Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 20:20   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Idarî yargi düzeninde itiraz ve temyiz mercileri arasinda bağlanti sorunu

İDARÎ YARGI DÜZENİNDE İTİRAZ VE
TEMYİZ MERCİLERİ ARASINDA BAĞLANTI SORUNU

Saliha ULUSAN
Aydın Bölge İdare
Mahkemesi Üyesi


2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Haziran 2000 gün ve 4577 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi ile 2576 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde yapılan değişikliğe göre, uyuşmazlık miktarı bir milyar lirayı aşmayan; konusu belli parayı içeren idarî işlemlere karşı açılan iptal davaları ve tam yargı davalarının idare mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümleneceği, 2576 sayılı Kanunun 6 (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uyuşmazlıklardan kaynaklanan toplam değeri bir milyar lirayı aşmayan davaların da vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümleneceği kurala bağlanmış, parasal sınırların ise her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirleneceği öngörülmüştür.
4577 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 45’inci maddesinde yapılan değişikliğe göre de; idare ve vergi mahkemelerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen iş yeri kapatma cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği hükmü getirilmiştir.
Yasal düzenlemede yapılan değişiklikle idare ve vergi mahkemelerinde görülmekte olan uyuşmazlıkların temelinde parasal ölçüt olmak üzere sınırlı bazı alanlarda da konu ayrımı gözetilmek suretiyle görev ve üst incelemeler yönünden değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Parasal sınır ayrımı gözetilerek yapılan belirleme ağırlıklı olmak üzere vergi mahkemelerine yansıyan uyuşmazlıklar yönünden üst incelemede mercileri yönünden farklılık yaratmaktadır.

Üst inceleme mercilerinin farklılaşmasının vergi uyuşmazlıklarına yansıması konusuna geçmeden önce vergi uyuşmazlıklarının kendine özgü yapısı üzerinde durmak gerekir.
Öncelikle, vergi uyuşmazlıklarının “iptal” davası ya da “tam yargı” davası olup olmadığı yönündeki niteliği üzerinde durmak gerekir. Vergi uyuşmazlıklarının parasal değerle ölçülmesi veya tesis edilen işlemin sonucunun para ile ölçülebilir bir değerinin mevcut olması bu uyuşmazlıkların tazminat davası ya da benzeri nitelikte bir dava olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaz.
Vergi kanunlarını uygulamakla yükümlü vergi idarelerinin genellikle vergi mükelleflerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken hatalı eksik veya yanlış davranışlarına müdahale veya bir kısım vergi mükelleflerinin vergi ile ilgili yukümlülüklerini bilerek ve isteyerek yerine getirmemeleri sebebiyle hiç vergi alınmaması veya eksik vergi alınmasını önlemeyi amaçlayan işlemler niteliğinde olup bu işlemler ve uygulamalar uyuşmazlıkların temelini oluşturmaktadır. Vergi mahkemelerinde görülmekte olan uyuşmazlıkların bir kısmı da vergi bağlamında olmakla birlikte bir kısmı da kesinleşmiş kamu alacaklarını içerir ki bu konuda tesis edilen işlemler doğrudan doğruya belli bir parasal alacağın tahsiline ilişkindir. Belli bir paranın tahsiline ilişkin işlemlerle ilgili uyuşmazlıkların çözümünde görev ve üst inceleme mercii ayrımında parasal ölçüt gözetmenin herhangi bir sakınca yaratmamaktadır.
Oysa vergi idaresi yönünden, vergi kanunlarının uygulanmasından önceki aşamayı oluşturan ve Vergi Usul Kanununun uygulanması aşamasına ilişkin inceleme aşamasından sonra vergi kanunları uygulanarak gerçekleştirilen işlemler sonucunda vergi tarh işlemleri tamamlanmış olmaktadır.
Ancak, vergi kökenli bir işlemin oluşumunda yer alan maddî olay ve idarenin davranış tarzını düzenleyen kurallar karşısında ilk kez yapılan değerlendirme sonucu oluşan işlem tesisinin cebri tahsil işlemleri ile karıştırılmaması gerekmektedir. Cebri tahsil işleminde belli bir vadede birleşen kesinleşmiş tüm alacakların istenilmesi ve tek bir işlemle takibe geçilmesi olanağı bulunmaktadır. Böylesi bir uygulamada önemli olan konu bir borçlu yönünden alacağın veya alacakların aynı zamanda kesinleşmesidir. Kamu alacaklarının tahsili usulünü düzenleyen 6183 sayılı Kanununla belirlenen konuların kapsadığı alanlar arasında kesinleşmiş vergi ve buna bağlı alacakların tahsilinde de belirtilen yöntem geçerlidir.

Oysa vergi tarhı işleminde durum farklıdır. Vergi idarelerince tesis edilen işlemlerin, dayandığı vergi kanunları farklı da olsa uyulması gereken kuralları belirleyen bir usul kanununun bulunması ve bu usul kanununun uygulamanın tümünü kapsar nitelikte bulunması vergi işlemlerini diğer idarî işlemlerden ayıran en belirgin özelliği olarak ön plâna çıkar. Vergi Usul Kanunu beş kitaptan ibaret olup, beyan üzerinden alınan vergiler, ikmalen ve resen alınan vergilere ilişkin yöntemler ve genel prensipler birinci kitapta, cezalar ve mükellefiyetle ilgili bildirimler ve diğer yükümlülükler de ayrı bir kitap halinde düzenlenmiştir.
Bu şekildeki yapısına bakıldığında Vergi Usul Kanununun 3’üncü maddesinde de belirtildiği gibi vergi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas alınması işlem tesisinde hareket noktası olmaktadır. Bu hüküm, işlemlerin tesisinde olduğu gibi bu işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların esastan çözümünde de temel dayanak alınmakta ve belirleyici olmaktadır. Vergi doğuran olayın gerçek niteliği yani somut olayın belirlenmesi vergiyi doğuran olayın ilk aşaması olduğu halde bir maddî olayın hukukî sonuçlarının değerlendirilmesi değişik vergi kanunlarının olaya uygulanması ile idarî işlemler oluşmakta ve birden fazla işlem tesisi ile sonuca ulaşılmaktadır.
Türk vergi sistemine özgü bir yapılanmanın gereği olarak tek bir maddî olayın birden fazla hukukî sonuca bağlanması söz konusudur. Özellikle dolaysız vergiler yani süreklilik gösteren kazanç getirici uğraşlarla ilgili beyana dayalı olarak alınan vergiler yönünden yasal düzenlemelerin çeşitliliği ve verginin ilgili olduğu zaman dilimlerinin de önemi vardır. Bu zaman dilimi tek bir takvim yılı veya yıl içindeki bir ay ya da üç aylık süreyi ifade edebileceği gibi ardışık dönemler nedeniyle idarî işlemler ayrı ancak ardışık dönemlerin de temelinde bir maddî olayda somutlaştırılması olasıdır. Hukukî dayanakların farklılığı ve çeşitliliği yönünden de “ardışık” işlemler tesis edilebilir. Yani uyuşmazlıkların kökeninde vergi idaresini harekete geçiren olay tek bir vergi kaydı olabilmektedir.
Vergi kanunlarımız özellikle kazanç üzerinden alınan vergiler yönünden çok ve çeşitli vergilerin aynı anda uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Örnek vermek gerekirse bir kurumlar vergisi yükümlüsünün kayıtları üzerinde vergi incelemesi yapılması ve incelemenin yalnızca bir takvim yılına ilişkin olması durumunda bile gelir, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden parasal limitleri birbirinden farklı birden fazla sonuç işlemler ortaya çıkmaktadır.
Gene katma değer vergisi yönünden konu ele alındığında bir kaynak işlemin sonucunun aylık vergilendirme dönemlerine yansıması ile her ay için birbirinden farklı parasal sonuçları olan birden fazla işlemden her birine karşı ayrı dava açılması gerektiğinden parasal sınır gözetilerek görev ayrımını öngören usul hükümleri gereği uyuşmazlığın bazı dosyalarda tek hakimle, bazı dosyalarda heyetçe çözümlenmesi gerekecektir. Aynı vergi yükümlüsü adına vergi idaresince tesis edilmiş birden fazla işlemin sebebini oluşturan maddî olayın bir tek muhasebe kaydından kaynaklanması bile bu sonucu değiştirmemektedir.
İdareyi maddî olayın belirlenmesine götüren davranışın nedenleri de genelde ekonomik yaşamdaki davranışlar bağlamında çok ve çeşitlilik gösterir. Uyuşmazlığın çözümünde de dayanak alınan maddî olayın incelenmesi asıl olduğundan sonuç işlemlere karşı açılan davaların bir kısmının aynı yer vergi mahkemesince incelenerek tek hakimli veya heyet halinde verilen kararlarda zamanlama ve ulaşılan sonuçlar açısından büyük ölçüde uyum sağlanması olanağı elde edilebilir.
Ancak aynı konunun itiraz ve temyiz mercilerine yansıması durumunda inceleme ve karar verme süreci ile eş uyumlu karar verme konusunda sorunlar vardır.
İtiraz ve temyiz aşamalarının ardışık konular yönünden aynı anda gerçekleşmesi hali:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 38’inci maddesinde ifadesini bulan aynı maddî veya hukukî sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm, diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar tanımına giren "bağlantılı davalar" konusundaki çözümlere ilişkin hükümlerin usul yasasında yer alan sistematiği ve “açılan davalar tabiri” dayanak alınarak düzenlenmiş olması sebebiyle ayrıca da aynı yasanın (değişik) 47’nci maddesindeki idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlar temyiz edilemez hükmü ile de İdarî Yargılama Usulü Kanununun “bağlantılı davalar” için ilk derece uyuşmazlıkları yönünden öngörülen çözümlerin itiraz ve temyiz aşamasında uygulanmasına olanak tanınmadığı açıktır.
İtiraz ve temyiz mercilerine başvurular biçimsel açıdan aynı usullere bağlanmış olsa bile karar verme yöntemlerinden kaynaklanan farklılık nedeniyle bölge idare mahkemelerinde ancak ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazların haklı bulunması durumunda veya davaya görevsiz hakim tarafından bakılmış olması halleri dışında kararın bozularak mahkemesine gönderilmesi olanağı bulunmamaktadır. İtiraz aşamasında kararın esasa ilişkin nedenlerle bozulması halinde işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.
Temyiz aşamasında ise karardaki maddî yanlışlıkların düzeltilmesi dışındaki bozma nedenlerinin varlığı halinde bozulan karara ilişkin dosyanın mahkemesine gönderileceği kuralı benimsenmiştir.
İlk derece mahkemesi, temyize tâbi kararının Danıştayca bozulması durumunda karara uymak suretiyle bozma kararı doğrultusunda bir karar vermek ya da ilk kararında direnme yönünde bir karar verebilecektir. Ancak itiraz ve temyiz mercilerine eş zamanlı olarak yansıyan konular arasında bağlantı bulunduğunda ya da temyiz merciindeki uyuşmazlığın çözümlenmesi itiraz merciine yansıyan konu yönünden “ön sorun” niteliğinde ise; itiraz merciinin temyiz merciinde bulunan uyuşmazlığın çözümünü beklemek durumundadır.
İtiraz ve temyiz mercilerindeki hukukî dayanağın farklılığı ve çeşitliliği nedeni ile tarafları ve maddî sebebi aynı olan vergi uyuşmazlıklarını bu yönüyle “türdeş”olarak nitelendirirsek bu uyuşmazlıklara ilişkin kararların üst incelemesinin, Danıştayda ve bölge idare mahkemesinde hatta Danıştayın birden fazla dairesinin görev alanına aynı anda girmesi olasıdır. Ardışık türdeki davaların tümünün üst incelemesinin aynı mercide yani Danıştayda veya bölge idare mahkemesinde görülmesi durumunda herhangi bir sorun olmamaktadır.
Belirtilen duruma uyan birden fazla uyuşmazlık hakkında ilk derece mahkemesi olarak tek hâkimli ve heyetle olmak üzere üst inceleme mercii farklı olup (Danıştay ve bölge idare mahkemesi) aynı davacıyı ilgilendiren kararlara karşı kanun yoluna başvurulması aşamasında uyuşmazlıkların bir kısmının itiraz bir kısmının da temyiz merciine yansıması durumları, özellikle vergi mahkemelerinde görülmekte olan uyuşmazlıklar yönünden yukarıda belirtilen nedenlerle uygulamada çok sık olarak ortaya çıkmaktadır.
Durumu bir ömekle açıklamak gerekirse kurumlar vergisi yönünden yapılan bir inceleme sonucu tesis edilen vergilendirme işlemlerinde olmak birden fazla tarh olunan vergi işlemleri için en az üç ayrı sonuç işleme ulaşılacağından her bir işlem için Vergi Usul Kanunu uyarınca ceza uygulanmış olması durumunda (katma değer vergisi nedeniyle yıl bazında her bir ay için ayrı işlemler de olabilir) açılacak üç ayrı dava nedeniyle miktar sınırlaması gözetilmek suretiyle yapılacak görev ayrımında kurumlar vergisi ve bağlısı unsurlar nedeniyle görev ayrımına bağlı olarak Danıştayda, miktarı kurumlar vergisine bağlı olarak belirlenen kurum stopaj vergisi tek hâkimle karara bağlanması durumunda bölge idare mahkemesinde itiraz yolu ile incelenmek durumundadır. Bu durumda asıl çözümlenmesi gereken konu olan kurumlar vergisine ilişkin temyiz incelemesi Danıştayın görevine girdiğinden bu kısmın beklenmesi gerekmektedir.
Kurum stopajına ilişkin uyuşmazlığın ayrı bir dava olarak görülmesinin nedeni yasal dayanağının farklılığından kaynaklanmakta ve usul yasamız gereği ayrı bir dava olarak görülmesi gerekmektedir.
Böylesi bir durumda kurum stopaj vergisine ilişkin mahkeme kararının üst incelemesi de ancak kurumlar vergisine ilişkin uyuşmazlığın çözümüne bağlıdır. Yani kurum stopaj vergisi ile ilgili uyuşmazlığın çözümündeki “ön mesele” niteliğindeki kurumlar vergisi yönünden görevli temyiz merciinin bir karar vermesini beklemek dışında bir seçeneği bulunmamaktadır.
Ancak belirtilen durumdaki davalar sonunda verilen kararlara karşı heyetçe verilen kararların Danıştayda temyizi tek hakimle verilen kararlara karşı da bölge idare mahkemesine itiraz yolu ile başvurulması halinde ortaya şu sorunlar çıkmaktadır.
Yasal düzenleme ile, uyuşmazlığın dayanağını teşkil eden işlemin niteliğine bakılmaksızın üst inceleme mercilerinde ayrıma gidilmesinde bağlantılı konu ve uyuşmazlıklar yönünden ön sorun ya da bekletici sorun kavramlarının gündeme gelmesine neden olmaktadır.
Temelde, bazı uyuşmazlıkların itiraz mercilerinde çözüme kavuşturulması böylelikle bir kısım uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlamayı amaçladığı düşünüldüğünde “bağlantılı davalar” konusuna çözüm öngörüleri içermeyen bu düzenlemenin amacına ulaşması beklenemez.
Belirtilen nedenlerle vergi işlemlerinin salt vergi idarelerinin vergi yükümlülerinden belirli bir miktar parayı elde etmeye yönelik cebri davranışlardan oluşmadığı ve bu işlemlerin tazminat ya da diğer bir akçalı talep niteliğinde olmadığı gerçeğinin gözden uzak tutulduğu izlenimi uyandırmaktadır.
Oysa uyuşmazlığın temelini teşkil eden işleme bakılarak görevlendirme ve üst inceleme mercileri ayrımına ilişkin çözümler araştırılırken sonuca ulaşmada isabet ve sürat kavramlarının önemi ve uygulamadaki değerinin iyi ölçümlenmesi gerekir. Farklı mercilerde aynı temel uyuşmazlığın farklı yaklaşımlarla çözümlenmesinde veya yorumlanmasında her bir yorum isabetli de olsa eş zaman ve eş uyum sağlanamadığı için hakkın tesliminde zorluklar meydana gelecektir.

İtiraz mercii her durum ve koşulda temyiz merciindeki uyuşmazlığın sonuçlanmasını beklemesi gerekmemektedir. Uyuşmazlığın çözümünde mevcut bilgi ve belgelerle sonuca ulaşmakla yükümlü ve bu yolda önünü çok net bir biçimde görmek ve buna göre davranmakla görevinin gereğini yerine getirmek durumundadır. Ancak yukarıda belirtilen endişeler nedeniyle temel değerlendirme ve çözümler yönünden aynı veya yakın zamanlarda aynı sonuca ulaşılması esastır.
İtiraz merciinde çözüme ulaşmada “bekletici sorun” engelinin aşılması aşamasında da bazı sorunlar gündeme gelebilir. Sadece üst incelemeler bağlamında olmak üzere inceleme ve karar sürecinin eş zamanlı olmaması nedeniyle bir mercide onanan kararın diğer mercide bozulması durumu da ortaya çıkabilir. Temyiz merciinin bozma kararı hem ilk derece mahkemesinin hem de itiraz merciinin karar vermedeki tavrını belirleyecektir. Ancak her halde ilk derece mahkemesinin tavrı önem taşımaktadır. Zira mahkemenin bozma kararına uyması ve bu yönde bir karar vermesi durumunda itiraz mercii bu kararın kesinleşmesini beklemek durumundadır. Ancak bu durumda itiraz mercii maddî olaya ilişkin değerlendirme ve hukukî yorumda farklı bir anlayış ve inanca sahip olsa bile temyiz merciinin görüşüne uymak durumundadır.
İlk derece mahkemesinin bozma kararına uymayıp ilk kararında direnmesi durumunda da gene bu kararın kesinleşmesini beklemek gerekecektir. Her iki durumda da itiraz merciindeki uyuşmazlığın çözümü, bekletici sorun olan asıl uyuşmazlığın çözümüne bağlı olduğundan beklenmesi gerekecektir.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
arasinda, bağlanti, düzeninde, idari, itiraz, mercileri, sorunu, temyiz, ve, yargi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557