Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Fizik
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Fizik Fizik dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06 Mart 2013, 22:36   #1 (permalink)
Yαn Odαdαn Gelen Melodiler Gibidir Ses Ayαrı


- Ợuαяαnтinє. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 28 Nisan 2012
Nerden: ♥◊♣♠
(Mesajlar): 15.773
(Konular): 5327
Burç:
Renkli Para : 727928
Aldığı Beğeni: 2553
Beğendikleri: 945
Ruh Halim: Acimasiz
Takım :
ÖdülleriÜye Ödülleri: 5
Oscar Ödülü Teşekkür Plaketi Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü 
Standart Fiziğin Metodolojisi.

Basit bir tanım olarak «Fizik objektif olayları in*celeyen- bir bilim dalıdır»denebilir. Bu itibarla da fiziksel incelemelerin her zaman objektif kavramlara dayandırılması zorunlulu*ğu Vardır.

Yukarıda altını çizmiş olduğumuz tanım eksik bir tanımdır. Gerçek*ten de fiziğin daha bilimsel bir tanımı şu türlü yapılabilir:

Fizik belirli bir uzay aralığında ve belirli bir zaman süresi içinde oluşan objektif olayları bu olaylardan esinlenen şartların ve aklın kural*larının t§i<7t altında önce şematik bir model hâlinde ve sonra da bu mo*delden hareketle matematiksel bir teori şeklinde ifâde ederek bu teorinin aracılığıyla 1) bu olayların sözü geçen uzay ve zaman aralıklarındaki evrimlerini olduğu kadar bu aralıkların dışındaki uzanım ve evrimlerini de öngörmekle ve 2) bu teorik öngörünün eriştiği teorik sonuçları denel sonuçlarla karşılaştırıp her ikisinin de hatâ sınırlan içinde biribirlerine uygunluklarını tartışmakla görevli bir bilim dalıdır.

Alelade bir tanım olmaktan çok aynı anda fiziğin 1) amacını 2) programını ve 3) kendi öz evrim yolunu da kısaca kapsayan bu ayrıntılı tanımı biraz daha açıklamak yararlı olacaktır.Belirli bir uzay parçası içinde (meselâ bir lâboratuvarm sınırları içinde) belirli bir zaman aralığında (meselâ saat 9 dan 12 ye kadar) be*lirli bazı şartlar altında (meselâ bir takım özgül âletler aracılığıyla) olu*şan objektif (yâni gözlemcinin kendi benliğinin dışında evrensel bir ger*çekliği haiz ve genellikle ölçümlere tabî tutulabilen) bir takım olayları gözleyen bir gözlemci fizikçi tasarlayalım.

Eğer gözlenen bu olaylar daha önce bilinen bir takım genel ilkelerin kanunların teorilerin kapsamına girmiyorlarsa başka bir deyimle bu olayları bilinmekte olan teorilerin tabiî bir sonucu olarak açıklamak (izah etmek) mümkün görünmüyorsa fiiikçi bu olayların nedenlerini bilinmekte olan olaylara bağlıyabilmek yâni gözlediği bu yeni olaylarla bilinen olay*lar arasında objektif bir ilişki kurabilmek için önce bu olayların fiziksel içyüzü hakkında bazı varsayımlar yapacak; bilinen bilgilerin ve akıl ku*rallarının ışığı altında bunları derli toplu bir şekilde ifâde edecektir. Ta*sarladığı bu 1) şartlar 2) varsayımlar 3) bunlar arasındaki ilişkilerin tümü fizikçinin sözü geçen olayları izah etmek için kurmayı tasarladığı teorinin iskeleti demek olan fiziksel modeli teşkil ederler.

Fiziksel bir model sâdece bir dizi gözlemin bir sentezinden ibaret olmayıp aynı zamanda başka bazı gözlemlerin sonuçlarını öngörebilen bir araçtır da. Bununla beraber bir modelin geçerli olduğu alan daima sınırlı*dır. Zira bir model insanın Gerçek hakkındaki bilgisinin seviyesine bağ*lıdır. Hâlbuki bu da 1) bilinmekte olan tekniklerin ve kullanılmakta olan âletlerin hassasiyetlerinin sınırına ve 2) o âna kadar insanlığın tabiat ve Gerçek yolunda kazanabildiği bilgilerin türfıüne bağlıdır.Bu modeli oluşturan fiziksel şartlar ve varsayımlar yoluyla ortaya çıkan bağımsız fiziksel değişkenlerin ve bunların fiziksel anlamı haiz bir takım fonksiyonlarının uzay ve zaman içindeki değişim ve evrimlerinin matematik olarak bir takım denklemlerle belirlenmesi işlemi bir bakıma bu iskelete bir vücûd verme anlamındadır. Artık gözlenen olayların göz*lendikleri uzay ve zaman aralıklarının dışındaki evrimlerini de öngörecek olan teori tamamlanmış olur.


Ancak bu safhada ortaya bir soru çıkar: «Acaba bu teori gerçekle ne dereceye kadar uyuşmaktadır ? Yâni başka bir deyimle teorinin öngör*düğü kalitatif (niteliksel) ve kantitatif (niceliksel) sonuçlar belirli lia-tâ sınırları içinde kalmak şartıyla acaba gözlem ve deneyin bize verdiği sonuçlarla uyuşmakta mıdırlar?»

Eğer deney teorinin ne niteliksel ve ne de niceliksel sonuçlarını ger-çekliyorsa bu takdirde teorinin kabul edilebilir (makbul) bir teori olma*dığı söylenir. Bu takdirde bu teori terk edilerek başka varsayımlara da*yanan ve gerçeği daha iyi yansıtabilecek olan başka bir teori kurmağa çalışılır.

Eşer deney teorinin yalnız niteliksel sonuçları ile uyuşabiliyor fa*kat niceliksel sonuçlarını gerçeklemiyorsa teorinin eksik olduğu söylenir. Bu takdirde dahi bu türlü* bir eksikliği haiz olmayan yeni bir teori kur*mağa çalışmak gerekir.

Eğer deney ile teori gerek niteliksel ve gerekse niceliksel sonuçları bakımından biribirleriyle uyuşamaktaysalar bu takdirde de teorinin ger*çeği (şimdilik) iyi aksettiren geçerli ve başarılı bir teori olduğu söylenir.

Çağdaş Fizikte artık bilimsel bir teoriden eskiden olduğu gibi illâki duygularımıza hitâbetmesi ve muhayyelemizde belirli şekillerle canladı-rılabilmesi değil fakat en az üç şartı haiz olması istenmektedir; bunlar:

1) tam bir mantıksal bütünlük yâni özünde hiç bir çelişiklik olma*ması ;

2) gözlenebilen olaylara uygunluk ve bilinmiyen yeni olayların varlı*ğını öngörebilmesi;

3) senteze ve birliğe doğru bir aşamayı gerçekleştirmiş olmasıdır.

Çağdaş Fizikte bu sonuncu şart pek büyük bir önemi haiz olup gitgide daha belirli bir şekilde Bilimin tümüne kendisini kabul ettirmektedir. Bu şartırf.anlamı teorinin temel varsayımlarının ve bunun sonucu olarak da pekçok olayın aynı bir teori çerçevesi içinde izah edilebilmesi demektir:

Fiziğin ideali pek az varsayımla tek bir ilkeden tümdengelim yoluyla bü*tün fiziksel olayları izah edebilmektedir.

Bir teori kurulduğu zaman hem niteliksel ve hem de niceliksel sonuç*ları bakımından deneyle uyuşabilir ve hattâ q âna kadar bilinmeyen bazı olayları ve bunların izahlarını da öngörebilir; fakat buna rağmen aradan bir müddet geçtikten sonra ilk defa gözlenen bir olaya uygulandığında teorinin öngördüğü sonuçlarla bu olayın denel olarak elde edilmiş sonuç*ları pekâlâ uyuşmayabilirler. Bu takdirde uzun süre geçerli kalmış olan bu teori tâdil edilerek en son gözlenmiş olan yeni olayları da izah edebi*len yeni bir sentez meydana getirecek şekilde genelleştirilebilir. Bunun usûlü de genellikle teorinin dayandığı modeli tâdil etmektedir. Modeli meydana getiren varsayımlardan bir veya bir kaçı tâdil edilerek veyatamamen çıkartılarak veyahut da yeni varsayımlar eklenerek daha uy*gun görünen yeni bir model kurulur. Bu model üzerine formüle edilen te*orinin bir önceki kademedeki teorinin öngörmediği olayı deneyin verdiği sayısal sonuçlarla birlikte kapsayıp kapsamadığına bakılır; eğer kapsı*yorsa bu teori kendi kapsamına girmediği anlaşılacak olan yeni bir ola*yın ortaya çıkışına kadar geçerli ve başarılı bir teori olarak kabul edilir; ve bu işlem aynı minvalde gitgide daha olgunlaşan peşpeşe bir yakla*şıklıklar zinciri hâlinde böylece devam edip gider.

Demek oluyor ki Çağdaş Fizikte hâli hâzırda geçerli olan teorilerin MUTLAK GERÇEK'i olduğu gibi aksettirdiklerinden MUTLAK GER*ÇEK'e ulaşmış olduklarından söz etmek anlamsızdır. Bunlar ancak üze*rilerine inşâ edilmiş oldukları modele göre izafî bir şekilde GERÇEĞİ aksettirmektedirler. Bir teorinin bir sürü olayı izah etmeğe güçlü olması şüphesiz ki onun aracılığıyla Tabiatın ötesinde bulunduğunu sezgimizle idrâk ettiğimiz ve adına GERÇEK dediğimiz nesnenin içyüzünün nitelik*leri hakkında bir bilgi sahibi olmamız demektir.

Ama bu bilginin ister istemez dolaylı bir bilgi olduğu da aşikârdır. Bu bilginin üstelik tam ve mükemmel bir bilgi olmadığı da teorilerin ön*görme ve izah güçlerinin daima sınırlı olmasından dolayı kolayca sezil*mektedir. Yukarıda da açıkladığımız gibi bir teoriyi daha genel ve daha fazla olayı izaha güçlü kılabilmek için onun modelini tâdil etmeye ve ge*nellikle 'Sınırlayıcı varsayımlarını gevşetmeye ya da sayılarını azaltma*ya kısacası «idrâk olunan olayların mantık yönünden en uygun tarzda hakkını verebilmek amacıyla fiziğin aksiyomatik yapısını değiştirmeğe her ân hazır olmalıyız.» *T Bu «bir teorinin tabiî evrimi» olup GERÇEK'e yaklaşmamızın da teorinin evrim derecesinin fonksiyonu olacağı aşikâr*dır. Teori aracılığıyla GERÇEK'e yaklaşma teorinin evrimi boyunca peş*peşe yaklaşıklıklarla ve ancak asimtotik olarak mümkündür. Teorimizi ne kadar çok evrimleştirirsek evrimleştirelim gene de GERÇEK'in ken*disi ile aramızda teorilerimizin modelinden oluşmuş bir perde kalacağı yâni bizim GERÇEK'i ancak bu perdenin arkasından ve şu hâlde dolaylı bir şekilde idrâk edebileceğimiz (algılayabileceğimiz) anlaşılmaktadır.

Yürürlükteki teoriler aracılığıyla ancak bir takım niteliklerini idrâk edebildiğimiz ve fakat ÖZ'üne ulaşamadığımız GERÇEK'in ÖZ'ü bu ba*kımdan fiziğin doğrudan doğruya inceleme alanının tamamen dışında ka*lan (****fizik) bir kavram olmaktadır.Kaba bir benzetme aracılığıyla burada Gerçeği bir balerinin vücûdu*na teoriyi onun vücûdunu sımsıkı saran bale elbisesine ve teorik fizik*çiyi de terziye benzetebiliriz. Terzi ne kadar usta olursa dikeceği elbise de o kadar potsuz bir şekilde balerinin vücûdunu sarar; vücûdunun güzelli*ğini o kadar iyi aksettirir. Acemi bir terzi elden çıkan bale elbisesi ise balerinin vücûdu üzerinden torba gibi sarkar ve vücûdunu daha ayrıntılı olarak göstermez. Bununla beraber her iki hâlde de elbisenin varlığı ba*lerinin vücûdunun çıplak olarak görünmesine yegâne maddî engeldir

Bütün bunlardan da anlaşılması gerektiği gibi Çağdaş Fizik sonsuz izah gücüne mâlik olan bir bilim kolu değildir. Bir kere sâdece objektif*lik niteliği - yâni (dengeli) bütün insanlar için aynı kesin (ve dolayısıyla tek) anlamı - haiz olabilen kavramlara ve olaylara dayandığından ulaşımı da (menzili de) sonludur. Diğer taraftan da bu sınırlar içinde dahi Ger*çeğin ÖZ'üne erişebilmekten âcizdir.

Bu eksikliğine rağmen Çağdaş Fizik objektif olayları en iyi izah ede*bilme gücüne mâlik olan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Da*ha şimdiden bütün mühendislik kolları astronomi kimya jeofizik mi*neraloji v.b.... Çağdaş Fiziğin birer özel hâli olarak yorumlanabilmekte-dirler. Çağdaş Fiziğin uzandığı alanlar yalnız bunlardan ibaret olmayıp biyolojinin Önemli bir kısmı (biyofizik) ile tıbbın da önemli bir kısmı onun damgasını hem de pek bariz bir surette taşımaktadırlar.

Fiziğin pekçok objektif olayı izah etmedeki gücü karşısında çok kim*se ye hattâ bazan bazı fizikçiler dahi evrende karşılaşılabilecek istisna*sız bütün olayların kendi zamanlarındaki fiziğin çerçevesi içinde birer izahı bulunabileceği kanısına kapılmışlardır.

Yüzde yüz objektif bir beyân olmaktan ziyâde mistik bir önyargı mâhiyetinde olan bu inançsaL tutum insanlığın kültür tarihinin genellikle son üç yüzyılında geniş ****fizik ve dolayısıyla spekülatif fikir sistem*lerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bu türlü bir tutuma en tanınmış bir örnek olarak bütü» evrendeki olayların klâsik mekanik ilkeleriyle ve bunlara has şemalarla açıklanabi*leceği inancını temsil eden «mekanikçi görüşü» gösterebiliriz. Ne garip tecellidir ki bu bölümde anlatılmağa çalışılan fiziksellik kavramının öte*si için de geçerliliğine imân edilen bu dogma bizzat fiziksel olaylarla çe*lişmesi dolayısıyla gözden düşmüş ve iki buçuk asır boyunca geliştirdiği spekülâtif-dogmatik sistem de etkisini derhâl yitirivermiştir.Gerçekten de gerek elektromagnetik dalgaların oluşma ve yayılma*ları için maddesel bir ortamın gerekli olmadığının açıkça ortaya konması ve buna bağlı olarak ışığın yayılmasının kaynağa bağlı olmaaığınm an*laşılması gerekse kuvanta teorisinin deneyle uyuşan ilke ve sonuçları (özellikle kuvantum sayılarının varlığı ve belirsizlik bağıntılarının fizik*sel sonuçları) ve ilh... gibi olaylar kuru mekanikçi görüşün yıkılması için yeterli olmuşlardır. Şu hâlde bu ve buna benzer mâhiyetteki fizik - ötesi dogmaların etkileri ne kadar uzun süreli olursa olsun bunların gene de günün birinde geçici ve sübjektif oldukları kesinlikle ve açıklıkla idrâk olunacaklardır.

Model kavramı Çağdaş Fizikte merkezî bir rol oynamaktadır. Bîr modelin evrimine en öğretici misâl olarak ilerideki bölümlerde çeşitli saf*halarını inceleyeceğimiz «atom modeli» ni gösterebiliriz.

"


"
- Ợuαяαnтinє. isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
fiziğin, metodolojisi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557