Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 20:15   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Hollanda aile hukukunda evlilik ile ilgili yeni gelişmeler

HOLLANDA AİLE HUKUKUNDA
EVLİLİK İLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Burhan ALICI
Karakoçan Hâkimi


I. Giriş

Aile, toplumun çekirdeği olarak nitelendirilen en küçük insan topluluğudur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 12’nci maddesinde de evlenme ve aile kurmanın korunan temel hak ve hürriyetlerden biri olduğu açıkça belirtilmektedir.
“Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın, bu hakkın kullanılmasını düzenleyen milli kanunlar çerçevesinde, evlenmek ve bir aile kurmak hakkına sahiptir.” (AİHS md.12 )
1982 Anayasasının 41’inci maddesinde de “Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile plânlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.” denilerek, toplumun en küçük birimi olan aileye ve dolayısıyla evlenmeye verilen önem vurgulanmıştır.
Bütün uluslar arası sözleşmeler ve ulusal belgelerde evlenme denildiğinde farklı cinslerin resmî beraberliklerinin ifade edildiği ve kurallara bağlandığını görmekteyiz (AİHS md. 12’de olduğu gibi). Ancak hak ve hürriyetler bağlamında dünyada uluslar arası sözleşmelerde ifadesini bulan aile ve evlenmelere farklı yorumlar ve açılımların tartışıldığı ve bu tartışmaların bir kısım ülkelerde daha da ileri götürülerek hemcinslere beraberliklerini kayıt altına alma, tescil etme ve sonrasında evlenme hakkı da verilmiştir.
Hak, hürriyet ve eşitlik kapsamındaki çıkışların doğal sonucu olarak kabul edilen bu düzenlemelerin kamusal boyutu bu çalışmamızın kapsamı dışındadır. Yazımızda somut olarak Hollanda hukukunda bu konuya dair getirilen ve 01.04.2001 tarihinde yürürlüğe giren yeni kanunî düzenlemeleri inceleyeceğiz.
Hollanda şahıs-aile hukukunun düzenlendiği Hollanda Medeni Kanununun (HMK) 1. kitabının muhtelif maddelerinde yapılan değişikliklerle dünyada ilk defa hemcinslere evlenme hakkı verilmiş ve evliliğe ilişkin sonuçlar birtakım ayrık durumlar dışında farklı cinslerin yaptığı evliliklerle aynı sonuçlara bağlanmıştır. Dünyada ilk diyoruz çünkü şu ana kadar hemcinslerin birlikteliklerinin tescil edilebildiği ülkeler bulunmasına karşın (İzlanda, Danimarka, İsveç ve Norveç), hemcinslerin evliliği ilk defa HMK’da düzenlemesini bulmuştur. Bu iki düzenleme arasında mal rejimi, nafaka hukuku, velâyet, yükümlülükler ve yetkiler bakımından birçok fark bulunmaktadır.
Hollanda Meclisi 19.12.2000 tarihinde hemcinslerin evliliğini kabul etmiş ve bu yasa 01.04.2001 tarihinde yürürlüğe girmesi şartıyla 21.12.2000 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu ülkede vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşaması sebebiyle Türkiye’de de bugün olmasa da gelecekte yansımalarının olacağı muhakkaktır. Yine turist giriş çıkışı göz önüne alındığında Hollanda bakımından bu yeni düzenlemenin iç hukukumuza bu yönüyle de yansıyacağı olasıdır. Basına yansıyan eşcinsellerin Kuşadası ziyaretinde yaşanan hukuk karmaşası konumuzla ilgisi bakımından örnek verilebilir.
Globalleşmenin hakim olduğu ve ülke ilişkilerinin yoğunlaştığı, sınırların kalktığı yüzyılımızda Türkiye’nin bu gelişmelerden uzak kalması ya da kendisini soyutlaması mümkün değildir.
Hollanda hukukundaki bu düzenlemenin kamusal ve sosyal boyutu ayrı bir yazı konusudur. Biz yazımızda salt yeni düzenlemelerin içeriğini, sonuçlarını ve hukukumuzla karşılaştırmasını incelemeye çalışacağız.
II. Hollanda hukukunda birlikte yaşama şekilleri
2001 yılının Nisan ayı itibariyle Hollanda hukukunda kişilerin hayat şekillerini, birlikte yaşamlarını düzenleyen üç kurum bulunmaktadır;
1- Akdi beraberlik (Samenlevingscontract).
2- Tescilli birliktelik (Geregistreerd partnerschap).
3- Medeni evlilik (Burgerlijk huwelijk).
Medeni evlilik ile tescilli birlikteliklere bağlanan hukukî sonuçlar çoğu yönleriyle benzerlik göstermekle beraber, bu iki kurumun farklı düzenlemelere tâbi olduğu noktalar da mevcuttur. Akdi beraberlik tamamen farklı hukukî sonuçları ve düzenlemesi olan bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk hukukunda bunlardan yalnızca medeni evlilik hüküm altına alınmış ve buna ilişkin hukukî sonuçlar kanunda yer almıştır. Tescilli birliktelik ve akdi beraberlik Türk aile hukukunun yabancı olduğu kurumlardır. Türk hukukunda bulunan evlenme, farklı cinslerin bulunması halinde geçerli kabul edilmiş, dolayısıyla hemcinslerin evliliği düzenlenmemiştir. Medeni evliliğin Hollanda hukuku ile Türk hukuku arsındaki en önemli fark burada karşımıza çıkmaktadır.
A. Akdi beraberlik (Samenlevingscontract)
Evlenme ve tescilli birliktelik içerik ve düzenleme yönüyle birbirlerine çok benzeyen iki kurumdur. Akdi beraberlik bu iki kurumdan tamamen farklı olan bir yapıdır. Akdi beraberlik, tarafların herhangi bir şekil şartına bağlı olmadan kendi aralarında ya da daha çok uygulamada görüldüğü şekliyle noterde yapılan sözleşme ile kurulur. Bu sözleşmede tarafların kendi iradeleriyle hüküm altına aldıkları hak ve yükümlülükler sonuç doğurur. Sözleşmede öngörülmeyen herhangi bir hususta tarafların yükümlülüğü söz konusu değildir.
Akdi beraberliklerin düzenlendiği sözleşmelerde pratik olarak her şeyi düzenlemek mümkündür. Bu bağlamda bu tip sözleşmelerde genelde uygulamada evin idaresi için masrafların dağılımı, evin su, elektrik vb. masrafların dağılımı, ayrılma ile nafaka yükümlülüğünün doğup doğmayacağı, ayrılma ile yaşanan evde kimin ikame edeceği, çocuk var ise bakım ve iaşe giderlerinin paylaşımı, taraflardan birinin ölümü ile sözleşmenin akıbetinin ne olacağı gibi konular düzenlenmektedir.
Sözleşmede hüküm altına alınan konuların doğrudan icrai fonksiyonu yoktur. Hak ve yükümlülüklerde ihlâlin varlığı, taraflardan birinin bu ihlâlin giderilmesini hâkimden talepte bulunması sonucu bertaraf edilebilir. Sözleşme ancak bu durumlarda sözleşilen konular bakımından ispat vasıtası olabilir.
Evlenme ve tescilli birlikteliklerden doğan hak ve yükümlülükler açıkça kanunda düzenlenmesine karşılık, akdi beraberliklerde taraflar kendilerini yükümlülük altına sokan konuları bizzat kendileri kararlaştırırlar. Bakım yükümlülüğü evlilik ve tescilli birlikteliklerde yasadan doğan (resen) bir zorunluluk olmasına karşılık akdi beraberliklerde sözleşmede düzenlenmiş ise akdi bir zorunluluktur.
Akdi beraberlik ile evlenme ve tescilli birliktelikler arasında en önemli diğer fark, hukukî sonuçların etkili olduğu kişiler bakımındandır. Akdi beraberliklerde hukukî sonuçlar yalnızca tarafları bağlarken evlilik ve tescilli birlikteliklerde eşler dışında üçüncü kişiler de çeşitli hak ve yükümlülüklere sahip olmaktadır (yardım nafakası, iştirak nafakası, mirasın intikali gibi).
Türk hukukunda “akdi beraberlik” anlamında aile hukuku kavramına rastlamak mümkün değildir. Uygulamada farklı cinslerin birlikte yaşadığı görülmekteyse de mevzuatımız salt bu birliktelikleri hüküm altına almamıştır. Farklı cinslerin beraber yaşamaları ve aralarında borçlar hukuku hükümlerine göre sözleşme yapmaları durumunda, sözleşmenin geçersiz olacağını söylemek ilk etapta mümkün değildir. Örneğin; evli olmayan kadın ve erkeğin sözleşme ile çocuklarına ilişkin bakım yükümlülüğünü kararlaştırmaları, kadın ve erkeğin birbirlerinin iaşelerini karşılayacaklarını kararlaştırmaları tarafların kanunî borcu olmamasına karşın akdi bir borç haline geldiğini söylemek mümkündür. Taraflar arasında miras ilişkisi de doğmadığından aralarında vasiyetname ile veya bağış yolu ile işlem yapmaları da düşünülebilir. Bu tip sözleşmelerin yapılmasında Borçlar Kanununun 19 ve 20’inci maddelerinde belirtilen emredici kurallara uyulması kaçınılmazdır.
B. Tescilli birliktelik (Geregistreerd partnerschap)
Hemcinslerin evliliklerinde bir nevi geçiş uygulaması olan bu kurum birçok Avrupa ülkesince kabul edilen ve kanunlarında düzenleme bulan bir uygulamadır. Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda ve Hollanda tescilli birlikteliklerin kanunlarında düzenlendiği ülkelerdir.
Tescilli birliktelikler hemcinsler arasında olabileceği gibi farklı cinsler arasında da kurulabilir. Tescilli birlikteliği tanımlayacak olursak; hemcins ya da farklı cinsten kişilerin beraberliklerini, birliktelik sicilini tutmakla görevli memur önünde birlikteliklerini hür iradeleriyle beyanları sonucu görevli memurca tescilinin yapılarak kurulan aile hukuku kurumudur. Tescilli birlikteliklerin ön koşulları, şekli formaliteleri, evlenme ile benzerlik göstermesine karşılık iki kurumun kurulmasında farklılıklar görülür.
Evlenme akdinde evlenecek kişilerin mutlaka “evet” deme mecburiyetleri olmasına karşılık, tescilli birlikteliklerde kişilerin birlikteliklerini tescil ettirmek için iradelerini herhangi bir şekle bağlı olmaksızın beyan etmeleri yeterlidir. Tescilli birlikteliklerde bu manada şekil serbestisi karşımıza çıkar. Evlenme akdinde dini nikah mutlaka medenî nikahtan sonra yapılmalı, tescilli birlikteliklerde böyle bir koşul yoktur. Evlenmenin sona erdirilmesi (boşanma, ayrılık) için mutlaka hâkim kararı gerekli olduğu halde tescilli birlikteliklerde sona erme hâkim kararı ile olabileceği gibi tarafların ilişkiyi sona erdireceklerine ilişkin karşılıklı rızaları ile de sona erdirilebilir. Tescilli birlikteliklerde boşanma öncesi kurum olan “ayrılık” söz konusu değildir. Birliktelik ya vardır; ya da yoktur. Buna karşılık evlilik boşanma ile sona erer, ayrılık ile bir süre askıya alınır.
Evlenme ve tescilli birlikteliklerde haklar ve yükümlülükler bakımından fark istisnadır. Her iki ilişkide eşler birbirlerine HMK 81’inci maddesinde belirtilen sadakat, yardım ve destek yükümlülüğü altındadırlar. Birbirleri için gerekli her türlü ihtiyaçları karşılamak zorundadırlar. HMK 82’inci maddesinde belirtilen çocukların bakım, gözetim ve iaşelerini temin yükümlülüğü de bu iki ilişkide geçerlidir.
Tescilli birlikteliklerde hemcinslerin evliliklerindekine paralel fakat farklı cinslerin evliliğinden ayrılan çocukların velâyet hakkı ile ilgili düzenlemelerdir. Çocuklar hemcinslerin evliliğinde veya tescilli birliktelikte (aynı cins veya farklı cins) doğrudan eşlerin velâyetini doğurmamakta bu tür ilişkiler bakımından özel velâyet edinme şekli getirilmiştir. Hollanda hukukunda bu velâyet evlât edinme veya eşlerin velâyeti birlikte kullanma talebini hâkimce kabul edilmesi sonucunda doğmaktadır.
Evlenme akdi tescilli birlikteliğe dönüştürülebileceği gibi tescilli birlikteliklerin evlenmeye dönüştürülmesi imkanı da vardır. Evliliğin tescilli birlikteliğe dönüştürülmesi (HMK 1. kitap, kısım 5/A, madde 77/a) yalnızca eşlerin ikametgah yerinde olmasına karşılık tescilli birlikteliklerin evlilik akdine dönüştürülmesi, HMK 43’üncü maddesinin mecburiyeti karşısında eşlerden birini ikametgahındaki resmî memurca yapılması gerekir. Evli olan kişilerin Hollanda’da ikametgahının olmaması durumunda eşlerden birinin Hollanda vatandaşı olması koşuluyla bu evliliği HMK 77/a-1 bendinde belirtilen Lahey’de görevli resmî memura müracaat ederek tescilli birlikteliğe dönüştürme imkanı da vardır.
Hollanda vatandaşı olmayan veya Hollanda’da oturma hakkına sahip olmayan yabancıların “evlenme turizmini” arttıracağı endişesi de göz önüne alınarak evlilik ve tescilli birliktelik talepleri kabul edilmemekte, yasal olarak mümkün olmamaktadır.
Hollanda vatandaşı olan ya da Hollanda vatandaşı olmayıp oturum hakkına sahip Türk kökenli kişilerin tescilli birliktelik ya da hemcins evlilik yapmalarına Hollanda kanunları bakımından engel yoktur. Ancak bu durum vatandaşımız olan bu kişilerin Türkiye’ye gelmeleri durumunda sosyal ve hukukî sorunları beraberinde getirecektir. Bu tür evlilik veya birliktelikler Türk medeni hukukunda düzenlemesi olan kurumlar olmadığından kanaatimizce bu kişilerin birlikteliklerinde, kişiler arasındaki ilişkilere uygun düştüğü ölçüde borçlar hukukunun sözleşmelere uygulanan maddelerinin kıyasen uygulanması düşünülebilir. Kamu düzenine aykırılığı da tartışılabilecek olan bu ilişkilerde somut bir olayla karşı karşıya olma ve bir çözüm getirme zorunluluğunun da mevcut olduğu düşünüldüğünde mer’i mevzuatımızdan olumlu ya da olumsuz yararlanmak zorundayız. Ancak ileriki yıllarda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın somut sorunlarla ülkemize gelecekleri göz önünde bulundurularak ilk etapta dış kaynaklı bu tür taleplerde olumlu ya da olumsuz düzenleme yapılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. Örneğin, Hollanda’da ikamet eden iki Türk vatandaşının (hemcins) evli olmasında ve bu kişilerin Türkiye’de adlî olaya karışmaları durumunda acaba hukukumuzda kabul edilmeyen bu tür bir evlilikte tarafları eş olarak kabul edecek miyiz? Dolayısıyla eşlerden birinin tanıklıktan çekinme hakkı olacak mıdır?
Görüldüğü üzere evlilikle çoğu yönleriyle aynı koşullara ve imkanlara sahip olan tescilli birliktelik kurumu, hemcinslerin evliliğini kabul etmiş (yalnızca Hollanda), edecek ülkelerde geçiş kurumu olarak uygulamada yerini almıştır. İzlanda, Danimarka, İsveç ve Norveç’te hemcinslerin evliliğine önümüzdeki yıllarda parlamentolarca onay verileceğini düşünmekteyiz. Olay, hak ve eşitlik mücadelesinin yanında bu ülkeler açısından sosyal bir ihtiyaç olarak da kamuoyunda yerini almıştır.
C. Medeni evlilik (burgerlijk huwelijk)
a. Hollanda Medeni Kanununda hemcinslerin evliliği
HMK 1. kitabının 5’inci bölümü evliliği düzenlemektedir. Bu bölümün ilk maddesi olan 30’uncu maddesi değişiklikten sonra 2 fıkra haline gelerek önceden olmayan 1’inci fıkrası aynen şöyledir: “Evlilik aynı cins ya da farklı cins kişiler arasında akdedilebilir.” Eklenen bu yeni fıkraya bağlı olarak dünyada ilk defa hemcinslerin evliliği yasal hale gelmiştir. HMK 33, 41, 80/a, 395, 395/a maddeleri değiştirilmiş, 80/e maddesinden sonra 80/f ve yine kısım 5/A altında 77/a maddeleri eklenmiştir. Bu Yasa değişikliği doktrinde ve kamuoyunda eşitlik ilkesinin gereği olarak kabul edildiği savunulmuştur.
Türk Medeni Kanunu 82’nci maddesi erkeğin 17, kadının 15 yaşını ikmal etmedikçe evlenemeyeceğini, 97’nci maddesinde “... birbirleriyle evlenecek erkek ve kadın...” yine 105’inci maddesinde “... evlenecek erkek ve kadının talebi ...” şeklinde ifadeler kullanılarak evlenme akdinin ancak farklı cinsler arasında geçerli olacağını hüküm altına almıştır. Türk hukukunda aynı cinsten iki kişinin evlenmesi, evlenmenin yokluğu yaptırımına tabi tutulmuştur. Türk hukukunda hemcinslerin evliliği doktrinde ve uygulamada daha çok eşlerden birinin evlendikten sonra cinsiyet değiştirmesi bağlamında tartışılarak sonuç olarak yok hükmünde olacağı bazı yazarlar da kamu düzenine aykırılık ilkesiyle açıklamalarda bulunmuşlardır. Ancak tüm açıklamalar hemcinslerin evliliğinin Türk hukukunda kabul edilmediği noktasındadır.
Hollanda hukukunda farklı cinslerin evliliği ile hemcinslerin evliliğini aynı maddeler altında düzenlenmesi, bağlanan sonuçlar bakımından fark olup olmayacağı hususunu gündeme getirmiştir. Ancak HMK özellikle çocukların velâyeti dışında çoğu yönleriyle aynı sonuçları öngörmüştür. Yapılan yeni değişiklikte maddelerin içeriğinde kullanılan “persoon (kişi)” kelimesi ile cins farkı ortadan kaldırılmış ve evlilikle ilgili maddelerde bu kelime kullanılmıştır. HMK evlenecek olan kişilerin ancak bir kişi ile evlenebileceğini (HMK 33) düzenleyerek aile hukukunun tek eşli evlilik olarak ifade edilen “monogami” ilkesinden ödün vermemiştir.
Evlenecek kişiler 18 yaşında ya da daha yaşlı olmak zorundadır. HMK 31’inci maddesinin 3’üncü fıkrası da 18 yaşını dolduranlardan evlenemeyecek olanlara istisna getirme hakkını Adalet Bakanlığı bünyesinde saklı tutmuştur. Mümeyyiz küçüklerin evlenmelerinde velilerin izinlerine gerek duyulmakla (HMK 35) beraber izin verilmemesi halinde hakimden izin talebinde bulunma imkanı daima saklıdır (HMK 36). Vesayet altında bulunan herhangi bir kişinin vasisinin iznine ihtiyaç vardır. İzin verilmemesi halinde hâkimden burada da talepte bulunma imkanı vardır (HMK 37/1, 2) Evlenecek hemcinsler arasında farklı cinslerde olduğu gibi kan hısımları arasındaki evlenme yasağı da geçerlidir. (HMK 41) Ancak evlenme yasağı bulunan hemcinsler evlâtlık sonucu kardeş iseler Adalet Bakanlığı bu yasağı kaldırabilir. Böylece evlât edinme ile kardeş olan kişiler Adalet Bakanlığınca izin verilmesi kaydıyla evlenebilirler.
Evlenecek eşler evlilik akdinin yapılmasından önce birtakım şekli prosedürleri yerine getirmek zorundadırlar. HMK 43-49/a maddeleri arasında bu şekli prosedür düzenlenmiş, hemcins ve farklı cins evlilikler bakımından herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. Müstakbel eşler herhangi birilerinin ikametgahlarında başvuru yapmak zorundadırlar. (HMK 43) Hemcinslerin evliliğinde farklı cinslerin evliliğinde olduğu gibi en az 2 en fazla 4 şahit bulundurma mecburiyeti vardır. Eşlerin hür iradeleriyle beyan edecekleri kabulleri ve akabinde imzaları ile evlilik akdi resmî görevli memur huzurunda tamamlanmış olur. Hemcinslerin evliliğinde de medenî nikahtan önce dini nikahın yapılması yasaktır. Medenî nikahtan sonra eşlerin bu konuda serbestileri vardır.
b. Hemcinslerin evliliğinde isim sorunu
Hemcinslerin evliliğinde isim hukuku bakımından hangi eşin diğerinin soyadını alacağı konusu karşımıza çıkmaktadır. Bu evliliğin kabulü ile farklı cinslerin evliliklerine bağlanan hukukî sonuçlar benzer mahiyette olduğundan evliliğin kendine özgü yapısından kaynaklanan özgün bir çözüm getirilmiştir. Hemcinsler birbirlerinin soyadlarını kullanabilirler ve yine eşler evlendikleri hemcins eşin soyadıyla birlikte kendi soyadlarını da kullanma özgürlüğüne sahiptirler. Ancak resmî işlemlerde taraflar mutlaka kendi soyadlarını bildirme mecburiyeti ile yükümlüdürler.
c. Hemcinslerin evliliğinde bakım yükümlülüğü
Hemcins eşler HMK 81’inci maddesi kapsamında birbirlerine sadakat göstermekte, yardım etmekte ve destek olmakta mecburdurlar. Maddenin devamında her eşin diğer eş için ihtiyaç olunanı temin etme zorunluluğu ile de yükümlü kılınmaktadır. Bu yükümlülük her eşin gücü ve imkanları ölçüsünde devam eder. Maddî ve manevî gücü ve imkanları uygun olan eş diğer eşe bakmakla yükümlüdür.
d. Hemcinslerin evliliğinde mal rejimi
Farklı cinslerin evliliğindeki hükümler aynen burada da geçerlidir. Evlilik birliği içindeki tüm mal ve borçlar ortaktır. Eşlerden birinin bu ortaklık rejimini istememesi halinde noterde yapacağı düzenleme ile kanunî rejim olan mal ortaklığı dışında kalan mal rejimlerinden birini kabul edebilir.
e. Hemcinslerin evliliğindeki hukukî işlemlerde izin
Eşler, bir kısım kararları birbirilerinin onaylarına tâbi tutmak zorundadırlar. Örneğin, ortak kullanılan evin satılmasında eşler birlikte rıza göstermek zorundadırlar. Farklı cins evliliklerde de aynı şartlar geçerlidir.
f. Hemcinslerin evliliğinde miras ilişkisi
Miras hukuku bakımından hemcinsler ile farklı cinslere bağlanan sonuçlar arasında fark yoktur. Kanunda düzenlenmiş hükümlerin dışında düzenlemeler yapılması imkanı vardır. Ancak bunun için noterde vasiyetname yapma zorunluluğu vardır.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 29 Mart 2013, 20:16   #2 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart

g. Hemcinslerin evliliğinde hısımlık ilişkisi
Evlenmeyle eşler arasında hısımlık ilişkisi doğmaktadır. Bu hısımlık ilişkisinin doğması evliliğin hemcins ya da farklı cins kişiler arasında yapılmış olması bağlamında bir farklılık arz etmemekte ve her iki evlenme şeklinde hısımlık bağı doğmaktadır. Bu hukukî durum her iki tarafın akrabalarına birtakım hak ve yükümlülüklere sahip olması sonucunu doğurmaktadır. Örneğin, eşlerden birinin adlî bir olaya karışması durumunda her bir eşin tanıklıktan çekinme hakkına sahip olan hısımları bu haklarını farklı cinslerin evliliğindeki hısımlar ile benzer şekilde kullanabilirler.
h. Hemcinslerin evliliğinde çocuklarla olan ilişki (HMK 395, 395/a)
Hemcinslerin evliliğinde karşımıza çıkan en belirgin fark evlenen hemcinslerin çocuklarıyla olan hukukî bağlarıdır. Farklı cinslerin evliliğinde çocuklar ile anne ve babası arasında resen velâyet ilişkisi doğduğu halde hemcinslerin evliliğinde çocuklar ile ailesi arasında resen bir ilişki doğmamaktadır. O halde kurum evlenme kurumu olduğuna göre ortada bilinen anlamıyla aile olmamasına karşılık yine de Hollanda hukukunun kabul ettiği aile yapısının teşekkül ettiği göz önüne alındığında hemcinslerin evlilikleri öncesi ve evlendikten sonra doğan çocukların bakımı, gözetimi ve genel anlamıyla aralarındaki hukukî ilişki nasıl düzenlenmiştir?
Farklı cinslerin evliliklerinde doğan çocukların velâyeti doğrudan o evliliği akdeden eşlerdedir. Çocuğun annesi onu doğurandır ve kanun çocuğu doğuranın eşini de çocuğun babası kabul etmektedir. Böylece çocuk ile eşler arasında bu hukukî ilişkiden kaynaklanan tüm sonuçlar doğmaktadır. Daha açık bir ifade ile her taraf hak ve yükümlülüklerine sahip olmaktadır. Ancak iki erkeğin ya da iki kadının evlenmesinde aynı hak ve hürriyetlerin resen doğduğundan bahsetme imkanına sahip değiliz.
İki kadının evliliğinde bir çocuk doğmuşsa, burada doğuran çocuğun annesidir ilkesi yine geçerlidir. Ancak diğer kadın kanun gereği otomatik olarak diğer veli olamamaktadır. Çocuğu doğurmayan kadının çocuk üzerinde velâyet hakkını kullanabilmesi için Hollanda hukuku evlât edinme ilişkisinin kurulmasını mecburi kılmıştır. Aksi takdirde çocuk ile çocuğu doğurmayan kadın arasında velâyet ilişkisinden bahsetmek mümkün olmayacaktır.
İki erkeğin evliliğinde erkeklerin birlikte bir çocuğa bakmaları ve iaşesini temin etmeleri halinde yalnızca biri çocuğun babası konumundadır. Çocuğun babasının eşiyle (diğer erkek) çocuk arasında burada da doğrudan velâyet ilişkisi kurulamamakta, evlât edinmenin kanunen zorunlu olduğu karşımıza çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu iki kadın ve iki erkeğin evliliğindeki bakım mükellefiyeti, farklı cins evliliklerdeki üvey ebeveynlerin çocuklarına olan bakım mükellefiyetiyle karıştırılmamalıdır. Hemcinslerin evliliğinden doğan bakım mükellefiyeti evliliğin devamı süresince geçerlidir. Evliliğin kanunda sayılan nedenlerden birisiyle son bulmasında bakım mükellefiyetinin devamından (nafaka sorumluluğundan) söz edilemez. Eşlerin evliliğin sona ermesinden sonra çocuklarına karşı olan yükümlülüklerinin hukukî kaynağı evlilik akdinden değil, evlât edinmeden kaynaklanmaktadır.
Çocukla tâbi bağlantısı bulunmayan eş dışındaki eşlerin çocuklarla arasındaki hukukî ilişkî evlât edinme ile kurulduğundan itibaren çocuğun somut duruma göre ya annesi ya da babası ile arasındaki tüm hukukî bağlantılar kesilmektedir. Çok keskin ve köklü bir çözüm getirilmesi nedeniyle evlât edinmeye ilişkin koşullar çok sıkı kurallar bağlanması mecburiyeti doğmuştur, çünkü bazen çocuğun annesi aslen çocuğun annesi olmakla beraber resmiyette çocuğun annesi olamamakta ve çocuğun üzerinde hak sahibi olamamaktadır. Yine aynı şekilde çocuğun asıl babası olmasına rağmen resmiyette çocuğun babası olamamakta ve çocuk üzerinde hak iddia edememektedir.
Evlât edinmenin yanında evlenen eş ve çocuk arasında hukukî ilişki olmayan durumlarda hukukî ilişki kurmanın diğer yolu “birlikte velâyet hakkı”dır. Bu yol uygulamada sonuçları bakımından evlât edinmeden daha keskin olmaması nedeniyle daha çok tercih edilen yöntemdir. Çocukla hukukî bir ilişkisi olmayan eş ile hukukî ilişkisi olan eş hâkime müracaatla velâyet hakkını birlikte kullanma konusunda talepte bulunmakta ve hakimin gerekli incelemeler sonucunda kabulü halinde her iki eş çocuk üzerinde velâyet hakkını birlikte kullanır ve böylece çocuğun bakım ve iaşesinin karşılanması için tüm hak ve sorumluluklara ortak olunur. Eşler aynı zamanda çocuğun soy- adının kendi soyadlarından birini çocuğa vermeyi talep etme hakkına da sahiptirler.
i. Hemcinslerin evliliğinde boşanma
Hemcinslerin veya farklı cinslerin evliliklerinin sona ermesinde somut olarak boşanmalarında bir fark yoktur. Hemcinslerin evliliğinin boşanma ile sonuçlanmasına da aynı hükümler geçerlidir. Evliliğin sona ermesiyle maddî durumu iyi olan eşin diğer eşe gücü oranında nafaka sorumluluğu doğmaktadır.
Boşanma ile çocuklara doğrudan bağlanan hukukî sonuç yoktur. Velâyet hakkını birlikte kullanan eşlerin çocuk üzerindeki sorumluluğu devam etmektedir. Velâyet hakkının birlikte kullanılmaması halinde evlilikte tâbi veli olan eşin bakım yükümlülüğü çocuğun 21 yaşına ulaşmasına kadar devam eder. Velâyetin beraber kullanılması belirli bir süre için devam etmişse boşanmadan sonra tâbi olmayan eş çocuk üzerindeki sorumluluğu velâyetin kullanıldığı süre kadardır. Ancak velâyeti hiçbir şekilde kullanmayan, almayan eş evlilik devam ettikçe bakım yükümlülüğü ile sorumludur. Kural olarak evlilik devamınca çocuklara eşler bakım yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu durum tâbi eş olmayan kişinin velâyeti kabul etmemesi durumunda da geçerli olan bir husustur.
III. Sonuç
Her toplumun örf ve adeti o toplumun hukuk yapısını doğrudan ya da dolaylı etkilemektedir. Toplumların hak ve özgürlükler serüveni de o toplumun hukukuna yön veren temel etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Batı toplumlarında özgürlükler mücadelesinin maksimum noktaya ulaşması sübjektif manada eşitlik kavramına da ekstrem anlamlar ve yorumlar getirilmesine sebep olmuştur.
Aile hukukundaki gelişmelerin batı doktrininde özgürlükler mücadelesinin sonucu olarak kabul edildiği ve kanunlara girdiğinin savunulduğunu söylemek yanlış olmaz. İnsanların evliliklerde ya da tescilli beraberliklerde hemcinsleri ile beraber olmaları bu sürecin meyvesidir.
Hollanda hemcinslerin evlenmesini dünyada ilk kabul eden ve aile hukukunda medeni kanunundaki düzenlemelerini bu doğrultuda yenileyen tek ülkedir. Her ne kadar İzlanda, İsveç, Danimarka ve Norveç tescilli birliktelikleri kabul etmiş olsalar da kanunlarında hemcinslerin evlilikleriyle ilgili henüz bir düzenleme yoktur.
Hemcinslerin evliliği, tescilli birlikteliğin sonraki aşamasıdır. Hemcinslerin evliliğiyle farklı cinslerin evliliği genel olarak aynı ilke ve hükümlere tâbi olmakla beraber çocukların velâyetinin resen değil evlât edinme veya birlikte velâyetin kabulü ile sağlandığını görmekteyiz. Hemcinslerin evliliği Hollanda vatandaşları ve Hollanda’da oturma hakkı olan kişilere ait olan bir haktır. Dolayısıyla Hollanda’da oturmayan ve taraflardan biri Hollanda vatandaşı olmayan hemcinslerin Hollanda’da evlenmeleri mümkün değildir.
Tescilli birliktelik çoğu yönleriyle evlenmenin hükümlerine tâbi olan ancak sona ermesi evlilikten farklı olarak hakim kararı gerekmeyen, dini nikahın medenî nikahtan sonra yapma zorunluluğu bulunmayan bir ilişkiyi ifade eder.
Akdi beraberlik tamamen tarafların iradelerini sözleşme ile hüküm altına aldıkları ve sözleşmede belirtilenlerle sorumluluklarını sınırlı tuttukları ilişki biçimidir.
Türk hukukunda, Hollanda hukukunda yer alan evlenme, tescilli birliktelik ve akdi beraberlikten söz etmek mümkün değildir. Ancak yabancı vatandaşların giriş çıkışlarının günden güne arttığı ülkemizde batı ülkelerinde kabul edilen bu ilişki türlerinin yansımaları olacaktır. Hollanda gibi vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu ülkelerin kanunlarında bu düzenlemelerin yer alması yansımanın er geç ülkemizde görülmesi olasıdır. Çünkü bu tür ilişkileri kabul edenlerin dışlanması ve ülkemize giriş çıkışlarının engellenmesi çözüm olarak düşünülmeyeceğinden ilk etapta turistik giriş çıkışlardan kaynaklanan olası yansımalar üzerinde fikir alış verişinin yapılarak bugün olmasa da yarın için açık ve somut yasal düzenlemelere gidilmesi kanaatindeyiz. Hollanda’da oturan evli iki erkek ya da kadın Türk vatandaşının karıştıkları adlî olayda aralarındaki evlilik akdine göre hâkim tanıklıktan çekinme hakkını herhangi bir eşe tanıyacak mıdır, yine bu kişilerin Türkiye’deki mal varlıkları aslında evlilikten doğmayan yalızca hâkim kararıyla birlikte velâyet hakkı kullanılan çocuklarına intikal edecek midir?KAYNAKÇA
1. Algra, Prof. Mr. N.E.; ten Berge, Prof. Mr. J. B. J. M.; Sleurink, Mr. P. B.; Poly-juridısch zakboekje 3e druk, PBNA, Arnhem, 1991
2.Vermande Verzameling Nederlandse Wetgeving 1997/ 1998, Koninklijke Vermande, 1997, Lelystad
3. Openstelling huwelijk voor personen van gelijk geslacht, Ministerie van Justitie, Factsheets, December, 2000,
4. Huwelijk Van twee mannen of twee vrouwen, Ministerie van Justitie, Persbericht
5. Gözlügöl, Dr. Said Vakkas; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve iç hukukumuza etkisi; Ankara 1999
6. Tekinay, Prof. Dr. Selahattin Sulhi; Türk Aile Hukuku; Gözden geçirilmiş 6. bası; Beta, İstanbul, 1986
7. Zevkliler, Prof. Dr. Aydın; Giriş ve başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, aile hukuku; Ankara, 1989
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Reklam Alanı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
aile, evlilik, gelişmeler, hollanda, hukukunda, ile, ilgili, yeni


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557