Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu   muhabbet.org"Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 28 Ocak 2013, 16:53   #1 (permalink)
yorgun

adaletli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 12 Ağustos 2011
Nerden: Dünya'dan
(Mesajlar): 739
(Konular): 153
İlişki Durumu: Yok
Burç:
Renkli Para : 80249
Aldığı Beğeni: 150
Beğendikleri: 112
Ruh Halim: Kotu Cocuk
Takım :
Standart anayasa hukuku test ve cevapları

ANAYASA HUKUKU

SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiştir?
A) Sayıştay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
D) Yargıtay
E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

2. Meclis bir yasama yılında en çok ne kadar süre tatil yapabilir?
A) Üç ay
B) Dört ay
C) İki ay
D) Altmış gün
E) Bir ay

3. Parlamenter muafiyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Milletvekilleri Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden kural olarak sorumlu tutulmazlar. Buna yasama sorumsuzluğu denir.
B) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz sorguya çekilemez tutuklanamaz ve yargılanamaz.
C) Milletvekili hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zaman aşımı işlemez.
D) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren bir suçtan dolayı suçüstü yakalanması halinde de yasama dokunulmazlığından yararlanır.
E) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

4. Somut norm denetimiyle Anayasa Mahkemesine gelmiş; ancak Anayasaya uygun olarak görülmüş madde ne kadar süre tekrar Anayasa Mahkemesi önüne getirilemez?
A) 5 yıl B) 10 yıl C) 2 yıl
D) 15 yıl E) 20 yıl

5.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek
B) Para basılmasına karar vermek
C) Savaş ilanına karar vermek
D) Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
E) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

6. Kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya aykırılığı nedeniyle açılacak iptal davalarında dava açma süresi kaç gündür?
A) 60 gün
B) 10 gün
C) 30 gün
D) 20 gün
E) 90 gün

7. Olağanüstü hal ilan etmeye hangi organ yetkilidir?
A) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
B) Başbakan
C) Milli Güvenlik Kurulu
D) TBMM
E) Cumhurbaşkanı

8.Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi için Meclis üye tamsayısının ne kadarının yazılı önerisi gerekir?
A) 1/4 B) 1/3 C) 1/5 D) 1/6 E) 2/3


9. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına kim karar verir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Genelkurmay Başkanı
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) TBMM acilen toplanır ve bu konuda karar alır.

10.Milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır.
B) Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
C) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliği düşmesine TBMM Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verebilir.
D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer.
E) Hiçbiri

11.Seçim Kanununa göre bir partinin meclise girebilmesi için öngörülen genel baraj yüzde kaçtır?
A) 10 B) 7 C) 8 D) 6 E) 5

12.Cumhurbaşkanının katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
C) Genelkurmay Başkanı
D) Adalet Bakanı
E) Başbakan Yardımcısı

13.Aşağıdakilerden hangisi görevlerinden çekilmeden milletvekili adayı olabilir ve milletvekili seçilebilir?
A) Hakimler ve savcılar
B) Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri
C) Silahlı Kuvvetler mensupları
D) Yüksek Öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları
E) Kamuda çalışan işçiler

ÇÖZÜMLER

1. Sayıştay Anayasamızda yüksek mahkemeler arasında sayılmamıştır; ayrıca Anayasa Mahkememiz Sayıştay’ı bir mahkeme olarak kabul etmemektedir.

(Cevap A)

2. Meclis bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir. (An. Md. 93)

(Cevap A)

3. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz sorguya çekilemez tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. (An. Md. 83)

(Cevap D)

4. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerce ileri sürülmesinde Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz. (An. Md. 152)

(Cevap B)

5. Ölüm cezası hukukumuzdan çıkarıldığı için artık Meclisin mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek gibi bir yetkisi yoktur. (An. Md. 87)

(Cevap D)

6. İptal Davası Açma Süreleri
Kanunlar
Kanunlar ve Anayasa Değişiklikleri
(Şekil Bakımından)
KHK’Ler ve TBMM içtüzüğü (Esas ve Şekil Bakımından)
60 gün
10 gün
60 gün
(Atar Yavuz; s.330)

(Cevap A)

7. Olağanüstü hal ilanına karar verme yetkisi; Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir. (An. Md. 119/120/122)

(Cevap A)

8. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. (An. Md. 101)

(Cevap C)

9. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. (An. Md. 92)

(Cevap A)

10. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. (An. Md. 84)

(Cevap C)

11. Seçime katılan siyasi partinin TBMM’ye girebilmesi için %10’luk barajı aşması gerekir.

(Cevap A)

12. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır. (An. Md. 118)

(Cevap A)

13. Hâkimler ve savcılar yüksek yargı organları mensupları yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları Yükseköğretim Kurulu üyeleri kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler. (An. Md. 76)

(Cevap E)


Anayasa Hukuku Test Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının değiştirilemeyecek hükümlerinden değildir?

a) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
b) Başkentin Ankara olduğu
c) Milli Marşın istiklal Marşı olduğu
d) Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu, Cumhuriyetin nitelikleri
e) Anayasanın başlangıç kısmı

(Cevap E)

2) Ülkemizde Anayasa Hukuku karşılığı olarak kullanılan ilk terim Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Esas teşkilat hukuku
b) Teşkilat-ı esasiye hukuku
c) Hukuku esasiye
d) Devlet ana hukuku
e) Ana hukuk


(Cevap C)

3) Aşağıdakilerden hangisi Türk anayasa hukukunun incelediği konulardan biri değildir?

a) Cumhurbaşkanı
b) TBMM, Yargı Erki
c) Devlet çeşitleri
d) Vatandaşın hak ve özgürlükleri
e) Bakanlar kurulu


(Cevap C)

4) Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun genel esaslarının incelediği konulardan biri değildir?

a) Hükümet sistemleri
b) Kurucu iktidar
c) TC Yargı Erki
d) Anayasa çeşitleri ve kavramı
e) Egemenlik


(Cevap C)

5) Aşağıdakilerden hangisi devletin dış egemenliğinin bir sonucudur?

a) Devletin egemen eşitliği ilkesi
b) Devlet ülkesinin bütünlüğü ilkesi
c) Milliyetler prensibi
d) Self-determinasyon ilkesi
e) Devletin devamlılığı ilkesi


(Cevap A)

6) Egemenlik kullanan bütün organların doğrudan yada dolaylı olarak halk tarafından seçilmesi hangi devlet şeklinde söz konusu olur?

a) Monarşik cumhuriyette
b) Monarşik demokraside
c) Krallık ve padişahlıkta
d) Demokratik cumhuriyette
e) Teokratik cumhuriyette


(Cevap D)

7) Aşağıdakilerden hangisi devletin kurucu unsurlarından değildir?

a) Egemenlik
b) Ülke
c) İnsan topluluğu
d) Sivil toplum örgütleri
e) Yöneticiler


(Cevap E)

8) Aşağıdaki ülkelerden hangisinin anayasası yazısızdır?

a) ABD
b) Avusturya
c) İngiltere
d) Almanya
e) Fransa


(Cevap C)

9) Tarihte bugünkü anlamda yapılan ilk anayasa hangi devlete aittir?

a) Roma imparatorluğu
b) Osmanlı imparatorluğu
c) Atina Site Devleti
d) ABD
e) Fransa


(Cevap D)


10) Siyasal iktidarın olağan el değiştirme şekli hangisidir?

a) ihtilal
b) Savaş
c) Askeri darbe
d) Sivil darbe
e) Seçim


(Cevap E)

11) Ülkemizde Anayasa terimi için kullanılan ilk kavram hangisidir?

a) Kanun-u esasi
b) Teşkilat-i esasiye kanunu
c) Esas teşkilat kanunu
d) Ana teşkilat kanunu
e) Kurucu teşkilat kanunu


(Cevap A)

12) Kurallar hiyerarşisinin en üst sırasındaki norm hangisidir?

a) Anayasa
b) Tüzük
c) Yönetmelik
d) Kanun
e) KHK

(Cevap A)

13) Laiklik ilkesi hangi tarihte ve hangi anayasamızda ilk kez yer almıştır?

a) 1924 Anayasasında, 1924 tarihinde
b) 1924 Anayasasında, 1929 tarihinde
c) 1921 Anayasasında, 1923 tarihinde
d) 1924 Anayasasında, 1937 tarihinde
e) 1960 Anayasasında, 1960 tarihinde

(Cevap D)

14) Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetimine ilişkin Aşağıdaki ibarelerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasanın üstünlüğü ve katılığı ilkeleri kanunların anayasaya aykırı olmamasını gerektirir
b) Kanunların anayasaya uygunluğu denetiminin, bu denetimi yapan organlar bakımından, Amerikan Modeli ve Avrupa Modeli olmak üzere iki çeşidi vardır
c) Gerek Amerikan Modeli anayasa yargılanmasında, gerekse Avrupa Modeli anayasa yargısında kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi, denetimin yapılış tarzına göre önleyici denetim ve düzeltici denetim olmak
üzere ikiye ayrılır
d) Avrupa modeli anayasa yargısında anayasaya uygunluk denetimi soyut norm denetimi; somut norm denetimi ve bireylerin başvurusu üzerine yapılan denetim olmak üzere üç yoldan yapılır
e) Avrupa tipi anayasa yargısında kanunun anayasaya aykırılığının tespiti halinde; önleyici denetimde kanun yayımlanmaz; düzeltici denetimde ise kanun iptal edilir


(Cevap C)

15) Aşağıdaki ifadelerden hangisi devlet kavramı için doğru değildir?

a) Devletin kurucu unsurları millet, ülke ve egemenliktir
b) Devlet belli bir toprak parçası üzerinde egemenlik kurmuş insan topluluğu olarak tanımlanabilir
c) insan topluluğunun niceliği önemli değildir Ancak bu topluluğun bir milleti birbiri başlanan başlarla bir araya gelmiş olması gereklidir
d) Devletin toprak unsuru olan ülke kara sahasından ibarettir
e) Devletin unsurlarından biri olan egemenlik konusunda birçok teori ileri sürülmüştür

(Cevap D)


16) Aşağıdakilerden hangisi egemen iktidarın niteliklerinden değildir?

a) Egemen iktidar aslî veya talidir
b) Egemen iktidar devir ve ferağ edilmez
c) Egemen iktidar sınırlıdır
d) Egemen iktidar en üstün iktidardır
e) Egemen iktidar tek ve bölünmezdir


(Cevap A)

17) Yasama, yürütme ve yargının yetkilerini ayırarak, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak hangi ilkenin sonucudur?

a) Kuvvetler birliği ilkesinin
b) Kuvvetler ayrılığı ilkesinin
c) Bağımsızlık ilkesinin
d) Kuvvetler çatışması ilkesinin
e) Egemenlik ilkesinin


(Cevap B)

18) Aşağıdakilerden hangisi devletin iktidar unsurunun ifadesi olan egemenlik kavramı için doğru değildir?

a) Devletin egemenliği dış egemenlik ve iç egemenlik olarak iki değişik anlamda kullanılmıştır
b) Dış egemenlik diğer ülkelerle uluslar arası ilişkilerde bulunabilmek olarak tarif edilebilir
c) içişlerine karışılmama ilkesi devletin bağımsızlığı ilkesinin sonucudur
d) Dış egemenlik ile kastedilen en temel _ey bağımsızlıktır
e) Devletlerin egemen eşitliği ilkesi, devletlerin bağımsızlığı ilkesinin bir sonucudur


(Cevap B)


19) Devlet şekilleri hakkında Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Devlet şekilleri en temel olarak monarşi ve cumhuriyet olarak ayrılır
b) Mutlak monarşi hükümdarın saltanat haklarının kanuni bir sınırlandırmaya tabi tutmadığı monarşi türüdür
c) Mutlak monarşi ile despotizm aynı yönetim şeklidir
d) Meşruti monarşi, hükümdarın saltanat haklarının kanuni bir sınırlandırmaya tabi tutulduğu monarşidir
e) Meşruti monarşiye, sınırlı veya anayasal monarşi de denir


(Cevap C)

20) Hükümdarın saltanat haklarının kanuni bir sınırlandırmaya tabi tutulmayan yönetim biçimi hangisidir?

a) Despotizm
b) Mutlak monarşi
c) Seçimli monarşi
d) Meşruti monarşi
e) Irsi monarşi

(Cevap B)

21) Aşağıdaki devletlerden hangisi bir federal devlet değildir?

a) ABD
b) İsviçre
c) Almanya
d) Norveç
e) Avusturya


(Cevap D)

22) Devletin dışında başka kamu tüzel kişiliğin olmadığı ve bütün devlet faaliyetlerinin merkezden yürütüldüğü devlet şekli Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konfederasyon
b) Ademi merkezi devlet
c) Federasyon
d) Merkezi devlet
e) Üniter devlet


(Cevap D)


23) Aşağıdaki devlet çeşitlerinden hangisi başka devletlerle ilişkiler kuramaz?

a) Şahsî birlikteki üye devlet
b) Hakikî birlikteki üye devlet
c) Konfederasyondaki üye devlet
d) Federal devlet
e) Üniter devlet

(Cevap B)

24) Birden fazla bağımsız devletin, uluslar arası hukuki kişilikleri muhafaza etmek şartıyla, belli bir amaçla, özellikle ortak savunmalarını sağlamak üzere kurdukları devlet topluluğu şekli Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Federasyon
b) Konfederasyon
c) Birleşik devlet
d) Üniter devlet
e) Karma devlet


(Cevap B)

25) Aşağıdakilerden hangisi bir devlet şekli değildir?

a) Monarşik devlet,
b) Cumhuriyet,
c) Üniter,
d) Birleşik devlet,
e) Komplike devlet

(Cevap E)

26) Avrupa Birliğinin hukukî yapısı Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konfederasyon
b) Federasyon
c) Hukuki birlik
d) Siyasi birlik
e) Hiçbiri

(Cevap E)

27) Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin hükümdarda toplandığı sistem Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mutlak monarşi
b) Meşruti monarşi
c) Teokratik monarşi
d) Başkanlık hükümeti sistemi
e) Meşruti Cumhuriyet sistemi

(Cevap A)

28) Aşağıdakilerden hangisi meclis hükümeti sisteminin yasama organına ilişkin gösterdiği özelliklerden değildir?

a) Meclis hükümeti sistemlerinde yasama organı her halükârda tek meclislidir
b) Meclis hükümeti sistemlerinde, meclis kendi kendini toplantıya çağırır Oysa parlamenter sitemlerde yürütme organı da meclisi toplantıya çağırma hakkına sahiptir
c) Meclis hükümeti sistemlerde, meclis ancak kendini feshedilebilir Oysa parlâmenter sistemlerde devlet başkanları da fesih hakkına sahiptir
d) Meclis hükümeti sistemlerinde meclis kendi kendini toplantıya çağırır Oysa parlamenter sistemlerde yürütme organı da meclisi toplantıya çağırma hakkına sahiptir
e) Meclis hükümeti sisteminde meclisin sürekliliği veya istîmrarı ilkesi geçerlidir

(Cevap D)


29) Aşağıdakilerden hangisi meclis hükümeti sisteminin yürütmeye ilişkin olarak gösterdiği özelliklerinden değildir?

a) Meclis hükümeti sistemlerinde, hükümetin (icra gücünün) meclise karşı kullanabileceği hiçbir müeyyide yoktur
b) Meclis hükümeti sistemlerinde, icra vekilleri heyeti arasında kolektif sorumluluk ve bakanlık dayanışması esasları geçerlidir
c) icra vekilleri heyetinin üyeleri meclis içinden seçilir ve meclis tarafından serbestçe görevden alınırlar
d) icra vekilleri heyeti üyeleri meclise karşı bireysel olarak sorumludurlar Bu sorumluluk mutlaktır
e) Meclis hükümeti sistemlerinde, meclis icra vekillerine yürütme işini nasıl yapacakları konusunda emir ve talimat verebilirler


(Cevap B)

30) Meclis hükümeti sistemi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Meclis hükümeti sistemlerinde yasama organı her halükârda tek-meclislidir
b) Meclis hükümeti sistemlerinde meclisin sürekliliği ilkesi geçerlidir
c) Meclis hükümeti sisteminde, bir devlet başkanlığı makamı yoktur
d) Meclis hükümeti sisteminde, meclis icra vekillerine emir ve talimat verebilir
e) Meclis hükümeti sisteminde, icra vekilleri heyeti, meclisi feshedebilir

(Cevap E)

31) Aşağıdakilerden hangisi başbakanlık sisteminin ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

a) Yürütme organı tek kişiliktir
b) Başbakan halk tarafından seçilmez
c) Başbakan yasama organının güvenine dayanmaz
d) Başbakan yasama organını görevden alabilir
e) Aynı kişi hem yasama organında hem de yürütme organında görev alamaz

(Cevap D)

32) Meclis hükümeti sisteminde yargı ile ilgili Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Bağımsızdır, normal mahkemelerce yerine getirilir
b) Meclisin yetkisindedir
c) Devlet başkanına aittir
d) Meclis bakanına aittir
e) Yürütmenin yetkisindedir


(Cevap B)

33) Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin güçlü yanlarından biri değildir?

a) Başkanlık sistemi istikrarlı bir yönetime yol açar
b) Başkanlık sistemi güçlü bir yönetim yaratır
c) Başkanlık sisteminde başkan direkt halk tarafından seçildiğinden daha demokratik bir yöntem yaratır
d) Başkanlık sistemi rejim krizlerine yol açmaz
e) Başkanlık sisteminde hesap sorulabilirlilik oranı yüksektir


(Cevap D)

34) Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sistemin zayıf yanlarından değildir?

a) Başkanlık sisteminde önceden bilinebilirlilik oranı yüksektir
b) Başkanlık sistemi çift meşruluk sorununun ortaya çıkmasını engeller
c) Başkanlık sistemi katıdır
d) Başkanlık sistemi siyasal kutupla_maya yol açabilir
e) Başkanlık sistemi iktidarın kişiselleşmesine yol açabilir

(Cevap A)

35) Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir devletin özelliklerinden değildir?

a) Etkin siyasal makamlar seçimle işbaşına gelmeli ve seçimler düzenli ve fazla uzun olmayan aralıklarla tekrarlanmalıdır
b) Seçimler serbest olmalıdır
c) Çok fazla sayıda siyasal parti olmalıdır
d) Muhalefetin iktidar olma şansı olmalıdır
e) Temel kamu hakları tanınmış ve güvence altına alınmış olmalıdır

(Cevap C)

36) Doğrudan demokrasi için Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Halkın egemenliğini doğrudan doğruya ve bizzat kullandığı demokrasi tipidir
b) Bu tip demokrasiye, Antik Çağda Yunan sitelerinde rastlanır
c) Bu tip demokrasi şekli bugün için Dünya üzerinde mevcut değildir
d) Teorik olarak halk egemenliği sistemine dayanmaktadır
e) Pratik olarak uygulanması imkansızdır


(Cevap C)

37) Temsili demokrasi hakkındaki Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Temsili hükümet sistemi de denir
b) Teorik olarak milli egemenlik teorisine dayanır
c) Temsili demokrasi halkın egemenliğini kendi seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanıldığı demokrasi tipidir
d) Bu sistemde millet ile temsilci arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, atama-tayin (amir-memur) ilişkisidir
e) Temsilcilerin işlemlerinin halkın onayına ihtiyacı yoktur ve bu işlemler başka makam tarafından denetlenmez

(Cevap D)

38) Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasi sisteminin araçlarından değildir?

a) Referandum
b) Halk vetosu
c) Devlet başkanı vetosu
d) Halk teşebbüsü
e) Temsilcilerin azli

(Cevap C)

39) Referandum neticesinin, yasama meclisini hukuken bağlamadığı referandum çeşidi Aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstişarî referandum
b) İhtiyarî referandum
c) Kurucu referandum
d) Tasdikî referandum
e) Mecburî referandum

(Cevap A)

40) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde oy hakkına sahip olmak için gerekli bir şart değildir?

a) Seçmen listesine yazılı olmak
b) Vatandaşlık
c) Belirli suçlardan mahkûm olmamak
d) Okur yazar olmak
e) Fiil ehliyetinden yoksun olmamak

(Cevap D)


41) Seçmenlerin oy hakkına ilişkin Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Oy verme hakkı bir siyasal hak olduğundan, bu hak kural olarak ülke sınırları içinde yaşayan herkese ait bir haktır
b) Oy hakkına sahip olmak için belirli bir yaşı doldurmuş olmak gerekir Yaş koşuluna seçim rüştü veya siyasî rüşt de denmektedir
c) Günümüzdeki genel e_ilim, siyasî rüşt yaşının, medenî rüşt gibi 18 yaş olması yolundadır
d) Oy hakkının diğer şartlarını taşımakla birlikte, listede kayıtlı olmayan kişiler seçimlerde veya halkoylamalarında oy kullanamazlar
e) Akıl hastalığı veya yaşlılığı sebebiyle hacir altına alınmış bir reşit kişinin medenî hakları kullanma ehliyeti olmadığı gibi oy kullanma ehliyeti de yoktur

(Cevap A)

42) Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına hakim olan ilkelerden değildir?

a) Genel oy veya oy hakkının genelliği ilkesi
b) Eşit oy ilkesi
c) Bireysel oy ilkesi
d) Doğrudan oy ilkesi
e) Vekalet ilkesi

(Cevap E)

43) Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına seçeneksiz olarak hâkim olan bir ilke değildir?

a) Mecburi oy ilkesi
b) Gizli oy ilkesi
c) Serbest oy ilkesi
d) Açık sayım ve döküm ilkesi
e) Kişisel oy ilkesi

(Cevap A)

44) Her seçmenin sadece ve sadece bir oy hakkına sahip olması ilkesini ifade eden kavram Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bireysel oy ilkesi
b) Eşit oy ilkesi
c) Genel oy ilkesi
d) Kişisel oy ilkesi
e) Serbest oy ilkesi

(Cevap B)

45) Seçmenlerin bizzat ve doğrudan doğruya temsilcilerini seçmesi ilkesine ne denir?

a) Bireysel oy ilkesi
b) Kişisel oy ilkesi
c) Tek dereceli seçim/doğrudan oy ilkesi
d) Eşit oy ilkesi
e) Serbest oy ilkesi

(Cevap C)

46) Oy verme hakkına sahip olan kişinin bizzat sandık başına giderek oy pusulasını kendi eliyle sandığa atması anlamına gelen ilkeyi ifade eden kavram Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bireysel oy ilkesi
b) Serbest oy ilkesi
c) Kişisel oy ilkesi
d) Genel oy ilkesi
e) Eşit oy ilkesi

(Cevap C)

47) Oyların sayımının ve dökümünün aleni olarak herkesin gözü önünde yapılmasını ifade eden ilkeyi karşılayan kavram Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Açık sayım ve döküm ilkesi
b) Serbest oy ilkesi
c) Eşit oy ilkesi
d) Genel oy ilkesi
e) Kişisel oy ilkesi

(Cevap A)
48) Aşağıdakilerden hangisi en geniş kapsamlı olandır?

a) Kamu hürriyetleri
b) Vatandaş hakları
c) insan hakları
d) Temel hak ve hürriyetleri
e) Kişi hak ve hürriyetleri

(Cevap C)

49) Avrupa insan Hakları Mahkemesine ilişkin Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bireylerin Mahkemeye başvurabilmeleri için iç hukuk yollarını tüketmiş olmaları gerekir
b) Mahkemenin ön koşullardan verdiği ret kararı kesindir
c) Mahkeme taraflara dostane çözüm önerebilir
d) Mahkeme devleti tazminat ödemeye mahkûm edebilir
e) Mahkeme devletin sözle_meye aykırı işlemler yaptığını tespit ederse bu işlemleri iptal eder

(Cevap E) Mahkemenin uygulayabileceği müeyyide iptal vs değil, davalı devleti tazminat ödemeye mahkûm etmekten ibarettir

50) Aşağıdakilerden hangisi AİHM’ye başvurabilme koşulları açısından yanlıştır?

a) Bir kişinin mahkemeye başvurabilmesi için öncelikle kendi ülkesinde hakkını araması, yani iç hukuk yollarını tüketmesi gerekmektedir
b) İç hukuk yolları tükendikten sonra 6 ay içinde AİHM başvurulmalıdır
c) Mahkemenin dili İngilizce ve Fransızca olduğundan başvuru bu dillerden biriyle yapılmalıdır
d) Mahkeme, yapılan başvuruları önce ön koşullar açısından inceler ve bir eksiklik görmez ise başvurunun esastan incelenmesine karar verir
e) Ön koşulları taşımayan başvurunun reddine karar verir Bu karar kesindir

(Cevap E) Avrupa insan Hakları Mahkemesi kararları bağlayıcıdır; ancak bu kararların cebrî icrası mümkün değildir Mahkemenin kararlarının uygulanıp uygulanmadığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından denetlenir Mahkemenin, devletin sözleşmeye aykırı işlemini iptal etme gibi bir yetkisi yoktur Devlet de Mahkeme tarafından Avrupa insan Hakları Sözleşmesine aykırı bulunan eylem ve işlemini geri almak zorunda değildir

51) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa insan Hakları Sözleşmesi açısından doğru değildir?

a) Avrupa insan Hakları sözleşmesi insan haklarını uluslararası düzeyde koruma altına almak ve güvencelere başlamak için imzalanmıştır
b) Avrupa insan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyine üye devletler arasında Roma’da 3 Kasım 1950 tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe konmuştur
c) Türkiye Sözleşmeyi 3 Kasım 1953’te onaylamış ve taraf olmuştur
d) AİHS, Avrupa Konseyi’nin insan Hakları ve özgürlüklerine ilişkin Anayasası niteliğinde temel bir belge olduğu söylenebilir
e) Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’ni insan haklarına ilişkin diğer belgelerden farklı kılan temel öğe, sadece temel hak ve özgürlükleri sıralamakla yetinmeyip, uluslararası ölçekte bir koruma ve güvence sistemi getirmiş olmasıdır

(Cevap C) 3 Kasım 1953’te yürürlüğe konan sözleşmeyi Türkiye 10 Mart 1954 tarihi itibariyle onaylamıştır

52) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı imparatorluğunda anayasal gelişmenin ilk adımı olarak kabul edilir?

a) Tazminat Fermanı
b) Islahat Fermanı
c) Sened-i İttifak
d) 1876 tarihli Kanun-n Esası
e) Hz Muhammet’in 622’de hazırlattı_ı Medine Site Devleti Anayasası

(Cevap C) Osmanlı imparatorluğu’ndan anayasal gelişmenin ilk adımı olarak, 1808 yılında merkezi hükümetin temsilcileri ile, ayan temsilcileri arasında kabul edilip, imzalanan Sened-i İttifak gösterilir Bu senetle, devlet işlerine resmi sıfatlı memurlar dışında kimsenin karışamayacağı, iktidarın kullanılmasına sadrazamın katılacağı ve bundan dolayı kendisinin sorumlu olacağı kararlaştırılmış, buna karşılık ayan temsilcileri de içlerinden birinin devlete karşı ayaklanması durumunda bunun bastırılmasına yardımcı olmayı taahhüt etmişlerdir Ayrıca ayanlar ile fukara ve reayaya devlet iktidarının dokunamayacağı bir takım sahalar belirlenmiştir Gerçek amacı merkezi otoriteyi güçlendirmek olan bu anayasal belge, uygulanmasını sağlayacak mekanizmayı kurmamıştır Bu özelliğine rağmen bu belge Türk hukuk tarihi içinde ilk anayasal belge olarak kabul edilir

53) Sened-i İttifak, döneminin hukuku açısından değerlendirildiğinde hukuki biçimi itibariyle hangi tür bir olarak nitelendirilebilir?

a) Kanunname
b) Ferman
c) Kanun
d) Hüccet
e) Misak

(Cevap E) Sened-i İttifak dönemin hukukunun kanun, kanunname, ferman, hüccet, senet gibi şekli kaynaklardan hiçbirine uymamaktadır Çoğunluğun görüşü sened-i ittifakın iki taraflı bir belge, bir misak, bir sözleşme olduğu yönündedir

54) Türkiye’deki anayasacılık hareketleri içinde hangi belgede ilk olarak temel haklara yer verilmiş ve kabul edilmiştir?

a) 1876 tarihli Kanun-u Esası
b) 1856 tarihli Islahat Fermanı
c) 1921 Anayasası
d) 1839 tarihli Tanzimat Fermanı
e) 1961 Anayasası

(Cevap D) Osmanlı anayasal gelişmesinin ikinci aşamasını, 1839 tarihli Tazminat Fermanı’dır Bu fermanla, devletin bütün uyrukları için mal, can, ırz, namus güvenliği vaat edilmiş, askerlik, vergi ve ceza yargılamasında adalet ve düzen vaat edilmiştir Bu niteliği itibari hükümlerin açıkça yer aldığı ilk anayasal belge Tazminat Fermanıdır

55) Islahat fermanının hukuki biçimi Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanun
b) Misak
c) Ferman
d) Hüccet
e) Kanunu-u Esasi

(Cevap C) 1856 tarihli Islahat Fermanı ile 1839 tarihli Tazminat Fermanındaki kabul edilen hak ve özgürlükler daha kapsamlı olarak benimsenmiş, bunun yanında devlet içindeki tüm uyruklar açısından vergi, askerlik, din, yargılama, eşitim ve devlet memurluğu gibi alanlarda eşitlik öngörülmüştür Islahat Fermanı da Tanzimat
Fermanı gibi Padişah Abdülmecid tarafından ısdar edilmiş olup niteliği ve hukuki biçimi bakımından Tazminat Fermanı gibidir


56) Türkiye’de Anayasacılık hareketleri Aşağıdakilerden hangisiyle başlamaktadır?

a) 1921 Anayasası
b) Tanzimat Fermanı
c) Sened-i İttifak
d) Islahat Fermanı
e) Kanun-u Esasî

(Cevap C) Sened-i İttifak 1808 tarihinde merkezi idareyle ayanlar arasında imzalanmıştır

57) Türk tarihindeki ilk Anayasa Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sened-i İttifak
b) Tazminat Fermanı
c) Islahat Fermanı
d) Teşkilât-ı Esasiye Kanunu
e) Kanun-u Esasî

(Cevap E) Bu Anayasa 1871 tarihlidir

58) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi tarihsel olarak doğrudur?

a) Sened-i ittifak, Tazminat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanun-u Esasi
b) Islahat Fermanı, Sened-i ittifak, Tanzimat Fermanı, Kanun-u Esasi
c) Sened-i ittifak, Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı, Kanun-u Esasi
d) Islahat Fermanı, Tazminat Fermanı, Sened-i ittifak, Kanun-u Esasi
e) Sened-i ittifak, Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı, Kanun-u Esasi


(Cevap A)

59) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri içinde hem maddi hem de şekli anayasa anlamında ilk belgedir?

a) 1876 tarihli Kanun-u Esasi
b) Tanzimat Fermanı
c) Islahat Fermanı
d) Sened-i ittifak
e) 1921 Tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu

(Cevap A) Anayasalar Maddi ve şekli anlamda olmak üzere iki değişik anlamda tanımlanmaktadır Maddi anlamda anayasa devlet organlarının kuruluğunu, işleyişini, bireylerin devlet organları karşısında sahip oldukları temel hak ve özgürlükleri belirleyen yazılı veya teamülî kurallar bütünüdür şekli anlamda anayasa ise, normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden ve kanunlardan farklı daha üstün bir esasla konulabilen ve değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünü olarak tanımlanmaktadır Bu tanımlar çerçevesinde Kanun-u Esasi maddi ve şekli anlamda ilk Türk Anayasasıdır Çünkü batılı bir anayasada olduğu gibi maddeler halinde devletin organları arasındaki ilişkiyi ve vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini düzenlemiş ayrıca 115’inci maddede herkes açısından başlayıcı olduğu, 116 maddede ise değiştirilme usulünü öngörmüştür Sened-i ittifak ilk anayasal hareket olmakla birlikte gerek maddi, gerekse şekli anlamda anayasa kavramına girmemektedir Tanzimat ve ıslahat fermanları ise maddi anlamda anayasa tanımı içine girerlerse de şekli anlamda anayasa tanımı içinde düşünülemez Dolayısıyla kronolojik olarak gerek şekli, gerekse maddi anlamda ilk anayasamız 1876 tarihli Kanun-u Esasi’dir

60) Gayrimüslim tebaanın da askerlik hizmeti yapmaları prensibi ilk defa Aşağıdakilerden hangisiyle kabul edilmiştir?

a) Islahat Fermanı
b) Kanun-u Esasî
c) İkinci Meşrutiyet
d) Sened-i ittifak
e) Tanzimat Fermanı
(Cevap A)

Gitmek gerekir BAZEN, fazla YORMADAN, daha çok BIKTIRMADAN, eğer vaktiyse ARDINA bile dönüp BAKMADAN
adaletli isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
anayasa, cevapları, hukuku, test, ve


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557