Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Kültür & Sanat > Kültür - Tarih > Genel Türk Tarihi
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Genel Türk Tarihi Uygurlar, büyük selçuklu , hazarlar , anadolu beylikleri , hun devleti , göktürkler vs onlarca Türk devletinin tarihi..

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06 Aralık 2012, 10:41   #1 (permalink)
★½★

aLLien - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Kasım 2012
Nerden: Antalya-Ankara
Yaş: 30
(Mesajlar): 2.184
(Konular): 1569
İlişki Durumu: Yok
Burç:
Renkli Para : 49000
Aldığı Beğeni: 382
Beğendikleri: 1020
Ruh Halim: Kaygili
Takım :
aLLien - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart 12 Hayvanlı Türk Takvimi

Türk Kültürü o kadar eski, zengin ve yaygın bir kültürdür ki; geçmişe doğru bin yıllarla ifade edilebilir. “Nevruz” konulu çalışmamızda da detaylarıyla açıkladığımız gibi, Türk kültürü, sadece Orta Asya’da değil, dünyamızın tüm kuzey yarım küresinde kendini gösterir.

Pek çok halk tarafından özümsenmiş ve benimsenmiştir. Bu durum da gösteriri ki; Türk kültür ve medeniyetleri tarihi çok uzun bir zaman dilimini kapsar. Dolaysıyla da Türklerin var oldukları coğrafyaları da kapsar. Bu coğrafyaların halkları tamamen Türk asıllı olmayabilirler. Ancak, yaşadıkları dönemlerde Türkler tarafından yönetilmiş olabilirler. Geçmiş dönemlerde Türk kültür coğrafyası içinde kalmışlardır ve geçen zaman içinde Türk kültür unsurlarının yerini dolduracak yeni bir kültür yaratılamamıştır. Kültür coğrafyası, bir milletin doğal sınırlarını ve ilgi alanlarını belirleyen önemli bir kavramdır.

Ön Türk tarihine bakıldığında, zaman zaman Türklerin kendi kültürlerinden kopup, yönetmekte oldukları milletlerin kültürlerini benimsedikleri ve daha sonra da o kültür içinde eriyip kayboldukları görülür. Buna örmekler verecek olursak; Orta Asya’da Çu hanedanı dönemini, Orta Doğuda Mısır Hiksos dönemini, Arap yarım adasında Sümer’den güneye göç ederek Yemen’e gelenlerden, İmparator Aus (Oğuz ) ve oğulları Şedid ve Şeddad dönemini, İrem medeniyetinin çökmesinden sonra kuzeye göç ederek Mekke’ye yerleşen Kureyş, Medine’ye yerleşen Evs ve Hazreçler dönemlerini, yine Sümer’den kuzeye göç ederek Urfa, Harran üzerinden Mısır’a ve sonunda Filistin’e gelen Hz. İbrahim dönemlerini gösterebiliriz. Bu bahsettiğimiz dönemlerde Türk asıllı unsurlar, gittikleri yerlerde kendilerinden önce veya sonra ortaya çıkmış kültür unsurlarınca eritilmişlerdir. Bununla beraber, içinde yaşadıkları toplumu derinden etkileyen düşüncelerin ortaya çıkmasında da etkili olmuşlardır.

İlgilenenlerin yakından bildiği gibi, 12 hayvanlı Türk takviminin doğu kültüründe çok derin izleri vardır. 12 Hayvanlı Türk Takvimi eski dünyada binlerce yıl kullanılmış, Asya’da Türkler ve diğer bazı halklarca şimdi de kullanılmaktadır. On iki hayvanlı Türk takvimi Ansiklopedik bilgilerde ise şöyle geçmektedir:

“12 Hayvanlı Türk Yıllığı, 12 yılın 5 katı olan 60 yıllık devreleri ile Kök Türklerde, Uygur Türklerinde, Tuna-Bulgar Türklerinde, İtil-Bulgar Türklerinde ve daha önceleri de büyük ihtimalle Hun Türklerinde kullanılmış olup, Türkler arasında çok yaygın bir sistem olmuştur. Kök Türk yazıtları, Uygur kitap ve hukuk belgeleri, Tuna Bulgarlarının yazıtları, Bulgar Hakanları Listesi bu takvimle tarihlendirilmiştir. Hatta, Manas Destanı’ndaki bazı olaylar bile On İki Hayvanlı Türk Takvimi ile tarihlendirilmiştir
Türk Takvimi’nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme ‘Çağ’ adı verilirdi.Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saat idi. Her bir çağ ise sekiz ‘Keh’ten ibaretti. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 mart, Nevruz günü alınırdı. Bu eski Türk takvimi, her biri bir hayvan adı ile anılan “ 12 yıllık” devre esasına dayanıyordu. Yılların adları şöyle idi:
1. yıl Sıçan Fare 2. yıl Ud Sığır-Öküz 3. yıl Bars Pars 4. yıl Tavışgan Tavşan 5. yıl Nuh-(Lu) Ejderha 6. yıl Ilan Yılan 7. yıl Yunt At 8. yıl Koy Koyun 9. yıl Biçin Maymun 10.yıl Tabuk Tavuk 11.yıl İt Köpek 12.yıl Tonguz Domuz 5. yıl bazı kaynaklarda nek = timsah olarak geçmektedir.


Bir yılda 12 ay vardı.
Aylar
birinçay (birinci ay) , ikinçay (ikinci ay), üçünçay (üçüncü ay), dördünçay (dördüncü ay), beşinçay (beşinci ay), altınçay (altıncı ay), yedinçay (yedinci ay), sekizinçay (sekizinci ay), dokuzunçay (dokuzuncu ay), onunçay (onuncu ay), onbirinçay (onbirinci ay) ve onikinçay (onikinci ay) diye adlandırılmıştır.
Mevsimler ise;
Oğlak ay: İlkbahar Uluğ Oğlak ay: Yaz Uluğ ay: Sonbahar Ay: Kış

Türklerde gün isimlerinin yabancı kökenli olmasının sebebi bazı tarihçilere göre; göçebelik sebebiyle Türklerde gün kavramının gelişmemesidir.
Edouard Chavannes’in “Le Cycle turc des Douze Animaux 12 Hayvanlı Türk Takvimi”, adlı araştırmasına göre Asya’da kullanılan 12 Hayvanlı takvim Türklere ait bir takvim sistemiydi ve Çinliler bu takvimi Türklerden almışlardı. Chavannes bu yüzden de araştırmasının adını 12 Hayvanlı Türk Takvimi koymuştur.”12 hayvanlı Türk takvimi , Türk tasavvufunun zirve isimlerinden, Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından Marifetname adlı eserinde şöyle işlenmiştir.

SAL-İ TÜRKANI (TÜRKLERİN YILI)

“Zamanın, on iki hayvan üzere dönüp, her sene birine benzemeyle değişmesinden yeryüzünde olan tesirlerini bildirir.

Ey aziz, malûm olsun ki, Hindistan filozofarı, zamanın oniki hayvan üzerine
deveran edip, yılda birini ahlakıyle nitelenip, cihandakilere böyle Hak’kın
emriyle sirayeteni bulup, tecrübe ve sınama ile tesirlerini hükümlerini
ispat etmişlerdir. Türkistan ahalisi genellikle ona itibar edip,
hükümleriyle gitmişlerdir. Onun için zamanın hükümlerini “Türkistan Senesi”
ismiyle adlandırmışlardır. Şimdi zamanın hükümlerini açıklayan manzumemiz
bunda yazılmak münasip görülmüştür.


TÜRKLERİN YILI

“Allah adı hoş işler evveldir
Her dem Allah diyen kişi velîdir

Hamd lillah dahi salat ve selam
Fahr-ı kavneyn ve âline be-devam

Bade ism-i ilah ve hamd ve salat
Sal-i Türk oldu seksenüç ebyat

Hakkı der sal-i Türkü nazm ettim
Nisbet-i hüküm remzine yettim

Cümle ahkâmı sal-i Türkanı (Türklerin yılı)
Hükema mezhebince bil anı

Hükema kavlin itimad edemem
Hem de küllî yalan deyip gidemem

Ekser ahvale vâkıf olmuşlar
Akl ile tecrübe ile bulmuşlar

Sal-i Türkan ki devr-i daimdir
Oniki canvarla kaimdir

Yılda bir canavar huyuile revan
Muttasıl ola cümle halk-ı zaman

Faredir pes inekle kaplandır
Sonra tavşan sinekle yılandır

Andan attır koyunla maymundur
Kuş, köpekle domuz eniği oyundur

Bin yüz altmış beş oldu çünki bu yıl
İki bin altmış üçte rumî bill

Mart ayında oldu altmış üç ve çar (dört)
Otuz üç yılda bir tedahülü var

Olsa mart ile bir muharrem hem
Hici yılın birini çıkar o dem

Bilmek istersen olduğun sali (yılı)
Nisbeti kangı canavar hali

Bak bu tarih-i hicride o sal
Vâki olan sinnin-i rumiden al

Ol üç seneyi çıkar be neşat
Sonra on ikişer edip iskat

Kaç sene kalsa fareden başla
Bir sene her birine bağışla

Kangı hayvanda âhir olsa heman
Ol yılın hâkimidir ol hayvan

Yıl üç mevsim ve evveli dört ay
Dört ay ortası dört ay âhiri say

Güneş senesidir çün nisbet-i hal
Koç burcunun başıdır evvel-I sal

Bulsa bir kimse doğduğu sali
Bilinir tab’ ve huy ve ahvali

Gelince fare senesi hoşluk olur
Sene ortasında çok yağış olur

Sene sonunda fitneler uyanır
Cenk olur niceler kana boyanır

Kışıdır hem uzun hem serma (soğuk)
Fareler buğdayı eder yağma

Senenin evvelinde doğanlar
Zeki ve iyi huylu olurlar

Ol yılın ortasında doğsa veled
Dediler ol yalancıdır huyu bed

Sene sonunda doğsa bed kerdar (kötü işli)
Olur ol hasut ve hem mekkar

İnek senesi gelince bimari (hastalık)
Çok olur hem suda’dan zari

Fitnelerden şahlar olur gamnâk
Dört ayaklı cinsine erişe helak

Kışı şiddetli olur ve kütah (kısa)
Meyveler hem soğuktan ola tebah (mahv)

Ol sene doğsa kız veya oğul
Gayriler işine olur meşgul

Ortasında doğan olur pür nur
Zeyrek, güzel yüzlü ve mesrur

Ahir-i salde doğsa peyveste (daima)
Gönlü gamlı olur teni haste

Kaplan yılı gelince be te’ab
Halka düşer adavet ile gadab

Nasa çoğu nakz-ı ahd olur pişe (sanat)
Pes düşer cümle havf ve teşvişe

ihtilaf-ı mülük olur o zaman
Isıran canavar çok olur o an

Zelzele ola bazı sahrada
Gemilere âfet ere deryada

Kışı kısa ziyade soğuk ola
Gözler, nehirler suyu çok ola

Ol yılın evvelinde doğan uşak
Ali himmetlidir yüzü yumuşak

Ortasında doğarsa kâmil olur
Ahirinde ceban ve kâhil olur

Çünkü tavşan yılı olur vüsat
Çok olur meyvelerle her nimet

Sulh ile dola hep zemin ü zaman
Halk sıhhatle bula emn ü eman

Hoş kışı mutedil beharı behar
Yazı yaz dört mevsim hubbü nigâr

Ol sene doğsa malı olur
Bed huy olur fakat vefalı olur

Ortasında doğan olur yahşi
Ahırı mükesser ola hem vahşi

Çünkü balık yılı gelir bisyar (çok)
Ola harb ile fitneler bîdar

Bugday, arpa çok olur hem erzan (bolluk)
Kim kesir ola kar ile baran (yağmur)

Kışı gayet uzun olur hem serd (soğuk)
Kim ziyan eyleye ağçalara berd (soğuk)

Ol yılın evveli doğan nâçar
Ahmak ve bed kuy olur bed kâr

Ortasında doğan halim ola nerm
Ahiri bed huy ola hem bî şerm

Çün gelir nevbetiyle sal-i yılan
Her taamın behası ola giran (ağır)

Kışı gayetle nerm ve kısa olur
Kıtlık olur her gönülde gussa olur

Ol sene doğan olur hâmuş (sessiz)
Bilgili sözleri hem işleri hoş

Ortasında doğan olur bed etvar
Ahiri bed şeki olur bed kâr

Gelince at yılı ba şer ve şur (kötülük ve karışıklıkla)
Eyleye cenk ve harb ve fitne zuhur

Yazı hoş, ekin ve buğday çok ola pak
Dört ayaklılara ere renc ve helak

Kışı yumuşak ve uzun olur gayet
Erişe meyve cinsine âfet

Sene başında doğan çeker zahmet
Hem olur pür muhabbet ve hikmet

Ortası güzel işlidir hoş huy
Ahiri gamlı bed huy ve bed guy

Koyun yılı gelince gamnak
Gemiler bahr içinde bula helak

Harb olur sürat ile sulhü bulur
Hayr ve ihsana çalışan çok olur

Kışı nerm ve uzun olur vâki
Ol sene doğan olur nâfi

Ortasında doğandır âsude
Ahir olur pelid ve fersude (kötü ve donuk)

Maymun yılı gelince hayırsız
Çok olur yankesici hem pîrsiz

Ol sene halka çok sitemler olur
Hastalık eşter ile esb’i bulur (deveyi ve atı bulur)

Kışı gayet kısa ve soğuk ola
Ineb az dişiyle yiyiciler çok ola (ineb=üzüm)

Ol sene doğan olur bed ruy (çirkin)
Lakin handan ve şad olur hoş ruy (iyi huylu)

Ortada doğarsa olur hasud (haset edici)
Ahirinde doğan olur bî sud (faydasız)

Kuş senesi olsa hastalık yok ola
Büyük bolluk ve meyveler çok ola

Kışı yumuşak ve uzun olur gayet
Hamile kadınlara erer âfet

Ol sal doğanda hüsn-ü cemal
Olur az kısmeti fakir-ül hal

Ortası müezzi halk ona düşman
Ahiridir cömert sever mihman (misafir)

Köpek yılı gelince buğday ve nan (ekmek)
Hem kıymetli ola hem behası giran (ağır)

Çoğ olur ölüm ve katl-i insanî (şeytanlık)
Hırsızlık hile ve hem şeytani

Kış hafif ola meyveler de ucuz
kışda emn-ü eman olur şeb ve ruz (gece ve gündüz)

Ol senede doğsa kız ya oğul
Ola kötü sözlü, hjırslı ve ekül (çok yiyici)

Ortasında doğan eder kavga
Ahirinde kanaat ede vefa

Gelince tavuk yılı olur haste
Emir ve ayan-ı şehr peyveste (daima)

Padişahlar aralarına hilaf
Vâki olup çok ola cenk ve mesaff

Çok olur hat ve şair kalil (az)
Afet eyler tarviye hem ta’cil

Halk yerden yere kona ve göçe
Hem reaya müşevveş ola kaça

Çok olur onda hırsız ve soyan
Ola kış ılık ve uzun o zaman

O sene doğsa bir ferzend (oğul)
Çabuk sözlü olur ve hîş pesend (kendini beğenmiş)

Ortasında doğarsa kâzib olur
Ahirinde halim ve ragib olur.

Hem olur fare yılı devr-i zaman
Hoş bu tertip ile eder devran

Halkı fehm eyledinse ey Hakkı
Masivayı yoğ anla, bul Hak’kı''Sal-i Türkân: Türklerin yılı.

“Allah adı, hoş işlerin evvelidir. Her dem Allah diyen kişi velîdir. Hamd
Allah için salat ve selam, iki cihanın fahri ve onun âline olsun devamlı.
Allah adından, Allah’a hamd ve peygambere salattan sonra; Türk yılı
Seksen üç beyit oldu.
Hakkı der: Türk senesini nazmettim ve hükmüne nispet edip, remzine yettim.
Türklerin senesinin bütün hükümlerini filozoflar mezhebince bil.
Filozofların sözüne itimat edemem, fakat hepsi de yalandır deyip gidemem.
Onlar durumların çoğuna vâkıf olmuşlar. Bunları akıl ve tecrübe ile
bulmuşlar.

Türkleri senesi, sürekli devreder ve oniki canavar huyla akıp gider.
Zamanın halkı hep ona bağlıdır.
Bu oniki hayvan: Faredir, inektir,
kaplandır, tavşandır, balıktır, yılandır, attır, koyundur, maymundur,
kuştur, köpektir, domuz eniğidir.
Bin yüz altmış beş oldu şimdi bu yıl. Rumî yıl ise iki bin altmış üçtür. Mart
ayında altmış dörttü. Otuz üç yılda bir yıl eksilir.

Mart ile Muharrem aynı zamana rastlasa; o zaman hicrî yılın birini çıkar.
Eğer bilmek itersen hangi senede olduğunu ve hangi canavara nispet
olduğunu: Bak o hicrî tarihte, o sene, rumî senelerden hangisine düşer. O
üç seneyi çıkar sonra onikişere bölerek düş. Kaç sene kaldıysa fareden
başla, her on iki seneye karşılık bir seneyi at. Hangi hayvanda son
bulursa, o yılın hâkimi o hayvandır.
Yıl üç mevsimdir. Her mevsim dört aydır. Durumun nispeti güneş
senesiyledir. Senenin başı ise koç burcunun evvelidir. Bir kimse doğduğu
yılı bulursa, tabiati, huyu ve durumları bilinir.

Fare senesi gelince hoşluk olur. Sene ortasında çok yağış olur. Sene
sonunda fitneler uyanır. Cenk olur, niceleri kana boyanır. Kış, hem uzun
hem soğuk olur. Fareler buğdayı yağma eder. Senenin başlarında doğanlar
zeki ve iyi huylu olurlar. O yılın ortasında doğanlar, kötü huylu ve
yalancıdırlar. Sene sonunda doğanlar, kötü işli, haset ve düzenbaz olurlar.

İnek senesi gelince: Hastalık çok olur, baş ağrısı artar. Fitnelerden dolayı
melikler gamlı olurlar. Dört ayaklılara helak erişir. Kışı şiddetli ve
kısa olur. Meyveler soğuktan mahvolur. O sene doğan kızlar, oğlanlar,
başkalarını işiyle meşgul olurlar. Senenin ortasında doğan, nurlu, zeyrek,
güzel yüzlü ve mesrur olur. Senenin sonunda doğan, gönlü gamlı ve teni
hasta olur.

Kaplan yılı gelince: Halka düşmanlıkla öfke düşer. Zenaatkârların çoğu
insanlara verdiği sözde durmazlar. Herkes korku ve karışıklığa düşer.
Melikler arasında ihtilaf olur. Isıran canavar çok olur o zaman. Bazı
yerlerde zelzele olur. Denizlerde gemiler âfet erer. Kış çok soğuk olur.
Gözler ve nehirlerin suyu çok olur. Ortasında doğan, olgun olur. Sonunda
doğan peynirci ve tembel olur.

Tavşan yılı geniş olur. Meyveler ve her nimet çok olur. Her yerde sulh olur.
Halk emniyet içinde sıhhat bulur. Kışı hoş ve ılımlı, baharı bahar, yazı
yaz olur. Dört mevsim de sevimli ve sevgilidir. O yıl doğanın malı olur,
kötü huylu fakat vefalı olur. Ortasında doğan yahşidir. Sonunda doğan kırıcı
ve vahşi olur.

Balık yılı gelir Çok harb olur ve fitneler uyanır. Buğday arpa çok olur.
Kar ve yağmur çok olur. Kışı uzun ve sert olur. Ağaçlara soğuk zarar verir.
O senenin evvelinde doğan, çaresiz, ahmak, kötü huylu ve kötü işlidir.
Ortasında doğan halim ve yumuşak olur. Sonunda doğan ötü huylu ve utanmaz
olur.

Yılan yılı geldiğinde: Yiyecekleri fiyatı artar. Kış oldukça kısa ve yumuşak
olur. Kıtlık olur, gönüllerde gussa olur. o sene doğan, sessiz olur. Aynı
zamanda bilgili ve sözleri hoş olur. Ortasında doğan, kötü tavırlı olur.
Sonunda doğa kötü şekilli ve kötü işli olur.

At yılı, kötülük ve karışıklıkla gelince: Cenk, harb ve fitne ortaya çıkar.
Yazı hoştur. Eki ve buğday çok ve temiz olur. Dört ayaklılara illet ve
helak erer. Kışı oldukça yumuşak ve uzun olur. Meyvelere âfet erişir. Sene
başında doğan, zahmet çeker, aynı zamanda muhabbet ve hikmet dolu olur.
Ortasında doğan, güzel işli ve hoş huyludur. Sonunda doğan, gamı, kötü
huylu ve kötü sözlü olur.

Koyun yılı gamlı olarak gelince: Denizde gemiler helak olur. Harb olur,
hemen sulh olur. Hayır ve ihsana çalışan çok olur. Kışı yumuşak ve uzun
olur. O sene doğan faydalı olur. Ortasında doğan, âsude olur. Sonunda doğan,
kötü ve donuk olur.

Maymun yılı gelince: Hayırsız ve yankesici çok olur. O yıl halka çok
sitemler olur. Deve ve atlar hastalanır. Kışı gayet kısa ve soğuk olur.
Üzüm az, fakat yiyicisi çok olur. O sene doğan, kötü yüzlü olur, fakat
güler yüzlü ve iyi huylu olur. Ortasında doğan, hasetçi olur. Sonunda doğan,
faydasız olur.

Kuş senesi olunca: Hastalık yok olur, bolluk ve meyve çok olur. Kışı
yumuşak ve oldukça uzun olur. Hâmile kadınlara hep âfet erer. O sene doğan
iyi ve güzel olur, kısmeti az, hali fakir olur. Ortasında doğan, eza edici
olur ve halk ona düşmandır. Sonunda doğan, cömert ve misafirperverdir.

Köpek yılı gelince: Buğday ve ekmek hem kıymetli, hem pahalı olur. Cinayet
ve ölüm çok olur. Hırsızlık, hile ve şeytanlık artar. Kış hafif olur,
meyveler ucuz olur. Kışın gece-gündüz emniyet olur. O sene doğan kız veya
oğul, kötü sözlü, hırslı ve obur olur. ortasında doğan, kavga eder. Sonunda
doğan vefalı ve kanaatlı olur.

Domuz yılı gelince: Başkan ve şehrin ileri gelenleri hep hasta olur.
Padişahlar arasına anlaşmazlı düşer, savaş çok olur. Buğday çok olur, arpa
az. Darıya âfet dokunur. Halk yerden yere konar ve göçer. Reaya karışır ve
kaçar. Hırsız ve soyguncu çok olur. Kış ılık ve uzundur. O seni doğan
oğlan, çabuk konuşur ve kendini beğenmiş olur. Ortasında doğan, yalancı
olur. Sonunda doğan, halim ve istekli olur.

Zamanın dönüşü yine fare yılına gelir. Bu düzen ile denir. Halkı anladınsa
ey Hakkı! Masivâyı yok anla; Hak’kı bul.”

İbrahim Hakkı Erzurumi’nin, bir ansiklopedi özelliği taşıyan eseri Marifetname’de On iki hayvanlı Türk Takvimini işlemesi, onu şiir tarzında açıklaması Türk kültürünün yaygınlığı ve Kabul edilmişliği açısından çok önemlidir. Daha ziyade dini içerikli konuların işşlendiği bir eserde, Türk kültürüne ait bir unsurun da ele alınması, eserin yazıldığı dönemdeki koyu taassuba rağmen, Türk kültürünün canlılığını koruyabilmiş olduğunun delilidir. Şiirin yazıldığı dönem, Rumi ve Hicri takvim uygulamalarının yaygın olduğu bir dönemdir. Ancak, şiirin önsözü niteliğindeki kısa açıklama bölümünde de görüldüğü üzere, on iki hayvanlı Türk takviminin Hindistan filozofları tarafından tanzim edldiği ve doğruluğunun ispat edildiği söylenmiştir. Doğaldır ki, Hindistan’daki filozofların ortyaya çıkardığı veya tanzim ettiği bir kültür unsuruna “Türklerin Yılı” demeleri sözkonusu değildir.

Zamanı ve mekanları, bugünün coğrafya atlaslarındaki sınırlara gore değerlendirirsek hemen baştan hata yapmış oluruz. Bugünkü sınırlar bugünü bağlar. Ve bu sınırlar siyasi sınırlardır. Bizim konuya bakışımız ise “kültür sınırları” açısındandır. Tac Mahal gibi, dünyanın yedi harikasından biri olarak Kabul edilen muhteşem eser de, bugünkü siyasi sınırlara göre Hindistan’dadır. Ama onun bir Türk eseri olduğunu kimse inkar edemez. Veya, Asya’da yüzden fazla Türk piramitinin bugün Çin sınırları içinde yer alıyor olması, onların Türk eseri olma özelliğini ortadan kaldırmaz. Çin devletinin görmezden gelmesine, bazı piramitlerin yok edilmesine rağmen, Türk piramitleri Türk kültürünün ve medeniyetlerinden birinin eserleri olarak yeryüzünü süslemeye devam etmektedir.

Bütün bunlar bize, Türk kültürünün ne kadar eski ve yaygın olduğunu göstermektedir. Türk Yılı, genel Kabul görmüş, göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir kültür unsurudur. İşte İbrahim Hakkı Erzurumi’nin de Marifetname adlı eserinde Türklerin Yılı adlı şiiri yazması da bu nedenledir.

Muharrem KILIÇaLLien isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
12, hayvanlı, takvimi, türk


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557