Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 20:27   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Vergi usul yasasinda defter belge ibraz etmemek suçu

VERGİ USUL YASASINDA
DEFTER BELGE İBRAZ ETMEMEK SUÇU

Sinan OK
Yargıtay Tetkik Hâkimi


1. Giriş

Vergi Usul Yasası mükelleflerin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu, faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek, muameleleri belli etmek, vergi karşısındaki durumlarını hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek gayesiyle(1) defter tutma zorunluluğunu getirmiş, tutulması gereken defter ve belgelerin neler olduğunu ayrıntılarıyla düzenlemiştir.
Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve ödenmesini sağlamak amacıyla da vergi incelemeleri yapılmaktadır.(2) Bu incelemeler esnasında yukarıda sözü edilen defterler ve belgelerin incelemeye yetkili elemanlara ibraz edilmemesi önceden olduğu gibi 4369 sayılı Yasayla Vergi Usul Yasasında yapılan değişiklikten sonra da suç sayılmaya devam etmektedir.
2. Suçun tanımı
213 sayılı Yasanın 4369 sayılı Yasayla değişik 359/a-2 maddesinde “vergi yasalarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri … gizleyenler (varlığı noter kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gizleme demektir)” denilmek suretiyle defter ve belge ibraz etmemek eylemi kaçakçılık suçları arasında kabul edilmiştir.
3. Unsurları
a. Gizlenen defter, kayıt ve belgelerin vergi yasalarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgelerden olması
213 sayılı Vergi Usul Yasası, defter tutma zorunluluğu bulunanları belirledikten sonra, mükelleflerin sınıflarına ve yaptıkları işlerin niteliklerine göre tutmaları zorunlu olan defter ve belgeler ile bunlara kaydı gereken hususları da düzenlemiştir (Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, … fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, taşıma irsaliyeleri vb. gibi).
Aynı Yasanın 253 ve 254’üncü maddelerine göre, tutulan ve düzenlenen defter, kayıt ve belgelerin ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süreyle muhafazası zorunludur.
Bu zorunluluk kapsamında bulunan defter, kayıt ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi halinde suç gündeme gelecektir.
b. Gizlemek
Gizlemeyi yasa “varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilememesi” olarak tanımlamaktadır.
213 sayılı Yasanın 256’ncı maddesine göre “... gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer 257’nci madde ile getirilen zorunluluklara tâbi olanlar, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar…”
Öncelikle ibrazı istenilen defter, kayıt ve belgelerin varlıklarının noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olması gerekmektedir. Defter, kayıt ve belge tutma zorunluluğu bulunan mükellefin bu zorunluluğu yerine getirmemiş olması idarî yaptırımı gerektirirse de tutulmayan bu belgelerin incelemeye istenilmesi halinde defter ve belge ibraz etmemek suçunun oluştuğundan söz edilemeyecektir.
Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesinin 01.02.2001 gün, 6169 - 674 sayılı kararında, bu gereklilik “213 sayılı Yasanın 359/a-2 maddesindeki defter, kayıt ve belgelerin gizlenmesi suçunun oluşması için ilk koşulun, vergi incelemesi sırasında, yetkililer tarafından ibrazı istenen defter, kayıt ve belgelerin varlıklarının noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olmasının gerekmesine, diğer bir anlatımla, yetkililerin ancak, varlıkları noter kayıtları veya sair suretlerle sabit olan defter, kayıt ve belgelerin ibrazını isteyebilecekleri, aksi halde isteme hak ve yetkisinin mevcut olmadığı, zorunluluk bulunmasına rağmen defter, kayıt ve belgelerin tutulmaması keyfiyetinin usulsüzlük cezasını gerektirdiği, 23.7.1992 tarihli dilekçesiyle işini terk ettiğini vergi dairesine bildirdiği vergi inceleme raporundan anlaşılan sanığın, tutmak zorunda olmadığı 1993 yılına ait defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmesinin söz konusu olamayacağı, bu açıklamalar ışığında müsnet suçun unsurları itibarîyle oluşmadığının kabulü ile beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden mahkûmiyet hükmü tesisi…” şeklinde ayrıntılı olarak ifade edilmiştir.
Defter ve belgelerin ancak vergi incelemesine yetkili kimselere ibraz edilmemesi halinde suç oluşacaktır. 213 sayılı Yasanın 135’inci maddesine göre “hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları, vergi dairesi müdürleri, maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtında müdür kadrolarında görev yapanlar” vergi inceleme yetkisine sahiptirler.
213 sayılı Yasanın 139’uncu maddesine göre vergi incelemeleri esas itibarîyle incelemeye tâbi olanın iş yerinde yapılır. Bu genel kuralın istisnaları iş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi ve mükellefin dairede inceleme yapılmasını istemesidir. Bu istisnaların varlığı önceden belirlenmeden doğrudan tebligat ile defter ve belgelerin daireye istenilmesi halinde bu tebligatın hukukî geçerliliğinin bulunmadığı ve ibraz edilmeme halinde suçun unsurlarının oluşmadığı kabul edilmektedir.(3)
Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının önceden haber verilmesi zorunluluğu yoksa da, iş yerine inceleme için gidildiğinde mükellefi o anda defter ve belgelerini ibraza zorlamak da mümkün değildir. İbraz edildikleri taktirde inceleme yapılacak, aksi halde defter ve belgelerin incelemeye hazır edilmesi için 213 sayılı Yasanın 14’üncü maddesi uyarınca 15 günden az olmamak üzere süre verilecektir.(4)
İstisnai durumların önceden tespiti halinde ise defter ve belgeler buna ilişkin yazı tebliğ edilmek suretiyle daireye istenilebilecektir.
Burada dikkat edilecek hususlardan birisi defter ve belgelerin, vergi incelemesine esas olmak üzere istenilmesi halinde suçun oluşacağıdır. İşi terk halinde iptal edilmek üzere veya yarım kalmış ve kullanılmamış belgelerin tespiti gibi nedenlerle istenildiğinde, ibraz etmemek suç oluşturmaz.(5)
Defter ve belgelerin ibrazı için çıkarılan yazının, 213 sayılı Yasanın 93 ve devamı maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak tebliğ edilmiş olması gerekir. Belirlenen esaslara aykırı olarak tebligat yapılması halinde yine suç oluşmaz.(6) Ayrıca yazı ile istenilme halinde de ibraz için 15 günden az olmamak üzere süre tanınmalıdır.(7)
Suçun oluşması için istenilen defter, kayıt ya da belgelerden herhangi birinin ibraz edilememesi yeterlidir.
Defter ve belgelerin 213 sayılı Yasanın 13’üncü maddesinde belirtilen kaybolma, çalınma, yanma, yer sarsıntısı veya su basması sonucu yok olma vb. gibi mücbir sebeplere dayanılarak ibraz edilmemesi ve dayanılan bu gerekçelerin de kanıtlanamaması halinde artık aynı yasanın 139’uncu maddesindeki istisnaların gerçekleşip gerçekleşmediği ya da tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı araştırılmadan diğer unsurların da bulunması halinde suçun oluştuğu kabul edilmektedir.(8)
213 sayılı Yasanın 13’üncü maddesinde yer alan mücbir sebeplerin ya da kastı kaldıran diğer hallerin gerçekleştiğinin nasıl ispat edileceği üzerinde de durmak gerekir.
Türk Ticaret Yasasının 68’inci maddesine göre, tacirler saklamakla yükümlü oldukları defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi tâbi afetlerle ziyaa uğraması halinde mahkemeden buna ilişkin belge verilmesini isteyebilirler. Maddeye göre böyle bir belge alınmamış olması ibrazdan kaçınma sayılmaktadır.
Zayi belgesi verilmesine ilişkin dava hasımsız olarak açılır ve ilgililerince her zaman belgenin aksi kanıtlanabilir.
İlgili mahkemeden alınmış bir zayi belgesi bulunması halinde, bu belgenin aksi kanıtlanmadığı sürece, defter ve belgelerin ibraz edilmemesi suç oluşturmayacaktır.
Ceza yargılamasının amacının maddî gerçeği ortaya çıkarmak olduğu da göz önüne alındığında her olayda TTK’nın 68’inci maddesi uyarınca verilmiş mahkeme kararı aramanın mümkün olmadığı açıktır. Zayi belgesi alınmamakla beraber, defter ve belgelerin kaybolduğuna ilişkin incelemeye istenilme tarihinden önce gazeteye ilân verilmiş olması(9), çalınma veya yanma vs. olayına ilişkin düzenlenen tutanaklar veya bu durumların vergi dairesine dilekçe ile bildirilmesi hallerinde, sunulan deliller değerlendirilerek, mücbir sebebin ya da kastı kaldıran diğer hallerin gerçekleşip gerçekleşmediği her olayın özelliğine göre hâkim tarafından taktir edilmelidir.
Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi 10.5.2000 gün, 2187-2066 sayılı kararında 9.2.1998 tarihli karakol müracaat tutanağının sanığın aracından 1990 ile 1997 yılları arasındaki dönemlere ait faturaların çalındığına ilişkin olup defterler hakkında bir tespitin bulunmadığı, 11.02.1998 günlü tutanak içeriği ve 7 yılı kapsayan tüm defter ve belgelerin araçta bulundurup saklamanın işin niteliğine ve hayatın olağan akışına ters düştüğü” gerekçesiyle savunmayı yerinde görmeyerek sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiğini belirtmiş ve yerel mahkemenin beraate ilişkin kararını bozmuştur.(10)
c. Vergi ziyaı konusu
4369 sayılı Yasayla 213 sayılı Vergi Usul Yasasında yapılan değişiklikle kaçakçılık suçlarında vergi ziyaı suçun unsuru olmaktan çıkarıldığından 01.01.1999 tarihinden sonra işlenen suçlarda vergi ziyaına sebebiyet verilmiş olması aranmayacaktır.
Ancak bu tarihten önce işlenen suçlar açısından TCK’nın 2/2 maddesi hükmü de dikkate alınarak, defter ve belgelerin ibraz edilmemesinin vergi ziyaına sebep olup olmadığı araştırılacaktır.
Usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen mazeretsiz olarak defter ve belgelerin ibraz edilmemiş olması halinde vergi ziyaının varlığı duraksamasız kabul edilmektedir. Bu kabul Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesinin bir kararında “213 sayılı Yasanın 253’üncü maddesine göre tuttuğu defterlerle belgelerin ait olduğu yılı takip eden takvim yılından başlamak üzere 5 yıl süre ile muhafaza etmek mecburiyetinde bulunan sanığın usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen istenen defter ve belgelerini aynı yasanın 13’üncü maddesinde gösterilen mücbir sebeplere veya kastı kaldıran diğer nedenlere dayanmadan yetkililere ibraz etmemesi şeklinde oluşan eylemi ile vergi kaybına sebebiyet verdiğinin kabulünde zorunluluk bulunduğu…” şeklinde ifade edilmiştir.(11)
d. Suç tarihi ve tarhiyat öncesi uzlaşma
Defter ve belgeleri ibraz etmemek suçu, buna ilişkin tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 15 günden az olmamak üzere verilecek ibraz süresinin geçmesiyle oluşur.(12)
4008 ve 4369 sayılı yasalarla değişik 213 sayılı Yasanın Ek 11’inci maddesi uyarınca 1.1.1995 ve 1.1.1999 tarihleri arasındaki vergilendirme dönemlerine ait kaçakçılık suçu cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına girmeyeceğinden, her nasılsa idarece yapılsa dahi uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.(13) Defter belge ibraz etmemek suçunda tarhiyat öncesi uzlaşmanın mümkün olup olmadığı suç tarihine göre değil, ibrazı istenilen defter ve belgelerin ait olduğu tarh yılı dikkate alınarak belirlenir. Buna göre 1.1.1995 tarihinden önceki tarh yıllarına ait defter ve belgelerin (örneğin 1992, 1993, 1994 yıllarına ait) ibrazı, 1.1.1995 - 1.1.1999 tarihleri arasında istenilmiş olsa da, tarhiyat öncesi uzlaşma mümkündür.
Birden çok yıllara ait defter ve belgelerin incelenmek üzere aynı tebligatla istenilmiş olması halinde eylem tek suç oluşturur.(14)
4. Ceza
4369 sayılı Yasayla değişik 213 sayılı Yasanın 359/a-2 maddesinde bu suç için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.
TCK’nın 2/2 maddesi hükmü uyarınca 213 sayılı Yasayı değiştiren 4008 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1.1.1995 tarihine kadar işlenen suçlar için 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası belirlenecektir.
Yine TCK’nın 2/2 maddesi dikkate alınarak 213 sayılı Yasayı değiştiren 4108 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 2.6.1995 tarihine kadar işlenen suçlarda hürriyeti bağlayıcı ceza 647 sayılı Yasanın 4’üncü maddesinde öngörülen para cezası ya da diğer tedbirlere çevrilebilecek(15), bu tarihten sonraki suçlarda ise hapis cezasının paraya çevrilmesi halinde hapis cezasının her bir günü için, suç tarihindeki, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı esas alınacaktır. Çevrilen bu para cezasının ertelenmesi mümkün değildir.
4108 sayılı Yasayla yapılan değişiklik ile kaldırıldığından fer’î ceza tayinine ve keyfiyetin ilânına karar verilmeyecektir.
1.1.1999 tarihine kadar işlenen defter ve belge ibraz etmemek suçunun, verginin tarhı için kanunda belli edilen sürenin girmesinden önce meydana çıkarılması halinde vergi ziyaı aranmaksızın yine suç oluşacak, ancak TCK’nın 2’nci maddesi uyarınca suç tarihinde yürürlükte bulunan kaçakçılığa teşebbüs suçlarına ilişkin 213 sayılı Yasanın 360’ıncı maddesine göre ceza belirlenecektir.(16)
Bu durumda, 1.1.1995 tarihine kadar işlenen suçlar için 1 aydan 1 yıla, sonrasında işlenen suçlar için ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası belirlenecektir. Hapis cezasının paraya çevrilmesi halinde 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgarî ücretin yarısı esas alınır. 1.1.1995 tarihine kadar işlenen suçlarda çevrilen bu para cezası ertelenebilir. Bu tarihten sonraki suçlarda erteleme mümkün değildir.
Defter ve belge ibraz etmemek suçlarında görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.
Mahkûmiyet halinde hüküm kurulurken uygulama maddesi 4369 sayılı Yasayla değişik 213 sayılı Yasanın 359/a-2 bendi olarak gösterilmeli ancak uygulama lehe olan kanundaki ceza miktarı ve paraya çevirme esası dikkate alınarak yapılmalıdır.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
belge, defter, etmemek, ibraz, suçu, usul, vergi, yasasinda


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557