Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22 Ekim 2011, 11:56   #1 (permalink)
| DJ |

-life4kill- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 17 Ağustos 2011
(Mesajlar): 4.047
(Konular): 1295
Renkli Para : 5941
Aldığı Beğeni: 5
Beğendikleri: 1
Ruh Halim: none
Takım :
Standart Avukatın Bağımsızlığı

1.Genel Olarak :


Avukatlık mesleğinin tarihine bakarsak; insanların avukatlık mesleğine bakış açıları ile değerlendirildiğinde, mesleğin gelişimini iki farklı algılama biçiminde sürdürdüğü dikkatten kaçmaz. Avukatlık önceleri ‘savunma mesleği’ olarak görülmüştür. Zaman içinde bu bakış açısı değişmiş ve avukatlık, ‘hak arama mesleği’ olarak görülmeye başlanmıştır. Adil yargılanma hakkı ve bu hak ile doğru orantılı olarak gelişen diğer evrensel hukuk ilkeleri sayesinde de ‘avukatın bağımsızlığı’ hususu da tartışılmaya başlanmış ve kanunda yerini bulmuştur.

Günümüzde ‘cezalandırma kudreti’ ve ‘savunma’ biri diğerinin varlığını sorgulayan, saran, tehdit eden iki zıt güç olarak gelişmekte, bu kapsamda savunma, cezalandırma kudretinin karşı gücü; cezalandırma kudreti de savunmanın karşı gücü olarak görülmektedir. Bu nedenle, iktidar gücünü elinde tutanlar, toplum düzeninde adaleti sağlayacağı umulan yargının örgütlenmesinde ve işleyişinde savunmayı dışlamışlar, savunmanın bağımsız bir güç olmasının önüne engeller dikmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yargı bölümünde adil yargılanma hakkını düzenlemiştir. 138. Madde mahkemelerin bağımsızlığını, 139. Madde hakimlik ve savcılık teminatını, 141. Madde ise duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması esasını incelemiştir. Hiç şüphesiz bu sayılanlar olmaksızın adil bir yargılanma söz konusu olamaz. Fakat bu sayılanlar da adil bir yargılanma için yeterli olmayacaktır. Avukatlar da adil bir yargılanma için göz ardı edilemeyecek bir öneme sahiptir. Doğru ve güvenli yargılama hakkının korunması, hakimler ve savcılar yanında, bağımsız avukatların varlığına da ihtiyaç duyar.

4667 sayılı kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun birinci maddesinde kanun koyucu avukatın bağımsızlığını düzenlemiştir:

Madde 1- Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.
Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

Bağımsızlık niteliği kanunun 1.maddesinde düzenlenmiştir. Bu bile bağımsızlık niteliğinin ne denli büyük bir önemi haiz olduğunu göstermektedir.

Savunma hakkının kutsallığı ve temel hakların başında yer alışı, bu hakları birey adına kullanan avukatın tam anlamıyla bağımsız olmasını gerektirir. Kastedilen bağımsızlık her şeyden önce; avukatın işi almasında, işi takibinde ve sonuçlandırmasında sahip olduğu bağımsızlıktır.


2.IBA’nın Avukatlık Mesleğinin Bağımsızlığı İle İlgili İlkeleri :

Avukatın bağımsızlığı ile ilgili elimizdeki en önemli kaynaklardan biri, Uluslar arası Barolar Birliği’nin (IBA) Eylül 1990 New York Genel Kurulu’nda benimsediği ilkelerdir. Bu ilkelerden avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ile ilgili olanlar şunlardır[1] :

Madde 3- Hukuki eğitim, avukatlık mesleğinin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve bunu geliştirmeye yönelik yöntemleri geliştirmeye yönelik olacak, ayrıca bir avukatın hukuki, ahlaki görevleri, insan haklarını, temel özgürlükleri, yürürlükteki ulusal ve uluslar arası hukuk konularını da kapsayacaktır.

Madde 6- Avukatlar, meslek kurallarına, ahlakına ve standartlara uygun olarak müvekkillerinin yasal işlemlerini gerçekleştirirken tam bağımsız olacak, hiçbir kişi ya da kurumun baskı ve yasaklarına maruz kalmayacaklardır.

Madde 7- Toplum ve idare önünde hiçbir avukat, müvekkil ile ya da aldığı davalar ile özdeş tutulmayacaktır.

Madde 8- Hiçbir avukat, herhangi bir müvekkiline yasal danışmanlık ya da avukatlık yaptığı için cezai, medeni, ekonomik, idari yaptırım uygulanmakla tehdit edilmeyecek, korkutulmayacak ve zarara uğratılmayacaktır.

Madde 9- Hiçbir mahkeme ya da idari makam, müvekkilince yetkili kılınmış bir avukatı tanımaktan imtina edemeyecektir.

Madde 10- Avukatın belli bir davada haklı bir nedene dayandığı takdirde, yargıcın davaya bakmasına ve dava veya duruşmanın yönlendirilebilmesine itiraz edebilme hakkı olacaktır.

Madde 11- Avukatlara, avukat sıfatı ile adli ve idari makamlar önünde ya da duruşmalar sırasında görevlerine ilişkin olarak iyi niyetle yaptıkları yazılı ve sözlü açıklamalar nedeniyle hukuki ya da cezai yaptırım uygulanamayacaktır.

Madde 12- Avukatların bağımsızlığı, müvekkillerine özgür ve tarafsız davranacakları biçiminde güvence verir. Avukat müvekkilin, kendisinin idare ile arasında bağımlılık ya da muvazaa ilişkisi olabileceği yolunda bir izlenim edinmesine yol açabilecek davranışlarda bulunmayacaktır.

Madde 13- Avukatlar, mesleki yükümlülükleri yerine getirebilmek için bir takım ayrıcalık ve olanaklarla donanmış olacaklardır. Bunlar :

a. Gizlilik kuralına uygun avukat-müvekkil ilişkisi ( Bu ilke, avukatın dosya ve dökümanlarını koruması ve denetimden muaf olunmasının yanı sıra, haberleşmenin gizliliği ilkesini de içerecektir.)

b. Avukatın serbest dolaşım hakkı ve müvekkil ile yabancı ve gerekse kendi ülkesinde özgürce görüşebilme hakkı olacaktır.

c. Avukata, görevine ilişkin özgürce araştırma ve bilgi edinebilme hakkı tanınacaktır.

** Özellikle belirtilen 6.madde bağımsızlıkla ilgili önemli bir saptama yapmakta ve bağımsızlığı tam anlamı ile belirtmektedir.

Avukatın bağımsızlığını çok güzel açıklayan bir diğer ifade ise Molierac’a aittir : ‘’Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, ne de iktidara tabiyiz.Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar , fakat efendileri de olmadı.

Bir ülkedeki avukatların bağımsız olması ile o ülkede hukukun üstünlüğünün olup olmadığı arasında çok yakın bir bağ vardır. Avukat bağımsız değilse, birey kendini çoğu kez korumasız, savunmasız hissedecek ve adaletin peşinden gitmeye korkacaktır.


3.Avukatın Bağımsızlığının Yeri :

Avukatın bağımsızlığı şu başlıklar altında incelenebilir :

A. Avukatın Devlete Karşı Bağımsızlığı
B. Avukatın Savunma Dokunulmazlığı

A.Avukatın Devlete Karşı Bağımsızlığı :

Yargının, iddia ve yargılama ile birlikte üçüncü ayağını savunma oluşturur. Savunma, hem savunma hakkının hem de hak arama özgürlüğünün oluşturduğu, özgürce yapılması zorunlu bir faaliyettir. Özgür bir savunma bağımsız yargının, bağımsız yargı da hukuk devletinin güvencesidir.

Her şeyden önce bir avukat devletin görevli değildir. Avukatın kamu hizmeti yapıyor olması onu devletin görevlisi yapmaz. Avukatlık, serbest bir meslek olup, bilimsel esaslar ve meslek ilkelerine uygun olarak yürütülen bir faaliyettir. Avukatlık mesleğini yapabilmek için gerekli şartları haiz herkes bu mesleği yapabilir. Mesleğe kabulde devletin herhangi bir takdir hakkı yoktur.[2][3]

Devlete karşı avukatın bağımsızlığını, avukatın devletten gelecek her türlü etkiden ve baskıdan uzak kalması şeklinde de anlayabiliriz. Nitekim bu konuda en büyük güvence Avukatlık Yasası’nın 58.maddesi (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/37 md.) ile gelmiştir.Maddeye göre; ‘’Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında avukatın üzeri aranamaz.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun duruşmanın inzibatına ilişkin hükümleri sakıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamayacağı gibi, haklarında hafif hapis veya hafif para cezası da verilemez.’’
4667 sayılı yasa değişikliğinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü 30 Mayıs 2001 gün ve 4719/0123 sayılı bir genelge yayınlamış ve avukatların mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran ve bağımsızlıklarını güvence altına alan düzenlemelerde, kolluk kuvvetlerinin uyması gereken esasları belirtmiştir.

Yine değişiklikle Avukatlık Kanunu’nun 61.maddesinde; ‘’ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde hazırlık soruşturması, bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından genel hükümlere göre yapılır’’ denmiş ve genel kuraldan ayrılarak Adalet Bakanlığı’ndan alınan soruşturma izni bu duruma münhasır olarak kaldırılmıştır. Ancak yapılan bu değişiklikler bile avukatın bağımsızlığını sağlamaya tam olarak yetmemekte ve özellikle Adalet Bakanlığı’ndan alınan soruşturma izni durumu bir hayli içinden çıkılmaz bir duruma getirmektedir. Adalet Bakanı’nın yürütme organının bir parçası olduğu düşünülürse, istenen bağımsızlığın nasıl sağlanacağı ve avukatın yürütmeye karşı nasıl bağımsız olacağı hususunun kuşku yaratacağı şüphesizdir. Bunun yanı sıra, ülkemizde avukatlar hakkında açılan ceza davalarının yaklaşık %65’inin beraatle sonuçlandığı da dikkate alınırsa, Adalet Bakanlığı’ndan alınan iznin amacına hizmet etmediği görülür. Çünkü bakanlık neredeyse her istemde soruşturmaya izin vermektedir.


B.Avukatın Savunma Dokunulmazlığı :

Avukatın görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için yargıya karşı da bağımsız olması gerekir. Avukat savunmasını yaparken mahkemeye verdiği dilekçe, layiha ve diğer belgeler yanında, iddia ve savunmalarının taşıdığı hakaret ve sövmeye yönelik yazı ve sözlerinden ötürü hakkında ceza yargılaması yapılamamasına ‘avukatın savunma dokunulmazlığı’ denir.

Savunma dokunulmazlığının hukuki dokunulmazlığı tartışmalı olmakla birlikte kabul gören görüşe göre, bu bir hukuka uygunluk sebebidir. Elbette savunma dokunulmazlığı da sınırsız değildir. Suç tasnii, tanıkları yalan beyana teşvik, tehdit, iftira suçları bu kapsamda yer almaz. Hakaret ve sövme suçları açısından da bu dokunulmazlık sınırsız değildir. Bunun savunma dokunulmazlığı içinde yer alması için; hakaret veya sövme bulunduran yazı veya sözlerin davayla ilgili olması ve karşıdakini küçük düşürme ve rencide etme değil savunma amacı ile söylenmiş veya yazılmış olmaları gerekmektedir. İlgili sözü ile, mantıki illiyetin yeterli olduğu, ayrıca uygun illiyet bağını aramanın gereksiz olduğu savunulmuştur. [4]

TBB Disiplin Kurulu , Yargıtay’a nazaran daha katı bir uygulama sürdürmektedir. Disiplin Kurulu, şikayete konu eylem yasada suç olarak tanımlanmasa dahi, ‘davanın konusu ile sınırlı olan objektiflik ilkesini aşarak karşı yan vekilini küçük düşürme’ durumunu savunma sınırının aşılması olarak kabul etmekte ve meslek kurallarına aykırı bulmaktadır. [5]

Savunma sınırının aşılması halinde, avukat hem suç olan eylemi nedeniyle ceza alır hem de tazminata mahkum olur. Eylem meslek kurallarına aykırı olduğu için, disiplin cezasına da çarptırılır.


4.Avukatın Meslek İlkelerine Göre Bağımsızlığı ve Barolar İle Müvekkil Karşısındaki Durumu :

Avukatlık yasası mesleğini yaparken avukatın bağımsız olduğunu belirtmiş ve sonrasında Meslek İlkeleri ile de bunu bir yükümlülük olarak belirtmiştir. Meslek Kuralları’nın 2.maddesine göre ; ‘avukat mesleki çalışmasında bağımsızlığını koruyacak ve bu bağımsızlığını zedeleyecek iş kabulünden kaçınacaktır.’

Meslek ilkelerindeki 2.maddede yer alan bağımsızlığın korunması ve bağımsızlığını zedeleyecek iç kabulünden kaçınması ne anlama gelir ?

Avukat asla müvekkili hakkındaki duygularını, toplumun müvekkiline bakış açısını mesleğine karıştırmamalıdır. Bu bir anlamda avukatın kendine ve topluma karşı da bağımsız olmasını ifade eder. Bu durumun aksi olursa, avukat görevini layıkı ile yerine getirmeyecektir.

Avukat mahkemeye karşı, savunulan siyasi görüşün , gücün ya da akımın yandaşı izlenimini vermemelidir. Vekil olduğunu unutmamalı ve asla müvekkili ile özdeşleşmemeli, asil gibi davranmamalıdır. Avukatın müvekkili ile özdeşleşme riski her zaman vardır. Bu noktada dikkatli davranamayan avukat bağımsızlığını da yitirir. Avukat, iş sahibine yani müvekkiline bağımlılığa yol açacak her türlü davranıştan kaçınmalıdır.

Avukatlık Kanunu m.37 uyarınca avukat kendisine getirilen işi herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilir. Yani işi alırken tamamen özgür iradesi ile hareket eder. Bunun istisnası Avukatlık Kanunu’nun 38.maddesinde belirtilmiştir. Buna göre ;

Avukat;
a) Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa,
b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa,
c) (Değişik : 2/5/2001 - 4667/25 md.) Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa,
d) Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu ortaya çıkmışsa,
e) (İptal: Ana. Mah. nin 2/6/1977 tarihli ve E. 1977/43, K. 1977/84 sayılı kararı ile)
f) Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun değilse,
Teklifi reddetmek zorunluğundadır.
Bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.

Özellikle a bendi açısından durum değerlendirildiğinde ortaya şöyle bir sonuç çıkar : Avukatın işe bakıp sanığın haklı veya haksız olduğuna karar vermesi kendisini yargıç yerine koyması, yargı sürecinin avukatın bürosuna taşınması anlamına gelmektedir. Avukatın görevi hakime yol göstermek, ona olayla ilgili delilleri, tanık ifadelerini, mevzuatı, doktrini vs. sunarak haklıyı haksızı ayırmasına yardımcı olmaktır. Avukatın yargıdaki ikincil rolü bu hükümle birincil hale getirilmektedir.

Avukatlarla barolar arasındaki ilişki de değerlendirilecek olursa; Avukatlık Kanunu’nun 66.maddesine göre; ‘Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levhasına yazılmakla, yükümlüdür.’ Barolar meslek ahlakının korunması ve mesleki birliğin sağlanması amacını güderler. Bir avukat ancak kanunda yazılı sebeplerle baro tarafından levhadan silinebilir veya çıkarılabilir. Meslek ilke ve kurallarına uygun olarak baronun belirlediği kurallar dışında avukat, baronun emir ve talimatı altında değildir.

[1] Orijinal metni için : http://www.ibanet.org/images/downloa...%20of%20Legal% 20Prof%201990.pdf

[2] IBA mesleğin bağımsızlığı ile ilgili ilkeler -madde 1 : meslek için gereken nitelikleri taşıyan herkes, hiçbir ayrım yapılmaksızın avukat unvanını alarak, bu unvanla faaliyet gösterecektir.

[3] Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler’in Avukatlık Faaliyetlerinin Güvencesi başlıklı 16.maddesi avukatların:
*Hiçbir baskı,engelleme,taciz veya yolsuz bir müdahale ile karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerini;
*Yurt içinde veya yurt dışında serbestçe seyahat etmelerini ve müvekkilleriyle görüşmelerini;
*Kabul görmüş meslek ahlak kurallarına, görevlerine, standartlarına uygun faaliyette bulundukları için kovuşturma veya idari, ekonomik veya başka tür yaptırımlarla sıkıntı çekmemelerini veya tehditle karşılaşmamalarını sağlar kuralı da avukatların bağımsızlığını anlatan bir düzenlemedir.

[4] AYM’nin 08.06.1965 günlü ve E.963/163, K.965/36 sayılı kararı

[5] TBB Disiplin Kurulu, 28.01.1995 günlü, E.995/4 ve K.995/4 sayılı kararı
-life4kill- isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
avukatın, bağımsızlığı


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557