Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 20:57   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Vergi usul kanununun 367’nci maddesinde düzenlenen vergi kaçakçiliği suçunda kovuştur

VERGİ USUL KANUNUNUN 367’NCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA KOVUŞTURMA ŞARTI VE VERGİ İDARESİ VE VERGİ MAHKEMESİ KARARLARI İLE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ

Adnan ÇAVUŞ
Uğurludağ C. Savcısı
1. Kavram
Ceza yargılama makamları olan iddia, savunma ve yargılama makamlarının harekete geçmesi ve yargılama faaliyetinin başlaması bazı durumlarda yasa koyucu tarafından belli şartların gerçekleşmesine bağlanmıştır. Buna ceza yargılamasında “kovuşturma şartı” denmektedir. Kovuşturma şartının benzer kavramlar olan, cezalandırma ön şartlarından ve cezalandırma şartlarından farkı, maddî ceza hukukundan çok, yargılama hukukunu ilgilendirmesidir. Ceza yargılaması alanında bir eylemin suç teşkil edip etmediğinin araştırılabilmesi için, yani yargılama faaliyetinin yapılabilmesinin, yasa koyucu tarafından önceden belirli şartlara bağlanmasını ifade eder.(1)
VUK’un 367’nci maddesinde vergi kaçakçılığı suçunda kovuşturma usulü belirtilmiştir. 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce 367’nci maddedeki kovuşturma usulünün kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarında uygulanacağı belirtilmişti. Aynı Yasanın 81/A-20 maddesiyle bu defa eski metin değiştirilerek 367’nci maddedeki kovuşturma usulünün vergi kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığı suçuna iştirak halinde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 4369 sayılı Kanunun 82/1-a maddesi uyarınca kaldıran, bilgi vermekten çekinme suçunu düzenleyen 361’inci maddenin son fıkrasında, bu suça da 367’nci maddedeki kovuşturma usulünün uygulanacağı düzenlenmişti.
Vergi kaçakçılığı ve bu suça iştirak halinin tespiti halinde, yetkili elemanlarca bu konuda düzenlenecek raporla durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi zorunludur.(2)
Ceza yargılamasının yapılmasının koşula bağlanması ancak bu şekilde koşulların önceden yasalarla açıklanması halinde mümkündür. Aksi taktirde bir koşulun varlığından söz edilemez.(3) Koşul gerçekleşmedikçe, uyuşmazlığın esasını çözmek mümkün olmaz. Bu nedenle yargılamanın hangi aşamasında olursa olsun, karşılaşıldığında ya da anlaşıldığında yargılamaya devam edilemeyecektir. O koşulun gerçekleşmesi beklenecektir. Bu bağlamda hazırlık soruşturması sırasında savcı soruşturma ve kovuşturmanın koşula bağlı olduğunu öğrendiğinde hiçbir işlem yapmayacak, kovuşturma şartının gerçekleşmesini bekleyecek, son soruşturmada mahkeme yargılama koşulunun gerçekleşmesi ihtimaline göre durma veya düşme kararı verecektir. Temyiz aşamasında da aynı biçimde davranılacaktır. Ceza yargılamasının koşula bağlanıp bağlanmadığı yargılamanın her aşamasında resen araştırılacaktır.
2 . Cumhuriyet Savcılığının tutumu
Vergi kaçakçılığı suçunun işlendiğini haricen herhangi bir şekilde öğrenen iddia makamı, kendiliğinden hazırlık soruşturmasını yapıp kamu davasını açamaz. VUK’un 367’nci maddesinin bu düzenlemesindeki amaç, teknik ve özel bilgi gerektiren kaçakçılık suçlarından dolayı yükümlülerin, bir ön inceleme yapılmadan ceza mahkemelerinde yargılanmalarının sakıncalı olduğu düşüncesidir. Yargıtayda bir kararında; “sanık hakkında yoklama tutanağı, vergi suçu raporu ve defterdarlık mütalâasına uygunluk göstermeyen iddianame ile açılan davaya devamla hüküm kurulması...” (4) demek suretiyle yerel mahkeme kararını bozmuştur.
VUK’un 367’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, kaçakçılık suçunun işlendiğini sair surette, yani birinci fıkrada belirtilen haller dışında öğrenen Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya soruşturma yapamayacak, kamu davasını açamayacaktır. Bu halde Savcılık kovuşturma ile ilgili hiçbir işlem yapmayacak ve hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep edecektir. İnceleme neticesinin kendisine bildirilmesine kadar işi bekletecek ve 367’nci maddenin 3’üncü fıkrasına göre, kamu davasının açılması, inceleme neticesinin vergi dairesince bildirilmesine talik edilecektir. Nitekim Yargıtayın bir kararı da bu yöndedir; “367’nci maddenin ikinci bendi uyarınca kaçakçılık suçunun işlendiğine muttali olan Cumhuriyet Savcılığının hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasının istemesi ve kamu davasının açılması hususunu inceleme neticesinin bildirilmesine talik olunması gerekirken, malî polisin suç duyurusu üzerine açılan kamu davasına devamla hüküm kurulması kanuna aykırı olduğundan…” (5)
3. Kaçakçılık fiilinin Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi
VUK’un 367’nci maddesinin 1’inci fıkrasında, yaptıkları inceleme sırasında 359 ve 360’ıncı maddelerde yazılı, kaçakçılık ve kaçakçılığa iştirak fiillerini tespit eden bazı görevlilerin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma usulü tespit edilmiştir. Bu görevlilerden bazıları doğrudan, bazıları ise dolaylı yollardan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirler.
İster doğrudan doğruya, ister dolaylı olarak suç duyurusunda bulunulsun, bu konuda inceleme elemanlarının keyfiyetin bildirilmesi hakkında seçimlik hakları yoktur. Yani madde metninde belirtildiği şekilde, suç duyurusunda bulunma aynı zamanda bir zorunluluktur. Zorunluluğun doğal sonucu olarak, kaçakçılık fiillerinin tespit eden inceleme elemanının, durumu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmeme gibi seçimlik bir hakkı yoktur. Buna rağmen durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirmeyen ilgililer hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TCK’nın ilgili maddelerine göre işlem yapılması söz konusu olabilir.
Eğer kovuşturma şartı gerçekleşmezse, mahkeme aşamasında CMUK’un 253’üncü maddesinin 4‘üncü fıkrasına göre şartın gerçekleşmesini beklemek üzere “muhakemenin durdurulmasına” karar verilir. Şartın gerçekleşmeyeceği anlaşılırsa, yine aynı maddenin 5’inci fıkrasına göre, “davanın düşmesine” karar verilir. Şayet şartın gerçekleşmeyeceği hazırlık soruşturması sırasında anlaşılırsa, bu durumda da takipsizlik kararı verilmesi gerekecektir.(6)
a. Doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilecekler
367’nci maddenin 1’inci fıkrasına göre; yaptıkları inceleme sırasında 359’uncu maddedeki kaçakçılık ve 360’ıncı maddedeki kaçakçılık suçuna iştirak fiillerini tespit eden;
- Maliye müfettişleri,
- Hesap uzmanları ile bunların muavinleri,
- Gelirler kontrolörleri,
- Stajer gelirler kontrolörleri,
doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcılığına hazırlayacakları bir raporla doğrudan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirler.
b-Dolaylı olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklar
Yukarıda sayılanlar dışındaki; vergi incelemesine yetkili memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalâasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirler.
Dolaylı olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma durumunda olan, kanunda bahsedilen diğer vergi incelemesine yetkili memurların, alacakları mütalâanın mutlaka defterdarlık ya da gelirler bölge müdürlüğü tarafından verilmesi zorunludur. Nitekim Yargıtayın bir kararında da bu durum ifade edilmiştir; “Defterdarlığın mütalâası alınmadan vergi dairesi müdürünün şikâyeti üzerine açılan kamu davasına devamla hüküm kurulması yasaya aykırıdır.”(7) Bunların dışında, mesela; mal müdürlüğünün, vali veya vali yardımcısı gibi kamu görevlilerinin verdiği muvafakat veya doğrudan şikâyetleri de geçerli olmazsa da, defterdar yardımcısının mütalâası geçerli olmalıdır. Muvafakat geçersiz olunca da suçun kovuşturulması için aranan şart gerçekleşmiş olmaz.
Mütalâa alması gereken memurların mütalâa almadan raporlarını Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirecek olurlarsa, Cumhuriyet Savcılığının bu mütalâayı alınmak ve rapora eklenmek üzere, incelemeyi yapmış olan memura raporu iade etmesi uygun olur.(8) Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak bu memurların inceleme yetkisine haiz olmaları gerekir. Böyle bir yetkiye sahip olmayan bir memur, mesela; vergi dairesinin yoklama memuru, böyle bir rapor veya zabıt varakasını, defterdarlığın mütalâasıyla birlikte olsa dahi, Cumhuriyet Savcılığına gönderemez. Gönderdiği taktirde Cumhuriyet savcısı, bu rapor veya zabıt varakasını bir ihbar kabul ederek, inceleme yapılmak üzere vergi dairesine iade eder.(9)
Yine Yargıtay bir kararında; “Defterdarlık mütalâasının ilgili dairece evrak üzerinde inceleme yapılarak yazılı olarak verilmesi gerekir. Bu husus nazara alınmadan, defterdarlığın mahkemece dinlenmesi cihetine gidilerek karar verilmesi kanuna aykırı...”(10) demek suretiyle mütalâanın yazılı bir şekilde verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca bu mütalâanın imzalı ve tasdikli aslının verilmesi gerekmektedir.
4. Ceza mahkemesi ile vergi idaresi ve vergi mahkemesi kararlarının birbirine etkisi
a. Ceza mahkemesi kararları ile vergi idaresi kararlarının birbirine etkisi
VUK’un 367’nci maddesinin 4 ve 5’inci fıkralarında bu konu düzenlenmiştir. Buna göre; 359 ve 360’ncı maddelerde yer alan kaçakçılık ve iştirak suçlarına ceza mahkemesi tarafından hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi durumunda, bu durum, ayrıca ve bundan bağımsız olarak, VUK’un 344’üncü madde uyarınca vergi zıyaı cezası veya VUK’un 351 ve müteakip maddelerindeki usulsüzlük cezalarının uygulanmasına engel olmaz.
Kanun koyucunun 367’nci maddenin 4’üncü fıkrasındaki bu düzenlemesinin amacı, ceza muhakeme hukukunda yer alan, aynı fiilden dolayı, aynı faile birden fazla ceza verilemeyeceği kuralına bir istisna getirmektir. CMUK’un 253’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında “aynı konuda aynı sanık için evvelce verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava var ise davanın reddine karar verilir” denmekle, bir kişinin aynı suçtan dolayı iki kez yargılanamayacağı kuralı getirilmektedir.
VUK’un 367’nci maddesi açısından durumu incelersek; burada CMUK’un 253’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının bir istisnası varmış gibi görünmektedir. Oysa, vergi dairesi tarafından verilen vergi zıyaı cezası ve usulsüzlük cezalarının niteliği farklıdır. Bunların ceza hukukundaki suç sayılan fiiller karşılığı verilen cezalarla bir ilgisi yoktur. Bu cezalar vergi dairesince, herhangi bir yargısal karara gerek olmaksızın doğrudan doğruya verilen idarî para cezalarıdır. Mükellefin verilen cezaya karşı vergi mahkemesine dava açması ve böylece cezanın haklılığının mahkeme tarafından incelenmesi, cezanın niteliğini değiştirmez. Dolayısıyla ceza muhakeme hukukundaki, aynı fiilden dolayı aynı faile birden çok ceza verilemeyeceği kuralı, ceza hukuku anlamındaki suç karşılığı cezalara uygulanacaktır. Yoksa idarî cezaların bununla bir ilgisi yoktur. 359’uncu maddedeki fiillerin işlenmesi durumunda vergi zıyaı suçunun oluşması için ayrıca bir vergi zıyaının meydana gelmesi aranmakta, vergi zıyaı meydana gelmişse ayrıca idarî para cezası verilmektedir. Bu açıklamamızdan hareketle şunu belirtebiliriz ki, aslında 367’nci maddenin 4’üncü fıkrasında ayrıca 359 ve 360 ‘ıncı maddelerin uygulanmasıyla hapis cezası verilmesi, ayrıca vergi zıyaı cezası ve usulsüzlük cezalarının verilmesine engel teşkil etmez denmemiş olsa idi dahi, yine de aynı sonucu çıkartabilirdik.
VUK’un 367’nci maddesinin 5’inci fıkrasında; “ceza mahkemesinden sadır olacak kararlar, bu kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve merciler muamele ve kararlarına müessir olmadığı gibi, bu makam ve mercilerce ittihaz edecek kararlar da ceza yargıcını bağlamaz” denmek suretiyle, ceza mahkemesi ve idarî makamların kararlarının birbirini bağlamayacağı belirtilmiştir. İdarenin ceza kesme yetkisini kullanırken kullandığı kıstaslar, gerekse ceza mahkemesinin aynı fiillerden dolayı yargılama yapıp hüküm verirken yararlandığı kurallar farklıdır. Mesela; ceza mahkemesi, 367’nci maddedeki yargılama koşulunun gerçekleşmediğinden hareketle düşme kararı verebilir, ya da kasıt unsuru gerçekleşmediği için sanığın beraatine karar verebilir. Bu iki halde de kararların, vergi dairesinin ceza kesme yetkisine doğrudan bir etkisi olmayacaktır. Sanık beraat etse dahi, vergi dairesi sanığa işlemiş olduğu vergi kaçakçılığı fiilinden dolayı zıyaa uğrattığı verginin üç katı tutarındaki para cezasını verebilecektir. Aynı durum ceza mahkemesi içinde söz konusudur. Yani idarenin söz konusu kaçakçılık fiilî için para cezası vermemiş olması ceza yargıcını bağlamayacaktır. Ceza yargıcı serbestçe tüm delilleri değerlendirerek suçun unsurlarının oluşup oluşmadığını araştıracak ve kararını verecektir.
b- Ceza mahkemesi kararları ile vergi mahkemesi kararlarının birbirine etkisi
Acaba vergi mahkemelerinde, söz konusu kaçakçılık fiilleri konusunda verilecek kararların, ceza mahkemesi kararlarına etkisi mümkün mü?
Bu konuda Yargıtayın 1998 tarihli bir kararı şu şekildedir; “suça konu faturaların gerçek mal satışına dayanıp dayanmadığı mal ve para hareketleri de dikkate alınarak bilirkişi aracılığıyla tespit ettirilmeden, ceza davasında her türlü delille araştırma görev ve sorumluluğu bulunan hâkimi bağlamayan ve kısmen de itirazın reddine ilişkin bulunan vergi mahkemesi kararına dayanarak, vergi kaçırma kastı olmadığından bahisle ve eksik soruşturmayla beraat hükmü verilmesi...”(11) denilerek yerel mahkemenin kararı bozulmuştur. Ancak burada görüldüğü gibi yerel mahkeme kararının bozulma nedeni esasında, delillerin ceza mahkemesince serbestçe değerlendirilmesi gerektiği noktasındadır.
Her ne kadar vergi mahkemesi tarafından verilecek kararlar ceza yargıcını bağlamayacaksa da, konusunda uzman olan vergi mahkemelerinin, vergi kaçakçılığı konusundaki nitelendirmeleri ve vergi zıyaı konusundaki kararlarını ceza mahkemesinin nazara alması gerekir. Vergi mahkemesi kararlarının ceza mahkemesini bağlamaması demek, verilecek kararların hiçbir şekilde ceza mahkemesi tarafından nazara alınmayacağı demek değildir. Şüphesiz bu hâl, ceza mahkemelerinden çıkacak kararların isabet oranını arttıracaktır. Nitekim Yargıtayın bir kararı da bu doğrultudadır; “sanığın 1982 takvim yılına ilişkin cezalı tarhiyata vergi mahkemesi nezdinde dava açtığı ve bu davanın halen kesinleşmediği anlaşıldığından, anılan dava sonucu bekletici ön mesele yapılarak, vergi zıyaının kesinlikle oluşup oluşmadığı konusunda verilecek karar sonucuna göre ...”(12) Görüldüğü gibi Yargıtay bu kararında yukarıdaki kararın tersi bir karar vermiş olmasının sebebi; bu kararın serbest delil taktirinin dışında, bir bilirkişi incelemesini gerektiren ve bu konuda vergi mahkemesi kararının daha isabetli olacağı vergi zıyaının tespitine ilişkindir.

KAYNAKLAR:
ERMAN, Sahir, Vergi Suçları, (Ticarî Ceza Hukuku-VI), 1. Bası, İstanbul, 1988.
GÜNDEL, Ahmet, Vergi Suçları ve Cezaları, 3. Bası, Ankara 1996.
KIZILOT, Şükrü, Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, 1. Bası, Ankara, 1994.
YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılama Hukuku, 6.Bası, İstanbul, 1996.
ÇAVUŞ, Adnan, Vergi Kaçakçılığı Suçu (Yayınlanmamış Yüsek Lisans Tezi), İstanbul, 1999.

Adalet Dergisi Sayı 5
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
367’nci, düzenlenen, kaçakçiliği, kanununun, kovuştur, maddesinde, suçunda, usul, vergi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557