Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 15 Eylül 2012, 19:35   #1 (permalink)
Emekli Yönetici

Şafak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 18 Ağustos 2011
Nerden: Eskişehir
Yaş: 27
(Mesajlar): 17.906
(Konular): 12982
İlişki Durumu: Yok
Burç:
Renkli Para : 967442
Aldığı Beğeni: 1672
Beğendikleri: 1673
Ruh Halim: Ruhsuz
ÖdülleriÜye Ödülleri: 6
Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü Teşekkür Plaketi 
Standart 1921,1924,1961 ve 1982 Anayasaları Hakkında Bilgi

1921 - 1924 - 1961 - 1982 Anayasası
1921,1924,1961,1982 Anayasalarının Özellikleri
1921,1924,1961,1982 Anayasaları


1921 Anayasası:
• Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir
• Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır
• Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur
• Meclisin bakanları her zaman değişebilir
• Bakanlar kurulunun meclise kullanabileceği hiçbir silahı yoktur
• Bakanlar teker teker meclis tarafından seçilir
• Devlet Başkanlığı müessesi yok
• Meclis hükümeti; yasama ve yürütme, yasamada birleşmiştir
• Milletvekili seçimlerini 2 yılda bir yapılmasını öngörmüştür
• Hangi ilin başkent olacağı karar verilmemiştir

1924 Anayasası:
• Karma hükümet sistemi benimsenmiştir Karma hükümet sistemi, meclis hükümet sistemi ile parlamenter hükümet sistemine geçiş arasındaki süreçtir
• Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemi oluşmuştur
• Anayasa sertliği söz konusudur: Anayasanın değişikliği konusuna ilişkin prosedür ayrıntılı işlenmiş ve bazı şartlara bağlanmıştır Kanunların anayasaya aykırı olamayacağı hüküm altına alınmıştır Fakat 1961 anayasasına kadar geçen sürede kanunların anayasaya uygunluğuna ilişkin bir yargısal denetim mekanizması mevcut olmadığından, anayasa ihlali sıkça görülmüştür
• Laiklik: Öncelikle 1928 yılında “Devletin dini İslam’dır” maddesi anayasadan çıkartılmış ve 1937 yılında da 6 Atatürk ilkesi anayasaya alınmıştır
• Kamu Hürriyetleri: Tabii Hak ilkesi kabul görmüştür Bu ilke ile hürriyetin tanımı yapılmış ve sınırı çizilmiştir Denetim mekanizmansın yokluğu dolayısıyla meclis tarafında sıkça çıkarılmıştır
• Çoğunlukçu demokrasi anlayışına sahiptir
• 1946 yılından itibaren çok partili siyasi hayat kabul edilmiştir
• 1946 yılından itibaren tek dereceli seçim sistemi benimsenmiştir
• Parlamenter sistemin ayırıcı özelliği; yürütme organın, yasama organından kaynaklanması ve ona karşı sorumlu olması

1961 Anayasası:
• Yasama yetkisi Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak iki meclis arasında bölüşülmüştür Parlamenter sistem uygulanmıştır
• Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu (1960) Kalkınma ve yıllık planları hazırlar
• 27 Mayıs 1960 müdahalesiyle birlikte geçici bir anayasa düzeni kurulmuş ve meclisin yetkileri ile donatılmış Milli Birlik Komitesi (MBK) oluşturulmuştur MBK, Kurucu Meclisin askeri kanadını oluştururken Danışma Meclisi sivil kanadı oluşturuyorduBu komitenin kurduğu Kurucu Meclis anayasa ve seçim kanunlarını yapmakla görevlendirilmiştir Kurucu Meclis üyelerinin bir bölümü iki dereceli seçimle seçilen üyelerden, bir bölümü siyasal partilerin kendi seçtikleri temsilcilerden, diğer bölümü de çeşitli kuruluşların (üniversiteler, barolar, yargı organları gibi) temsilcilerden oluşmuştur Üyelerin bir bölümü de Devlet Başkanı ve Milli Birlik Komitesi tarafından seçilmişti
• Anayasanın üstünlüğü: Anayasanın 8 maddesi ile anayasaya aykırı kanunların çıkartılamayacağı, uygulanamayacağı belirtildikten sonra, Anayasanın yasama, yürütme ve yargı organları ile idareyi ve kişileri bağladığı belirtilerek Anayasanın üstünlüğü gerçekleştirilmiştir Ayrıca kurulan yargısal denetim mekanizması ile önemli bir güvence sistemi getirecek anayasanın üstünlüğü sağlanmaya çalışılmıştır Anayasa Mahkemesi kurulmuştur
• Kuvvetler ayrılığı ilkesi: Yasa yapma yetkisi TBMM, yargı yetkisi Mahkemelere ve yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir Yargı erkinin bağımsızlığı ile pratik önem kazanmaktadır
• Devlet iktidarının paylaşımı: İki meclis sistemi getirilmiştir Buna göre meclis yani yasama organı Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak ikiye ayrılmıştır Genel idare içinde özerk yönetimle, kendi kendilerini yönetme yetkisine sahip kuruluşların yapılanmasına izin vermektedir Örneğin; üniversiteler ve radyo televizyon idarelerinin konumu bu kapsamdaydı
• Çoğulcu toplum yapısının geliştirilmesi: Siyasi partiler güvenceli bir hukuki statüye kavuşturulmuştur Sendikalar hakkında düzenlemeler iş hukukun gelişimi ve demokratik esaslara uyumu açısından önemli sonuçlar doğurmuştur Özerk statüye sahip kamu kuruluşları kurulmuştur
• Temel hakların genişletilmesi ve güçlendirilmesi: Önceden izin almaksızın toplantı ve yürüyüş yapma hakkı getirilmiştirTemel hak ve hürriyetler, anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir Bu madde ile temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ağırlaştırılmıştır 1961 anayasası ile temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, yargısal denetime tabii kılınacak önemli bir gelişme sağlanmıştır
• Sosyal devlet: Amaç sosyal adaleti, barışı ve toplumsal dengeyi sağlamaktır Bu amaca ulaşmak için devlet aktif olarak ekonomik ve sosyal hayata müdahale ederek sosyal devlet anlayışını uygulamakla yükümlüdür
• Parlamenter sistem; yasama ve yürütmenin yumuşak bir şekilde ayrıldığı sistemdir Yarı doğrudan demokrasilerde görülür En önemli aracı referandum Referandum, Anayasal değişikliklerin halk oyuna sunulmasıdır

1961 Anayasasının Uygulanması
• 1961 anayasası %40’a yakın bir muhalefetle kabul edilmiştir Muhalefetin nedenleri:
• 27 Mayıs hareketiyle iktidardan uzaklaştırılan Demokratik Parti taraftarlarının bu hareket sonucu hazırlanan 1961 Anayasanın haksız mücadelenin ürünü olduğunu düşünmeleri
• Anayasa hazırlanırken Demokrat Parti tabanın dışlanmasıdır

1961 Anayasası 1971-1973 ara rejimleriyle rötüşlanmıştır:

• Yürütme güçlendirilmiştir Bakanlar kuruluna KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkarma yetkisi verilmiştir
• Temel haklarda sınırlamalar getirilmiştir Tabii yargı yolu yerine kanuni yargı yolu getirilmiştir
• Yargısal denetimde sınırlamalar getirilmiştir Anayasa mahkemesine iptal davası açma hakkına sahip taraflarda sınırlamalar getirilmiştir Cumhurbaşkanı ve ana muhalefet partisidir Anayasa mahkemesi Anayasa değişikliklerini ancak şekil yönünden denetleyebilir
• Askeri Yüksek İdari Mahkemesi kurularak asker kişilerle ilgili idari işlem ve eylemlerin denetimi Danıştay’ın görevinden çıkarılmıştır
• Ayrıca hakimlerin atanmalarında genel yöntemden sapan Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur
• TRT’nin özerkliği kaldırılmış ve üniversitelerin özerkliği azaltılmıştır
• Vergi, resim, harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır
• Bu değişikliklerin yapılmasının ana nedeni, 1961 anayasasının devlet otoritesini zayıflattığı, devleti güçsüz kıldığı düşüncesinde yatmaktadır

1982 Anayasası:
• 12 Eylül 1980’de asker yönetime el koydu Böylece ülke yönetimine ilişkin tüm görev ve yetkileri Milli Güvenlik Konseyi (MGK) yürütüldüğü geçici bir dönem başlamıştır

MGK’nın yetkileri:
• MGK Başkanı Cumhurbaşkanın yetkilerine sahipti Milli Güvenlik Konseyi de Anayasanın Cumhuriyet Senatosuna ve TBMM’nin yetkilerine sahipti
• Konsey Anayasayı değiştirme yetkisine sahipti Bu yetki ile Konsey Kurucu İktidar özelliğini taşımaktadır
• Konseyce yapılan işlemler, çıkarılan kanunlar hakkında Anayasaya aykırılıktan yargı yoluna başvurulamazdı
• Bakanlara kamu personeli hakkında uygulanacak işlemler ve alınacak kararlar için yürütmenin durdurulması istemi ileri sürülemezdi
• Milli Güvenlik Konseyi 1981 yılında Kurucu Meclis hakkında kanun ile yeni bir anayasa çalışmalarına başlamıştır Bu kanuna göre Kurucu Meclisin görevleri:
• Yeni anayasayı ve bu anayasanın halk oyuna sunuluşunu hazırlamak
• Siyasi partiler kanunu hazırlamak ve seçim kanunu hazırlamak
• TBMM kurulup göreve başlayıncaya kadar yasama yetkisine dayanarak, kanun koyma, değiştirme, kaldırma görevlerini yapma
• Kurucu Meclis 2 kanattan oluşuyordu Milli Güvenlik Konseyi (askeri kanat) Danışma Meclisi (sivil kanat) Danışma Meclisi, kanun tasarısı ve teklifleri ile Anayasa metnini hazırlayıp MGK’ya sunuyordu MGK bu metinleri değiştirerek ya da tam olarak kabul edip Resmi Gazetede yayınlıyordu Danışma Meclisi 120+40 üyeden oluşuyordu 40 üye doğrudan MGK’ca seçiliyordu 120 üye ise; her ilin Valileri kendi iline ait kontenjanın 3 katı kadar üyeyi MGK’ya bildiriyordu MGK da seçiyordu

1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Benzerlikleri:
• Askeri müdahale ile oluşmuşlardır
• Anayasalar yürürlüğe girmeden önce halk oyuna sunulmuşlardır
• Her iki Anayasanın sivil kanadının yetkileri sınırlıydı Bakanlar kurulunu kurma, düşürme yetkileri yoktu
• Her iki Anayasada bir askeri bir sivil kanadın oluşturduğu kurallar aracılığıyla yapılmıştır
• 1961 Anayasası Askeri kanat: Milli Birlik Komitesi, Sivil kanat: Temsilciler Kurulu 1982 Anayasası Askeri kanat: Milli Güvenlik Komitesi, Sivil kanat: Danışma Meclisidir

1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Farklılıkları:
• 1961 Anayasasında yer alan Sivil Kanat (Temsilciler Kurulu) daha temsili nitelik taşırken 1982 Anayasasında Sivil Kanat Danışma Meclisinin üyeleri atanmıştır
• CHP, CKMP 1961 Anayasanın hazırlanmasında rol alırken 1982 Anayasasında yani Danışma Meclisinde hiçbir siyasi parti yokDanışma Meclisi daha bürokratik bir görevdedir
• Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisinden daha yetkiliydi
• 1961 Anayasasında halk oylamasında ne olacağı belliyken (Anayasa kabul edilmez ise yeniden seçim yapılacak ve yeni Temsilciler Meclisi kurulacaktı) 1982 Anayasasında böyle bir hüküm yoktu
• 1961 Anayasasında siyasi partiler kamuoyu oluşturma açısından rol alırken 1982 Anayasasında hiç bir muhalif harekete izin verilmemiştir
• 1982 Anayasası halk oyuna sunulurken Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılmıştır

1982 Anayasasının Özellikleri:
• Daha ayrıntıcıdır
• Geçiş dönemi öngörmüştür Bir defaya mahsus olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi halka yaptırılmıştır
• Katı ve serttir Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı onayı şartı ilk kez getirilir
• Milli Güvenlik Konseyinin düzenlediği kanunların anayasaya aykırılığı iddia edilemez 2001 değişiklikleriyle çıkarılmıştır
• Otoritenin ağırlığı artmıştır Kamu yararının, kişilerin yararından önce geldiği düşüncesi ve anarşi kaygıları sebebiyle hak ve hürriyetlerde sınırlamalara gidilmiştir Güçlü devlet, otoriter idare kavramları ön plana çıkmıştır
• Yürütme organı güçlendirilmiştir Cumhurbaşkanı makamı güçlendirilmiştir
• Siyasi karar alma mekanizmalarındaki tıkanıkları giderici hükümler getirilmiştir
• Daha az katılımcı bir demokrasi modelini benimsemiştir Siyasi partilerin kadın ve gençlik kolu gibi ayrıcalık yaratan yan kuruluşları meydana getirme yasaklanmıştır 1995 değişiklikleriyle hepsi çıkarılmıştır Seçim dönemi 5 yıla çıkartılır
Şafak isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
1921, 1924, 1961, 1982, anayasaları, bilgi, hakkında, ve


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557