Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Yaşam & Muhabbet & Eğlence > Fan Club
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Fan Club Üyelerimizin Fan Club açabileceği bölümdür.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mayıs 2013, 02:58   #11 (permalink)
aRTıKYoK
Misafir Üye
aRTıKYoK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
(Mesajlar): n/a
(Konular):
Renkli Para :
Aldığı Beğeni:
Beğendikleri:
Ruh Halim:
Standart

Gözünü Aç

Gözünü aç daha meydan var iken
Dizginin canbaz elinde Neyzen!
Girmedim ya kapısından baktım
Cennet'i at pazarı sandım ben

Neyzen Tevfik


Hicran Kucağında

Hicran kucağında tuttuğum sırdaş
Çağlamış bulanmış durulmuş olsun
Sözüne sazına güven de yanaş
Kulağı ezelden burulmuş olsun

Boş kafa gezdiren seyyahlar gibi
Keşkülünün delik çıkmasın dibi
Ariften anlasın seçsin garibi
Hakikat yolunda yorulmuş olsun

Taban tepmiş olan gam kervanında
Dostunu konuklar tatlı canında
Koçlar gibi duran bir meydanında
Arslanlar yurdundakurulmuş olsun

Gel dese de bakma nâkes aşına
Bir sırsat erer de kakar başına
Dostun namerd dehrin mehenk taşına
Felâket pazarında vurulmuş olsun

Duysun aşkın elindeki rebâbı
Okusun alnında çile kitâbı
Neyzen gibi günahının hesâbı
Mezara girmeden sorulmuş olsun

Neyzen Tevfik


İhtiyarlık İle Gençlik

İhtiyarlık ile gençlik diyerek
Şu hayatı ikiye böldürme!
Ey büyüken de büyük Allah'ım
Benden evvel simi öldürme!

Neyzen Tevfik
  Alıntı
Alt 29 Mayıs 2013, 02:58   #12 (permalink)
aRTıKYoK
Misafir Üye
aRTıKYoK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
(Mesajlar): n/a
(Konular):
Renkli Para :
Aldığı Beğeni:
Beğendikleri:
Ruh Halim:
Standart

İskelet

Sen ey tarih-i millet ey şehâdetnâme-i ecdâd
Haber ver böyle günlerde ederdin kimden istimdâd?

Uyan bir kerre bak mülke sen ey pürşân olan mazi
Yıkıldı üstüne halin şu kanlı kirli enkazı

Şu binlerce zinâ-zâde vatan bâziçe olmuştur
Ocak’ lardan esâs-ı devlete kundak konulmuştur

Sunuldu millete zehrâb-ı şer câm-ı cehâletle
Yed-i İblis’i bûs etti eşekler hüsn-i niyyetle

Mületevvestir bugün cümle devair siyn-ü zilletle
Yazılmıştır vukûat-ı ahire hun-ı milletle

Nezâretler irâdetler verildi usta Cavid’ e
O demde başladı aylıkları ehlince tezyîde

Uyup her dâire kanuna çevrildi fırıldıklar
Usûl-i darbı tuttu Meclis-i Milli’ de yardaklar

Çıkıp kürsi-i istikrâza keşkûl dest-i devlette
Beyân-ı nutkeden bir cenfedâdır râh-ı millete

Davul boynunda halkın parsayı bir kaç şakıy toplar
Ki onlar da Cemâl Enver ile Tal’ât gibi hoplar

Kaçarlar dîdeden olmak nihân onlarca bir şey mi?
Vatan uğrunda tebdil-i mekân onlarca bir şey mi?

Sadedden çıktım amma hâtıra bir fıkra gelmiştir
Eğer tasdi’ edersem de geçilmez çünkü pek nâdir

Var imiş çingenede bir ayı bir de maymun
Oynatır bunları gündüz üçü birden memnun

Olarak avdet ederler ahıra her akşam
Gel yoğurtsuz durmazmış acıkırmış bu ağam

Yolda bir kâse yoğurdu alarak saklarmış
O çıkınca dışarı maymun onu haklarmış

Her ne artarsa dibinde ayının çehresine
Sürerek hem çekilirmiş köşede hücresine

Kahveden vakti gelince çıkarak çingâne
Uzanırmış ahıra doğru yoğurtla nâne

Bir bakarmış ki içinde çanağın yeller eser
Bu işi hangisinin yaptığını aklı keser;

Öyle yâ işte na maymun yatıyor başta yular
Ağzını burnunu durmaz öteki vîra yalar

Yapışırmış sobaya çingene işte o zaman
Dayağı yer ayı maymun köşede hande-kûnân

Şu bir fıkra fakat insan için şayân-ı ibrettir
Gülüp de geçme tetkik et tamamen bir hakiykattir

Adem – abâd-ı mâziden gelir bir nevha-i efsüs
Sımâh-ı millete çarpar duyan kim? Mevce-i kâbûs

Bu halkın ruhunu iz’anını boğmuş cehâletle
Çakal doğmuştur aslandan beşer şeklinde bir kitle

Kanında kalmamış ecdâdının aşâr-ı vicdânı
Takılmış boynuna lavk-ı esâret işte bürhanı

Berât-ı acz-ü zillet cephesinde hilkaten mestûr
Necât-û fevz-ü hürriyyet zafer indinde hep menfûr

Tereddüd gözlerinde bi kararîye işârettir
Sözünden tab’-bî rengi nükûle bir alâmettir

Koşar ser-der hevâ her bir leîmin mâverâsından
Nedir maksad sorulsa bî haberdir mâcerâsından

Edâninin elinde şerre âlet hakk-ı mazlûma
Ocak’larda tüner her dem müşâbih bûm-ı meş’ûma

Dilinde metu-i fetvâ-yı cinâyet vird-i dâimdir
Zulümle kan akıtmak sanki dinî bir merâsimdir

Belâ-yı kahr-u istibdada teşne şu’lesiz gözler
O kâbûs-ı girânı vuslat-ı canân gibi özler

Ocak’da and içirmişler bu hun- lisan-ı ma’lüme
Hep onlar âşinâ Merkez’ deki esrâr-ı mektûme

Biçer elbette kendi ektiğin herkes bu âlemde
Bekaa yok sûr-ı şâdîde ve nâşâdî-i mâtemde

Fakat kaanun-ı hikmette budur şer nâme-i defter;
Fazîlet muhyi-i şâdî cehâlet mâteme müncer

Esâs-ı pâydâri-i vatan devlet adâlettir
Maarif- ilm-ü fen san’at birer bâb-ı sa’adettir

Belâ-yı cû’ ile endîşe-i ferdâ sokaklardan
Temessül eylemiş şekl-i ahâlide geçer her an

Bütün gün milleti ta’kib eder bir div-i nevmîdî
Girer sakf-u cidârından büyûtun tayf-ı tehdidi

Emeller tîşe-i gamla kazılmış hufrede medfün
Gönül küskün kararmış dîdeler erbâb-ı hak mescûn

Açılmış dest-i eytâm-u erâmil arş-ı Rahman’a
Kapanmış perde-i bu zulmistan-ı hüsrâna

Şikâyet var mehâkim yok; maraz çoktur devâ mefkûd
Belâ çok def’ eden yoktur yanar belde sular mesdûd

Giden gelmezse serhadde gelen de dönmez elbette
Firâr etmişse askerden karar eyler şakavette

Sadakat hüsn-i hizmet hep mükâfata mukabildir
Güler yüz iltifât ihsan-u eltâfa muadildir

“Görüp ahk3am-ı asrı münhârif sıdk-u selâmetten
Çekildim izzet-ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten”

Deyen şu Dâhî-i â’zam rehâ peymâ-yı millettir
Açıp tarihi kabristanda say emsâlini bir bir:

Dayak zindan nefiy gurbet mezâlim katl-u istibdâd
Hakiykat ehline tatbiyk olunmak bizdedir mu’tad

Evet üç beş deni meydân-ı idlâle atılmıştır
Hemen beş on beyinsiz bu eracîfe takılmıştır

Cehâlet perde-pûş-i nazra-i idrâk-ü isti’dad
Rezilet sâlib-i şerm-ü hacâlet herçibâdabâd

Âtaletten uyuşmuş mâr-i sermâ-dideye benzer
Hazîz-i meskenetten sem saçar bu mel’anet göster

İnanmaz ilme takdire kulak asmaz tedâbire
Pes-ü belâsını görmek gelir güç çünkü hınzîre

Şu on yıllık idâre sarstı mülkü taâ esâsından
Anasır da vilâyetler gibi ayrılmada her an

Açıldı saf-be saf harb-ü sefer hâriçte dâhilde
Kuruldu heymeler merkezde serhadde menâzilde

Vatan evlâdı önce başlandı mahv-u i’dâma
Büründü serteser her yer sehâb-ı zulm-ü âlâma

Zuhûra yüz tutunca bizdeki asâr-ı izmihlâl
Görüldü başlarında hepsinin sevdâ-yı istiklâl

Cehâletten serîr-i hâkimiyyet çöktü alçaldı
Hulâsa mülk-ü milletten kuru bir iskelet kaldı

Eskişehir 5/2/1335

ŞÜPHE

Şüphemin dalgaları her dini boğdu aştı
Gönlümün yolları gittikçe karanlıklaştı

Bir teselli veremez bilgi denen şu kötürüm
Hele imân ise o köhne yular mahz-ı cürüm

Sû-i kasd eylemiyen aklına iyman edemez
Takılıp bir masalın ardına mantık gidemez

İşte su nâmütenahi denilen varlıklar
Sevdiğim fâhişenin bir piçi dersem ne çıkar?

Kâinatı doğuran kahbe bilir iç yüzünü
Önü zulmet sonu zulmet nideyim gündüzünü?

Sen takıl da peşine bir sürü ehl-i tarabın
Korkmadan gir kanına hikmetin aşkın şarabın!

Beyoğlu 1938

Neyzen Tevfik
  Alıntı
Alt 29 Mayıs 2013, 02:58   #13 (permalink)
aRTıKYoK
Misafir Üye
aRTıKYoK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
(Mesajlar): n/a
(Konular):
Renkli Para :
Aldığı Beğeni:
Beğendikleri:
Ruh Halim:
Standart

Kime Sordumsa Seni

Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler;
Kimi alçak kimi hırsız kimi deyyus! dediler
Künyeni almak için partiye ettim telefon:
Bizdeki kayda göre şimdi o mebus dediler!

Neyzen TevfikKoşma

Dudağında yangın varmış dediler
Tâ ezelden yayan koşarak geldim
Alev yanaklara sarmış dediler
Sevdâ seli oldum; taşarak geldim

Kapılmışım ak oduna bir kere
Katlanırım her bir cefâya cevre
Uğraya uğraya devirden devre
Bütün kâinatı aşarak geldim

Yapmak yıkmak senin bu gamlı ömrü
Ben gönlümü sana verdim götürü
Sana meftûn olduğumdan ötürü
Sarhoş oldum Neyzen coşarak geldim

Neyzen TevfikMecnun

ben bu dünyanın devr-i devranınıizzet-i nefsini skyim
yansın bu ibneler su veren itfayenin hortumunu skyim
ben delimiyim mecnun gibi bir am için çöllere düşeyim
verirse verir vermezse leylayı da skyim

Neyzen TevfikPara

Göbekler perçin olmuş
Hava geçmez aradan
Bozulmayacak kız mı var
Sen haber ver paradan

Neyzen Tevfik
  Alıntı
Reklam Alanı
Alt 29 Mayıs 2013, 02:58   #14 (permalink)
aRTıKYoK
Misafir Üye
aRTıKYoK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
(Mesajlar): n/a
(Konular):
Renkli Para :
Aldığı Beğeni:
Beğendikleri:
Ruh Halim:
Standart

Rubai

Sanma ciddiyet ile sarf ederim sanatımı
Ney elimde suyu durmuş kuru musluk gibidir
Bezm i meyde sufehanın saza meftun oluşu
Nazarımda su içen eşşeğe ıslık gibidir

Neyzen TevfikSahne-i Ömrümden Nefs-i Emmareye Hitabım

Âlemin bağ-zârınıeyim
Sünbül ü verd ü nârınıeyim
Andelib-i nizârınıeyim
Hâsılı nev-baharınıeyim!

Bana yoktur lüzumu gülşeninin
Şeb-i tarîk ü rûz-ı rûşeninin
Ne gulâmının ne de zenninin
Hepsinin tâ mezarınıeyim!

Ağlamam ben ben erkeğim erkek
Hayli güçtür bana cefâ etmek
Minnet etmem bu ömre de felek
Atını al tımarınıeyim!

Güççedir bu fakiri aldatmak
Yüzdürüp sonra kündeden atmak
Gözünü aç da sen bana bir bak
Ben senin i'tibarınıeyim!

Saki-i mâh-rûyınaayım
Gülünün reng ü bûyunaayım
Mutrîbin hâyâ-hûyunaayım
Sâgar-ı neşvedârınıeyim!

Yok sâfâsı hezâr-ı dem-gerinin
Gül-sitanda şükûfe-i terinin
Bezm-i sahbâ-yı rûh-perverinin
Neşvesiyle hümârınıeyim!

Feleğin uğradımsa vartasına
Sayım ağzının ta ortasına
Bunu yazsın cihan da hartasına
Kıta'at ü bihârınıeyim

Neyzen Tevfik


Sanat

Sanmaki ciddiyet ile sarfederim sanatımı
Ney elimde suyu durmuş kuru musluk gibidir
Bezmi meyde sühefanın saza meftun oluşu
Nazarımda su içen eşşeğe ıslık gibidir

Neyzen TevfikSevda Vadisi

Sevda vadisine düştüm
Gamlıyam şahım Ali
Kimsesiz kaldım karanlık
Gün be gümrahım Ali
Doğmuyor mihr-i ümidim
Çıkmıyor mahım Ali
Gelmiyor mu kulağına
Ahlı eyvahım Ali

Merhamet et herşeye agahım Ali
Var mı senden başka söyle irticagahım Ali

Bir günahkar insanım ben
Yok yüzüm peygambere
İstemem bir türlü gitmek
Böyle huzur mahşere
Tesadüf eylerim derken
Belki bir gün rehbere
düşmüşem elsiz ayaksız
Bak aslan-ı haybere

Çıkmıyor bir an ciğerden
Geldi sevda hançeri
Hakkın aşkına esir ol
Duğum günlerden beri
Zikreylerim ismini ben
Gal-u beladan beri
O kadar yandım yakıldım
Unuttum her yeri

Neyzen Tevfik
  Alıntı
Alt 29 Mayıs 2013, 02:58   #15 (permalink)
aRTıKYoK
Misafir Üye
aRTıKYoK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
(Mesajlar): n/a
(Konular):
Renkli Para :
Aldığı Beğeni:
Beğendikleri:
Ruh Halim:
Standart

Şahid-i Şevk u Safa

Şahid-i şevk u safa etmez teveccüh bizlere
Yaver-i bahtı ezelde gırtlağından boğmuşuz
Safha-i mazi mülevves hal bok ati kenef
Mader-i hürriyetin guya gnden doğmuşuz

Neyzen TevfikTÜRK Milleti

Türk milleti gariptir
her bi lafı kaldırmaz
bne dersin kızar da
sksin aldırmaz

Neyzen Tevfik


Vali

Boka düstü teresin da'vâsı
Pezevenk bulmuş iken bin şâhit
Su kenef mahkemede kanunen
Valinin agzina sıçtı Cahit!

Neyzen TevfikVatanın Tarihi

Göründü memleketin iç yüzü çöktüyse temel
Şimdilik harice karşı yüzümüz olsa dahi
Yüzümüz yok bakacak kabrine ecdadımızın
Tükürür zannederim çehremize vatanın tarihi
(1943)

Neyzen Tevfik
  Alıntı
Alt 29 Mayıs 2013, 02:59   #16 (permalink)
aRTıKYoK
Misafir Üye
aRTıKYoK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
(Mesajlar): n/a
(Konular):
Renkli Para :
Aldığı Beğeni:
Beğendikleri:
Ruh Halim:
Standart

EŞREF'TEN NEYZEN'E

Kimseler Hafız'a alnı yere gelmiş diyemez
Doğduğundan beri kıç dönmedi Şeytan'a bile!
Çok cevamide mesacidde dolaştı emme
Koymadı alnını hiç secd-i Rahmana bile!
Hacıyatmaz gibidir sanki köpek oğlu köpek
Ayaküstünde kalın düşse de mızına bile!

Yağlasın kız nayini hazret-i pır
Barekallah koca Hafız alıyor
Badema kalmadı hacet nefsine
Kamışı şimdi götünden çalıyor!

Musiki İzmirli Tevfik'in öz malıdır
Münkıran-ı hakka karşı şahidi dünya çıkar
Hazret-i Hafız izale etti nayin bikrini
Her delikten şimdi bin evladı mevlana çıkar

( Eşref öğrencisi olan Neyzen'i çok sevdiğinden Hafız diye çağırırdı)
  Alıntı
Alt 29 Mayıs 2013, 02:59   #17 (permalink)
aRTıKYoK
Misafir Üye
aRTıKYoK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
(Mesajlar): n/a
(Konular):
Renkli Para :
Aldığı Beğeni:
Beğendikleri:
Ruh Halim:
Standart

Saati Soracaktım

Neyzen Tevfik'in bir altın saati varmış Parasız kaldığı günlerden birinde bu saatini bir tefeciye götürerek rehin bırakır Karşılığında da bir miktar para alır

Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen üstad para durumunu ayarlayamadığından gelip saatini alamaz Bu durum da tefeciyi oldukça memnun etmektedir Tefecinin niyeti saatin üzerine oturmaktır

Birgün Neyzen birden çıkagelir Tefecinin rengi atar:

- Hayrola saati mi almaya geldin?

Neyzen:

-Hayır Saat kaç diye soracaktım da
  Alıntı
Alt 29 Mayıs 2013, 02:59   #18 (permalink)
aRTıKYoK
Misafir Üye
aRTıKYoK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
(Mesajlar): n/a
(Konular):
Renkli Para :
Aldığı Beğeni:
Beğendikleri:
Ruh Halim:
Standart

Hamam Sefasi
Bir gün Neyzen arkadasi çayci Haci ile Ibrahim Pasa Hamamina gitmislerdiKeyif bu ya hamamda âlem yapma arzusuna kapildilarYani hamamda raki içmekbirkaç gün ardi ardina demlenmek istediler Iki dost ufak bir damacanaya o devrin çok meshur rakilarindan olan ve Büyükada'daki manastirda bir papazin çektigi rakidan-- ki o yillarda buna "papazin düzü" derlerdi-- doldurttularBardakkadehfincan alma lüzumunu görmedilerHamam taslari ne güne duruyor?Rakiyi da kurnalardan birine döktülerbasina geçip taslarla içmeye basladilar
Neyzen çaldiHaci okuduHaci okuduNeyzen çaldiBöylece günü geçirdilerRaki tükenince etirttilerÜçüncü gün pestemallari da attilarÇirilçiplak ney çalarakokuyaraksiir söyleyerek günü geçirdiler Hamamin sicakligi da onlari bol bol terletiyor ve bu yüzden içki tutmuyoradamakilli sarhos olamiyorlardi Ne yapmali? Neyzen hemen kararini verdi sirtina bir pestemal alarak sokaga firladi Direklerarasindaki Sokrat eczanesine kosarak büyük bir sise eter aldi Hamama dönünce eterirakiyi kurnaya dökerBaslarlar içmeye
Taslar çoktan kurnanin dibinderakinin içinde kim çikaracak? Esasen tasa ne hacet var beygir gibi egilip içmek dururken??? Egilip lakir lakir içerlerBu cümbüs dört gün sürer Nasil oluyorsa iki kafadar Adem Havva Seytan ve Cennet hakkinda bir bahse bir münakasaya giriyorlar
Iki çiplak Adem'in cennettte nasil gezdigini elbisesinidonu olup olmadigini konusuyorlarVe nihayet Adem'inde cennette kendileri gibi çiplak yasadigina hükmediyorlar Madem ki Adem Babamiz çiplak gezerdi onlar niçin gezmesin?"Gezerimgezemezsin" derken Neyzen firlayarak "Ben gezerim iste Sehzadebasi'na gidiyorum!" diyerek hamamin kapisindan sokaga ugruyorNeyzenin çikamayacagina inanan Haci belki disardasoguklukta gizlenmistir düsüncesiyle Neyzen'in pesinden -kontrol kaygisiyla- çikiyor Fakat Neyzen'in sokaga çiktigini ögrenince o da firliyorNeyzen önde Haci arkada ikiside çiplaksakallar uzamis Sehzadebasi'na kadar geliyorlar
"Dinleyen her zerreye bir hitabim var benim
Kâinat isminde hiçten bir kitabim var benim
Ya hitabimdan okusun ya kitabimdan beni
Yazdigim efsânede on alti bâbim var benim!
Hey'etimde müttefik magrible masrikveche yok
Gayr-i mer'i zerrede bin aftâbim var benim`"
Tabutta yatardi
Hayri Yenigün anlatiyor: Bir gün Büyük Postane arkasinda Tefeyyüz kütüphanesinin karsisindaki Ismail'in koltuk meyhanesine ugrar Neyzen'in nerede yatip kalktigini sorarMeyhaneci Ismail: " Burada Hocapasa Camii'nin bir tabutlugu var oraya giderBir tabutun kapagini kaldirir içine girerkapagi da üstüne çeker vce rahat rahat uyur"
Padisahçilik
Abdülhamid dönemindesariklilarin kahvehanelerde oturmalari yasaklanmisNeyzenFevziye kiraathanesinde basinda sarik nargile içerken içeriye bir kaç polisbir kaç komiserbir kaç hafiye girerBaslarinda da Mesihat (Seyhülislamlik) müfettisi
Neyzen'i karakola götürmek isterlersede bizimki yerinden kimildamazBir yandan da o ünlü küfürlerinin hiç gün yüzü görmemislerini birbiri ardinca siralamaktadir
Cadde ana baba gününe dönerSeyre gelen geleneBaska hafiye ve polisler de ortaya çikar;hep birlikte Neyzen'in kollarina yapisarak sürüklemeye kalkisirlarNeyzen bir ara ellerinden siyrilip bir masanin üzerine çikarcaddeye dönüp avazi çiktigi kadar bagirir: " Padisahim çok yasa Sevketinle bin yasa ! "
Müfettiskomiserlerpolisler çil yavrusu gibi dagilirlarNeyzen masadan inip nargilesinden bir nefes çektikten sonra kendi kendine " Ulaaan amma da enayi seylermis ha ! " der

Edep
Tanidigi bir subayi ziyaretekislaya giderSubayin ricasi üzerine askerlere ney çalarSonunda aska gelip zeybek oynamaya
dururPantolonun dügmelerini iliklemeyi unuttugunu gören erlerden biri " Efendi amcaedep yerin açikta kalmis " derNeyzen oyunu kesip keserek ellerini kaldirarak Tanri'ya seslenir: " Çok sükür sana nihayet karsima edebim oldugunu söyleyen bir kulunu çikardin "

Hangisini içer
Yesilayci bir profesör "içkinin zararlari" konulu bir konferans veriyormusKonusmasinin bir yerinde dinleyicilere sormus:
" iki kovadan birine raki digerine su doldurup bunlari bir esegin önüne koysak esek hangisinden içer acaba " Dinleyiciler hep bir agizdan " Suyu " demisler " Neden suyu içer" demis profesör Neyzen hemen atilmis " Esekliginden "
Ahmet Rasim milletvekilligi döneminde bu espriyi Mustafa Kemal'e anlatmisMKemal bunu çok begenmis
Atatürk beraberindekilerle bir aksam çiftliginde içerkenaz ötede dolasan bir köylü çocugunu yanina çagirarak sormus :
--Biz ne yapiyoruz ?
--Raki içiyorsunuz
--Söyle bakalim iki kovadan birine raki digerine su doldursakbunlari esegin önüne koysakesek hangisini içer ?
--Rakiyi !
--Amandemissebebini sormayalim!!!

Yiyip içmek için mi ?
Neyzenbir gün Mazhar Osman'la karsilasir
--içmeye devam ediyormusunNeyzen ?
--Neden sordunuzBeni tedavimi edeceksinizyoksa yemege mi çagiracaksiniz ?

Sise çekerken
Neyzenbel agrilarindan yakinmaktadirTanidik doktorlardan biri: "En iyisi sise çekmek" der "agrilardan kurtarir seni"
Ertesi gün bir dostuNeyzen'i kaldirima uzanmiselinde raki sisesini tepesine dikmis sekilde görünce :
--Üstadrakiyi birakacagini söyleyip duruyordunbakiyorum azaltacagina ölçüyü büsbütün kaçirmissin
Neyzendostunu yattigi yerden söyle bir süzer:
--Bu sefer doktor tavsiyesiyle içiyorumBel agrilarindan sikayet ediyordum;doktor "sise çek" dedi

Nasil görüyor ?
Birinci dünya savasinda iki gözünü kaybeden bir tanidigiyla söylesmektedirTanidigi sorar:
--Durumu nasil görüyorsun Tevfik'cigim? Neyzen "karanlik" diyecekken vazgeçer
--Sizin gördügünüz gibidiye cevap verir

Yol veririm
Meyhanenin tuvaletine giderkendaracik koridorda bir kabadayi ile karsilasirBirinden birinin kenara çekilmesi gerekmektedir
Neyzen " Müsaade etgeçeyim " derSarhos kabadayi "Sen kime kafa tutuyorsun babalik ben senin gibi cigeri iki para etmezlere yol vermem " diye aksilenirBizimki hemen kenara çekilir " Ben veririm " der

Herkesin Bildigini
Basin çevrelerinde taninmis bir hanimNeyzen'le karsilasinca
--Askolsunbenim için asifte filan gibi sözler söylemissiniz ?
Neyzen elini sinek kovalar gibi sallamis;
--Hanimsen beni tanimiyorsunBen herkesin bildigi seyleri söylemem

Kime uygunsa
Moralinin bozuk oldugu bir günhoslanmadigi bir adam masasina çöker ve münasebetsiz laflarla Neyzeni kizdirirAdam bir ara;
--Üstadbugüne kadar hiçbir yerde neden görev almadiniz acaba ? diye soruncadayanamaz !
--Senin gibi himbillarin yerine geçmemek için der

Pislige bulasmamak
Savas vurguncularindan birinin dedikodusu yapilmaktadir
--Tonla parasi varHerifin bir eli yagdabir eli baldaNereye gitsehemen yol açiyorlar
Neyzen sorar :
--Gerçekten kenara çekiliyor mu herkes ?
--Çekiliyor
--Demek cebindeki pislige bulasmak istemiyorlar

Benzetmede hata olmaz !
Kafayi iyice bulmusyalpalayarak giderken bir tanidiga rastlar
--Yazik dostumyazikcanina hiç acimiyorsunBu gidisle sen fazla yasamazsin
Neyzen adamin yüzüne bakip gülümser
--Ömür denileniçi su dolu fiçiya benzeriçindekiazar azar da kullansanhepsini de bosaltsanmutlaka biter

Bulunur ama ?
Neyzen'in bir arkadasi meyhaneye girer ve garsona sorar ;
--Bizim Neyzen burada mi?
--Burada beyimSagdan besinci masa
O masada Neyzen'i göremeyen adam geri döner:
--Gitmis
--Affedersiniz beyimkabahat bendeMasanin altina bakin dememistimsize

Evin yolu

Aksaray'da bir ev kiralarYeni tasindigi siralargeceleri meyhaneden dönerken ara sokak içindeki evini bulmakta güçlük çekmektedirBir gecekarsisina çikan bekçi'ye:
--Bekçi babaNeyzen Tevfik buralarda bir yerde oturuyorSen evini biliyormusun?
--Neyzen Tevfik sensin ama beyim!
--Ben sana kimim diye sormadimNeyzen Tevfik'in evini sordum

Agzina içki koymamis!!!
Sait Halim PasaNeyzen'i seven bir kisiymisBu yüzden ona izaz ve ikramda bulunurmusPasanin sofrasinda fena sarhos olup sizdigi bir gecenin sabahindapasaNeyzen'den bir daha içki içmeyecegine dair kesin söz istemisNeyzen'de Pasayi son derece saygiyla sevdigi içinistenilen sözü ciddiyetle vermek zorunda kalmisBu söze göre Neyzen agzina bir daha raki koymayacak!!!
Bir dahaki çagrilisinda Pasanin karsisina zil zurna sarhos çikmisPasa onun bu halini görünce esefle sormus:
--Hani söz vermistin?Bir daha agzina içki koymayacaktin?
Neyzenyemin ederek agzina bir damla içki koymadigini söyleyincepasa derin bir hayrete düserek:
--inanmansöyle yakin gel de bana bir "hoh" debakalim
Neyzen iyice sokuluppasanin burnunaolanca gücünle bir "hoh" demisLâkin hayretgerçekten de Neyzen'in agzi içki kokmuyor! Pasa saskinsaskin:
--Bu nasil is Neyzen? deyinceNeyzen onu kahkahadan kirdiran cevabi veriyor:
--Sen kokusunu alip da anlamayasin diye içkiyi altimdan tenkiye ettirdimInsan biraz kendine hükmedip de aldigini çikarmazsaiste böyletipki yukaridan içmiscesine mest oluyor pasam!!!

Kirk yillik ölü
DrFahrettin Kerim Gökay "içkinin zararlari" konulu konferansini vermektedir Bir ara:
--Rakinin her kadehihayatimizi bir saat kisaltirder
Dinleyiciler arasinda olan Neyzen yerinden firlayip bagirir:
--Eyvahyandik!
--Hayrola?
--Hesap ettimmeger ben öleli tam kirk yil olmus!!!

Kovmanin nazikçesi
Bir arkadasiyla Beyoglu'nda gezerken Ubeydullah Efendiyle karsilasirlar(Ubeydullah Efendiünlü Jön Türkler'dendiSon yillarda Besiktas Evlendirma Memuruydu) NeyzenUbeydullah Efendiye sorar:
--HocamHazreti Adem'le Hazreti Havva'nin nikahlarini hangi imam kiydi?
--Davetliler arasinda degildimbilmiyorum
--PekiAdam'la Havva cennetten niye kovuldular?
--Bir münasebetsizlik etmislerdir
--Ne gibi?
Ubeydullah Efendi dayanamaz:
--Sizin bu aksam yaptiginiz gibi
--Pekiacaba nasil kovuldular?
--DefolYoksa sana haddini bildiririm simdi!
Neyzenardindan bastonunu sallayarak kosan Ubeydullah Efendi ile arayi açtiktan sonra durup seslenmis:
--Böyle nazikçe kovmasini biliyordun dabenimle ne diye bir saat ugrastin üstad?

Hangi Anahtar?
Danibütün geçinen bir dostu sorar:
--Beni tanirsinCennetin anahtari sende olsa beni oraya almaz miydin?
Neyzenkarsisindakini bastan ayaga söyle bir süzdükten sonra gülümser:
--Bende Cennetin degil de Cehennemin anahtari olsaydisenin için daha hayirli olurduBelki seni oradan çikarirdim!

Gelin gibi
Son hizla giden taksinin soförüne sesleniyor:
--Aman oglumn'olur biraz yavasla
--Merak etme bababiz bu taksiyle gelin tasiyoruz
--Desene biz de düzülecekler arasindayiz!!!

Meyheneye girmeden
Es dostunun israri karsisindabir daha meyhaneye girmeye tövbe ederBir kaç gün sonra vakt-i kerahet (demlenme zamani) zamani gelince dayanamazBir at kiralayip solugu Langa'da Kosti'nin meyhanesinde alirAttan inmedenkapidan seslenip içkisini getirtirMeyhanedeki tanidiklari seslenirler:
--Hocaböyle at üstünde içki içilirmi?Hele atini bagla gel de usulünce içki içip sohbet edelim
--Yoogelemem yaninizaMeyhaneye girmeye tövbeliyim!

Delilik ayricaligi
Sirkeci'de Necdet Rüstü Efe ile karsilasirAyaküstü konusurlarken Neyzencumhurbaskani Ismet Inönü'nün diktatörlügünden söz etmeye baslarNecdet Rüstüdönemin her tasin altindan çikan polislerinden birinin köse basinda durup kendilerine kulak kabarttigini görünce tedirgin olurkisa kesmeye çalisirO sirada polis biyik altindan gülümseyerek yanlarindan uzaklasirOlup bitenler Neyzen'in gözlerinden kaçmamistir
--Polisten korktun degil mi?Bana bir sey yapamazçünkü ben deliyimBu yüzden dokunulmazligim varFakat bu delilik imtiyazini kazanip içimi rahat dökebilmek için neler çektimbilemezsin

Adam yerine koymuyorlar
Hüseyin Sehsuvar anlatiyor:" küfürlere basladiSonra basini sola çevirip bana döndü:
--Hüseyinben önüme gelene sövüyorum
--Söversin
--Bana bir sey yapmiyorlar???
--Ne yapacaklar?
--Ulan yoksa bunlar beni adam yerine mi koymuyorlar???

Parasiz bilete karsilik
Kadiköy'deki Opera sinemasinda bir hayir kurumu yararina konser verilmakteydiKonsere ara verilince Neyzen eline bir sapka alarak siralari dolasirpara toplarSahneye çikar;sapkada toplanan büyük miktardaki parayi oradaki masanin üzerine bosaltirDinleyilere döner:
--Muhterem toplulukherbiriniz bu konsere bilet parasi ödeyerek geldinizYalniz ben davetliydimpara ödemedimSu masanin üstündekitarafimdan toplanmis paralaribana verilen biletin karsiligi olarak hayir kurumuna birakiyorum

Iki kilo Raki
Yüksel Bastunç"bu fikra ne kadar dogrudurbilinemiyor" diye yaziyor: "Atatürk bir aksam Neyzen'i Florya'daki kösküne çagirtiyorBir iddiasi vardir:
--Senin çok fazla içki içtigini söylüyorlarBenim kadar içermisin?
--Ne kadar içersiniz? der Neyzen
--iki tane kiloluk raki içerim
MKemal kelimelere basa basa bu sözleri söylemistirNeyzen'in gözünü korkutmak istemistir "Canim ne istersesusuzmezesiz" diye devam eder
Neyzen: "Bende iki kilo içerim amaöyle içmemKâse geliyoriki kiloluk rakiyi Neyzen kâseye bosaltiyorDigerleri Neyzen'in basini kâseye daldirip lakir lakir rakiyi içecegini zannediyorlarFakat Neyzenin isi bitmemistirBir somun ekmek bir de irice bir kasik geliyorNeyzen ekmegi lokma lokma koparip kâsedeki rakiya bastiriyorLokmalar rakiyi iyice çekinceNeyzen çalakasik yanasiyor bu bade tridine
Yine anlatilanlara göre; MKemal" Pespes " diye bagirarak ayaga kalkmis ve elleriyle yüzünü kapatmis

Geri gelmeyeceklerse?
Birinci Dünya Savasi yillariMahalle bekçilerinin davul çalarak topladigi bir kafileaskerlik subesine gitmek üzere yola koyuluyorKaldirimlarda biriken halk gidenleri ugurluyor:
--Allah selamet versinAllah selamet versin
YemenÇanakkaleFilistin gibi cephelere gidenlerin geri dönmeyeceklerini bilen Neyzen de bu yolculuk törenine katiliyor:
--Allah rahmet eylesinAllah rahmet eylesin!!!

Yüz karasi !
Kadiköy'de Aksarayli Hamdinin gazinosunda bir yandan demlenirbir yandan ney çalarkenyanina bir boyaci çocuk yanasir
--Amcaboyayim mi?
Neyzen yerinde kalkarpara çikarip çocuga verdikten sonra yere sirtüstü uzanir:
--Gelyüzümü boya
Yüzü boyanincaKadiköy'deki baska bir meyhaneyePapazin Bagi'na giderPapazin Bagini mekan tutmus olan Ahmet Rasimonu görünce:
--Ne bu hal Neyzen?Kusdili Tiyatrosunda "Arabin Intikami'nimi oynadin?
Neyzen güler:
--Merhamet insanin yüzünü bazen kara çikarir
Boyaciya acidigini söyleyip olayi anlattiktan sonra ekler:
--Kainata bir de bu heybette görüneyimdedimAllah'a sükür ki böyle bir yüz karam olduYa çikmazina boyansaydim???

Simdiden belli !
Sadrazam Sait Halim Pasa Neyzeni Yeniköy'deki yalisina davet ederYenilip içildiktenNeyzen'n Ney'i dinlenildikten sonra Pasa Neyzen'e pirlanta islemeli essiz bir ney armagen eder
Bizimki neyi eline alip inceler ve Pasa'ya geri varir
--Hayrola üstad begenmedin mi?
--Çok begendim
--Peki neden almiyorsun?
--Ben yolsuz kalinca bu neyi satarimyazik olurIyisi mi sen bana bes Lira verbu ney sende dursun

Yüzü gülmez
Sertkavgacigeçimsiz bir adam olan komsusu Tahsin Bey'le karsilasirTahsin Bey:
--Bugün hanimi disçiye götürecegimDün gülerken gördümön dislerinden ikisi çürümüs
--Yalan söylüyorsun
--Neden yalan söyleyecekmisim?
--Seninle yasayan insanin yüzü gülermi hiç?

Fasulyeye benziyor
Ikinci Mesrutiyet döneminde nazirliga getirilen bir zatçok geçmeden yegeninin vali olarak atanmasini saglar KarsilastiklarindaNeyzen:
--Masallahkardesinizin oglu tipki fasulyeye benziyor
--Genç yasta vali olduneden fasulyeye benzesin?
--Iste bende onun için benzetiyorum yaFasulye de siriga sarilarak büyür

Çalarken
Soruyorlar:
--Neyzençalarken mi neselenirsinyoksa neseli oldugun zaman mi çalarsin?
Maliye Bakani hakkinda yolsuzluk dedikodularinin dolastigi bir dönemidir
Neyzen: " Maliye Vekili degilim kiçalarken zevk alayim "
  Alıntı
Reklam Alanı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
clup, fun, neyzen, tevfik


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557