Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 20:25   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Evlâtlik bağinin sona ermesi: Yokluk, butlan ve iptal davalari

ÖĞRETİ VE UYGULAMADA GEÇERSİZLİK NEDENİYLE
EVLÂTLIK BAĞININ SONA ERMESİ:
YOKLUK, BUTLAN VE İPTAL DAVALARI

Ömer Uğur GENÇCAN
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Tetkik Hâkimi


Giriş

Evlâtlık bağı ile kurulan yapıntı soybağının (sun’î nesep/filiation adoptive) geçersizliği/hükümsüzlüğü konusuna ilişkin Türk Medenî Kanununda bir hüküm yoktur. Türk Medenî Kanununda yalnızca geçerli bir evlât edinme sözleşmesinin sona ermesine ilişkin hükümler yer alır.(1)
Türk Medeni Kanununda geçersizliğe ilişkin söz konusu olan boşluğun(2) evlât edinme ilişkisinin niteliğine uymadığı için Borçlar Kanununun sözleşmelerin geçersizliğine ilişkin hükümleri ile değil;
- Evlenmenin hükümsüzlüğü,
- Soybağının düzeltilmesine ilişkin hükümlerle doldurulması daha uygun gözükmektedir.(3)
Evlât edinme işleminin geçerli olabilmesi için yasada öngörülen asal (esasa ilişkin/asli)(4) ve biçimsel (şekle ilişkin/şekli)(5) koşulların gerçekleşmiş olması zorunludur.
İşte evlât edinme işleminin kurucu unsurlarının(6) bir bölümüne (kısmen) uyulmuş ya da hiç uyulmamış olması durumu evlât edinmenin:
- Yokluğuna,
- Kesin hükümsüzlüğüne (butlanına),
- İptaline neden olur.
A. Yokluk
1. Kavram
Evlât edinmenin biçimsel koşulları(7) hiç yerine getirilmemişse yokluk(8) durumu söz konusudur. Evlât edinmenin biçimsel koşulları yargıcın izninin alınması (MK m. 256/1) ve resmî senedin düzenlenmesi (MK m. 259/1) olduğuna göre yargıçtan izin alınmamış, resmî senet düzenlenmemiş(9) ya da hem izin alınmamış hem de resmî senet düzenlenmemiş(10) ise ortada bir yok işlem var demektir. Yapılan şey, o işlem (evlât edinme) değildir. İşlem yoktur/hiç oluşmamıştır. Dolayısıyla da işlem yok sayıldığı için işlemin geçersizliğini sağlamak üzere bir dava açma zorunluluğu da yoktur.
2. Kütüklenim yapılmışsa
İşlemin yokluğuna karşın her nasılsa yoklukla sakat olan işlem sanki geçerli bir işlem varmışcasına nüfus kütüğüne (siciline) kayıt (tescil) edilmiş bulunuyorsa bu geçersiz kaydın ortadan kaldırılabilmesi için:
- Nüfus kaydının silinmesi(11) istenilmeli ya da,
- Nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmalıdır.(12)
a. Nüfus kaydının silinmesi
Hukuken geçerli olmayan bir belgeye dayalı olarak oluşturulan evlâtlık kaydı için silme işlemi uygulanır. Evâtlık kaydının oluşturulmasına dayanak yapılan belgenin sahte olduğu gerçekleşmişse aynı biçimde silme işlemi uygulanır.
Evlâtlık kaydının silinmesine karar vermeye;
- Yönetimsel bir inceleme nedeni ile İçişleri Bakanlığı,
- Bir dava nedeniyle mahkemeler yetkilidir (Nüf. Yön. m. 153/a, 154/a).
b. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası
Evlâtlık kaydı, nüfus memurunun belgeyi yanlış işlemesi ya da yanlış niteleme yapması ile nüfus kütüğüne geçirilmiş veya ortada yanlış belge ya da yanlış bildirim varsa nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmalıdır.
3. Yöntem
a. Davacı
Yoklukla sakat olan evlâtlık kaydının iptalini/ortadan kaldırılmasını:
- Evlât edinen veya mirasçıları,
- Evlât edinilmiş gözüken veya mirasçıları,
- Savcı, (Nüf. K. m. 46/2) isteyebilir.
Saydıklarımızın dışında kalanların -hukuksal bir yararları bulunmamaları koşulu ile- dava açmalarına olanak yoktur.
b. Dava süresi
Yoklukla sakat olan evlâtlık kaydının iptali davasının açılması bir süreye bağlı değildir. Dolayısıyla her zaman açılabilir.
Yargıtay, üzerinden ne kadar uzun bir süre geçmiş olursa olsun yoklukla sakatlanmış olan evlâtlık ilişkisinin geçerli duruma getirilemeyeceği görüşündedir.(13) Başka bir anlatımla yanların uzun süre geçerli bir evlât edinme varmışçasına hareket etmiş olmaları ileri sürülerek Türk Medeni Kanununun 2’nci maddesine dayanılması nüfus kütüğünün düzeltilmesi davası açılmasını engellemez.
B. Kesin hükümsüzlük
1. Kavram
Evlât edinmeye ilişkin biçimsel koşulların(14) gerçekleşmiş olmasına rağmen asal koşullardan(15) biri yerine getirilmemişse evlâtlık ilişkisi kesin hükümsüzlükle(16) sakatlanmış sayılır.(17)
Kesin hükümsüzlük hallerine örnekler vermek gerekirse:
- Evlât edinenin otuz beş yaşın altında olması (MK m. 253, t.1).(18)
- Evlât edinenle evlât edinilen arasında on sekiz yaş farkının bulunmaması (MK m. 253, t.2).
- Evlât edinenin soybağı düzgün alt soyunun bulunması (MK m. 253, t.1).
- Ayırtım gücüne sahip olan evlâtlığın rızasının alınmamış bulunması (MK m. 254, t. 1).
- Resmî senette noterin mührünün bulunmaması.
- Evlâtlığın daha önce başkası tarafından evlât edinilmiş olması (MK m. 255/2 hariç).
- Resmî senette noterin imzasının bulunmadığının anlaşılması.
- Yanlardan birinin eylem yeteneğine sahip olmaması.
İşte örneklediğimiz bu gibi hallerde oluşan kesin hükümsüzlük nedeniyle evlât edinmenin hükümsüz hale getirilmesi için “butlan davası” açılmalıdır.
2. Yöntem
a. Davacı
Butlan davasını,
- Evlât edinen veya mirasçıları,
- Evlât edinilmiş gözüken veya mirasçıları,
- Savcı (Nüf. K. m. 46/2).
- Hukuksal yararını kanıtlayan her ilgili,(19)
açabilir.
b. Dava süresi
aa. Kural olarak
Butlan davası kural olarak her zaman açılabilir.(20) Bu dava bir tespit davası niteliğindedir. Kesin hükümsüzlük kararının miras yönünden hükümsüzlüğü geriye etkilidir.(21)
bb. Asal koşullar daha sonra tamamlanmışsa
Evlât edinmeye ilişkin asal koşullar daha sonra tamamlanmışsa artık butlan davası açılamaz.(22)
Şöyle ki butlan davası açılmadan önce:
- Evlât edinen otuz beş yaşını tamamlamışsa,
- Soybağı düzgün olan alt soy ölmüşse,(23)
- Ayırtım gücüne sahip olan evlât edinilenin rızası sağlanmışsa,
- Evlât edinilen veya evlâtlığın eşinin rızası sağlanmışsa,
artık butlan davası dinlenemez.
cc. Evlâtlık ilişkisinin gereği uzun süre yerine getirilmişse
Evlât edinmenin asal koşullarındaki eksikliğe rağmen yanlar bu ilişkinin gereğini uzun süre yerine getirmişlerse artık evlât edinenin ölümünden sonra mirasçılarının kesin hükümsüzlük nedeniyle butlan davası açmaları Türk Medeni Kanununun 2’nci maddesine aykırılık teşkil eder. Objektif iyi niyet (dürüstlük) kuralları ile bağdaşmayan bu davranış nedeniyle açılan butlan davası reddedilmelidir.(24)
c. İptal
İptal nedenleri iki grupta incelenebilir: İradeyi sakatlayan nedenler ve ek rızanın yokluğu.
1. İradeyi sakatlayan nedenler
Evlâtlık veya evlât edinenin(25) irade açıklamasının hata, hile veya tehditle sakatlanmış olması halinde iptal davası açılmalıdır.
a. Davacı
İptal davasını iradesi sakatlanan kimse açabilir.
b. Dava süresi
İptal davası hata ve hile hallerinde hata ve hilenin öğrenildiği tarihten itibaren, tehdit halinde tehdidin ortadan kalktığı andan itibaren bir yıl içinde açılmalıdır (BK m. 31).(26)
c. Sonuçları
İptal davası yenilik doğuran bir dava olup hükümleri geçmişe etkilidir. İptal kararı evlât edinenin ölümünden sonra bile verilmiş olsa evlâtlığın miras hakları kaybolur.(27)
2. Ek rızanın yokluğu
Evlât edinmenin gerçekleştirilebilmesi için yanların rızalarına ek olarak rızası arananların(28) rızalarının bulunmaması da evlâtlık sözleşmesinin iptali nedenleri arasındadır.(29)
a. Davacı
Rızalarının/olurlarının bulunmaması nedeniyle evlâtlık sözleşmesinin iptali davasını yasal temsilci ya da vesayet dairesi açabilir.
b. Dava süresi
aa. Kural olarak
Yasal temsilci ya da vesayet dairesinin rızalarının/olurlarının bulunmaması nedeniyle açacakları evlâtlık sözleşmesinin iptali davası için bir süre öngörülmemiştir.(30) Dolayısıyla her zaman açılabilir.
bb. Eksiklik daha sonra ortadan kalkmışsa
Rızadaki eksiklik sonradan ortadan kalkmışsa artık iptal davası açılamaz. Örneklemek gerekirse: Küçük artık ergin olmuşsa evlâtlık sözleşmesinin iptali davası açılamaz.
cc. Uzun süre dava açılmamışsa
Evlâtlık sözleşmesinin iptali nedeni bilindiği halde uzun süre dava açılmaması da örtülü rıza sayılmalıdır.(31)
KAYNAKÇA
Akıntürk, Turgut, Aile Hukuku, Ankara-1996.
Gençcan, Ömer Uğur, Nüfus Davaları, Genel Hükümler, Yetkin Yayınevi, Ankara-2000.
Gençcan, Ömer Uğur, “Soybağının Evlenmeyle Düzelmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 2000/2, Yıl:57, Sayfa: 81-92.
Gençcan, Ömer Uğur, “Soybağının Yargısal Düzeltilmesi”, Adalet Dergisi, Yıl: 91, Ağustos-2000, Sayı: 4, Sayfa: 93-105.
Gençcan, Ömer Uğur, “Sonra Düzgün Soybağının Çökertilmesi: Soybağının Düzeltilmesine Karşı Çıkma”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 74, Aralık-2000, Sayı: 4, sayfa: 1088-1098.
Hatemi, Hüseyin, Serozan, Rona, Aile Hukuku, İstanbul-1993.
Köprülü, Bülent, Kaneti, Selim, Aile Hukuku, İstanbul 1985-1986.
Oğuzman, Kemal, Dural, Mustafa, Aile Hukuku, İstanbul-1994.
Öztan, Bilge, Aile Hukuku, Ankara-1979.
Tekinay, Selahattin Sulhi, Türk Aile Hukuku, İstanbul-1990.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
bağinin, butlan, davalari, ermesi, evlâtlik, iptal, sona, ve, yokluk


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557