Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 21:02   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Türk ceza kanununda uyuşturucu madde temin suçlari

TÜRK CEZA KANUNUNDA

UYUŞTURUCU MADDE TEMİN SUÇLARIErgin ERGÜL

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Gn.Md. Tetkik HâkimiI. Suçun hukukî konusu

Uyuşturucu madde temini TCK’nın “Ammenin selâmeti aleyhinde cürümler” başlığını taşıyan yedinci babında ve “umumun sıhhatine yenecek ve içecek şeylere müteallik cürümler” adını taşıyan üçüncü faslında yer almış bulunmaktadır. Kanunun sistematiğinden korunmak istenen hukukî değerin, kamu esenliği çerçevesinde genel sağlığı koruma olduğunu çıkarmak mümkündür.

“Uyuşturucu madde temini” kullanan ve ondan gelecek kuşaklar bakımından “zarar” ve “tehlike” oluşturduğundan, üretimden başlanarak, dağıtımına, satışına, kanun dışı yollarda kullananın eline geçinceye kadar ki yasaklamadaki amaç, genel sağlık nedeniyle bu maddenin kullanışını önlemektedir. Uyuşturucu maddeye ilişkin suçlarda hukuken korunmak istenen değer, fertlerin ve neticede toplumun “sağlık ve esenliği” olduğu kadar, millî sınırları aşan “tehlike”nin varlığı ve ortak mücadele zorunluluğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu suçlarda insanlığa yönelmiş bir tehlike de mevcuttur.

Bu suçlar, bir “tehlike” ve “mefruz” tehlike suçlarıdır. Somut biçimde tehlike ve zararın ortaya çıkmış olması şart değildir. Normatif tehlike yeterlidir. Kanun koyucunun toplumsal yapı için uyuşturucu maddelerin tehlikeli olduğunu kabul etmesi; “tehlikenin varlığını kabul etmek için yeterlidir.”(1)

TCK 403’üncü “uyuşturucu madde” lerin nelerden ibaret olduğunu müeyyidelerin ağırlığı karşısında, saymak ve böylece azamî açıklığa varmak düşünülebilirdi. Nitekim 4055 sayılı Kanunla değişikliğe uğramasından önce 403’üncü maddede sayma usulü tercih edilmişti. Fakat bu yöntem terk edilmiştir. Kanaatimize göre, gelişen teknoloji karşısında hemen her gün yeni birtakım uyuşturucu maddelerin piyasaya çıktığı göz önüne alındığında kanun koyucunun uyuşturucu maddeleri sayma yolunu terk etmiş olması isabetli olmuştur.

1997 TCK Ön Tasarısında, uyuşturucu madde suçları 250-255 maddeler arasında ve “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlemiştir.

Suçun konusu uyuşturucu madde olmalıdır. Uyuşturucu madde suçlarında ele geçen maddenin uyuşturucu madde olup olmadığı, ne tür bir uyuşturucu olduğu, safi ağırlığı, uyuşturucu maddeler kapsamına alınıp alınmadığı gibi hususlar uzman bir bilirkişiye tespit ettirilmelidir. Adlî Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi bu konuda en yetkili ve bilgili bilirkişidir. Yargıtay kimya mühendislerinin de bu konuda bilirkişi olarak rapor verebileceğini kabul etmektedir. Uzman olmayan asker ve polis memurlarının bilirkişi seçilerek rapor alınması, konunun uzmanı olmadıklarından kabul edilemez.

“Mevcut rapor ve mütalâalar yeterli görülmediğinden suç konusu maddenin Adlî Tıp Kurumu İstanbul Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesine gönderilerek uyuşturucu madde içerip içermediği, içeriyorsa içerdiği uyuşturucu maddenin niteliği ile yüzde oranı konusunda rapor alınması, daha sonra sanığın eylemin TCK’nın 403/5 ya da 2313 sayılı Kanunun Ek 1 maddesi girip girmediği tartışılarak 403/5 maddesi kapsamına giriyorsa ağır ceza mahkemesinin görev alanında bulunacağı düşünülerek görevsizlik kararı verilmesi gerektiği düşünülmelidir” (10.CD. 5.10.1998 E. 1998/7943, K. 1998/9005).

II. Fail

“Uyuşturucu madde temin” suçlarının faili, herkes, herhangi bir kimse olabilir. Ayrıca bu suçu işleyebilmek için failin bazı niteliklere, özelliklere, sahip olması şart değildir. Hatta bunun yasal veya yasa dışı ticareti ile uğramış olması da aranan bir husus değildir. Fail, tek şahıs olabileceği gibi iki veya daha fazla kimse olabilir. Bu takdirde şartları mevcutsa “teşekkül” veya “topluluk” halinde suç işleme söz konusu alabilir.(2)

III. Maddî unsur

A. Genel olarak

Uyuşturucu madde temini suçlarında maddî unsur, TCK’nın 403’üncü maddesinin 1-2 ve 5 fıkralarında gösterilmiştir. Maddenin 1 ve 2’nci fıkralarında yer alan maddî unsur, izinsiz veya izne aykırı olarak uyuşturucu madde imal veya ithal veya ihraç edilmesidir. Maddenin 5’inci fıkrasında yer alan maddî unsur ise, izinsiz veya izne aykırı uyuşturucu madde satmak veya satışa arz etmek veya satın almak veya yanında veya başka bir yerde bulundurmaktır.

TCK’nın 403’üncü maddesinin 1-2 ve 5’inci fıkralarında yer alan suçlar “seçimlik” hareketli suçlardır. Yasada gösterilen hareketlerden herhangi birinin yapılması halinde suçun meydana gelmesi mümkündür. Yasada belirtilen eylemlerin tümünün veya bir kısmının yapılmasına gerek yoktur. Yasada maddede yazılı olan eylemlerden bir tanesinin yapılması gerektiği için yasanın öngördüğü hareketlerden bir kaçını birbiri ardından yapan kimse o suçu bir kezden çok işlemiş olmaz. Eyleme içtima hükümleri uygulanmaz.(3)

Ancak 3756 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle TCK’nın 403’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında bu kurala bir istisna getirilmiştir. Buna göre, uyuşturucu maddeleri ihraç eden kişi aynı zamanda maddeyi imal ve ithal eden ise, ihraç suçundan cezalandırılmakla yetinilmeyerek ayrıca ithal ve imal suçundan da ceza verilmesi gerekmektedir. Böylelikle kanun koyucu uyuşturucu maddelerin uluslar arası ticaretine yönelik hareketleri cezayı şiddetlendirmekle engellemeyi amaçlamıştır.

TCK’nın 403/3’üncü maddesinde açıklanan istisna dışında kanunda gösterilen hareketlerin birden fazla olması değişik zamanlarda meydana geldiğinde, sanığın suç kastına ve hareketler arasındaki süreye bakmak gerekmektedir. Örneğin; fiil esrar satma hareketini müteakip bir yıl sonra esrar imal hareketinde bulunduğunda, ortada tek bir suçtan bahsedilmesinin mümkün olmaması gerekir.

B. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olmak

Ülkemizde uyuşturucu maddelerin imali, ithali veya ihraç edilmesi ile satışı “Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanun” gereği devlet tekeline alınarak Sağlık Bakanlığının denetim ve iznine bağlanmıştır.

Bu Kanun gereğince, uyuşturucu madde yapan, yurt dışından getiren, yurt dışına çıkaran veya satışını yapanların Sağlık Bakanlığından ruhsat alması ve bu ruhsata uygun şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.

Suçun oluşması için uyuşturucu maddelerin yapılması (imal), yurt dışına çıkarılması (ihraç), yurda getirilmesi (ithal), satışı, sevk veya nakledilmesinin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olması gerekmektedir.

C. İmal, İthal, İhraç

1. İmal

TCK’da imal, ithal, ihraç fiilerinin nelerden ibaret olduğu belirtilmemiştir. Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesindeki tanımları iç hukuk bakımından da geçerli saymak gerekmektedir. Buna göre (Sözleşmenin tanımlara ayrılan 1’inci maddesinin n bendi) imal: İstihsal hariç, uyuşturucu maddelerin elde edilmesini mümkün kılan bütün işlemleri ifade eder ve uyuşturucu maddelerin arıtılması ve diğer uyuşturucu maddelere dönüştürülmesi işlemlerini kapsar.

İmal suçu için, doğal bitkilerin bazı bölümlerinin imalâthanelerde işlenerek, bazı kimyasal işlemler sonucunda daha etkili hale getirilmesi gereklidir. Yakalanan alet ve kimyasal bileşimlerin, uyuşturucu maddelerin imaline elverişli olup olmadığı ve uyuşturucu madde ele geçmişse elde edilecek maddenin nevi Adlî Tıp Kurumundan sorulmalıdır.

Maddenin niteliğinde değişiklik yapmayan işlemler imal sayılmaz. Bunun gibi maddenin doğal niteliğini korumaya yönelik işlemler imal kabul edilmemektedir. Yargıtay çeşitli kararlarında esrar elde edilen Hint Keneviri bitkisinin kurutulup elenmesi ve ısıtılması ile macun, hap veya plâka haline getirilmesinin imal sayılamayacağına karar vermiştir.

İmal suçunda teşebbüsten bahsedebilmek için, ele geçirilen alet ve makinelerin imal edilmek istenilen uyuşturucu maddenin imaline elverişli olması gerekmektedir. Şayet bu madde ve aletler imal için elverişli ise ve imale ilişkin icraî hareketler başlamış fakat henüz uyuşturucu madde elde edilememişse, eylem eksik teşebbüs aşamasında sayılarak TCK’nın 61’inci maddesi uygulanmalıdır. İmal suçunda esasen netice aranmadığı için tam teşebbüsün mümkün olmadığı savunulmaktadır.(4)

Aşağıdaki Yargıtay Kararında (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 22.6.1992 T., 4262 E. ve 7198 K.) imal suçunda eksik teşebbüsün uygunlanmasını görmekteyiz: “Sanıkların eroin imal etmek için gerekli olan morfin, asit varilleri, leğen, ocak, kazan, kepçe ve piknik tüpünü köyün tenha bir yerindeki sanık Gürcan’a ait eve eroin imal etmek amacıyla götürdükleri ancak, henüz imalata başlamadan önce polis tarafından yakalandıkları anlaşıldığında haklarında uyuşturucu madde imaline eksik kalkışma hükümleri uygulanmalıdır.”


İmal suçlarında şiddet sebebi gösterilen uyuşturucu maddeler ile şiddet sebebi sayılmayan uyuşturucuların cezası arasında önemli ölçüde fark olmaktadır. Sanık imal suçunda kullandığı uyuşturucu madde ve kimyasal bileşimleri yurt dışında getirmişse ve ithal suçundan dava açılmışsa sanığın mücerret ithal ettiğine dair açık ikrarı yan delillerle teyit edilmediği durumlarda imal suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığına bakılmak ve ithal suçundan ise beraatine karar verilmelidir.(5)

2. İthal

Uyuşturucu maddelerin yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilmesidir. Uyuşturucu Maddelere Dair Tek Sözleşmesinde “tanımlar” başlıklı 1’inci maddesinin (m) bendinde ithal ve ihraç terimleri: “Her biri özel anlamı ile birlikte, uyuşturucu maddelerin bir memleketten diğerine veya aynı memleketin bir ülkesinden diğerine nakledilmelerini ifade eder” şeklinde belirtilmiştir.

İthal edilen maddenin uyuşturucu madde olması suçun oluşumu için yeterli olup, cinsinin bu bakımdan önemi yoktur. Uyuşturucu maddenin cinsi sadece verilecek ceza bakımından önem taşımaktadır. Buna karşılık ithal edilen uyuşturucu maddenin miktarı suç vasfının tayini bakımından önemlidir. Ceza Genel Kurulunun 1.3.1982 T. , 1982/5-17 E. ve 76 K. sayılı kararına göre “ithal veya ihraç edilen uyuşturu madde miktarı çok az ise, kişinin kendisi de uyuşturucu madde kullanıyor ve kişisel ihtiyacı için yeterli miktarı aşmıyorsa; uyuşturucu madde ithal veya ihraç suçu değil, bu maddeleri bulundurma suçu oluşmuş olur.”

Yurt dışında yasa dışı yollarla yurda sokulan uyuşturucu maddelerin yurt içinde satılması durumunda iki ayrı eylem yani; satma ve ithal eylemlerinden ayrı ayrı ceza verilmeyip, tek bir fiil olarak kabul edilip sadece ithal eyleminden cezalandırılması gerekir.

Başka ülkelerden gelip ülkemizden zorunlu olarak geçip başka ülkelere gitmekte olan tır kamyonlarında herhangi bir nedenle arama yapılması sonucu uyuşturucu madde bulunması durumunda, şayet uyuşturucu maddenin yurt içinde bırakılacağı hususunda herhangi bir harekete kalkışıldığına dair delil elde edilememiş ise, ithal suçu oluşmayacak, eylem sadece uyuşturucu madde nakletme suçunu oluşturacaktır.(6)

3. İhraç

Uyuşturucu maddelerin ihracı, yurt içinden izinsiz olarak yurt dışına çıkarılmasıdır. Uyuşturucu maddenin yurt dışına gönderilmesine ait suç sınırdan yurt dışına çıkarılmaya yönelik icraî hareketlerin başlaması ve gümrük kapılarında da durumun yetkili memura aksinin söylenmesi veya saklanması biçiminde oluşacaktır. İhraca yönelik yurt içinde icraî hareketlere başlanmış olmasa dahi, uyuşturucu madde sınıra götürülürken geçecek süre içinde sanık ve arkadaşları tarafından imha edilmek suretiyle ihraca teşebbüs suçundan vazgeçilmek imkânı bulunan hallerde ihraca teşebbüste söz konusu olmaz. (5. C D. , 2.5.1978, 1093/1507). Bu durumda mevcut delillere göre “uyuşturucu madde nakletme veya bulundurma suçu” oluşabilir.

İhraç edilen uyuşturucu maddenin cinsi suçun oluşması bakımından önemli değildir. Bu husus sadece verilecek ceza yönünden önem taşır. Buna karşılık ithal suçunda olduğu gibi burada da maddenin miktarı önemli olup, şayet ihraç edilen uyuşturucu madde miktarı çok az olup ve kişinin kendisi de uyuşturucu kullanıyor ve kişisel gereksinmeleri için yeterli miktarı aşmıyorsa, uyuşturucu madde ihraç suçu değil, bu maddeleri kullanma için bulundurma suçu oluşmuş olur.

Uyuşturucu madde ihraç suçuna teşebbüs mümkündür. Şayet kişi uyuşturucu madde ihracına yönelik icraî hareketlerine başlamış ve gümrük aşamasında henüz yurt dışına çıkmadan yapılan kontrolde madde ele geçmiş ise, suç eksik teşebbüs aşamasında kalmıştır.

a. 403/4’üncü madde konusunda uygulamada karşılaşılan sorunlar

Genelde uyuşturcu maddeyi yurt dışına götüren kişi sınırı geçtikten sonra henüz istediği ülkeye ulaşamadan diğer ülke sınırlarında veya malı götürdüğü ülkede yapılan kontrol sonucu suçüstü yakalanmakta ve yakalandığı ülke yasalarına göre yargılanarak hüküm giymektedir.

TCK’nın 403’üncü maddesinde 3756 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce uyuşturucu maddeyi ihraç eden kişiler, yabancı ülkelerde yakalandıkları takdirde o ülke yasalarına göre cezalandırılmakta, cezalarını çektikten sonra yurda döndüklerinde, ülkemizde de ihraç suçundan yakalanarak mahkûm edilmekte ve yabancı ülkede çektikleri ceza, Türkiye’de verilen cezadan mahsup edilmemekteydi. Bu durumda sanık aynı eylemi nedeni ile çok ağır bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalmakta idi. Bu hususun düzeltilmesi amacı ile TCK’nın 403/4’üncü maddesinde 3756 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu; ihraç edilmiş maddeler dolayısıyla yabancı memlekette hükmedilmiş ve çekilmiş cezanın Türkiye’de ihraçtan dolayı verilecek cezadan mahsup edilmesi kabul edilmiştir. Yabancı ülkede ceza çekilmemiş olsa da, Türkiye’de infazı gerekmekte ise, bu miktar tüm cezadan indirilecektir. Bu cezanın Türkiye’de infazı gerekmiyorsa, ihraç sebebi ile verilen ceza aynen çektirilecektir.

Ancak Türkiye’de ihraç suçundan yapılan soruşturma ve yargılama sırasında, yabancı ülke mahkemesinden, uyuşturucu maddenin cins ve miktarını içeren bilirkişi raporu, kesinleşme ve infaz şerhini içeren karar örneği ve diğer kanıtların gönderilmesi için yabancı ülke adlî makamına gönderilen istinabe talebi, genellikle bu ülke adlî makamlarınca, mevcut suçun temadi eden bir suç olduğu ve temaddideki son icra hareketinin yapıldığı yer olan ülkeleri adlî makamlarınca şahsın yargılanıp hüküm giydiği ya da beraat ettiği ileri sürülerek ve non-bis-idem kuralı hatırlatırılarak geri çevrilmektedir. İstisnaî olarak, adlî yardım taleplerimizin kabul edildiği durumlarda ise, yurt dışında verilen cezalar mahsup işlemine tâbi tutulduğundan, infaz yasaların da devreye girmesiyle geriye infazı kabil bir ceza kalmamakta veya hükümlü en çok 1-2 aylık zaman için cezaevinde kalmakta ve bu cezanın caydırılıcılık etkisi bulunmadığından cezalandırmada istenen gaye de elde edilememektedir.(7)

Ön tasarı uygulamada karşılaşılan bu sorunun ortadan kaldırılması için ve yerinde olarak bu durumda, cezanın yabancı ülkede çekilmiş olması halinde, Türkiye’den ihraçtan dolayı soruşturma yapılmaması ilkesini getirmektedir.

D. Satma, satışa arz etme, satın alma, parasız devretme, devralma

1. Satma, satışa arz etme, satın alma

Uyuşturucu maddelerin bedeli karşılığında bir başkasına mülkîyetinin devredilmesi satma, satış için hazırlık hareketlerini gösteren davranışlara satışa arz etme, bedeli karşılığında uyuşturucu maddeyi devralmaya satın alma denir. Bu eylemler TCK’nın 403/5’inci maddesi gereğince suç sayılmıştır. Bu eylemlerin bir defa yapılmış olması yeterlidir. Satan, satışa arz eden veya satın alanın bu işi meslek edinmiş olmasına da gerek yoktur. Esasen bu durum cezayı ağırlaştıran bir neden sayılmıştır.

TCK’nın 403/5’inci maddesinde öngörülen uyuşturucu madde satma eyleminin yurt içinde yapılmış olması gerekmektedir. Şayet satma eylemi yurt içinden yurt dışına yapılmış ise ihraç, yurt dışında yurt içine yapılmış ise ithal suçu meydana gelir.

Uyuşturucu maddelerin ticaret maksadıyla bulundurulması ve satış için hazırlık hareketini gösteren davranışlar yapılması satışa arz etme sayılır. Örneğin, eroinleri çok küçük jelâtin kağıtlarına bölerek turistlerin olduğu mevkide elinde çok sayıda eroin ile şüphe üzerine yakalanan sanığın suçu icraî hareketlerin yapılmış olması ve turistlere satma amacına yönelik olmasından dolayı uyuşturucu maddelerden eroini satışa arz etmektir. Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 21.05.1992 T. ve 5557/6015 sayılı kararında: “Kenevir bitkisinin sap ve yapraklarının ufalanarak toz esrar haline getirilmesi basit bir işlem olup esrar imal etme sayılmadığından bahisle sanığın eyleminin esrarı satışa arz etme olarak nitelendirilip TCK’nın 403’üncü maddesinin 5’inci fıkrasına göre hüküm kurulmasına” karar vermiştir.

Uyuşturucu madde satma suçunda, maddenin alıcıya geçmesi ile suç tamamlanmış olur. Ancak satma eylemine ilişkin icraî hareketlere girişilmesine rağmen madde alıcının eline geçmemiş ise, eylem tam ve eksik teşebbüs sayılmayıp satışa arz niteliğinde kabul edilerek, tamamlanmış bu eylem sebebi ile failin cezalandırılıması yoluna gidilmelidir.

Uyuşturucu madde satın alma suçunun oluşması için failin maddeyi bu işin ticaretini yapmak amacı ile satın almış olması gerekmektedir. Uyuşturucu maddenin satın alınması eyleminde alan kişinin bunu ticaret maksadı ile satın aldığına dair bir kanıt elde edilememiş maddenin miktarı içmek maksadı ile alındığı yolundaki savunmayı doğrular nitelikte ise, eylem uyuşturucu madde kulllanma suçunu oluşturur.

Satma, satışa arz etme veya satın alma suçunda uyuşturucu maddenin cinsinin veya miktarının suçun oluşumu yönünden bir etkisi yoktur. 1 veya 2 gr uyuşturucu maddenin satılması veya satışa arz edilmesi ile satın alınması durumunda dahi suç meydana gelir. Ancak suçun oluşumu için maddenin uyuşturucu madde olduğunun ve kullanmaya elverişli olup olmadığının uzman bilirkişi raporu ile saptanması zorundadır. Şayet sırf maddenin azlığı nedeni ile uyuşturucu madde olup olmadığı anlaşılamıyor veya maddenin uyuşturucu madde olmadığı uzman bilirkişi raporu ile belirlenmiş ise, bahse konu suç oluşmaz.(8)

Aynı şahsa kısa sürelerde birden fazla uyuşturucu madde satma eyleminde TCK’nın 80’inci maddesinin uygulanması gerekir.

2. Parasız devretme, devralma

Uyuşturucu maddenin mülkiyetinin ücretsiz olarak el değiştirmesidir. Kanun koyucu uyuşturucu maddenin toplumda yarattığı tehlikeleri göz önünde tutarak maddenin yayılmasını önleyici her türlü işleme engel olmayı amaçlamıştır. Bu nedenle uyuşturucu maddenin ücretsiz devredilmesi dahi yasaklanmıştır.

Devir işleminin bir kez yapılması suçun oluşumu için yeterlidir. Aynı şahsa birden fazla devir kısa sürelerle gerçekleşmişse TCK’nın 80’inci maddesinin uygulanması gerekir. Değişik kişilere ayrı ayrı zamanlarda uyuşturucu madde devredilmesi durumunda, devredilen kişi sayısınca suç meydana gelir.

Uyuşturucu madde devretme suçunda suçun tamam olması için maddenin devralanın eline geçmiş olması gerekmektedir. Devir için gerekli icraî hareketlere başlanmış fakat madde devralacak kişiye herhangi bir engel nedeni ile teslim edilmemiş ise, eylem teşebbüs aşamasında kalmış sayılarak TCK’nın 61 ve 62’nci maddesi uygulanmalıdır.

Satma, satışa arz etme ve devretme suçlarında teşebbüsün kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü suçun yapıcı hareketlerine başladıktan sonra teşebbüs söz konusu olacaktır. Halbuki satışa arz etme, ticarî amaçla bulundurma, satış suçunun yapıcı davranışları olup cezalandırılmıştır. Bu nedenle teşebbüs söz konusu olmayacaktır. Pazarlık edip avans vermek sadece hazırlık hareketi olup elverişli vasıtayla suçun işlenmesine başlanmadığından eksik teşebbüs olarak kabul edilemeyecektir.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
ceza, kanununda, madde, suçlari, temin, türk, uyuşturucu


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557