Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 20:48   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart çağdaş fransiz yargi sistemi

ÇAĞDAŞ FRANSIZ YARGI SİSTEMİ*

Ergin ERGÜL
UHDİGM Tetkik Hâkimi

Fransız yargı sistemine hakim prensipler
I- Adlî ve idarî yargının ayrılığı
Fransa’da da, özel hukuk ve ceza davalarına bakan adlî yargı sisteminin dışında, ülkemizdeki gibi otonom bir idarî yargı sistemi mevcuttur.
İki yargı düzeni arasındaki görev uyuşmazlıklarını çözmek üzere, “uyuşmazlık mahkemesi” (tribunal de conflit) bulunmaktadır. Bu mahkeme üyelerinin yarısı Yargıtay, yarısı Danıştay tarafından seçilmektedir. Mahkemenin başkanı Adalet Bakanıdır. Ancak uygulamada Adalet Bakanı yalnız oyların eşitliği halinde mahkeme müzakerelerine başkanlık etmektedir.
II. Mahkemelerin kurul halinde çalışması
Yargı kararlarının birden fazla hâkimden (genellikle üç) oluşan mahkemeler tarafından verilmesi Fransız adlî örgütünün temel prensiplerinden birisidir. Bu özelliği ile Fransız yargısı tek hâkimli angla-sakson sisteminden ayrılmaktadır. Bu tespit genelde tek hâkim sistemine dayalı Türk hukuku için de geçerlidir.
Ancak son yıllarda, adlî tıkanmaya karşı çare olarak ve yargılamayı hızlandırmak amacıyla tek hâkim uygulamasına yönelme gözlenmektedir.
Fransız sisteminde kurul halinde çalışan tüm mahkemelerde kararlar oy birliğiyle alınmakta, müzakerelerde azınlıkta kalan görüş sahibi çoğunluk kararına katılmakta, hukukumuzdaki gibi muhalif kalma ve ayrışık oy yazma hakkı bulunmamaktadır.
III. Profesyonel hâkimlik ilkesi
Mahkemelerde görev yapan hâkimler genel olarak meslekten kişilerdir. Ancak, bazı mahkemeler hâkim olmayan kişilerin dışarıdan yardımını kabul etmektedir. Yine de bu ilke, uzun bir istisna listesine sahiptir. Örneğin,
- Ağır ceza mahkemelerinde jürinin,
- Çocuk mahkemesinde dışarıdan iki üyenin varlığı,
- Ticaret mahkemeleri hâkimlerinin tacirler tarafından kendi içlerinden seçilmesi,
- İş mahkemelerinin iki işçi ve iki işveren üyeden oluşması,
- Arazi kiraları mahkemesinde kiracı ve kiralayan temsilcilerinin yer alması,
- Sosyal sigorta davaları mahkemesinde sosyal sigortalıların temsilcilerinin yer alması.
IV. Yargının ücretsiz olması ilkesi
1977 yılına kadar yargılama masrafları davayı kaybeden tarafa yüklenmekteydi. Bu tarihte çıkarılan “yargının ücretsizliğini” sağlayan bir kanun, idarî ve hukukî davalarda yargılama masraflarını devletin üzerinde bırakmıştır. 1995 yılında, söz konusu ilke ceza davalarına da genişletilmiştir.
Savunma masrafları yani avukat ya da danışma ücreti gibi giderler ilke olarak haksız çıkan tarafın üzeride kalmaktadır. Ancak hâkim tüm masrafların haksız çıkan tarafa yüklenmesinin hakkaniyete aykırı olacağı kanatine varırsa, masrafları taraflar arasında paylaştırılabilir. Ayrıca mağdur bir kişinin malî imkansızlıkları nedeniyle hakkını arayamaması kabul edilemeyeceğinden ilgilinin gelir durumuna göre ödenen ve devletçe finanse edilen, son olarak da 1991 tarihli bir yasa ile kapsamı genişletilen bir adlî yardım mekanizması bulunmaktadır.
Fransa’da adlî yardım, mahkeme masraflarının karşılanmasının yanı sıra, adlî prosedürlerin dışında hukukî bilgi alma hakkını diğer bir ifadeyle, hukukî danışmanlık yardımınıda içermektedir. Burada vatandaşları hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirme, haklarını ileri sürmelerine ilişkin öneride bulunma, hukukî bir işlemin yapılmasına yardım ve yargısal nitelik taşımayan prosedürler sırasında yardımcı olma söz konusudur.
Her il merkezinde özellikle çeşitli mevcut ya da plânlanan faaliyetleri koordine etmek suretiyle danışma yardımı politikasını yürütmekle görevli bir “il adlî yardım kurulu” (conseil départemental de I’aide juridigue) bulunmaktadır. İl merkezindeki asliye mahkemesi başkanı bu kurulun da başkanlığını yapmaktadır.
V. İki dereceli yargılama ilkesi
İlk derece mahkemelerinde görülen davaların maddî ve hukukî yönlerden tekrar yargılanmasına imkan veren istinaf yolu önemli ilkelerden biridir. Yakın zamana kadar tek istisna olarak ağır ceza mahkemesi kararlarına karşı istinaf yolu kapalı iken 16.06.2000 tarihli yasayla, söz konusu mahkeme kararlarına karşı da istinaf yolu kabul edilmiştir.
VI. Sözlülük ilkesi
Fransız sisteminde genel olarak sözlü yargılama usulü hâkimdir. İstisna olarak bazı mahkemelerde yazılı usul baskındır. Ancak bu mahkemelerde bile, sözlü bir duruşma zorunludur. Örneğin Yargıtay ve hukuk mahkemelerinde layihalar teatisini sözlü bir duruşma (murafaa) izlemektedir.
Fransa’da yargı örgütü
I. Adlî yargı
Fransa ceza ve hukuk mahkemelerinin birliği sistemini benimsemiştir. Bu nedenle, ceza ve hukuk mahkemeleri aynı hâkimlerden oluşmaktadır. Küçük mahkemelerde aynı hâkim bazen hukuk, bazen ceza duruşmasına çıkmaktadır.
A.Normal mahkemeler
1. Sulh mahkemesi (Tribunal d’instance)
İl ve ilçe merkezlerinde ve önemli kantonlarda bulunur. Toplam sayısı 470 civarındadır. Duruşmaları tek hâkimli olmasına karşın her mahkemede genelde birden fazla hâkim bulunur. Hâkimleri yetki çevresinde yer aldığı asliye mahkemesine bağlı hâkimler arasından üç yıllığına kararnameyle (yenilenebilir) atanır.
Sulh mahkemesinin hukuk dairesi olan sulh hukuk mahkemesi (Tribunal d’instance: Fransızcası sulh mahkemesiyle aynı ismi taşımaktadır). 2000 yılı için 50.000 Frank’ı geçmeyen kişisel hak (alacak) ve taşınır davalarını görmeye yetkilidir. 25.000 Frank’ın altındaki davalardaki sulh hukuk mahkemesi kararlarına karşı istinaf yolu kapalıdır (yargıtay yolu ise açık). Bunun dışında bazı davalarda (sınır davaları, kira davaları, taşınır hacizleri gibi) münhasıran yetkilidir.
Sulh mahkemesinin ceza teşkilâtı, sulh ceza mahkemesi (tribunal de police) olarak adlandırılır. Kabahat türü yani 20.000 Frank’tan az para cezasını gerektiren suçlara bakar. Kabahatler en ağırı beşincisi olmak üzere beş sınıf olarak düzenlenmiştir.
Beşinci sınıf kabahatlerin duruşmasında Cumhuriyet savcısı ya da yardımcılarından biri hazır bulunurken diğer kabahatlerin duruşmasında iddia makamını temsilen bir polis ya da seçilmiş belediye görevlisi bulunur.
2. Asliye mahkemesi (Tribunal de Grande Instance).
181 asliye mahkemesi mevcuttur. Prensip olarak her il merkezinde bir asliye mahkemesi bulunur. Ancak önemli illerde birden fazla olabilir. Tüm asliye mahkemeleri en az bir başkan ve üç hâkimden oluşur. Ama genellikle bu sayı çok daha fazladır (örneğin, Paris asliye mahkemesinde 350 hâkim mevcuttur). Bir asliye mahkemesi önemine göre bir çok daire içerebilir. Hâkim üye sayısı beşe ulaştığında, asgarî olarak asliye hukuk ve asliye ceza dairelerine ayrılır (Marsilya'da 11, Liyon'da 10, Paris'de 31 daire bulunmaktadır). İdarî işleyişi mahkeme başkanı (davaların daireler ve sorgu hâkimleri arasında dağıtılması, mahkeme bütçesinin hazırlanması gibi) ve mahkemedeki tüm hâkim, savcı ve memurlardan oluşan ve gizli oturumla toplanan genel kurul tarafından sağlanır.
Kural olarak üç üyeli heyet halinde görev yapar. Ancak bazı durumlarda tek hâkimle çalışabilir. İlk olarak, mahkeme bünyesinde, belli alanlardaki davalara tek başına bakan uzman hâkimler yer almaktadır. Aile davaları hâkimi, kamulaştırma hâkimi, icra hâkimi, ceza infaz hâkimi gibi. Mahkeme başkanı kişi hâlleri ve disiplin konularına ilişkin olmamak ve davanın tüm taraflarının bu kararı kabul etmesi koşuluyla, herhangi bir hukukî ihtilâfın tek hâkim tarafından görülmesine karar verebilir. Heyetli olarak görülecek hukuk davaları duruşmalarına dosyanın hazırlanması da tek hâkim (tahkikat hâkimi) tarafından yapılır. Yine, mahkeme başkanı acil hukuk davalarında seri yargılama usulünü uygulayarak tek başına karar verebilmektedir. Öte yandan 5 Haziran 1985 tarihli yasa uyarınca, karayolları trafik kazalarına ilişkin davaların tek hâkimle görülmesi zorunludur.
a. Asliye mahkemesinin hukuk teşkilâtı (asliye hukuk mahkemesi, tribunal de grande instance)
Asliye hukuk mahkemesi, hukuk alanında genel yetkili mahkemedir. Kişi halleri (evlenme, boşanma, nesep, vatandaşlık), taşınmaz mülkiyeti, mahkeme kararlarının icrası, patent sorunları gibi bazı davalarda münhasıran yetkilidir. Ayrıca dava konusunun değerinin sulh mahkemesinin yetkisini aştığı durumlarda ve açıkça başka hâkimlere bırakılmamış davalarda ikamete bağlı yetkiye sahiptir. Kurul halinde görev yapar. Üyelerden birisi, tahkikat hâkimi (Juge de la mise en état) adını alır ve duruşma aşamasına kadar ki usulî ve yargısal işlemleri tek başına yapar.
b. Çocuk hâkimi (juge des enfants)
Her iki alanda da görevleri olduğundan hukuk ve ceza daireleri arasında yer vermek gerekmektedir. Kürsü hâkimleri arasından kararnameyle atanır. Çocuğun ruh ve beden sağlığı ve güvenliği tehlikede olduğu hallerde, ilgili herhangi birinin başvurusu üzerine ya da resen (örneğin sosyal birimler tarafından uyarılmışsa) harekete geçebilir. Gerekli gördüğü tüm eğitici tedbirlere tek başına karar verebilir. Bu eğitici tedbirler çocuğun kendi ailesi, başka bir aile yanına ya da bir yurda yerleştirilmesi şeklinde olabilir. Ayrıca çocuk suçluların cezalarının infazı ve düzenlenmesi konusunda yetkilidir. Çocuk hâkimi görevini yaparken Adalet Bakanlığının Çocuğun Korunması Genel Müdürlüğüne bağlı olan ve her çocuk mahkemesi nezdinde bulunan uzman eğiticilerden yararlanmaktadır.
c. Asliye mahkemesinin ceza teşkilâtı
aa. Sorgu hâkimi (juge d’instruction)
Soruşturma için kararname ile tayin edilen ve coğrafi azledilemezlik teminatına sahip bir kürsü hâkimidir. Büyük mahkemelerde birden fazla olabilir (Paris’te 80 civarında). Sorgu yargıcına normal olarak Cumhuriyet savcısı başvurabilir. Mağdur tarafından da müdahele talebiyle başvurulabilir. Cumhuriyet savcısı büyüklerin işlediği ağır cezalık suçlarda sorgu yargıcına başvurmak zorundadır. Asliyelik suçlarda ihtiyarî olarak, kabahatlerde ise istisnaî olarak başvurulabilir.
Toplam 560 civarında sorgu yargıcı bulunmakta olup yılda ortalama 70 dosyaya bakmaktadırlar.
bb. Özgürlükler ve tutuklama hâkimi (juge des libértés et de la détention)
15.6.2000 tarihli “Masumluk Karinesini ve Mağdur Haklarını Güçlendiren Yasa” ile sorgu hâkiminin soruşturma yürüttüğü kişi hakkında, aynı zamanda tutuklama kararı verebilmesinin insan haklarına uygun düşmediği düşüncesinden hareketle ihdas edilmiştir. Tutuklama yerine adlî kontrol tedbirine de karar verebilir. Tutukluluk süresinin uzatılması ve sanık tarafından yapılan tutukluluk halinin kaldırılması talepleri hakkında da karar verir. Kararlarına karşı istinaf mahkemesi sorgu dairesine başvuruda bulunulabilir.
Anılan Kanunun 48’inci maddesi tutuklama kararını son çare olarak düzenleyen aşağıdaki hükmü getirmiştir. Buna göre, Şüpheli kişi, masum sayılır ve serbest kalır. Bununla beraber, soruşturma gerekleri nedeniyle ya da güvenlik tedbiri olarak bir ya da birden fazla adlî kontrol yükümlülüğüne tâbi tutulabilir. Bu amaçlar karşısında anılan yükümlülüklerin yetersizliği ortaya çıktığı takdirde ve istisnaî olarak tutuklanabilir.
cc. Asliye mahkemesinin ceza organı: Asliye ceza mahkemesi (Tribunal correctionnel)
Asliye mahkemesinin ceza alanındaki normal karar organıdır. Asliye cezalık suçları (délit) yargılamaya yetkilidir. Normalde üç hâkimden oluşan heyetli bir mahkemedir. Yasalarda açıkca gösterilen bazı hallerde tek hâkimle karar verebilir (sanığın tutuklu olmaması ve suçüstü yargılama usulüne göre yargılanmaması şartıyla Şubat 1995 tarihli Yasada sınırlı olarak sayılan suçlar). Tersine, bir davanın yargılamasının uzun süreceği anlaşılıyorsa, asliye mahkemesi başkanı dava süresince yedek üye olarak yargılamaya katılacak ve ancak asıl üyenin yokluğunda yerini alacak bir veya daha fazla hâkim görevlendirebilir.
Pratikte davaların % 60’ı tek hâkimle görülmektedir.
Asliye ceza mahkemelerinin iş yükünün % 50’sini trafik suçlarına ilişkin davalar oluşturmaktadır.
Her asliye mahkemesi nezdinde bir Cumhuriyet Savcılığı (parquet) bulunmaktadır. Savcılık teşkilâtında, Cumhuriyet savcısına (procureur de la République) bağlı olarak yeteri kadar savcı vekili (procureur adjoint) ve savcı yardımcısı (substitut du procureur) görev yapmaktadır.
dd. Çocuk mahkemesi (Tribunal pour enfants)
Çocuk suçluları yargılamaya yetkilidir. Yetkisi çocuk yargıcının yetkisini tamamlar (maddî olarak aynı yetkidir. 5’inci dereceden kabahatler, 18 yaşından küçüklerin işlediği asliye cezalık suçlar ve 16 yaşından küçüklerin işlediği ağır cezalık suçlar). Farklı olarak, tek başına karar veren çocuk hâkiminin yetkisini aşan tedbirlere karar verebilir. Çocuk mahkemesi heyetli (kurul hâlinde görev yapan) bir mahkemedir. Çocuk hâkiminin başkanlığındaki heyette, Adalet Bakanlığı tarafından çocuk sorunlarına duyarlı ve en az otuz yaşında olan Fransız vatandaşları arasından dört yıl için seçilen iki üye de yer alır.
ee. Ceza infaz hâkimi (juge de l'application des peines)
1958’de ihdas edilmiştir. Yenilenebilen üç yıl için kararname ile tayin edilen asliye mahkemesi hâkimidir. Mahkûmlar tarafından gösterilen çabalar oranında hürriyeti bağlayıcı ve kısıtlayıcı cezaların infazını bireyselleştirmekle görevlidir. Mahkûmların topluma kazandırılmalarını sağlama, tekerrürü önleme, mağdurların korunmasını ve tazmin edilmelerini kolaylaştırarak işlenen suçların telâfisini gerçekleştirmek öncelikli hedefleridir.
Cezaevi ortamında asliye mahkemesinin yetki alanındaki cezaevi kuruluşlarının tümü üzerinde denetleme hakkı vardır. Bu hakkını Adalet Bakanlığına gönderdiği raporlarla yerine getirir. Ayrıca ceza indirimi, çıkma müsadesi, yarı özgürlük (semi liberté), dışarıya yerleştirme, şartlı tahliye gibi ceza usul yasasının öngördüğü bireyselleştirme tedbirlerine karar verir. Bu kararlar ceza infaz hâkiminin başkanlığını yaptığı bir danışma organı olan ve Cumhuriyet savcısı, cezaevi müdürü, tıbbî ve sosyo-eğitsel personel ile gardiyanlardan oluşan “ceza infaz komisyonu” bünyesinde alınır. Mahkûmun itiraz hakkı yoktur.
Açık ortamda ise, deneme süreli tecilli, şartlı tahliyeli, ikamet yasağına, tedavi zorunluluğuna ya da tutuklamaya alternatif olarak adlî kontrol tedbirine tâbi mahkûm ve sanıkların denetim ve gözetimlerinin koordinasyonunu ve mecbur tutuldukları yükümlülüklerin düzenlenmesini sağlar (örneğin kamu yararına çalışma cezası). Fiilî gözetimle görevli Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı denetleyici personelden (agent de probation) oluşan “denetleme komitesi” (comité de probation) ne başkanlık eder.
3. İstinaf mahkemesi: İkinci derece mahkemesi
Yetki çevresi birden fazla ile (ortalama 2 ile 4 arası) uzanan 33 İstinaf mahkemesi bulunmaktadır. İstinaf mahkemeleri genel olarak birden fazla daire “chambre” (Paris’te 2 bölüm “section”e ayrılmış 29 daire) den oluşur. 4 tanesi ise önüne gelen davaya göre ismi ve fonksiyonu değişmek üzere tek daireden oluşmaktadır. Her daireye bir başkan başkanlık eder. Mahkeme başkanı birinci başkan olarak adlandırılır.
Mahkeme genel kurul ve birinci başkan tarafından idare edilir. Birinci başkan aynı zamanda mahkemenin yetki çevresindeki (sulh ve asliye mahkemeleri hâkimleri dahil) tüm kürsü hâkimlerinin hiyerarşik üstüdür. Hâkimlerin sicillerini doldurur ve genel disiplini sağlar.
Birinci başkanın ve sorgu dairesi başkanının seri yargılama usulüyle (procédure de référé) verdikleri kararlar hariç istinaf mahkemesi heyetli duruşmalar halinde karar verir. Normal heyetler üç üyelidir. Yargıtay tarafından bozularak gönderilen davaların duruşmasında ise beş hâkim üye ile karar verir.
a. Hukuk teşkilâtı
Her istinaf mahkemesi ceza teşkilâtı dışında bir hukuk ve bir sosyal daire olmak üzere zorunlu iki daire içerir. Genellikle bir de ticaret dairesi bulunur. Sosyal daire, iş ve sosyal güvenlik mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağlar.
b. Ceza teşkilâtı
aa. İstinaf mahkemesinin sorgu dairesi (chambre de l'instruction)
İkinci derecenin sorgu mahkemesidir. Sadece bu göreve bakmakla görevli bir başkan ve başka görevler de üstlenebilen iki üyeden oluşur. Sorgu hâkiminin yargısal kararlarına karşı istinaf başvurularına da ikinci derece mahkemesi olarak bakar. Ağır ceza mahkemesi kararlarına karşı istinaf yolunu mümkün kılan 15 Haziran 2000 tarihli yasaya kadar, ağır cezalık suçların soruşturulmasında müdahalesi mecburiydi. Dolayısıyla sorgu yargıcı bir cürüme karşı dava açılması gerektiğine karar verdiği zaman, ikinci derece mahkemesi sıfatıyla, ilk derecedeki soruşturmanın tamamını denetleyecek olan sorgu dairesine “gönderme kararı” vermek zorundaydı. Ancak, ağır ceza mahkemesi kararlarına karşı istinaf yolunu mümkün kılan anılan kanunla, bu yetkisi kaldırılmıştır.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 29 Mart 2013, 20:50   #2 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart

Bu daire ayrıca, suçluların iadesi talepleri hakkında karar vermeye yetkili olup, adlî polis amirlerinin disiplin mahkemesi ve yetki çevresindeki sorgu yargıçları arasındaki yetki uyuşmazlıklarının çözüm merciidir.
Daire başkanı ise, mahkemenin yetki çevresindeki sorgu hâkimlerinin sicil amiri olup tüm sorgu hâkimliği bürolarının işleyişinin denetiminden sorumludur.
bb. İstinaf mahkemesi ceza dairesi (chambre des appels correctionnels)
Yetki çevresindeki sulh ceza ve asliye ceza mahkemesi kararlarına karşı yapılan başvuruları karara bağlar.
Her istinaf mahkemesi nezdinde bir başsavcılık (Parquet Général) ve başsavcıya bağlı olarak yeteri kadar istinaf mahkemesi savcısı (Avocat général) ve yardımcıları (substitut général) bulunur. İstinaf mahkemesi başsavcısı mahkemenin yetki çevresindeki asliye mahkemeleri Cumhuriyet savcılarının hiyerarşik üstüdür ve Bakanlıkla olan yazışmalarına aracılık yapar.
cc. Çocuk dairesi (chambre des mineurs)
Mahkeme büyükse, küçükleri ilgilendiren davaların istinaf başvurularına bakmak üzere müstakil bir çocuk dairesi bulunur. Ancak bu mümkün değilse, küçüklerin davaları özel bir duruşmada bakılmak zorundadır. Her hâlukarda, bütün istinaf mahkemelerinde Adalet Bakanlığı tarafından atanan bir “çocuğun korunması” naip üyesi bulunur. Varsa, çocuk dairesine bu üye başkanlık yapar. Aksi halde özel çocuk davaları duruşmasında raportörlük görevi yapar.
3. Ağır ceza mahkemesi (Cour D’assıses) ve ağır ceza istinaf mahkemesi
Profesyonel hâkimler (bir başkan, iki üye) ile seçmen listelerinden hareketle ardı ardına üç kurayla belirlenen 23 yaşından büyük Fransız vatandaşlarından oluşan 9 üyeli bir jüriden oluşur. Diğer ceza mahkemelerinden farklı olarak üç aylık dönemlerde on beş günlük oturumlar halinde görev yapar. Oturum -session- kapandığı zaman ağır ceza mahkemesi de sona ermiş olur. Her il merkezinde bulunur. Mahkeme başkanı istinaf mahkemesi üyeleri arasından istinaf mahkemesi birinci başkanı tarafından seçilir. Diğer iki üye, istinaf mahkemesi ya da asliye mahkemesi hâkimi olabilir.
Gerek sanığın suçluluğu gerekse daha sonra tayin edilecek ceza konusunda meslekten hâkimler ve jüri üyeleri birlikte müzakere yaptıktan sonra gizli oylama ile karar verirler. 12 üyeden en az 8’i sanığı suçlu bulmadığı takdirde sanık beraat etmiş olur. Mahkeme kararları gerekçesizdir.
16.06.2000 tarihli yasaya kadar ağır ceza mahkemesi kararlarına karşı istinaf yolu kapalıydı. Bu durum söz konusu mahkemelerde halkın sesi olan ve yanılmayacağı farz edilen jürinin varlığı ve ağır cezalık suçların soruşturmasının iki dereceli olması (sorgu hâkimi-sorgu dairesi) ile açıklanmaktaydı.
Uzun yıllar süren tartışmaların ardından “adalet reformu” çerçevesinde, 16.6.2000 tarihli yasa ile ağır ceza mahkemelerinin mevcut yapısı ilk derece mahkemesi olarak korunmuş, bu mahkeme kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağlamak üzere üç meslekten hâkim ve 12 üyeden oluşan bir jürinin yer alacağı ağır ceza istinaf mahkemelerinin kurulması kabul edilmiştir. Ağır ceza mahkemesi kararlarına karşı istinaf yolu kabul edilirken ağır cezalık suçlardaki iki dereceli soruşturma sistemi kaldırılmak suretiyle, sorgu hâkimine ağır ceza mahkemesine doğrudan iddianame ile kamu davası açabilme imkanı tanınmıştır.
Buna göre, istinaf dilekçesi kararı veren ağır ceza mahkemesi kalemine verilecek, başvurunun kaydedilmesini müteakip C. Savcılığı başvuruyu ve gerekirse dosyayı görüşüyle birlikte Yargıtay ceza dairesine gönderecektir. Yargıtay ceza dairesi bir ay içinde taraflar ve vekilleri ile C.savcısının yazılı görüşlerini aldıktan sonra istinaf davasına bakacak ağır ceza mahkemesini belirleyecektir.
Terör suçlarına bakan ağır ceza mahkemesi ise sadece Paris’te bulunmakta, 7 hâkimden oluşmakta ve jüri yer almamaktadır.
Uyuşturucu kaçakçılığı suçlarına bakan ağır ceza mahkemesinde de jüri bulunmamaktadır.
Ağır ceza mahkemesindeki savcılık görevi, istinaf mahkemesi Cumhuriyet savcılarından veya asliye mahkemesi Cumhuriyet savcı yardımcılarından biri tarafından yerine getirilir.
B. Uzmanlık mahkemeleri
a. Ticaret mahkemesi (Tribunal de commerce)
Ticarî davalara ilk derece mahkemesi olarak bakmaya yetkilidir. Tüccarların kendi aralarından seçtikleri meslekten olmayan hâkimler (juge consulaire) den oluşur. Hâkimler iki dereceli seçimle seçilirler. Önce tacirler hâkimleri seçecek temsilcileri seçerler, ardından temsilciler de mahkemeyi oluşturacak hâkimleri seçerler. Genel olarak, her ilçede bir ticaret mahkemesi bulunur. Toplam sayıları 230’dur.
Her ticaret mahkemesi dört yıl için seçilen bir başkan ve iki üyeden oluşur. Genellikle bu sayı oldukça fazladır (örneğin Paris’te 140 ticaret hâkimi). Hâkim sayısı sekizi geçtiği takdirde, mahkeme dairelere bölünür. Mahkeme başkan ve tüm hâkimlerden oluşan mahkeme genel kurulu tarafından yönetilir.
İlke olarak, mahkeme kurul halinde yargılama yapar. Ancak ihtiyatî tedbir talepleri ve ufak miktarlardaki alacaklara ilişkin ödeme emirlerine başkan tek başına karar verir.
Ancak Alsace ve Lorraine bölgesindeki ticaret mahkemeleri Alman hukukunun kalıntısı olarak bir asliye hâkiminin başkanlığında iki tacir üyeden oluşmaktadır.
Son yıllarda yaşanan büyük skandallar karşısında, “adalet reformu” tasarısı mahkeme daire başkanlarının profesyonel hâkimlerden atanmasını öngörmektedir.
b. İş Mahkemesi (conseil de prud’ hommes)
Bu mahkeme Fransa’ya özgü bir nitelik taşımakta olup tamamen seçilmiş hâkimlerden oluşur. Her asliye mahkemesi yetki alanında işverenler ve ücretliler arasındaki bireysel iş uyuşmazlıklarına bakmakla görevli en az bir iş mahkemesi bulunur.Yaklaşık sayısı 270’ dir.
Her iş mahkemesi beş bölüm (section) den oluşur. Bunlar; kadro, endüstri, ticaret, tarım ve değişik faaliyetler bölümleridir. Her bölümde en az dört işçi temsilcisi ve dört işveren temsilcisi üye bulunur. Büyük mahkemelerde her bölümde sekizden çok fazla üye bulunur. Bu durumda mahkeme her biri en az sekiz üyeden oluşan dairelere ayrılır. Mahkemenin kendisi ve tüm bölüm ve organları eşit sayıda ücretli ve işverenden oluşmak zorundadır. Mahkeme başkan ve başkan yardımcılığı görevleri zorunlu olarak işçi ve işveren üyeler tarafından bir yıllık dönemlerle sırayla yürütülür.
Tüm üyeler beş yıl için seçilirler. İşçi üyelerin işverenleri kendilerine ücretlerinden kesinti yapmaksızın adlî faaliyetlerini yürütmeleri için zaman sağlamak zorundadır. Devlet daha sonra işverene ödemede bulunmaktadır. Mesai saatleri dışındaki çalışmaları içinse devletçe bir ücret ödenir. Devlet ayrıca mesai saatleri ve dışındaki çalışmalar için işveren üyelere tazminat öder.
Her iş mahkemesinde biri işçi diğeri işveren iki üyeden oluşan bir “uzlaştırma dairesi” ve yine iki üyeden oluşan “seri yargılama dairesi” ve 4’er üyeden oluşan “karar daireleri” bulunur. Her dava önce zorunlu olarak uzlaştırma dairesine gelir. Dairelerin birinde oyların eşitliği halinde asliye hukuk mahkemesinin yetkili hâkimi (juge départiteur) ne başvurulur. Daire bu hâkimin başkanlığında davayı yeni baştan görerek karar verir.
Kararlarına karşı istinaf mahkemesi sosyal dairesine başvurulabilir.
c. Sosyal güvenlik davaları mahkemesi (Tribunal des Affaires de la Sécurité Social)
Sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasından doğan davalara bakarlar. Toplam sayıları 110’dur. Mahkeme başkanı asliye mahkemesi hâkimlerinden birisidir. Birisi işveren diğeri ücretli iki üye, meslek birliklerinin önerisi üzerine asliye mahkemesi başkanı tarafından beş yıl için seçilir. Kararlarına karşı istinaf mahkemesi sosyal dairesine başvurulabilir.
d. Arazi kiraları mahkemesi (Tribunal Paritaire de Beaux Ruraux)
Bu mahkeme, arazi kira âkitlerine ilişkin olarak kiralayanlar ve kiracılar arasındaki uyuşmazlıklara bakar. Her sulh mahkemesi yetki çevresinde bir tane bulunur. Başkanlığını sulh mahkemesi başkanı yürütür. Üyeler eşit sayıda kiracı ve kiralayan (iki asıl, iki yedek olmak üzere) dan oluşur. Bu üyeler beş yıl için seçilirler. Mahkemenin oluşamaması durumunda başkan tek hâkim olarak karar verebilir. İhtiyatî tedbir taleplerine de başkan tek hâkim olarak bakar.
C. Yargıtay (Cour De Cassatıon)
Yargıtay beş hukuk dairesi ve bir ceza dairesinden oluşmaktadır. Her dairenin başında genellikle en kıdemli üye başkan olarak bulunur. Birinci başkan gerekli gördüğü takdirde tüm dairelere başkanlık edebilir. Daire üyeler ile tetkik hâkimlerinden oluşur. Her daire normal olarak beş üyeli heyet halinde davalara bakar. Ancak davanın niteliğine göre birinci başkan ya da daire başkanı dosyayı üç hâkimli bir heyete gönderebilir.
Birden çok daireyi ilgilendiren ve bir içtihat ayrılığı doğurma riski taşıyan davalar en az üç dairenin temsilcilerinden oluşan “karma daire” de görülür.
Birinci başkanın ya da en kıdemli daire başkanı başkanlığında, altı dairenin her birinin başkanı, kıdemli üyesi ve bir üyesi olmak üzere, toplam ondokuz kişiden oluşan “Yargıtay Genel Kurulu” ise, bozmadan sonraki ikinci temyiz başvurusuna bakmaya yetkilidir.
II. İdari yargı
A. İdare mahkemesi (Trıbunal admınıstratıf)
İdarî yargı alanında genel yetkili mahkemelerdir. Sayıları 26’dır. Her mahkeme asgarî bir başkan ve üç ya da dört üyeden oluşur. Önemli mahkemelerde çok daha fazla sayıda üye bulunur. İdare ve vergi davaları olmak üzere iki daireye ayrılırlar. Paris İdare Mahkemesi, her biri iki daire içeren yedi bölüm (Section) den oluşmaktadır.
Tek hâkimle ya da kurul halinde karar verir. Kararlarına karşı idarî istinaf mahkemesine başvurulabilir.
B. İdari istinaf mahkemesi (Trıbunal admınıstratıf d’appel)
Bugün itibariyle sayıları beştir. Mahkeme dairelere bölünür. Mahkeme başkanı Danıştay üyesi derecesindedir ve mahkemenin idaresinin yanı sıra acil davalara tek başına bakar.
C. Danıştay (Consell d’etat)
Başkanlığını Başbakan, yokluğunda ise Adalet Bakanı yapar. Ancak uygulamada fiilî başkanlığı, başkan yardımcısı adı altında üyelerden biri yürütmektedir.
Danıştayın hükümete istişarî görüş bildirme görevi çerçevesinde görev yapan dört idarî ihtisas dairesi (maliye, içişleri, bayındırlık ve sosyal) bulunmaktadır.
Yargılama bölümü ise, bir başkan, üç başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur ve uzmanlaşmış on alt bölüme ayrılır.
Danıştayın yargılama bölümü bazı davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak; bazı davalara istinaf mahkemesi olarak ve idare mahkemeleri kararlarına ise, temyiz mercii olarak bakmaktadır.
III. Hâkim savcılar yüksek kurulu (Consell superıeur dela magıstrature)
Hâkim savcılar yüksek kurulunun başkanı Cumhurbaşkanı, yardımcısı ise Adalet Bakanıdır.
Kurul iki daire halinde çalışmaktadır. Hâkimlere bakan dairede meslektaşları tarafından seçilmiş beş kürsü hâkimi ile bir savcı kökenli üye, savcılara bakan dairede beş savcı ve bir hâkim kökenli üye yer almaktadır. Danıştay genel kurulu tarafından seçilen bir üye ile Cumhurbaşkanı, Senato ve Milli Meclis Başkanı tarafından seçilen birer üye ise ortak üye olarak yer almaktadırlar.
Adlî yargı hâkimlik statüsünün en önemli unsuru, Anayasa (m. 64/1) da yer alan coğrafi azledilemezlik teminatıdır. Hâkim savcılar yüksek kurulunun kürsü hâkimlerinin tayini konusunda “uygun görüşü”, önemli makamlar (Yargıtay üyeliği, istinaf mahkemesi birinci başkanlığı, asliye mahkemesi başkanlıkları) içinse teklifi aranmaktadır.
Savcıların tayini ise, hâkim savcılar yüksek kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca yapılmaktadır.
Hâkim savcılar yüksek kurulunun hâkimler kanadı, hâkimlerin disiplin işlemlerine baktığı zaman, Yargıtay birinci başkanının başkanlığında toplanarak karar vermektedir.
Savcıların disiplin işlemleri konusunda ise, Yargıtay Başsavcısının başkanlığında toplanan savcılar kanadının sadece Adalet Bakanlığına görüş bildirme yetkisi bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanı yargı bağımsızlığına ilişkin konularda her zaman kurulun görüşünü alabilir.

Adalet dergisi sayı 6
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Reklam Alanı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
Çağdaş, fransiz, sistemi, yargi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557