Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 20:58   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart 4483 SAYILI MEMURLAR ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANU

4483 SAYILI MEMURLAR ve

DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

HAKKINDA KANUN ile İLGİLİ DÜŞÜNCELERVuslat DİRİM

Sultanbeyli C.Başsavcısı

Meslek taassubuyla düşünülmediği müddetçe, 4.12.1999 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 86 yıllık Memurin Muhakematı Hakkında Kanun’a son veren reform niteliğinde bir yasadır. Yasalaşmayı gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz.

Yasa, bir uzlaşma yasasıdır. Bir yandan memur ve diğer kamu görevlilerinin şevkini kırmayacak, öte yandan suç ve suçluluk olgusunu memur bağlamında gereğinden fazla dokunulmazlık zırhına büründürmeyecek bir orta yol bulunmuştur. Yasanın ülkemiz adına son derece hayırlı gelişmelere vesile olacağını düşünmekteyiz.

Bilindiği üzere, bu yasayla, memurların ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı izin sistemi getirilmiş, birçok radikal düzenlemeler yapılmıştır. Öncelikle, bu yasayla getirilen düzenlemeleri inceleyip uygulamada yargı penceresinden bakıldığında ortaya çıkabilecek sorunlar ile yasada yapılabilecek değişiklikler hakkında düşüncelerimizi açıklamak istiyoruz.

1. Kanunun amaç, kapsam ve yürürlük tarihi: (Kanunun 1, 2, G:1 ve 19’uncu maddeleri);

- Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri ve izlenecek usulleri belirlemektir.

- Kanun, yayım tarihi olan 4.12.1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, MMHK uyarınca başlatılmış olan işlemler adı geçen kanun hükümleri uyarınca sonuçlandırılır.

- Kanun, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerin genel idarî esaslara göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerini ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır.

- Kanun, görevleri ve sıfatları sebebiyle, özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tâbi olanlara ilişkin kanun hükümlerine tâbi kişiler (örneğin, hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında uygulanmaz) ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin özel kanun hükümlerinin bulunduğu hâllerde (CMUK’un 154 ve 3628 sayılı yasa hükümleri gibi) uygulanmaz.

- Ağır cezayı gerektiren suç üstü hükümleri genel hükümlere tâbi- dir.

2. İzin vermeye yetkili merciler, izine esas ihbar ve şikâyetler, ön inceleme, izin süreleri, soruşturma izninin kapsamı, itiraz, itiraz mercileri, itiraz usulleri ve itiraz üzerine verilecek karar (Kanunun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci maddeleri)

- İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam (itiraz Bölge İdare Mahkemesine),

- İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali (itiraz Bölge İdare Mahkemesine),

- Bölge düzeyinde teşkilâtlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, görev yaptıkları ilin valisi (itiraz Bölge İdare Mahkemesine),

- Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında, o kuruluşun en üst idarî amiri (müsteşar, genel müdür veya başkanı), (itiraz Bölge İdare Mahkemesine),

- Bakanlar Kurulu kararıyla veya Bakanlıkların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili Bakan, Başbakanlık merkez teşkilâtının aynı durumdaki personeli hakkında Başbakan (Başbakan-Bakan-örneğin, vali ve kaymakam hakkında İçişleri Bakanı) (itiraz Danıştay İkinci Dairesine),

- TBMM’de görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında TBMM Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri ve Yardımcıları hakkında TBMM Başkanı (itiraz Danıştay İkinci Dairesine),

- Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı (bu karara itiraz mümkün değil) (itiraz Danıştay İkinci Dairesine),

- Büyükşehir belediye başkanları ve il ve ilçe belediye başkanları, büyükşehir il ve ilçe belediye meclis üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı (itiraz Danıştay İkinci Dairesine),

- İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri hakkında, bulundukları ilin valisi (itiraz Bölge İdare Mahkemesine),

İzin vermeye yetkilidir.

- Cumhuriyet Başsavcılarına bu Kanun kapsamına giren bir suçla ilgili ihbar ve şikâyet geldiğinde, Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları, otopsiyi yapabilir, doktor raporu aldırabilir, ağır hasta olan ve beyanının alınmaması halinde ölmesi ihtimali bulunan, beyanın tesbit edilmemesi halinde kaybolması düşünülen bir bilgiye sahip müşteki veya tanığı dinleyebilir. Cumhuriyet savcıları ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan bu nevi delilleri tesbitten başka, şikâyet olunan memur ve diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek, soruşturma izni istemelidir.

- Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar ve şikâyetlerde kişi ve/veya olay bildirilmesi zorunludur. Buna aykırı ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum ihbar ve şikâyette bulunana bildirilir.

- İzin vermeye yetkili merci, isterse kendisi, isterse kurumu içerisinden görevlendireceği bir veya birkaç kişi eliyle ön inceleme yapabilir. Ön inceleme yapmakla görevli kişi yargı mensupları ile askerlerden oluşturulamaz. Kurul halinde çalışılacaksa görevlendirilenlerden birisi başkan olarak belirlenir.

- Ön inceleme yapan kişiler Bakanlık Müfettişleri ile kendini görevlendiren merciin bütün yetkilerine haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde CMUK’a göre işlem yapabilirler. Hakkında işlem yapılan memur ya da kamu görevlisinin ifadesini dahi alabilirler. Ön inceleme sonunda bir rapor düzenlenir, makama sunulur. Heyet halinde ise farklı görüşler raporlarda ayrıca belirtilir.

- Yetkili merci, ön inceleme veya bizzat yaptığı inceleme sonucunda, en geç 30 gün içerisinde soruşturma iznine gerek olup olmadığına karar verir. Bu süre l5 günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Soruşturma izni ile ilgili karar ilgili memur veya diğer kamu görevlisi ile Cumhuriyet başsavcısı veya şikâyetçi tarafından l0 gün içerisinde itiraz edildiği takdirde, yukarıda belirtilen itiraz mercileri tarafından (Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay İkinci Dairesi) 3 ay içerisinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

- Soruşturma izni verilmesi üzerine, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı CMUK ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır.

- Soruşturma izni, şikâyet, ihbar ve iddia konusu olaylar ile buna bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.

- Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilecek bir fiil ortaya çıktığında yeniden izin alınması zorunludur. Suçun hukukî niteliğinin değişmesi yeniden izin alınmasını gerektirmez.

- Ast üstle birlikte ihbar ve şikâyete konu ise üstün tâbi olduğu mahkemede, memur olanla olmayan birlikte suç işlemişse, memurla aynı mahkemede yargılanır.

3. Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler, yetkili ve görevli mahkeme, vekillerin durumu ve diğer konular (Kanunun l2, l3, l4, l5, l6, l7 ve l8 inci maddeleri), -Hazırlık soruşturması;

a. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, müsteşarlar ve Bakanlar Kurulu kararı ile atanan memur (vali vb.) ve diğer kamu görevlileri ile büyükşehir belediye başkanları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı vekili,

b. Ortak kararla veya Başbakanın onayı ile atanan memur ve diğer kamu görevlileri (örneğin kaymakam) il ve ilçe belediye başkanları, ilçe idare şube başkanları hakkında il Cumhuriyet başsavcısı veya Cumhuriyet başsavcıvekili,

c. Diğerleri hakkında genel hükümlere göre, yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılır.

- Hazırlık soruşturması sırasında, hakim kararı alınmasını gerektirir hususlarda, a’da yazılı hallerde Yargıtayın ilgili ceza dairesine, b’de yazılı hallerde il asliye ceza mahkemesine, c’de yazılı hâllerde genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur.

- Davaya bakmakla görevli mahkeme, a’da yazılı hallerde Yargıtayın ilgili ceza dairesi, b’de yazılı hallerde il ağır ceza mahkemesi, c’de yazılı hallerde genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir.

- Bu Kanunun uygulanmasında, vekiller asillerin tâbi olduğu usule tâbidir.

- Memur veya kamu görevlisi hakkında ihbar ve şikâyetin garaz, kin veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı ile yapıldığı anlaşıldığı takdirde, yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma yapılır.

- Kanunlarda MMHK yapılan atıfların yerine bu Kanun hükümleri uygulanır ve MMHK yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle 285 sayılı KHK’nin 4/i maddesinde yazılı hâllerde dahi, (izin müessesesi işletilecek) bu Kanun hükümleri uygulanacaktır.

- (399 sayılı KHK’nin 11/d maddesi değiştirilmiştir.) Teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları ilgili bakanın iznine bağlı olup, bu konuda da bu Kanun hükümleri uygulanır.

Yasa tasarısının amaç hükmünü düzenleyen 1’inci maddesinde görevlerini icra sırasında işlenen suçlar ibaresi yasalaşma aşamasında görevleri sebebiyle işlenen suçlar olarak değiştirildiği halde, Yasanın 17’nci maddesinde ki bu hükmün değiştirilmesinin unutulduğu düşünülmektedir.

İyi niyetle hazırlanan ve yürürlüğe giren iş bu yasanın yasalaşmasından önce uygulayıcılardan görüş ve önerilerinin alınması, bunların değerlendirilmesinin akabinde yasanın çıkarılması yerinde olurdu. Bu aşamadan sonra yasanın uygulanması ile ilgili yargı çevreleri başta olmak üzere, idarî çevreler ve bilim adamlarının katılımıyla yapılacak bilimsel toplantılarda bir araya getirilip yasanın uygulanmasında ortaya çıkacak aksaklıkların tesbit edilmesi ve bunların bir yasa değişikliği olarak mevzuatımıza monte edilmesi gerekir. Ayrıca, yasa değişikliği gerektirmeyen bazı tereddüt doğuran durumların da uygulamada Yargıtay ve Danıştay içtihları, Bakanlık genelgeleri ile ortadan kaldırılacağı da hatırdan uzak tutulmamalıdır.

Kanaatimizce, yasa değişikliği gerektiren eksiklikler aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

l. Süre

4483 sayılı Yasanın 7’nci maddesinde, yetkili merciin izin konusunda 30 gün içerisinde karar vereceği, zorunlu halde bu sürenin l5 günü geçmemek üzere bir defa uzatılacağı, yasanın 9/son maddesinde de itiraz üzerine itirazın Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay İkinci Dairesi tarafından en geç üç ay içerisinde karara bağlanacağı düzenlenmiştir. Bazı durumlarda 45 günlük sürenin dahi ön inceleme ve izin konusunda karar verilmesi için yetmeyeceği açıktır. Buna mukabil, kararı denetlemenin daha kolay olacağı cihetle, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay için itiraz hususunda karar verme süresinin de fazla olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, izin için gerekli sürenin 3 ay olması, zorunlu hâllerde bu sürenin yarısı veya l ay daha uzatılabileceği, buna mukabil itiraz merciince l ay içinde itiraz hususunda karar verilmesi gerektiği şeklinde sürelerin yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

2. İtiraz mercii ve itiraz üzerine verilecek kararlar

Yasanın 9’uncu maddesine göre, itiraz mercileri Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay İkinci Dairesidir ve itiraz üzerine izin verilmesi ya da verilmemesi kararı uygun bulunup onanacak veya uygun bulunmayıp kaldırılacaktır.

Kaatimizce, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay İkinci Dairesi yerine itiraz merciinin en yakın ağır ceza mahkemesi başkanı veya Yargıtay’ın uygun görülecek (örneğin, Dördüncü Ceza Dairesi ) bir dairesi olması daha uygun olur. Ayrıca, CMUK’un l66’ncı maddesinde düzenlendiği gibi bir hüküm vâzedilerek itiraz merciine gerekli görülen hâllerde tahkikatın genişletilmesi yetkisi verilmelidir. Zira, izin vermeye yetkili merci veya ön incelemeci tarafından şu veya bu şekilde deliller tam olarak toplanmamış olabilir. Bu durumda, iznin verilip verilmemesinin hukuka uygun olup olmadığının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olabilir. Yasanın ikili bir amacı gözettiği, yani ne memura gereğinden fazla bir zırh sağlamamak, ne de şevkini kıracak ölçüde korumasız bırakmamak amacını güttüğü düşünüldüğünde, böyle bir düzenlemenin yerinde olacağı görüşündeyiz. Öte yandan, suçla Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay İkinci Dairesinden daha ziyade, bu işte uzmanlaşmış ağır ceza mahkemesi başkanları ve Yargıtay’ın uygun görülecek bir ceza dairesinin görevlendirilmesi işin daha sür’atli ve isabetli yapılmasına sebep olur diye düşünmekteyiz.

3. Diğer yasalarla uyum

4483 sayılı Yasanın 86 yıllık bir uygulama dönemine damgasını vuran geçici bir kanunun yerine konulduğu düşünülerek, yasalarımız taranmalı, yasanın l6 ve l8’inci maddelerine rağmen uygulamada ortaya çıkabilecek problemler tesbit edilip, bunlarda da gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin, bir uygulama dolayısıyla 2547 sayılı Yasanın bu nevi değişiklik gerektiren 53’üncü maddesinin mevcudiyeti tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca, YÖK Başkan ve Üyeleri, üniversite rektörü, fakülte dekanları, YÖK, üniversite ve fakülte genel sekreterleri ile öğretim üyeleri ve elamanları hakkında 4483 sayılı Yasa uygulanamaz. Ancak üniversitelerde görevli 657 sayılı Yasaya tâbi memurlara bu yasa uygulanabilir. 53’üncü madde uzun bir madde olup, soruşturma mercilerini belirtmiş ve bu Yasada hüküm bulunmayan hâllerde MMK uygulanır demiştir. Bu durumda, hem bir soruşturma mercii vardır, hem de 53’üncü maddeye göre soruşturma yapacak olan bu merciler MMK’da yürürlükten kalkıp 4483 sayılı Yasa yürürlüğe girdiğine göre, 53’üncü maddede hüküm bulunmayan hâllerde 4483 sayılı Yasaya göre işlem yapacaklardır. Fakat yasada lüzumu muhakeme-meni muhakemeden vs.’den söz edilmektedir. Uygulamada sıkıntı yaratacak bu maddenin yürürlükten kaldırılması ve 4483 sayılı Yasaya YÖK Başkanı hakkında iznin Cumhurbaşkanı, rektörler hakkında YÖK Başkanı, fakülte dekanları hakkında rektörler, öğretim üye ve elamanları hakkında fakülte dekanları, idarî personelle ilgili olarak ise durumuna göre YÖK, üniversite ve fakülte genel sekreterleri izin vermeye yetkili merci olarak tespit edilmelidir.

4. 399 sayılı KHK’nın 11/6 maddesinin değiştirilmesi

Yukarıda belirtildiği üzere, 4483 sayılı Yasanın amacını düzenleyen 1’inci maddesi memurların “görevleri sebebiyle” işledikleri suçları bu yasa kapsamına alırken, yasalaşma aşamasında 17’nci maddede gerekli değişikliğin yapılması unutulduğu için 399 sayılı KHK’nın 11/d maddesinde memurların “görevleri icra sırasında” işledikleri suçları yasa kapsamına almıştır. Muadeletin temini ve uygulamadaki problemlerin ortadan kaldırılması için, 399 sayılı KHK’nın 11/d maddesinin de aynı şekilde değiştirilmesi gerekir.

Yasa değişikliği gerektiren bu önerilerimiz sıraladıktan sonra, özellikle uygulamada Cumhuriyet savcıları başta olmak üzere, yargı mensularının karşılaşabilecekleri tereddüt doğurabilecek hususlarda aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Bu konularda yukarıda belirtildiği gibi başta Yargıtay ve Danıştay içtihatları olmak üzere Bakanlık genelgeleri ile zaman içerisinde tereddütler ortadan kaldırılabileceği gibi yeniden yapılabilecek bir yasal düzenleme çerçevesinde bu konulara daha fazla açıklıkda getirilir.

1. İvedilikle toplanabilecek deliller

Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen ihbar ve şikâyetleri alan Cumhuriyet savcısının ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delillerin neler olduğu ana başlıklarıyla bir genelgede yer aldığı taktirde uygulayıcıların daha rahat görev yapabileceği açıktır. Kanaatimizce, otopsi, müştekiye ait doktor raporu ile ağır hasta olan ve dinlenilmemesi halinde ileride bilgi ve görgüsünden yargılama aşamasında istifade edilmesine imkân kalmayacağı fennen belirlenmiş tanığın, müştekinin dinlenmesi gibi delillerin Cumhuriyet savcılarınca toplanabileceği düşünülmektedir.

2. İzin istenmeden takipsizlik kararı verilebilir mi?

Yasanın 4’üncü maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir müracaat yapıldığında izin yoluna gitmeksizin takipsizlik kararı verilip verilemeyeceği tartışmaya yol açabilecektir. Yukarıda belirtildiği üzere, Cumhuriyet başsavcılıkları böyle bir müracaatı aldığında koybolması kuvvetle muhtemel delilleri toplamakla birlikte şikâyet edilen memur veya kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın izin müessesesini işletecektir. Bu durumda, çoğunlukla takipsizlik kararı verebilecek kadar delil toplanabilmesi ve dolayısıyla fikir edinilebilmesi mümkün gözükmemektedir. Doğal olarak böyle durumlarda takipsizlik kararı verilemez. Ancak çok nadir de olsa delillerin tümü toplanmış ise, şahsen takipsizlik kararı verilebileceğini düşünmekteyiz. Örneğin TCK’nın 159’uncu maddesinde olduğu gibi uygulamada istikrar bulmuş içtihatlarımıza göre, Cumhuriyet savcıları dava açmayı düşündükleri hâllerde izin istemeleri, aksi halde işi takipsizlikle sonuçlandırmaları gerekir. Bu düşünceden hareketle, bizde nadir de olsa takipsizlik kararı verilebilmesinin mümkün olduğunu düşünmekteyiz.

3. Kimler ön incelemeci olarak görevlendirilebilir?

Esas itibariyle, başta İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıkları ilgilendirmekle birlikte, ön inceleme yapmakla görevlendirilecek kişilerin yasanın 5’inci maddesinde belirtilen “izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunun içinden belirlenmesi” ile “yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez” hükümleri karşısında, örneğin il valisinin nüfusta çalışan bir memurun görevi sebebiyle işlediği iddia olunan bir suçta, Valilik (örneğin bir vali yardımcısı) dışında Nüfus veya Emniyet Müdürlüğünden birini görevlendirip görevlendiremeyeceği husununun uygulamada birçok tereddüte yol açacağı düşünülmektedir. Kanaatimizce, verdiğimiz örnekten açıklama yapacak olursak, Valiliğin Nüfus Müdürlüğünde çalışan bir memurla ilgili olarak gelen izin talebi karşısında o memurun üstü konumunda olan nüfus müdürünü görevlendirebileceği, ancak Emniyet Teşkilâtından birini, görevlendiremiyeceği düşünülmektedir. Buna bağlı olarak, ilâve bir problem de izin vermeye yetkili merciin incelemekle görevlendiremiyeceği birisini görevlendirmesi halinde, bunun ne gibi sonuçlar doğuracağı da ayrı bir problem olarak ortaya çıkabilir. Kanaatimizce, böyle bir durumda verilecek iznin hukukî açıdan geçerli olacağı ancak izin vermeye yetkili merciin disipliner mahiyette bir eyleminden söz edilebileceği düşünülebilir.

4. Süre uzatımı kim tarafından yapılır?

Bir başka tereddüt doğuran konuda, yasanın 7’inci maddesinde belirtilen izin konusundaki sürenin zorunlu hâllerde 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılabileceği hükmüdür. Bu uzatma kimin, ne şekilde yapacağı uygulamada tereddüte mahal vermeyecek şekilde bir genelge ile belirlenmelidir. Kanaatimizce, izin vermeye yetkili mercii 30 günü aşan bir sürede karar verdiği taktirde zorunlu hali gerekçesinde belirterek bir manada resen süreyi uzatacaktır. Yani Cumhuriyet Başsavcılıklarında bir taleple bir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca süre uzatmasının yasa koyucunun amacı olmadığı düşünülmektedir.

Yukarıda süre konusunda bir yasa değişikliği önerisinde bulunmuştuk. Bu öneri gerçekleştirilirken düşüncemiz doğrultusunda yasaya bir ibare de konulup tamamen tereddütler ortadan kaldırılabilir.

5. Hazırlık kaydı ve yetki-görev konusunda karşılaşılabilecek problemler

Yasanın 4’üncü maddesinde dilekçenin reddî müessesesi getirildiği için, hazırlık soruşturması evrakının tanzim ve tamamlanmasında dikkat edilecek hususlara ilişkin Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün 16.10.1996 gün ve 15-83 sayılı genelgesinin 15’inci maddesindeki hükme rağmen, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri iddia olunan suçlara ilişkin ihbar ve şikâyetlerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikali halinde, hazırlığa kaydedilip edilemiyeceği veya hangi aşamada hazırlığa kaydedileceği ve çeşitli olasılıklara göre ne gibi kararlar verileceği, yetkili ve görevli olmayan Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat halinde ne yapılacağı hususlarının da uygulamada tereddüte sebep olacağı düşünülmektedir. Kanatimizce; yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan ihbar ve şikâyetler başlangıçta hazırlığa kaydedilmeli, dilekçenin soyut ve genel nitelikte olması halinde kaydın kapatılması amacına matuf olmak üzere, evrak takipsizlikle sonuçlandırılmalı ve karar şikâyetçiye tebliğ edilmelidir.

Böyle bir durum yok ise, ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tesbitten hemen sonra, oluşan evrakların bir sureti izin vermeye yetkili makama gönderilmelidir. İzin verilmediği taktirde, bu kararın kesinleşmesi üzerine takipsizlik kararı ile kayıt kapatılmalıdır. İzin verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde, soruşturma tamamlanıp neticesine göre takipsizlik kararı verilebilmeli veya dava açılabilmelidir.

Yetkili ve görevli olmayan Cumhuriyet Başsavcılıklarına vaki ihbar ve şikâyetlerde ise, bizzat veya posta yoluyla yapılan iş bu şikâyetlerin hazırlığa kayıttan sonra, yetkisizlik kararı ile yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilebileceği, bir kısmı müracaatta bulunan Cumhuriyet Başsavcılığının yetki ve görevine giren, bir kısmı girmeyen toplu şikâyet ve ihbarda ise, evrakın ilgili bölümü tefrik edildikten sonra yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilebileceği, yetkili olmayan Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat halinde dahi ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri toplama görevininin de özellikle talep halinde yapılabileceği düşünülmektedir.

6. Kimler için hangi merciden izin alınacak?

Yasanın 3’üncü maddesinde, çok net olarak kimin, hangi merciden alınacak, izin ile soruşturulacağı belirlenmiş olmakla birlikte, yapılacak bir çalışma ile bir liste halinde kamu görevlilerinin ünvanı belirtildikten sonra, hangi merciden alınacak izin ile soruşturulacağı, hatta itirazın hangi merciye yapılacağı, yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcısı, (hazırlık soruşturmasında yapılacak taleplere ilişkin mahkeme) ve yargılanacağı mahkemenin ne olduğu belirlenip adlî teşkilâta, memurlara ve hatta kamuoyuna duyurulduğu takdirde, uygulamada yapılabilecek birçok yanlışlığın önüne geçileceği düşünülmektedir.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
4483, diğer, dİĞer, görevlilerinin, gÖrevlİlerİnİn, hakkinda, kamu, kanu, memurlar, sayili, ve, yargilanmasi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557