalite:eşlerin kadının tarafı veya kadının ebeveynleri ile oturması.
*Neolokalite:yeni evlenen çiftlerin her iki tarafıda red ederek ayrı ev açmasıdır.
4. Otorite ilişkilerine göre • Patriyarki: koca otoritesinin üstünlüğü
• Matriyarki: kadının otoritesinin üstünlüğü
• Egaliteryan : eşitlikçi aile yapısı
5. Soy ve secere ilişkilerine göre 1. Patriliniyal:Mirasta baba soyunun üstünlüğü
2. Matriliniyal: Mirasta ana soyunun üstünlüğü
3. Bilateral: Her iki tarafında mirastan eşit pay alması
Aile Kurumuna Teorik Yaklaşımlar
A-Fonksiyonalist Yaklaşım Temel iddiası ailenin diğer kurumlar tarafından yapılamayan belli fonksiyonları üstlendiğidir.bu fonksiyonlar şunlardır.
• Cinsel davranışları düzenlemek
• Topluma yeni üyeler kazandırmak
• Toplumsallaşma
• Bakım ve koruma sağlama
• Sosyal yerleştirme
• Duygusal destektir.
B-Ensest yasası Bu yasa yakın aile üyelerinin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmamalıdır. Fonksiyonalistlere göre bu yasa aile içi rollerin birbirleriyle karışmasını önlemesi açısından önemlidir.
C-Çatışma kuramı Aile içerisinde de kapitalist topluma benzer bir biçimde bir takım eşitsizlikler söz konusudur. Buna göre ailede erkeğin kadın üzerinde egemen olduğu bir sistem mevcuttur.
D- Sembolik etkileşim kuramı Sembolik etkileşimciler aile içerisindeki ilişkilerin devamlı değiştiğini ve yeniden tanımlanması gerektiğini savunurlar. Aile içindeki davranışları anlamak için aile üyeleri arasındaki mevcut ilişkilere ve üyelerin bu ilişkileri nasıl anlamlandırdığına bakmak gerekir. Aile içinde sembolik etkileşim kuramcılarının kullandığı hemen tüm kavramlar vardır. Örneğin toplumsallaşma,ayna benlik,rol alma,referans grubu,sembolik etkileşim gibi.
Boşanma Boşanma,tarafların arzusu üzerine geçerli norm veya adetlere göre evliliğe son verilmesidir. Boşanma oranı geleneksel toplumlarda düşük gelişmiş toplumlarda ise yüksektir.
Boşanmanın temel nedenleri:aileyi güçlü kılan ekonomik,dinsel,eğitsel bağların zayıflamış ve değerlerini yitirmiş olmasında yatar.
Bireysel nedenler:erken yaşta evlenme,evlilik süresinin uzunluğu.
Toplumsal nedenler:
Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri Boşanmanın en büyük etkisi çocuklar üzerindedir. Wallerstein’in boşanmış aile çocukları üzerinde yaptığı araştırmalarda başta depresyon olmak üzere uyumsuzluk arkadaş edinmede zorluk gibi birçok olumsuzluk gözlenmiştir.


- MiŁenα isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
bilimleri, davranış, http or or wwwforumbahanenet or aof1sinifdersnotlari or davranisbilimlerikonuozetivi, konu, Özeti


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557