Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Kültür & Sanat > Kültür - Tarih > Cumhuriyet Tarihi
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 15 Mart 2013, 22:13   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
frasker Zabitan Grubuna Ait Bir Belge

Millî Mücadele Döneminde İstanbul'da Anadolu Lehinde Faaliyette Bulunan Gizli Gruplardan Zabitan Grubuna Ait Bir Belge
Millî Mücadele Dönemi’nin pek çalışılmamış ve önemi pek dikkate alınmamış konularından biri de o dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti namına İstanbul’da faaliyette bulunmuş olan gizli kuruluşlardır. T.B.M.M.’nin emir ve direktifleri doğrultusunda, azamî gayret ve fedakârlıkla, işgal altında bulunan bir memlekette faaliyette bulunan bu kuruluşlar, bir yerde Millî Mücadele’nin kaderini de etkilemişlerdir.

Bir taraftan, elde edilen istihbarat bilgileri ile T.B.M.M.’nin çeşitli konularda alacağı tavrı şekillendirirken diğer yandan da T.B.M.M. Ordularının subay, er ve diğer askerî personelini temin etmeye çalışmışlardı. Yapılan hizmetlerin en önemlisi ise, hiç şüphesiz ki, T.B.M.M. Ordularının silâh, cephane ve mühimmat ihtiyacını yine, İstanbul’daki Osmanlı Devleti’ne ait fakat işgalcilerin denetimindeki silâh ve cephane depolarından temin etmeye çalışmaları idi.

Bu dönemde, birbirlerinden habersiz olarak, İstanbul’da faaliyet gösteren birçok gizli grup mevcuttu. T.B.M.M. Emrinde olarak faaliyete geçen gizli gruplardan isimlerini tespit edebildiklerimiz ise şunlardır1. Karakol Cemiyeti, Felah Grubu (Hamza-Mücahid-Muharib-Felâh), Müda-faa-i Millîye Heyet-i Merkeziyesi, M.M. Grubu, Muavenet-i Bahriye Heyeti, İmalât-ı Harbiye Grubu, Namık Grubu ve ihtiyat grupları (Bizci, Ferhad ve Kerimî Gruplaradır.

“Teşkilât ve burada yapılması gerekenler hakkında genel bir değerlendirme ismi ile teşkilât ve faaliyet raporunu yayınladığımız Zabitan Grubu ise ilk bakışta yeni kurulmuş müstakil bir gizli grup görünümü arzediyorsa da Karakol Cemiyeti’nin tabiî bir uzantısı ve devamıdır. Başka bir ifade ile 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’un işgal edilmesi ile birlikte dağılan Karakol Cemiyeti’nin yeniden toparlanışıdır.

Bilindiği gibi Karakol Cemiyeti, İstanbul’un işgali ile birlikte İngilizlerin takibine maruz kalmış ve birçok üyesi tevkif edilmişti. İstanbul’un işgal edilmesi ile birlikte cemiyet büyük bir darbe yemiş, tevkif edilen üyelerinin yanı sıra büyük bir kısmı da Anadolu’ya kaçmıştı. İstanbul’da kalan küçük bir topluluk da cemiyetin daha sonraki bu teşkilâtının çekirdeğini teşkil etmiştir.

Nitekim, Karakol Cemiyeti’nin Üsküdar Şubesi Reisi olan Erkân-ı Harb Kaim-makamı Muğlalı Mustafa (Muğlalı) Bey, teşkilâtı yeniden şekillendirmiştir. Bekirağa Bölüğü’nde mevkuf bulunan Kara Vasıf Bey’den Karakol Cemiyeti’nin mührünü ve şifre anahtarını alan Mustafa Bey, Zabitan Grubu ismi ile eski teşkilâtı yeniden canlandırmış ve faaliyete geçirmiştir.

Karakol Cemiyeti ile ilgili araştırma ve incelemeler Karakol Cemiyeti’nin dağıldıktan sonra bir daha toparlanamadığından veya üyelerinin başka gruplara girdiklerinden bahsetmektedirler. Tarık Zafer Tunaya, Karakol Cemiyeti’nin dağılması ile ilgili olarak verdiği bilgide: “... Cemiyet kurucusu Kara Vasıf Bey ile Heyet-i Temsiliye adına hareket salâhiyetini haiz, Sivas Kongresi Başkanı Mustafa Kemal Paşa arasında bazı fikir ihtilâfları çıkmıştır. Aynı zamanda cemiyet içinde sarsıntılar olmuş ve Heyet-i Temsiliye’nin emri üzerine Karakol Cemiyeti lağvedilerek yerine Müdafaa-i Milliye Teşkilâtı ve Mim Mim Grupları kurulmuştur...” demektedir. Karakol Cemiyeti ve Kara Vasıf Bey ile Mustafa Kemal Paşa arasında baş gösteren ihtilâf hususunda verilen bilgiler çok iyi bir şekilde değerlendirilmiştir. Trforumuz.bizFakat, Cemiyet’in Sivas Kongresi’nden sonra faaliyetlerine son verdiği yolundaki bilgilerde bazı noksanlıklar mevcuttur. Nitekim, Cemiyet, Mustafa Kemal Paşa’nın “Karakol Teşkilâtı, rumuzuyla, talimatıyla ve hatta şahıslarıyla tarafımızdan ilga ve iptal edilmiştir”3, şeklindeki beyanına rağmen İstanbul’un işgal tarihine kadar faaliyetine devam etmiştir.

Yine, Fethi Tevetoğlu Karakol Cemiyeti hakkında vermiş olduğu ilgili bilgilerde: “... Kurulduğu Kasım 1918’den kapandığı Nisan 1920’ye kadar, özellikle Millî Mücadele’nin başından, zafere ulaşılmasına kadar daima vatansever bir kaygı ve çaba içinde bulunmuş; fedakâr kadrosu ile daima Millî Mücadele’yi desteklemiş Karakol Cemiyeti de, bazı mensuplarının yanlış tutum ve faaliyetleriyle zararlı işler yapmaya başlaması üzerine kapatılarak Müdafaa-i Milliye Teşkilâtı’na katılmış ve Mim Mim Grupları’na dönüştürülmüştür...” ifadesinde bulunmuştur.

Erik Jan Zürcher ise konu ile ilgili olarak vermiş olduğu bilgide: “... 23 Nisan’da Karakol’un dağıtıldığı resmî olarak ilân edildi ve yerini Mim Mim olarak da bilinen Millî Müdafaa Örgütü aldı...” demektedir.

Tarık Zafer Tunaya ve ona atfen Tevetoğlu ve Zürcher’in Karakol Cemiyeti hakkında vermiş oldukları bu bilgiler yukarıda da izah edilmeye çalışıldığı gibi düzeltilmeye muhtaçtır. Nitekim, aşağıda metnini aynen vereceğimiz teşkilât ve faaliyet raporunda da görüleceği gibi, teşkilât fazla bir reorganizasyona gitmeden hizmete tekrar başlamıştır. Hatta, Karakol Cemiyeti teşkilatındaki mahallî teşkilâtları dahi aynen muhafaza ederek yaklaşık bir sene faaliyetlerine devam etmiştir.

Elde edilen belgelerde de Zabitan Grubu, Karakol Cemiyeti’nin bir devamı olarak değerlendirilmiş ve Ankara tarafından bu gözle görülmüştür. Nitekim bazı belgelerde, “Mustafa Bey Grubu” ve “Karakol” ifadeleri kullanılmıştır. Zira, 6Şubat 1921 tarihinde EHUR II. Şube’den Cenup Cephesi Kumandanlığına gönderilen bir yazıda bu teşkilât için “Karakol Cemiyeti” ibaresi kullanılmış ve ayrıca “fahriyyen arz-ı hizmet eyleyen bir teşkilât” olduğu ifade edilmiştir.

Grup, yaklaşık i yıl Muğlalı Mustafa Bey’in başkanlığında faaliyette bulunmuş ve onun Anadolu’ya geçmek mecburiyetinde kalmasından sonra ise tekrar isim değiştirerek “Yavuz” ismini almıştır.

Hey’et-i Mütefekkire, Siyasî ve askerî üç büyük tanınmış kimseden teşkil edilmelidir, i veya iki tane de genç yardımcılar bulunarak Hey’et-i Faale ile Hey’et-i Mütefekkire’yi oluşturan kişilerin birbirleriyle irtibatları sağlanmalıdır.

Hey’et-i Faale, 2 ilâ 4 asker ve sivilden oluşmalıdır. 1 ilâ iki tane de Hey’et-i Mütefekkire ile irtibatı sağlayacak adamları bulunmalıdır.

İstihbarat Şubesi’ne ait görevler 3 ilâ 5 kişi tarafından yerine getirilmelidir. Neşriyat ve propaganda işleri ile uğraşacak ve dahilî ve haricî istihbarat kısımlarını idare edeceklerdir.

Dahilî istihbarat, 1 ilâ 3 kişiden oluşmaktadır. Bütün resmî kuruluşlardan ve ahalî teşkilâtlarından bilgi toplar.

Haricî istihbarat, 1 ilâ 3 kişiden ibarettir. Yabancı gazeteler, yabancı memurlar, subaylar ve Beyoğlu ile temasın devamlığını temin eder.

Tebligat Şubesi, 2 kişidir. Anadolu’ya gidecek subaylar ve diğer kişilerin gidişleri ile ilgili tebligatı yapmak, harcırahlarını hazırlamak, senetlerini saklamak ve nakilleri ile ilgili olarak da Vesait-i Nakliye Şubesi’ne müracaat etmelerini sağlar.

Vesait-i Nakliye Şubesi, Nakil vasıtalarını hazırlar ve temin eder. Gidecekler ile kaptanlar arasındaki parolayı kararlaştırır. Gideceklerin gidip gitmediklerini takip eder. Bir de Tebligat Şubesi ile Hey’et-i Faale’ye bilgi verir.
Muhabere Şubesi; Haberleşmenin devamlılığının temini için en azından 2 ilâ 6 kişiye vardır. Bunların pek emin, denenmiş, namuslu güvenilir kişilerden özellikle, ticaretle meşgul olanlardan seçilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

1 — Kısaca teşkilâtımız bundan ibarettir. Bunun için genel olarak tekliflerimiz ve ayrıca özel bir talimatımız hazırlanmaktadır.

2 — Şimdilik İnebolu İskelesi’nde bir rapor merkezinin kurulması lâzımdır. Bu iskelede büyük rütbede bir kişi istihbarat subaylığı görevi ile gelip gidenlerin işlerini ve askerî polislik (AP) hizmetlerini yerine getirmelidir.

3 —Anadolu’ya gidecek raporların hangilerinin Hey’et-i Mütefekkirece, hangilerinin Hey’et-i Faalece verileceği, veya bu raporların hepsinin bir merkezden mi çıkacağı, bu heyetlerin birbirleriyle nasıl temasa geçecekleri ve yapacakları mesaî talimatta açıkça belirtilir. İncelenecek olan maddeler, mühim esaslar ve müzakereler bu talimatta açıkça belirtilecek. Mührün hangi heyette bulunacağı, paranın hangi heyete geleceği, mazbatayı kimin vereceği, kuryenin görevini yerine getirdiğine dair belgeyi nereden alacağı, Anadolu’ya gidecek olanların fotoğraflı belgelerini (itimadname) kimin düzenleyeceği de talimatta açıkça belirtilir.

Düşünceler: Hey’et-i Mütefekkire’nin teşkili kabul edilmez ise Hey’et-i Faale’nin muhasip üyeleri ile siyasî, malî vs. Mühim meseleleri için hangi önemli şahısların görüşlerinin alınacağı tespit edilmelidir.

4 — Hey’et-i Faale; Anadolu ile temas merkezi olmalı, evrak vs. Oraya gönderilmelidir. Hey’et-i Mütefekkire’nin bizzat açması gereken mektuplara birer işaret konulmalı ve heyet üyelerinin hemen hepsinin birer şifre isimleri bulunmalıdır. Haberleşmelerin hemen hepsi şifreli olmalıdır.

5 — Hey’et-i Faale ve Mütefekkire’de ve İstihbarat Şubeleri’nde daima yedekte bir miktar para bulunmalıdır. Her ay veya on beş günde bir bordro düzenlenmeli ve Anadolu’ya hesap verilmelidir.

Heyete, yaralılar ve mahkumlara yardım yetkisinin verilmesi gereklidir. Anadolu’ya gideceklere 80 ilâ 300 lira arasında bir harcırah verme yetkisine de sahip olmalıdır. Hatta, yüksek rütbeli kişilerin ve muhtaç olanların daha fazla paraya ihtiyaçları olacağından, Anadolu’ya vardıklarında kesilmek üzere, 3-4 maaş ödünç olarak verilmesi hususuna da müsaade edilmelidir.

6 — İstanbul ile ilgili olacak bütün işler, mutlaka merkezden yönlen dirilmelidir. Özel olarak elde edilmiş olan bilgilerin doğruluk derecesinin araştırılması gerekirse, merkez tarafından yapılmalıdır.

7 — Bu teşkilât ve beraberinde çalışmak üzere seçileceklerin hemen hemen hepsinin açıkta bulunanlardan seçilmesi ve memuriyet kabul etme meleri, faaliyet ve gizlilik açısından çok önemlidir. Bunlardan açıkta olanların maaşları tamamen gönderilmeli ve hepsine seferberlik ve hatta bir kısmına da cephe zammı verilmelidir. Zira, İstanbul’da her hâl ve hareke tin çok tehlikeli olması daima takibata uğranılması tabiîdir. Gizli ödenek ve fazla masraflar ihtiyarî, karşı propagandaların yapılması ise zorunlu olacaktır. Ayrıca, gizli ödenekten temin edilmek üzere çay vs. Ziyafetler, para ile elde edilebileceklere para vaat edilmesi gibi daha birçok işlere para ayrılacaktır.

8 — Bu heyet çekirdeği, çekirdek de diğerlerini güvenilir kimselerden teşkil etmelidir. Heyetin bütün üyeleri de nöbetleşe olarak değiştirilmelidir.

9 — Buradaki heyet, kendisinden başka ikinci bir tabakayı da hazırla malıdır. Fakat, gizli tutulmalıdır. Birinci tabaka çeşitli sebeplerden dolayı göreve devam edemezse derhal ikinci tabaka ortaya çıkmalı ve göreve başlamalıdır.

10 — Alınan paralara karşılık, verilecek makbuzlarda üyelerin hemen hepsinin imzası bulunmalı ve resmî mühür ile mühürlenmelidir.

11 — Kuryeler, heyetten belge almadıkça görevlerini yapmış sayılmazlar.

12 — Düzenli olarak gazete, dergi, ajans, tamim ve muhtelif tebliğler gönderilmelidir.

13 — Genel görüşlerden başka sefaretlerdeki temas edilecek kişilerdenvs. Ne gibi bilgi istenecekse heyete bildirilmelidir.

Lehistan Sefareti’nde bulunan Yusuf ve Mehmet Ali Bey önceden Tanin Gazetesi’nde çalışmış iseler de sonradan pek güvenilir olmadıkları tespit edildiğinden, onlara karşı dikkatli olunacaktır.

14 — İstanbul’dan istenilen subaylardan başka ne gibi memur ve kıymetli kimseler istenecekse yine heyet aracılığı ile istenmelidir.

15 — İstanbul’dan Anadolu’ya gidenlerin sicilleri ve durumları bilinmeyenler varsa heyet aracılığı ile haklarında soruşturma yapılması.

16 — Anadolu’ya giden subayların ve memurların ailelerine düzenliolarak para gönderebilmelerinin temin edilmesi gerekmektedir.

17 — Anadolu’da sahil muhafaza teşkilâtının pek yetersiz olduğu görülüyor. Buradan çeşitli isimler ile pek çok insan gitmektedir. Bunlar da İstanbul Hükümeti ve Kuvay-ı Milliye’nin karşısında olanlar tarafından gönderilen adamlar ve casuslardır.

Bunlar, oralarda, köylü, rehber, dilenci, oduncu leblebici, tüccar kılığına bürünerek ve bazen de erkekler, kadın kıyafetleriyle seyahatlerine devam ediyorlar. İngilizler, Ermeni kadınlarını, Müslüman kadını, köylü kadını vb. Kıyafetlerle göndermektedirler. Bir kısmı da subaylara metreslik yaparak oraya gidiyorlar ve rapor veriyorlar.

Bugünlerde Müslüman çarşaflarıyla Ermeni kadınları gitmek üzeredirler. Bunlar çeşitli görevler ile devamlı olarak Anadolu ile İstanbul arasında gidip gelmektedirler. Bundan dolayı, iskele teşkilâtının askerî ve mülkî polis teşkilâtının pek düzenli olması gerekmektedir. Askerî polisler ile iskele teşkilâtından gerekli olanların isimlerinin buraya da bildirilmesi uygundur.

18 — İstanbul ile Anadolu arasında sevkiyat ve haberleşme kesintiye uğrarsa en yakın iskele ile İstanbul arasında Anadolu Hükûmeti’nin sandalları, motorları veya elde edeceği güvenilir sandalcılar ile nakliye ve özellikle haberleşmenin devamlılığı sağlanmalıdır. Tespit edilecek olan iskeleye telgraf merkezinin kurulması veya yabancı devletler vasıtasıyla haberleşmenin temin edilmesinin, şimdilik kaydıyla, düşünülmesi gerekmektedir.

19 — Trakya ile ilgili işler de verilecek emir doğrultusunda İstanbul’dan idare edilmelidir.

20 — Hindistan Meselesi: Mustafa Sagir Bey’in, Anadolu’ya gidemeden Yunanlılar tarafından tutuklanması bu işi sonuçsuz bıraktı. Bununla beraber, Mustafa Sagir Bey’in oraya gelmesi mümkün olursa hemen Hindistan’da Mehmed Ali Han’a şu teklifi sunacaktır:

A — Ankara’ya ayrıca bir delege gönderilmesi.

B — Ankara’ya delege gönderilene kadar, Avrupa’daki delege ile Anadolu’dan Avrupa’ya gönderilecek bir memurun bir parola ile buluşarak anlaşmalarının sağlanması ve bu suretle Hindistan ile haberleşmenin temin edilmesi.

21 — Memurların ticaretle uğraşmaları, görevleri ve resmî makamları açısından suistimale yol açacağı bilinmektedir. Halbuki, bütün mücadelemiz ve kesin kararımız vatanı kurtarmak ve yükseltmek olacağı için bu fikrimize karşı olabilecek, geciktirecek her türlü engeli ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bundan dolayı; istiyor ve anlıyoruz ki, ticaretle uğraşanların kesinlikle askerlik, memuriyet ve makam sahibi olmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Halbuki, Levazımat-ı Umumîye Reis Vekili Ali Rıza Bey, Yenibahçeli Şükrü Bey, makam ve mevkî sahibi olmaları dolayısıyla Tolçalı Süleyman Bey ve birkaç kişi ticaretle uğraşıyor ve hatta kuryelerden bir kısmını da bu hususa göre yerleştiriyorlar. Bu hususa kesinlikle müsaade edilmeyerek daima denetim altında tutulmasının ve takibe alınmasının temin edilmesi gerekmektedir.

22 — İstanbul’daki heyetin de görevlerini güzel bir şekilde yerine getirip getirmediğini ortaya çıkartmak için (gizli veya açık olarak) teftiş ettirilmelidir.

23 — İstanbul’daki heyetin düzenli olarak çalışabilmesi, daha serbest toplanabilmesi ve kuryeler ile daha süratli görüşülebilmesi için bir ticaret haneden veya bir tabip muayenehanesinden yararlanılması gerekmektedir.

24 — Heyetin ve sevkiyat ile ilgilenen görevli arkadaşları her türlü tehliaaae karşı koruyabilmek için gerektiğinde Ankara Hükümeti’nin iltiması ile Fransız ve İtalyanlara müracaat edildiğinde korunmalarının temini çok önemlidir.

25 — Bütün işler, bu heyetin bilgisi dahilinde yapılmalıdır. Yoksa, Rıza Bey’in İsmail Hakkı Bey’in, Muhyiddin Paşa’nın vb., burada tesis edecekleri birer grup veya teşkilâtla ayrı ayrı çalışması kesinlikle doğru değildir. Bunda fayda yerine pek çok zarar vardır. Bundan dolayı, heyetin bilgisi dışında bir tek işlem yapılmayacağı gibi teşkilât da kurulmamalıdır. Yalnız, oradaki arkadaşlardan çeşitli haberler alabilirler. Fakat onların tahkik, tebliğ ve uygulanması heyet tarafından yapılmalıdır.

26 — Heyetin bütün işleri sistemli olarak düzenlenen genel ve özel bir talimatname ile tespit edilmeli ve esas görev hiçbir zaman aaafî muameleler ile yapılmamalıdır.

Sonuç olarak, buranın teşkilât ve işleri o surette tanzim edilmelidir ki; İstanbul’a ait bütün işler (siyasî, idarî, malî, ticarî vs.) buradaki heyetin düşünceleri alınmadıkça yapılamayacak bir şekle konulmalıdır.

Tekliflerin faydasını ve gayemizin başarıya ulaştığını görmek için payımıza düşen her türlü fedakarlığı ve görevi yapmaya hazır olduğumuzu arz ederiz.

Erkân-ı Harp Kaim-makamı
(Kurmay Yarbay)
Mustafa
Erkân-ı Harp Binbaşısı
(Kurmay Binbaşı)
Ali Rıza

Yüzbaşı
Kemaleddin


Grup Mühürü
Mesut Aydın, Millî Mücâdele Yıllarında İstanbul’da Faaliyet Gösteren Gizli Gruplar
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
ait, belge, bir, grubuna, zabitan


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557