Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 21:14   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart çikar amaçli suç örgütleriyle mücadele kanunu üzerine bir değerlendirme

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE
KANUNU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Nizamettin KALAMAN
Adalet Bakanlığı
CİGM Tetkik Hâkimi

Özellikle son yıllarda çıkar amaçlı suç örgütlerinin işledikleri suçların kamuoyunun gündeminde oldukça sık yer alması ve yürürlükteki mevzuatın bu tür örgütlerle mücadelede yeterli olmaması sebebiyle istenilen başarının elde edilememesi yeni bir kanunî düzenlemenin yapılmasını zorunlu kılmış, bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda “Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu” TBMM tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasından sonra 1 Ağustos 1999 tarih ve 23773 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
4422 sayılı bu Kanunun: 1’inci maddesinin; l’inci fıkrasında; çıkar amaçlı suç örgütü, “Doğrudan veya dolaylı biçimde bir kurumun, kuruluşun veya teşebbüsün yönetim ve denetimini ele geçirmek, kamu hizmetlerinde, basın ve yayın kuruluşları üzerinde, ihale, imtiyaz ve ruhsat işlemlerinde nüfuz ve denetim elde etmek, ekonomik faaliyetlerde kartel ve tröst yaratmak, madde ve eşyanın azalmasını ve darlığını, fiyatların düşmesini veya artmasını temin etmek, kendilerine veya başkalarına haksız çıkar sağlamak, seçimlerde oy elde etmek veya seçimleri engellemek maksadıyla zor veya tehdit uygulamak veya kişileri kendilerine tâbi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak suretiyle yıldırma veya korkutma veya sindirme gücünü kullanarak suç işlemek için kurulan örgüt” olarak tanımlanmaktadır.
Bu fıkranın gerekçesinde de; “Suçun maddî unsuru suç işlemek için örgüt oluşturmaktır. Türk Ceza Kanununun muhtelif maddelerinde örgüt karşılığı yerine göre teşekkül, cemiyet gibi terimler kullanılmaktadır. Örgütün Türk Ceza Kanununun 313’üncü maddesinde yer almış bulunan teşekkülden farkı, bir kısım haksız menfaatleri, çıkarları elde etmek amacıyla oluşturulmuş bulunmasıdır. Bu bakımdan suçun faillerinde maddede belirtilen özel kast aranacaktır. Özel kast, doğrudan veya dolaylı biçimde bir kurumun, kuruluşun veya teşebbüsün yönetim ve denetimini ele geçirmek, kamu hizmetlerinde, basın ve yayın kuruluşları üzerinde etkinlik sağlamak, imtiyazların, ihalelerin yahut ruhsatların denetimini elde etmek veya kartel veya tröst yaratmak, madde veya eşyanın azalmasını veya darlığını, fiyatların düşmesini veya artmasını sağlamak, kendisine veya başkalarına haksız menfaat temin etmek, seçimlerde oy elde etmek, yahut seçimleri engellemek kastıyla örgütün oluşturulmasıdır. Böylece örgüt teşkilinin suç olabilmesi için ön şart faillerde, belirtilen biçimde bir özel kastın var olmasıdır.
Böylece özel kastın gerçekleştirilmesi amacıyla kurulacak örgüt, hedefine ulaşmak üzere insanları yıldırma veya korkutma yahut sindirme gücünü kullanarak suç işleyecektir. Yıldırma, korkutma veya sindirme gücünün zor ve tehdit kullanmak yahut kişileri kendisine tâbi olmaya zorlamak veya mensupları arasında, her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak suretiyle kullanılması gereklidir. Dikkat edilmelidir ki, yıldırma, korkutma veya sindirme gücü yalnız zor (cebir ve şiddet) veya tehdit kullanma ile değil fakat kişileri kendisine tâbi olmaya zorlamak veya mensupları arasında açık veya gizli işbirliği yapmak suretiyle de sağlanabilecek ve belirtilen maksatlara yönelik olarak her türlü suç işlenecektir. Örneğin, çek-senet tahsil etmek, şantaj, yağma, yol kesme gibi suçlar örgüt tarafından yukarıda belirtilen şekilde işlendiğinde bu kanun hükümlerine tâbi olacağı gibi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun öngördüğü şikâyete tâbi suçlar da bu anlamda bir örgüt tarafından yukarıda belirtilen şekilde işlendiğinde yine bu kanun hükümlerine göre soruşturma ve kovuşturmaya tâbi tutulacaktır.
Çıkar amaçlı suç örgütünün oluşmuş sayılması için, belirli kişilerin yukarıda açıklanan amaçlarla ve gene maddede belirtilen araçlarla birden çok suç işlemek üzere fiilen birleşmiş durumda olmaları gerekmektedir. Maddede belirtilen maksatla müteaddit suçların işlenmesi hususundaki, kast, karar ve hatta plân, suçun temel özelliğini oluşturmaktadır. Yoksa birkaç kişinin menfaat sağlamak üzere Türk Ceza Kanununun 64 veya 65’inci maddelerine göre işbirliği yaparak belirli bir suçu işleyip haksız menfaat sağlamaları halinde bu suç gerçekleşmiş olmaz” denilmektedir.
Dördüncü fıkrasında ise; suçun işlenmesine ayrılan veya suçun işlenmesinde kullanılan veya suçtan doğan değer veya ürünlerin veya bunların yerine geçen şeylerin ve müsaderesi gereken her türlü eşyanın gelirlerinin veya suçtan doğan her türlü menfaatin Devlete intikali esası getirilmekte, bu konuda Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanun hükümlerinin de uygulanacağı,
Beşinci fıkrasında da; yorum niteliğinde bir hüküm getirilmekte ve yerel olarak nasıl adlandırılırsa adlandırılsınlar, birinci maddede tanımı yapılan nitelikteki örgütler hakkında madde hükümlerinin bütünüyle uygulanacağı (Örneğin; çek-senet mafyası, park mafyası ve buna benzer diğerleri.),
Son fıkrasında; bu kanunda öngörülen suçları işleyen veya örgütlerin eylemlerini, amaçlarını, hedeflerini, bu kişi veya örgütlere haksız çıkar sağlamak veya örgütün korkutma, sindirme, yıldırma gücünü artırmak amacıyla yazılı, sesli veya görsel yayın araçlarıyla yayımlayan veya her ne suretle olursa olsun propagandasını yapanların cezalandırılacağı, ayrıca yayın organının faaliyetlerinin durdurulmasına karar verileceği,
Belirtilmektedir.
2’ nci maddesinde; bu kanunda öngörülen suçları işlemek veya bunlara iştirak yahut işlendikten sonra faillere her ne suretle olursa olsun yardım veya aracılık veya yataklık etme kuşkusu altında bulunan kimselerin kullandıkları iletişim araçlarının dinlenmesine veya tespitine, kuvvetli belirtilerin varlığı halinde karar verilebileceği, ancak başka bir tedbir ile failin belirlenmesi, ele geçirilmesi veya suç delillerinin elde edilmesi mümkün ise, iletişimin dinlenmesine veya tespitine karar verilemeyeceği, dinleme veya tespite veya kayıtlarının incelenmesine hâkimin karar verecegi, gecikmesinde sakınca olan hâllerde Cumhuriyet savcısının da bu hususlarda yetkili olduğu,
3’üncü maddesinde; bu kanunda öngörülen suçları işlediklerinden kuşku duyulanların mesken, ikâmetgah, işyeri veya kamuya açık yerlerdeki her türlü faaliyetlerinin, teknik araçlarla gizli olarak gözetlenebileceği, izlenebileceği, ses ve görüntü kaydının yapılabileceği,
4’üncü maddesinde; bu kanunda öngörülen suçların veya delillerin ortaya çıkarılması için, suçların işleniş biçimlerine benzer tutum ve davranışlarda bulunan kişilere ilişkin yer, kuruluş, çevre ve kurumdaki, Devletin ulusal güvenliği bakımından gizli kalması zorunlu olanlar hariç her türlü resmî ve özel kayıtlarla bilgisayar verilerinin incelenebileceği,
5’inci maddesinde; bu kanunun kapsamına giren suçların soruşturulmasında, diğer tedbirlerin yeterli olmadığının anlaşılması halinde, kamu görevlilerinin gizli görevli olarak kullanılabileceği,
6’ ncı maddesinin;
Birinci fıkrasında; 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak üzere; bu kanunun 1’inci maddesinde yazılı suçları işlediğine dair kuvvetli şüpheler bulunan kişilerin bu kanun kapsamındaki fiillerinden elde ettikleri hususunda kuvvetli şüphe bulunan her türlü menkul ve gayrimenkullerine soruşturma sırasında el konulmasına; bankalar ve banka dışı malî kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki, kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere hak ve alacakları üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırılmasına, bir tevdi mahalline yatırılmasına, hak ve alacaklar ile mal, kıymetli evrak, nakit ve sair değerlerin idaresi için diğer tedbirlerin alınmasına karar verilebileceği,
İkinci fıkrasında ise; yukarıdaki fıkrada belirtilen mal varlığının yurt içinde ve yurt dışında araştırılması, incelenmesi, tespiti ve değerlerinin takdiri ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca istendiğinde, bunun Maliye Bakanlığı Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yerine getirileceği,
7’nci maddede; tanığın ve görevlilerin nasıl korunacağı,
8’inci maddesinde; 3, 4, 5, 6 ve 7’ nci maddelerde öngörülen tedbir ve işlemlere ait kararların alınmasında ve uygulanmasında 2’nci maddedeki usul ve esaslara uyulacağı,
9’uncu maddesinde; bu kanunun kapsamına giren suçlarda, şüpheli veya sanıkların yurt dışına çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasına hazırlık soruşturmasında hâkimin, son soruşturma safhasında ise mahkemenin karar verilebileceği, ancak gecikmesinde sakınca olan hâllerde Cumhuriyet savcısının da şüphelerinin yurt dışına çıkmalarını geçici olarak yasaklayabileceği,
10’uncu maddesinde; bu kanun gereğince yürütülen işlemlerin ve hazırlık soruşturması sırasında alınan kararların gizli olduğu, bunu ihlâl edenlerin cezalandırılacağı,
11’inci maddesinde; bu kanunun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama görevinin yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesine ait olduğu, bu suçların yargılanmasında bu kanun hükümleri ve 2845 Sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı,
12’nci maddesinde; bu kanunda öngörülen suçlardan dolayı verilen cezalara, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 ve 6’ncı maddelerindeki tedbire çevirme ve erteleme hükümlerinin uygulanamayacağı,
13’üncü maddesinde; bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar ile mahkûm olanlar hakkında Terörle Mücadele Kanununun 16 ve 17’nci maddelerindeki hükümlerinin uygulanacağı,
14’üncü maddesinde; pişmanlıkla ilgili hükümlerin nasıl uygulanacağı,
15’inci maddesinde; bu örgütlere yardım ve yataklık edenlerin de TCK nun 314’üncü maddesine göre cezalandırılacağı,
16’ncı maddesinde; bu kanunun 2’nci maddesinden 10’uncu maddesine kadar olan araştırma ve tedbire ilişkin hükümlerinin; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda, 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda ve Türk Ceza Kanununun 403, 404 ve 406’ncı maddelerinde yer alan suçların teşekkül halinde işlendiğinde de uygulanacağı,
17’nci maddesinde; Türk Ceza Kanununda ve diğer özel kanunlarda tanımlanmış olan örgütlü suçlar hakkındaki hükümlerin saklı olduğu,
Düzenlenmiş bulunmaktadır.
Ancak;
Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi, faillerinin yakalanması, yargılanmalarının sağlanması ve örgütlerin çökertilmesi bakımından büyük önem arz eden ve bu suçun işlenmesinden elde edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunan her türlü menkul ve gayrimenkullere el konulmasının sağlanması ve diğer tedbirlere zamanında başvurulabilmesi için;
1- Bu suça ilişkin hazırlık soruşturmalarının kolluk makam ve memurlarıyla gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle bizzat Cumhuriyet Başsavcıları veya çıkar amaçlı suç örgütlerinin soruşturmalarıyla özel olarak görevlendirecekleri Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülmesi,
2- Bu kanunun 1’inci maddesinde yazılı suçları işlediğine dair hakkında kuvvetli şüpheler bulunan kişilerin, bu kanun kapsamındaki fiillerinden elde ettikleri hususunda kuvvetli şüphe bulunan her türlü menkul ve gayrimenkullerine kanunun 6’ncı maddesinde belirtildiği şekilde soruşturma sırasında el konulması ve diğer tedbirlerin alınması,
3- Kanunun 1’inci maddesinin son fıkrasında ifade edildiği gibi bu örgütleri desteklemek için; eylemlerini, amaçlarını ve hedeflerini yazılı, sesli veya görsel yayın araçlarıyla yayınlayanlar veya propagandasını yapanlar hakkında soruşturma açılması ve yayın organının faaliyetlerinin durdurulması,
4- Kanunun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtildiği şekilde şüphelilerin mal varlıklarının tespiti ve değerlerinin takdiri konularında Maliye Bakanlığı Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının görüşlerinin alınması, bu Kurul ile gerekli koordinasyon sağlanarak yapılan incelemeler sırasında; inceleme ve soruşturmanın suratle sonuçlandırılması ve tedbirlerin zamanında alınmasının sağlanması için kuruldan gelebilecek taleplerin Cumhuriyet Savcılıklarınca titizlikle değerlendirilmesi,
5- 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun 2’nci maddesinde sayılan ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren “Örgütlü Suçlar” ( 6136 sayılı Kanun, TCK’nun 403’üncü maddesi, vs.) ile Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren “Karaparanın Aklanması Suçları” nın genellikle iç içe olması dolayısıyla DGM Cumhuriyet Başsavcılıklarınca bu suça ilişkin hazırlık evrakının tefrik edilerek yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmesi ve bu suçların takibatsız kalmalarının önlenmesi,
Büyük önem arz etmektedir.

Adalet Dergisi Sayı 3
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
amaçli, bir, çikar, değerlendirme, kanunu, mücadele, suç, Üzerine, örgütleriyle


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557