Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 20:26   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Konkordatonun tasdiki şartlari ve usule ilişkin hükümleri

KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI
VE USULE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

C. Yüksel HATİPOĞLU
Pazarlar Hâkimi


Genel olarak

Konkordato, dürüst bir borçlunun ödeme teklifinin, konkordatoya tâbi alacaklıların kanunda öngörülen belirli bir çoğunluğu tarafından kabulü ve yetkili makamın onayı ile gerçekleşen ve borçlunun, borçlarının bir kısmından kurtulmasını veya ödeme şeklinin borçlu menfaatine değişmesini sağlayan, alacaklıların eşit olarak tatminine yönelik kollektif bir cebri icra müessesesidir(1).Tanımdan da anlaşılacağı gibi, dürüst borçlular konkordatodan yararlanabilir. Herhangi bir borçlunun malî ve ekonomik durumu piyasa şartlarının bir sonucu olarak da bozulmuş olabilir. Bu da günümüzün enflasyonist ortamında her zaman için mümkündür. Bu konuyu ele alışımızın sebebi, sık sık ekonomik kriz yaşayan ülkemizde iyi niyetli borçluların ödeme güçlüklerini yenebilmek için alacaklılara karşı aldığı konkordato mehli sonrası; tasdiki sürecini incelemek ve bunun usule ilişkin hukukî sonuçlarını ortaya koyabilmektir.
Kanunumuzda düzenlenen konkordato türünde; imtiyazsız alacaklılar borçluya karşı alacaklarının belli bir yüzdesinden feragat ederler. Kanunda ayrıntılarıyla iflâs dışı konkordato düzenlenmiştir (İİK m. 285-308). İflas içi konkordato ise yasanın 309’uncu maddesinde düzenlenmiş aynı maddenin 2’nci fıkrasında ise; bu konkordato bakımından iflâs dışı konkordatoya ilişkin hükümlerin burada da uygulanacağına açıkça değinmiştir.
Mahkeme dışında borçlunun alacaklılarla yaptığı konkordato özel hukuk hükümlerine tâbi olduğu ve çalışmamızın konusunu oluşturmadığı için burada değinilmemiştir.
Konkordatonun tasdiki şartları ve tasdik prosedürü ile ilgili düzenlemeler mahkeme içi konkordatonun yapılış zamanı esas alınmak suretiyle gerçekleştirilen iflâs dışı konkordato ve iflâs içi konkordato şeklinde ayırımın tümü bakımından geçerlilik taşır (İİK m. 309/2). Ancak, tasdik şartları bakımından iflâs dışı konkordato ile iflâs içi konkordato bazı farklılıklar olsa da İİK’da öngörülen tasdik prosedürü geçerli olmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki; tasdik şartlarına ilişkin düzenlemenin oluşturulmasında, kanun koyucu yüzde konkordatosunu esas aldığı için açıklamalarımız yürürlükteki hukuk yönünden yasanın düzenlediği bu tür konkordato için ise de; vade ve kombine konkordato yönünden âkit serbestisi çerçevesinde işlerlik kazanması mümkündür. Zira, borçlu ile alacaklılar kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak üzere vade veya kombine nitelikte bir konkordato anlaşması yapabilirler. Bu çeşit bir konkordato söz konusu olduğunda, sözleşme, hükümlerini Borçlar Hukuku kuralları dairesinde icra edeceğinden konumuz dışında kaldığı gerekçesiyle incelemedik.
Konkordatonun tasdiki talebi ve tasdik şartları
Konkordatonun tasdiki talebinin incelenmesinden evvel bu aşamaya gelinceye kadarki geçen sürecin kısaca ele alınması yararlı olacaktır. Konkordato prosedürünün bir bütün olarak algılanmasını temin amacıyla ana hatlarıyla konumuza giriş yapalım.
a. İflâs dışı konkordatoda
İİK sisteminde “her hangi bir borçlu” iflâsa tâbi olsun olmasın icra tetkik merciine başvurarak bir dilekçeyle konkordato mühleti isteyebilir. Yasamız tüzel kişilerle gerçek kişiler arasında herhangi bir ayırım yapmamıştır(2).
Borçlu konkordato mühleti talebinde, en azından alacaklılarını ne ölçüde tatmin edeceğini, hangi araçlarla, ne oranda borcunu ifa edeceğini mühlet talep dilekçesinde göstermelidir(3).
İİK m. 285 uyarınca, borçlunun konkordato mühleti talebine, mufassal bilânçosu ile defterlerinin nelerden ibaret olduğunu, kanuna uygun tutulup tutulmadığını, tasdik edilmiş olup olmadıklarını, tasdik edilmişse tarihlerini içerir ayrıntılı bir cetveli eklemesi gerekir(4).
Borçlunun konkordato mühleti talebini alan tetkik mercii, kanunda öngörülen şartların gerçekleştiği kanısına varırsa; borçluya iki aylık bir konkordato mühleti verir (İİK m. 285/4, 286).
Tetkik mercii; borçlunun dürüst olması, borçlarının asgarî % 50’sini ödeyebilecek durumda olması; ödemeyi teklif ettiği meblağın mal varlığıyla orantılı olması halinde bu mühleti verir. Bu kararda, borçlunun beş gün içinde masraflarını yatırmak suretiyle uygulamaya konulması zorunluluğunu, aksi takdirde; verilen mühletin ve buna ilişkin hükmün kendiliğinden kalkacağının bildirilmesi gerekir. (İİK m. 286/2). Mercii vereceği kararda bir konkordato komiseri de tayin eder.
Konkordato komiseri, atanmasıyla birlikte alacaklıları toplantıya davet eder. Bu toplantının odak noktasını, borçlunun konkordato mühleti teklifi oluştur(5). Komiser, bu toplantıyı müteakip bir tutanak düzenler. Konkordatoya muvafakat vermek isteyen alacaklılar toplantının bitmesini izleyen 10 gün içinde konkordatoyu kabul ettiklerini komisere bildirebilirler (İİK m. 294).
Bu sürenin dolmasıyla birlikte muvafakat veren alacaklıların tamamının gerekli nisabı tutup tutmadığını inceledikten sonra komiser gerekçeli bir raporu tasdike yetkili makama iletilmek üzere konkordato dosyasıyla birlikte konkordato mühleti içinde, icra müdürlüğüne tevdii eder (m. 296).
b. İflâs içi konkordatoda
İflas içi konkordato, iflâs dışındaki gibi bir konkordato teklifiyle başlar. Ancak, bu talep iflâs idaresine yapılması gerekir. Borçlu burada da bir konkordato projesi hazırlamak zorundadır. Mufassal bilânço ile defter tutmaya tâbi kişilerden olsa bile defterlerinin durumunu gösterir bir cetveli eklemek zorunda değildir(6).
İflâs içi konkordatonun en önemli özelliği, müflisin konkordato teklifinde, borçlarının en az % 50’sini ödeyeceğini taahhüt etme zorunluluğunun olmamasıdır. Ancak, konkordato teklif edilebilmesinin diğer şartları olan, dürüstlük ve ödenmesi teklif edilen meblağın mevcutla orantılı olması şartları burada da aranır.
Önemle vurgulamak gerekir ki; burada bir konkordato mühleti söz konusu olmayıp komiserin atanması dahi mümkün değildir(7). Zira konkordato komiserine ait görevler, iflâs idaresi tarafından yerine getirilir.
İflâs içi konkordatoda borçlunun konkordato teklifi ikinci alacaklılar toplanmasında ele alınır. Bu toplantıya, iflâs müdürü başkanlık eder. Konkordatonun kabul edilebilmesi için burada da iflâs dışı konkordatoda olduğu gibi, alacaklıların nitelikli çoğunlukla buna muvafakat etmesi gerekir. Toplantı sonunda oylama yapılmaz. İflâs dışı konkordatoda olduğu gibi iflâs idaresi, toplanmayı izleyen on gün içinde vaki iltihakları da birlikte değerlendirerek konkordatonun kabul edilip edilmediğini; tasdikinin uygun olup olmadığını öngören gerekçeli bir raporu konkordato dosyasıyla birlikte icra müdürlüğü kanalıyla konkordatoyu tasdike yetkili makama tevdii eder (İİK m. 309; 296/1).
Konkordato tasdiki talebinin incelenmesi
a. Görevli ve yetkili mahkeme
İİK m. 296.’ncı maddesinde; konkordatonun tasdiki talebinin mahkemede inceleneceği belirtilmiş, ancak hangi mahkeme olduğuna ilişkin herhangi bir açıklık getirmemiştir. Yasa, bu konuda, 302’ncı maddesinde, “...ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki kararında...” şeklindeki düzenlemeyle, ticaret mahkemesinin görevli olduğunu belirtmiştir. Ancak, hemen belirtelim ki; yasanın sistematiği göz önüne alındığında bu konuda görevli mahkemenin konkordatonun tasdiki şartlarının düzenlendiği maddede hüküm altına alınması gerekirdi.
Ayrı bir asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde konkordatonun tasdiki taleplerine asliye hukuk mahkemesi bakmakla görevlidir. Müstakil bir asliye ticaret mahkemesinin bulunduğu yerlerde bu mahkemelerle, asliye hukuk mahkemeleri arasındaki iş bölümü ilişkisi kanuna dayandığı için asliye hukuk mahkemesi konkordatonun tasdiki talebi önüne geldiğinde iş bölümü ilkesine aykırılığı, resen gözetip dosyayı asliye ticaret mahkemesine vermesi gerekir (TTK m. 5/2,1’inci cümle). Zira, söz konusu olan dava alacaklıların itiraz edip duruşmaya gelerek beyanda bulunmaları ya da bu konuda herhangi bir itiraz olmamasına göre nizalı kaza veya nizasız kaza diye nitelendirilse de, konkordatonun tasdiki davası münhasıran iki tarafın arzularına tâbi olmayan bir davadır. Bunun için; iş bölümü itirazı bir “ilk itiraz” olmayıp teknik anlamda bir itirazdır. Bu itibarla asliye hukuk mahkemesi görev konusunu resen gözeterek konkordato dosyasını, o yerde bulunan asliye ticaret mahkemesine vermek zorundadır(8).
Konkordatonun tasdiki talebini incelemeye yetkili asliye ticaret mahkemesi iflâs dışı konkordatoda mühlet kararını veren tetkik merciinin bulunduğu yerdeki(9); iflâs içi konkordatoda ise borçlu hakkında iflâs kararını veren asliye ticaret mahkemeleridir (İİK m. 154/3).
İncelememize, İcra İflâs Kanununun Konkordatonun Mahkemede Tetkiki başlığını taşıyan 296’ncı maddede düzenlenen komiserin, konkordatoya ilişkin bütün belgeleri mahkemeye iletilmek üzere icra müdürlüğüne vermesi gerektiğine ilişkin hükmün tahliliyle, devam etmek istiyoruz. Zira; mahkeme öncelikle; konkordato tasdik şartlarını incelemeye konkordato raporu, dosyası ve bununla ilgili bütün belgelere bakarak işe başlayacaktır.
Raporun ve eklerinin tasdik talebini incelemeye yetkili mercie verilmesi
1. İflâs dışı konkordatoda
Konkordato komiseri, raporu ve eklerini icra müdürlüğü aracılığıyla ticaret mahkemesine verir. Ticaret mahkemesi yapacağı tensipte öncelikle konkordato raporunun ve dosyanın konkordato mühleti içerisinde icra dairesine komiserce tevdii edilip edilmediğini araştırmalıdır.
Komiserin raporunu ve eklerini, mühletin bitmesinden sonra icra dairesine verirse konkordatonun tasdikini inceleyen ticaret mahkemesinin tavrı nasıl olacaktır. Bu husus öğretide tartışmalıdır. Baskın görüşe göre, komiser, raporunu ve eklerini, konkordato mühletinin bitmesinden sonra icra dairesine vermişse, ticaret mahkemesi işi esastan incelemeden; usulden reddetmek zorundadır(10).
Öğretide bu görüşün katı olduğu ve makul bir gecikmenin konkordatonun tasdiki talebini, redde mahkûm etmemesi gerektiği yönünde eleştiriler getirilmektedir(11). Bizce de komiserin, raporunu ve eklerini konkordato mühleti içerisinde teslim etmemiş olmasının faturası borçluya çıkarılmamak gerekir. Bize göre; 296’ncı maddenin 2’nci fıkrası gereğince, komiserin mahkemedeki beyanında, konkordato hakkında “gerekçeli mütalâayı” havi belgeleri ve konkordatonun kabul edilip edilmediğine ilişkin rapor özetini mahkemeye ibraz etmesi, ayrıca ibraz edeceği ayrıntılı bütün belge dosya ve eklerin içeriğinin, bu beyanının doğrultusunda olduğunu teyit etmesi ve bununla ilgili gecikmenin kabul edilebilir bir mazereti olduğunu bildirmesi ve duruşma tutanağını imzalaması şartıyla (HUMK m. 151/3 ve 5); “karar hazırlığı için verilen kısa zaman aralığında” komiserin; raporunu ve ekleriyle birlikte konkordato dosyasını mahkemeye verebilmesini kabul etmek gerekir. Komiserin mahkemedeki beyanında ibraz edeceği bütün belgelere atfen konuşması ve bunu duruşma tutanağındaki imzasıyla tasdik etmesi ve sonra yasanın ifadesiyle ‘kısa zaman aralığında’ dosyasını, raporunu ve eklerini mahkemeye ibraz etmesinin bizce, yasaya aykırı yönü yoktur.
2. İflâs içi konkordatoda
İflâs içi konkordatoda İİK m 309/2 uyarınca konkordato komiserine ait görevleri üstlenmiş olan iflâs idaresi, konkordato raporunu ve eklerini; müflisin konkordato teklifinin görüşüldüğü ikinci alacaklılar toplanmasını izleyen on günlük iltihak müddetinin dolmasından hemen sonra iflâsın kapanmasının istenebileceği safhaya kadar icra müdürlüğü aracılığıyla ticaret mahkemesine tevdii eder.
Buraya kadarki açıklamalarımız konkordato komiserinin gerek iflâs dışı gerekse iflâs içi konkordatoda olsun alacaklılar toplanmasını izleyen on günlük katılım müddetinin bitmesiyle birlikte konkordatoyla ilgili raporu ve eklerini konkordato talebini inceleyecek olan ticaret mahkemesine verilmesi ve bunun hukukî sonuçları üzerinde durduk. Şimdi ise; mahkemece konkordato talebinin incelenmesini irdeleyelim.
Konkordatonun tasdiki talebinin mahkemece incelenmesi
Konkordato talebini ve bu konuda iflâs dışında komiser tarafından; iflâs içinde ise, iflâs idaresince konkordatoya ilişkin düzenlenen rapor ve konkordato dosyasının kendisine intikali üzerine yaptığı ilk incelemede ticaret mahkemesi yapacağı tensipte HUMK m. 509 meşruhatlı davetiyelerle borçluyu, komiseri çağırması gerekir.
Duruşma gün ve saatinin yurt sathında trajı en yüksek beş gazeteden birinde ilân edilmesi ve bu ilânda konkordatoya itiraz edecek olanlara, haklarını savunmak için kararlaştırılan duruşma gününde hazır bulunmaları gerektiği bildirilecektir.
Ticaret mahkemesi incelemesini basit usule göre ve resen araştırma prensibiyle yapacaktır. Ayrıca, tasdik harcı da dahil her türlü giderin borçlu tarafından derhal mahkeme veznesine yatırılması gerektiği; aksi takdirde konkordatonun tasdiki talebinin reddine karar verileceğini tensipte karar vermesi; bütün bunların da borçluya çıkarılan davetiyede yazılmalıdır. Zira, bunun belirtilmemesi iyi niyetli ve hukukçu olmayan bir borçlu açısından bir temyiz sebebi olması gerekir (HUMK m. 74, 159, 163, 507).
Ticaret mahkemesi İİK m. 296 gereğince tasdik talebini karara bağlamadan önce; konkordato komiserini (iflâs içi konkordatoda iflâs idaresini) ve borçluyla konkordatonun tasdikine itiraz edenleri de dinlemek durumundadır.
Konkordatonun tasdiki talebinin incelendiği evrede mahkemenin sağlıklı ve doğru bir sonuca varması için borçluyu dinlemesinin çok faydası vardır. Özellikle borçlunun dürüst olup olmadığının tespiti, malî açıdan düşmüş olduğu güç durumu bizzat açıklaması için bir fırsat niteliğinde olduğundan konkordatoya liyakatı hususunda mahkemeye tam bir vicdanî kanaat bahşetmesi bakımından da önemlidir(12). Meşruhatlı davetiyeye rağmen mazereti olmaksızın duruşmaya gelmeyen borçlunun bu durumu; dürüst olmadığına ilişkin yan bir delil olabilir.
Konkordatonun tasdiki talebine ilişkin inceleme, kapsam itibarîyle kanunun konkordatonun tasdiki için gerekli şartların (İİK m. 298) somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemekle sınırlıdır. Şimdi konkordatonun tasdiki şartlarını incelemeye geçebiliriz.
Konkordatonun tasdiki şartları
İİK madde 298’de konkordatonun tasdiki şartları düzenlenmiştir. Buna göre; genel olarak belirtmek gerekirse;
1. Borçlunun dürüst olması,
2. Borçlunun borçlarının asgarî % 50’sini ödemeyi taahhüt etmesi,
3. Teklif olunan paranın borçlunun servetiyle orantılı olması,
4. Konkordatonun alacaklılar tarafından alacaklı sayısı ve miktarı yönünden 2/3 çoğunlukla kabul edilmiş olması,
5. Borçlunun yeterli teminat göstermiş olması,
6. Yargılama harç ve giderlerinin borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmesi lazımdır.
1. Dürüstlük şartı
Kanun, bunu “borçlunun alacaklıların zararına olarak doğruluk haricinde yahut pek büyük bir hiffetle hiçbir muamele yapmamış olması” şeklinde ifade etmiştir. Hâkim, borçlunun dürüst olup olmadığını belirlerken kullanacağı ölçüt ise; doğruluk ve güven ilkesidir (MK m. 2). Burada kanunun aradığı iyi niyet, sübjektif iyi niyet değil; objektif iyi niyettir(13).
Bu konuda objektif bir ölçü verilebilir. Tüm hileli ve taksiratlı iflâs hallerinin varlığı borçlunun dürüst sayılmasına engeldir(14). Borçlunun dürüstlükle bağdaşmayan tutum ve davranışları yapma veya yapmama şeklinde olabilir. Örneğin; bazı alacaklılarını koruyucu hareketlerde bulunması birinci duruma; tutulması kanunen zorunlu olan defterleri tutmaması da ikinci duruma örnek gösterilmektedir(15). Kanuna karşı hile teşkil eden her durum özellikle bazı alacaklıları kayırmak için borçlunun mevhum alacak uydurması, kanunen tutulması gereken defterlerin tutulmaması veya yanlış ya da eksik bilgi içermesi yahut defterler arasında bilgi ve muhasebe uyumunun olmaması gibi haller bizce, dürüst olmaya engel sayılmalıdır.
Konkordatonun tasdiki şartlarından birisini oluşturan dürüstlük koşulu gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişilerde de olması gerekir. Çünkü yasa gerçek kişilerle tüzel kişiler arasında ayırım yapmamıştır. Özellikle tüzel kişiyi yönetmeye ve temsile yetkili organlarda bulunan kişilerin tutum ve davranışlarına göre belirlenir(16).
Borçlunun dürüst olup olmadığına karar vermek için, tutum ve davranışlarının alacaklılarının mal varlığına mutlak surette zarar vermiş olması zorunlu olmayıp, onları tehlikeye düşürmüş olması yeterlidir(17).
2. Asgarî ödeme şartı
İcra İflâs Kanunumuza göre mevcut malları ve alacakları, borçlarının %50’sini ödemeye yetmeyen borçlu konkordato isteyemez (m. 285; m. 286/1). Bu durumda iflâs dışı konkordatoda borçlunun mühlet talebinde bulunabilmesi ve konkordatosunun mahkemece tasdik edilebilmesi için, borçlarının en az % 50’sini ödemeyi taahhüt etmesi zorunludur. İflâs içi konkordatoda borçlunun bu oranın altında taahhüt etmesi mümkündür. Borçlunun asgarî ödeme teklifinde bulunma zorunluluğu yoktur. İflâs dışında ise; konkordatonun tasdiki için varlığı gerekli olan bu şartın, konkordato talep eden gerçek veya tüzel kişinin kendi mal varlığında gerçekleşmesi zorunludur(18).
Yargıtaya göre; asgarî ödeme koşulunun bulunup bulunmadığının tespiti için öncelikle borçlunun net aktifinin tespit edilmesi gerekir. Bu tespitte her şeyden önce; konkordatoya tâbi olmayan rehinli imtiyazlı nitelikteki alacaklarla kamu alacaklarının tüm aktiften indirilmesi gerekir. Mahkemenin asgarî ödeme ve teminat koşullarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin tayini, tasdik sürecinde resen araştırma ilkesi işlerlik kazanmış olması nedeniyle bizzat belirlenmesi zorunluluğu vardır(19). Tasdik prosedürünü inceleyen mahkeme; asgarî ödeme koşulunun somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda komiserin raporunda işaret etmiş olduğu tespitlerle bağlı değildir(20).
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
hükümleri, ilişkin, konkordatonun, tasdiki, usule, ve, şartlari


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557