Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 18 Temmuz 2014, 21:48   #1 (permalink)
Dişi
ultrAslan

sllsn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 03 Temmuz 2014
Nerden: Trabzon
Yaş: 23
(Mesajlar): 665
(Konular): 363
İlişki Durumu: Yok
Burç:
Renkli Para : 16960
Aldığı Beğeni: 149
Beğendikleri: 58
Ruh Halim: Bitkin
Takım :
Standart Kira Sözleşmesi Örneği

KİRA SÖZLEŞMESİDİR.

DAİRESİ :
MAHALLESİ :
SOKAĞI :
KAPI VE BÖLÜM NUMARASI :
İLÇE/İL :
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ :
KİRAYA VERENİN ADISOYADI :
ADRESİ :
KİRACININ ADI SOYADI :
İKAMETGAHI :

BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI : 24.000.-USD. (YİRMİDÖRTBİN Amerikan Dolarıdır.)
BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI : 2.000.-USD. (İKİBİN Amerikan Doları)
KİRA BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ : Her ayın 16'ncı gününde ve kullanmadan önce peşinen
aynen ve nakden Amerika Doları olarak ödenecektir.
KİRA MÜDDETİ : 1 (Bir) yıldır.
KİRANIN BAŞLANGICI : 16.09.2003
KİRALANAN ŞEYİN DURUMU : Boş İşyeri.
MECURUN KULLANMA AMACI : Tekstil ve konfeksiyon.
KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYANIN BEYANI :
1- Elektrik ile su saatleri ve tesisatları eksiksiz tam ve sağlamdır.
2- Lambalar kapı ve pencere çerçeveleri ile camları eksiksiz tam ve sağlamdır.
3- Mecur tam temiz yeni boyalı ve tüm aksesuarları sağlam olarak teslim edilmiştir.
Sözleşme Şartları.
1. Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmağa ve bozulmamasına evsaf ve meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeğe ve içinde oturanlara (varsa) iyi davranmaya mecburdur.
2. Kiralanan yerin Su Elektrik Doğalgaz Havagazı Yakıt Kapıcı parası güvenlik görevlisi Çevre (Çöp) Vergisi ortak yerlere yapılacak giderleriSite veya apartman aidatı ile yönetici kombi yakıt ve bakım asansör tabela kapıcı yönetim ve sair her türlü giderleri kiracıya ait olup bu nedenlerle yaptığı ödemelerin kiradan mahsubunu talep edemez. Kiracı önceki kiracı olan ................ de sadece bu madde kapsamında kalan ve işbu sözleşme tarihine kadarki her türlü borcuna müşterek borçlu ve müteselsil kefil olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
3. Kiracı kiraladığı şeyi; üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiraya veremez taksimatı ve ciheti tahsisi değiştiremez veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edemez. Kiralayanın bu durumda tahliyeyi istemek hakkı saklı olmakla birlikte ayrıca bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından yapılmış olması mal sahibinin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.
4. Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir veya üçüncü bir şahıs onun üzerinde hak iddia ederse kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. Kiracı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeğe mecburdur. Kiralanan şeyin alelade kullanılması için menteşelemek cam taktırmak reze koymak kilit ve sürgü yerleştirmek badana gibi ufak tefek tamirat ve tadilatları mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırılırsa mal sahibinden istenemez.
5. Kiralanan şeyin emlak vergisi ve genel yapıya ilişkin tamiri mal sahibine kullanılması için lazım gelen temizleme ve ıslah masrafları kiracıya aittir.
6. Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise mal sahibine o halde teslim etmeğe mecburdur. Kiracı ; kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya ve aletleri kontrat müddetinin bitiminde tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı zayi edilir ve kullanmaktan dolayı eskirse kiracı bunları kıymetleri ile tazmine ve sahibi talep eylediği halde ödemeğe mecburdur.
7. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olduğu taraflarca kabul edilmiştir.
8. Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmeye gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.
9. Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı taktirde kiracı (Kiralayanın ayrıca tahliye talep hakkı saklı olmak üzere ) mal sahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.
10. Kontrata yapıştırılması icap eden damga pulları kontrat bedel ve harçları belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya aittir.
11. Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi tesellümden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmak veya kiradan bir miktar kesmeyi istemekhakkı vermez.
12. Kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tadilat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak üzere bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.
13. Kiracı mal sahibinin rızası olmadan masrafı tamamıyla kendisine ait olmak üzere şehir suyu doğalgaz havagazı ve elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi televizyon anten tesisatı yoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir. Bu teçhizatın sarfiyat bedelleri ve Radyo ve Televizyon abonesi gibi hizmet mukabili alınan resimler demirbaş telefon varsa bunun abone ücreti kiracıya ait olacaktır.
14. Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 Sayılı Kira Kanunu Medeni Kanun Borçlar Kanunu 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yargıtay Kararları uygulanır.
15. Kiracı elektrik ve su tesisatının aboneliklerini mecura girdiği tarihten itibaren 1 aya kadar üzerine alacaktır. Aksi halde kiralayan tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilecek veya kendi adına ise bu aboneliklerinin iptalini sağlayabilecektir. Bu durumda kiracının herhangi bir hak talep etmesi söz konusu olamayacaktır.
16. İlk üç aylık kira bedeli nakden ve tamamen sözleşmenin imzalanması anında ödenmiştir. Sonraki altı aylık kira bedeli alacaklarına teminat olmak üzere keşidecisi .................... Ltd. Şti. olan ve ............ ile ....... .........' ın "Keşideciye aval içindir" şerhi altında arkasını imzaladıkları ve her birisi 2.000.-USD. tutarında olan toplam altı çek teslim alınmıştır.
17. Kiralayanın işbu sözleşmeden kaynaklanan (kira bedelleri dahil) her türlü hak ve alacaklarını temin etmek amacıyla keşidecisi ................. Ltd. Şti. olan ve .......... ile ..............' ın "Keşideciye aval içindir" şerhi altında arkasını imzaladıkları bir adet ve 24.000.-USD.'lık bono teminat olarak kiracıdan teslim alınmıştır.
18. Bay .......... ile .............. kiracının işbu sözleşmeyle kiralayana karşı taahhüt ettiği her türlü borçları (kira bedeli dahil) için kiracıyla birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmayı kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil kefil sıfatıyla olup işbu kefalet 10 yıllık süreyle ve toplam 100.000.-USD. ile sınırlıdır. Bu nedenle kira sözleşmesinin kendiliğinden yenilendiği durumlarda (her yenilemede) dahi kefilin sorumluluğu da kendiliğinden yenilenecek ancak bu durum 10 yıllık süreyle ve toplam 100.000.-USD. ile sınırlı olacaktır.

19. Kiracı herhangi bir aya ilişkin olarak tahakkuk edecek kira bedelini veya ödemesi gereken ortak giderleri sözleşme veya Yasalarla öngörülen süresinde ödemediği taktirde bir yıllık kira döneminin ödenmeyen aydan sonraki müteakip aylarına ilişkin kira alacakları da (herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın) muacceliyet kesbeder. Bu durum aynı zamanda akdin feshi ve tahliye sebebidir.
20. Kira stopajları ve SSDF. giderleri sorumlusu sıfatıyla mal sahibi namına Maliyeye zamanında kiracı tarafından yatırılacaktır. Bundan doğacak her türlü zarardan kiralayanın kiracıya rücu hakkı vardır. Kira bedeli net olup stopaj ve sair mali yükümlülükler bizzat kiracı tarafından ayrıca ödenecektir. Buna dair dönemsel beyannamelerin ve ödeme makbuzlarının kiralayana ibrazı zorunludur.
21. Akdin yenilendiği veya yenilemiş sayıldığı her yeni kira dönemi için resmi kurum ve kuruluşların yayımladığı TEFE bazlı reel efektif döviz (USD.) kur' undaki artış oranı ölçüsünde kira bedeli arttırılacak ve bu haliyle kira bedelleri ödenecektir.
22. Kiracı; mecurun kullanmasından dolayı kira akdi gereğince ödemesi gereken her türlü ortak giderler ile yönetim giderlerinin mecurun kullanmasından dolayı meydana gelecek hasarlar ile doğacak sair her türlü borçlarının keza işbu sözleşmede yazılı her türlü borçlarının teminatı olmak üzere 2000.-USD. (İkibin Amerikan Doları) nakden ve defaten sözleşmenin imzalanması anında kiralayana ödemiştir. Kiracı işbu teminat için faiz talep edemeyeceği gibi kiralayanın yazılı oluru olmaksızın herhangi bir borcuna ve kira borcuna mahsup veya takas edilmesini de talep edemez. Mecur tahliye edilerek boş vaziyette ve kiralandığı tarihteki haliyle kiralayana teslim edildikten ve işbu sözleşmede kiracıya ait olduğu yazılı her türlü ödemelerin tamamının yapıldığını gösterir resmi makbuzlar kiralayana ibraz edildikten sonra teminat en geç 2 hafta içersinde aynen dolar olarak kiracıya iade edilecektir.
23. Kiracı sözleşmenin imzalanmasından sonra yapacağı HER TÜRLÜ ÖDEMELERİ KARŞILIĞINDA MAKBUZ TALEP ETMEK ZORUNDA OLUP makbuz ibraz etmeksizin her hangi bir kirayı veya borcunu ödediğine dair iddia da bulunamaz.
24. İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilafta Şişli İcra Müdürlükleri ile Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan etmişlerdir.
25. İki tarafın rızasıyla ve yukarıda yazılı şartlarla mecurun kiralanmış olduğuna dair işbu 3 sayfalık kontrat iki nüsha olarak 16.09.1998 tarihinde tanzim ve teati edilmiştir.

Eki : 1. Şirket imza sirküleri.
2. Kiralayan vekiline ait vekaletname sureti.
Kiralayan Kiracı
(Kaşe) (İki İmza)
Kiracının Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefilleri

(Not : Kira bedeli yabancı para üzerinden saptanan sözleşmelerdeki yeni dönem kira parasının Türk Lirası olarak takdir edilmesi gerektiğine dair aşağıdaki Yargıtay kararı nazara alınmalıdır.)
T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
Tarih: 29.03.2007
Esas No: 2007/4352
Karar No: 2007/4650

Dava dilekçesi kira parasının 15.8.2005 gününden başlayarak aylık 1.53846 ABD Doları olarak tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile aylık kira parasının 1.44231 ABD Doları tespiti cihetine gidilmiş hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davada 15.08.2005 tarihinden başlayan döneme ilişkin aylık kira parasının 1.53846 ABD Doları olarak tespiti istenilmiş Mahkemece hak ve nesafet uygulamasına göre 1.44231 ABD Doları kira parasına hükmedilmiştir.
Taraflar arasında 15.08.1995 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli kira sözleşmesinde aylık kira parası 1.000 ABD Doları olarak kararlaştırılmıştır. Sözleşme 6570 sayılı Yasa'nın 11. maddesi uyarınca yenilene gelmiştir.
Borçlar Kanunu'nun 83. maddesinin 2. fıkrası uyarınca borcun yabancı para ile ödenmesinin kararlaştırılması halinde kira parasının sözleşmeye uygun olarak yabancı para ile ödenmesi gerektiğinden şüphe yoktur.
Ancak yeni dönem kira parasının mahkemece arttırılarak tespitinin istenilmesi halinde 18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı YİBK'de öngörüldüğü üzere kira süresi sona erdiğinden 6570 sayılı Yasa'nın 11. maddesi uyarınca yenilenen dönemde kira sözleşmesinin diğer hükümlerinin yenilenmesine karşın kira parasına ilişkin şart yinelenmemekte ve kira parası belli olmayan bir sözleşme haline gelmektedir. Mahkemece kira sözleşmesindeki "hak ve nesafet" kurallarına uygun bir kira parası takdir edilmek suretiyle doldurulmalıdır.
Yeni dönem kira parasının tespiti anılan İçtihadı Birleştirme Kararında açıklandığı gibi bir "sınırlama" dır. Yeni dönemde hakimin yaptığı sınırlama sonucunda belirlediği ücret unsuru ile kira sözleşmesinin yenilenmesi sağlanabilmektedir.
Bu hukuki olgu karşısında yeni dönemde kira parasının mahkemece tespitinin istenmesi halinde sözleşmedeki kiranın yabancı para ile ödenmesine ilişkin hükmün yeni dönemde hakimi bağlayıcı kabul edilemez. Bu nedenle hakim anılan İBK'da öngörülen sınırlamayı yaparken "davalı kiracının bu yönde açık bir kabulü bulunmadığı sürece" Borçlar Kanunu'nun 83. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kira parasını Türk Lirası olarak takdir etmek ve sözleşmede yer alan boşluğu buna göre doldurmak durumundadır.
Bunun için öncelikle dava konusu yerin yeniden (boş olarak) kiralanması halinde getirebileceği kira parası bilirkişiler tarafından belirlenmelidir. Böyle bir belirleme yapılırken öncelikle benzer yerlerin kira sözleşmeleri incelenmeli dava konusu yer ile ayrı ayrı karşılaştırılmalı kira parasına etki etki eden husus dikkate alınmak suretiyle "hak ve nesafet" kurallarına göre hakimce bir kira parası takdir edilmelidir.
Kabule göre de uygun emsaller incelenmeden düzenlenen soyut ve genel ifadeli bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesi oybirliğiyle karar verildi.

Kahve: ideolojidir.Kahve: bu gündür.Kahve: bakış açısıdır.Kahve: statüdür.Kahve: mesafelidir.Kahve: hayattır.
Hayat Felsefem:
-Yeşil Elma
-Börek
-Kahve
-Vişne
sllsn isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
kira, sözleşmesi, örneği


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557