Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 21:14   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Avusturya mevzuati

AVUSTURYA MEVZUATI

Doç.Dr. Ömer ULUKAPI
S.Ü. Hukuk Fakültesi
Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

JURISDIKTIONSNORM
Gesetsz vom 1 August 1895, RGBI 1895/111, über die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zustandigkeit der ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen (Jurisdiktionsnorm)
(1.08.1895 Tarihli Yargı Yetkisinin Kullanımı ve Hukuk Mahkemelerinin Yetkisi Hakkında Kanun)
Md. 1: Hukukî işlerde yargılama faaliyeti - bu iş özel kanunlarla başka makam veya organlara bırakılmış olmadıkça- sulh mahkemeleri, ticarî işler sulh mahkemeleri, asliye mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, eyalet mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme tarafından kullanılır.
Mahkemeler arasındaki merci (-derece) ilişkisi
Md. 2: (1) Yargı yetkisinin kullanılmasında ilk derecede sulh, asliye ve ticaret mahkemeleri yer alır.
(2) Ayrı bir ticaret mahkemesi bulunan her yerde, ticarî işlerde yargı yetkisini kullanmak üzere müstakil Ticarî İşler Sulh Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemeler diğer yerlerde de bir yönetmelikle teşkil edilebilir.
Md. 3: (1) Sulh Mahkemelerinin hüküm ve kararlarına karşı itiraz ve istinafa yetkili ikinci derece (merci) asliye mahkemeleridir. Fakat, müstakil bir ticaret mahkemesi bulunan yargı çevrelerinde Ticarî İşler Sulh Mahkemeleri ile sulh mahkemelerinin ticarî işlerle ilgili hüküm ve kararlarına karşı itiraz ve istinafa Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.
(2) Sulh Mahkemelerinin hüküm ve kararlarına karşı kanun yollarında üçüncü derecede (temyiz) Yüksek Mahkeme bulunur.
Md. 4: Asliye ve Ticaret Mahkemelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri hüküm ve kararlara karşı itiraz ve istinaf için ikinci dereceyi Eyalet Yüksek Mahkemeleri, üçüncü dereceyi (temyiz) Yüksek mahkeme oluşturur.
Yargı Yetkisinin Düzenli Mahkemelerce Yerine Getirilmesi
Md. 7: (1) Aksi öngörülmüş olmadıkça, asliye ve ticaret mahkemelerinde hukukî işlere dair yargı yetkisi, birinci (ilk) ve ikinci derecede (istinaf), bir başkan ve iki üyeden oluşan heyetler tarafından kullanılır.
(2) Müstakil Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Mahkemelerinin Ticaret Daireleri hukukî ihtilafta ilk derece ve sulh mahkemelerinin kararlarına karşı HUMK (ZPO) m. 480-500 gereğince istinaf mercii olarak faaliyet gösterdiklerinde, (heyet) üyelerinden birisinin yerini, ticaret odasından seçilen uzman bir fahri hâkim alır. Diğer bütün durumlarda Asliye ve Ticaret Mahkemelerinin heyetleri meslekten hâkimlerden oluşur.
ZIVILPROZEBORDNUNG
(Gezets Vom 1.8.1895, RGBI. 1895/113, über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten)

Beşinci Bölüm
Kanun Yolları

Birinci Kısım
İstinaf

Zulassigkeit (İstinafın caiz olması)
Md. 461: (1) İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulur.
(2) Her iki tarafın da hazır bulunduğu hallerde sözlü olarak açıklaman (tefhim edilen) (m. 414) karara karşı istinafa sadece, kararın tefhiminden hemen sonra sözlü, yahut kararın tefhim edildiği sözlü duruşmanın tutanaklarının tebliğinden itibaren on gün içinde, dilekçeyle yahut m. 434/I çerçevesinde duruşma tutanağına yönelik beyanla başvuran tarafca gidilir. Bu süre zarfında m. 434/I anlamında bir başvuru vukubulursa, bu istinaf başvurusu olarak işlem görür.
Md. 462: (1) İstinaf Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını, istinaf talebi sınırları dahilinde kontrol eder.
(2) Kendilerine karşı kanun yolu yasaca kapatılmış, süresi içinde itiraz edilmemek (m.196) yahut yapılan itirazın reddedilmesi suretiyle artık değiştirilemez olmadıkları sürece, asıl hükmün verildiği davanın ön davası niteliğindeki davalarda verilen kararlar da istinafa tâbidir.
(İstinaf Usulüne Dair Genel Hükümler)
Md. 463: (1) Aşağıdaki hükümlerde aksi belirtilmiş olmadıkça, istinaf yargılamasında, ilk derece toplu (-birden çok hâkimden oluşan-) mahkemelerinde uygulanan usul hükümleri tatbik edilir.
(2) İstinaf yargılamasında taraflar kendilerini bir avukatla temsil ettirmek zorundadırlar.
İstinaf Süresi
Md. 464: (1) İstinaf süresi dört haftadır, bu süre uzatılamaz.
(2) Bu süre taraflardan herbiri için, hükmün kendilerine tebliğinden itibaren başlar; m. 416/III hükmü saklıdır.
(3) Adil yardımdan yararlanan yahut bundan yararlanmak için başvuran taraf yukarıdaki süre içinde kendisine bir avukat verilmesi talep etmişse, o taraf için istinaf süresi, kendisine, avukat talebine dair kararın ve (asil) hükmün tebliğinden itibaren işlemeye başlar; (avukat talebine ilişkin) karar mahkemece tebliğ edilir. Avukat verilmesine ilişkin süresinde yapılan başvurunun reddedilmesi durumunda, istinaf süresi bu ret kararının kesinleşmesinden itibaren başlar. M. 73/IV hükmü kıyasen (anlamı itibariyla) geçerlidir.
İstinaf Davasının Açılması
Md. 465: (1) İstinaf davası, buna ilişkin dilekçenin ilk derece mahkemesine verilmesiyle açılır.
(2) İlk derece mahkemesinde avukatla temsil zorunluluğu ve o yerde en az iki avukat bulunmamak şartıyla, duruşma tutanağına geçirilen uygun beyanlar, bir avukatın katılımına gerek göstermedikleri sürece, istinaf dilekçesinin yerini alırlar.
(3) Duruşma tutanağını tutturan hâkim, ilgili tarafı istinaf sebeplerinin tam olarak bidirilmesi, kesin bir istinaf talebine dair tavır belirlenmesi, istinafa dair yeni öne sürülen durum ve delillerin sunulması ve bütün bunların yapılmamasının hukukî sonuçları hakkında tarafı aydınlatmak zorundadır.
(4) Bu kanunun istinaf dilekçesine ilişkin hükümleri, bu dilekçenin yerini tutan duruşma tutanağına geçirilmek şeklindeki istinaf talebi hakkında da uygulanır.
Madde 466: İstinaf yoluna süresi içinde başvrulmasıyla birlikte, hükmün kesinleşmesi ve içeriğinden aleyhine istinâfa başvurulan kısımların icra kaabiliyeti, yargı yolunun sonuçlanmasına kadar engellenir.
Madde 467: İstinaf dilekçesi genel gereklerin yanısıra ihzarı bir layihanın unsurlarını ihtiva etmesi zorundadır:
1. İstinaf mahkemesinin belirtilmesi;
2. Kendisine karşı istinafa başvurulan hükmün belirtilmesi;
3- Hükme hangi yönlerden itiraz edildiğine dair açıklama, itiraz sebeplerinin kısaca belirtilmesi, kararın bozulmasının mı yoksa değiştirilmesinin mi istendiği;
4. İstinaf sebeplerini ispata kafi vakıa ve deliller;
5. İstinaf talebi duruşma tutanağına geçirme suretinde gerçekleşmiyorsa, bir avukatın imzası.
Madde 468: (1) İstinafın süresi içinde açılması durumunda,buna ilişkin dilekçe ya da bunun yerine geçen duruşma tutunağının bir süreti karşı tarafa tebliğ edilir. Gecikmiş istinaf talepleri ile (duruşma tunağına) zamanında yapılmayan istinaf başvuruları (m.461/II) ilk derece mahkemesi tarafından reddedilir.
(2) Karşı taraf istinaf dilekçesinin yahut bunun yerine geçen ilgili duruşma tutanağının kendisine tebliğden itibaren dört haftalık kesin süre içinde ilk derece mahkemesine dilekçeyle veya m. 465/II’deki şartların mevcudiyeti durumunda mahkeme zabtına geçirilmek şeklinde istinafa dair cevaplarını bildirebilir.
Madde 469: (1) İstinafa dair cevabın süresi içinde ulaşması yahut buna dair sürenin geçmesinden sonra ilk derece mahkemesi istinaf başvurusunu, varsa karşı tarafın cevabını veya bunlara ilişkin zabıtlara geçirilmiş beyanları hukukî ihtilâfa ilişkin bütün dava malzemesi ve özellikle kararın ve istinaf talebinin tebliğine dair belgelerle birlikte İstinaf Mahkemesine sunar. İstinaf talebi yahut buna dair cevabın gereğince ilk derece mahkemesince halledilmesi gereken işlemler varsa, bunlar yerine getirilir; bir tebligat hatasının iddia edilmesi durumunda öncelikle ilgili işlemlerin yapılması gerekir.
(2) İtiraz edilen hükümde hukukî ihtilâf tamamen halledilmemiş ve bu yüzden duruşmanın istinaf sırasında bu halledilmeyen noktalar hakkında devam ettirilmesi gerekiyorsa, istinaf mahkemesine, ilk derece mahkemesinde gerek duyulan dava evraklarının resmî suretleri sunulur.
İstinaf Mahkemesinde Yargılama
Ön Yargılama
Madde 470: İstinaf evrakının istinaf mahkemesine ulaşmasını müteakip dosya bir tetkik hâkiminin incelemesine verilir.
Madde 471: Bu inceleme temelinde istinaf, sözlü oturuma yönelik bir gün belirlenmesine hacet olmaksızın, istinaf heyetinin önüne getirilir:
1. (Belirtilen) istinaf mahkemesinin yetkisizliği söz konusu ise;
2. İstinaf yasal olarak mümkün değil yahut süresi içinde başvurulmamışsa;
3. İstinaf evrakında kendisine karşı istinafa başurulan hüküm mevcut değilse, istinaf evrakı içinde, istinaf başvurusu yoksa, veya istinaf sebepleri ne açıkça gösterilmiş ne de bunlara anlaşılır bir şekilde işaret edilmemişse;
4. İstinaf sadece, taraflardan birinin gıyabı sebebiyle verilen karara karşı, gıyabın sözkonusu olmadığı gerekçesine dayanıyorsa;
5. Hükmün yahut buna takaddüm eden yargılamanın “yokluk”la malûl olduğu itiraz mevzuunu oluşturuyorsa;
6. Hükme dahil edilmiş açıklamayla milletlerarası yetki, görev, yetki, yargı yolunun caiz olmaması, derdestlik yahut kesin hüküm yönlerine dair itirazlar, istinaf sebebi olarak öne sürülmekte iseler;
7. Tetkik Hâkimi hükmün yahut buna takaddüm eden yargılamanın istinafa başvuran tarafından dermeyan edilmemiş bir “yokluk”la malul olduğu kanısında ise,
Madde 472: (1) Kendisinin kanun yoluna başvuru hakkı bulunmayan, yahut bu haktan geçerli bir şekilde feragat etmiş bulunan bir kimsenin yaptığı istinaf başvurusu da geçersizdir.
(2) İlk derece mahkemesinin kararının tefhim yahut tebliğinden sonra yapılan feragat (istinaftan feragat), karşı tarafın bunu kabul etmesine bağlı değildir.
Madde 473: (1) İstinaf heyeti m. 471’deki hallerde aleni olmayan oturumda sözlü duruşma yapmaksızın karar verir.
(2) İstinaf heyeti, istinaf sebeplerinin veya “yokluk”un tesbiti için tarafların yahut ilk derece mahkemesinin aydınlatmasına veya başka hususlara gerek duyarsa bunlara karar verir ve gereğinin yapılması için hareket eder.
…
İstinaf Duruşmasının Belirlenmesi
Madde 480: (1) İstinaf heyetinin bir karar vermesinin şartları mevcut değil, yahut bir istinaf başvurusu istinaf heyetince sözlü istinaf duruşması için uygun bulunursa, heyet başkanınca, davetin taraflara tebliği ile belirlenen gün arasında yaklaşık ondört gün bulunması şeklinde bir duruşma günü tesbit edilir. Zorunlu hallerde bu süre kısaltılabilir.
(2) Bir duruşma gününün belirlenmesi; gerçek olmayan gıyap halinin kabulü, mahkemenin yetkisizliği, derdestlik yahut kesin hüküm yahut yokluk sebepleriyle yapılan istinafın istinaf mahkemkesince aleni olmayan oturumla reddedilmesi halinde, istinaf başvurusunda sözlü duruşmaya saklı tutulmuş itirazların sözkonusu olması halinde de yapılır.
(3) İstinafta kendilerini temsil edecek olan avuklatları tarafların tesbit etmiş olmaları durumunda, duruşma daveti bizzat bu avukatlara yapılır.
…
Sözlü İstinaf Duruşması
Madde 482: (1) İstinaf mahkemesi önündeki duruşmada, istinaf giderlerinin ödenmesine yönelik olanlar dışında, hiçbir talep veya itiraz ileri sürülemez.
(2) Hükmün içeriğine ve diğer dava malzemesine göre ilk derece mahkemesinde mevcut olmayan vakıa ve deliller, ancak bunların ileri sürülen istinaf sebeplerinin ispatı yahut aksinin ispatına hizmet ettikleri sürece istinaf yargılamasına getirilebilirler; bunun dışında bunlar sadece istinaf başvurusu veya karşı tarafın buna cevabı yoluyla diğer tarafa bildirilmişlerse dikkate alınırlar.
Madde 483: (1) Sözlü duruşmada istinaf talepleri karşı tarafın rızası olmaksızın en genişletilebilir ne de değiştirilebilir. Bu; istinaf başvurusunda belirtilen istinaf sebepleri bakımından da geçerlidir.
(2) Hazır bulunan karşı tarafın değişikliğe itiraz etmeksizin değiştirilen (yeni) talebe yahut yeni ileri sürülen istinaf sebebine karşı açıklamada bulunması durumunda bu rızanın mevcut olduğu kabul olunur.
(3) Sözlü istinaf duruşmaların sonuna veya m. 492’deki hallerde istinaf mahkemesinin kararına kadar taraflar yargılamanın durdurulmasını kararlaştırabilirler (m. 168-170). Sözkonusu ana kadar, istinafın konusunu oluşturan dava (asıl dava), davalının razısıyla yahut neticei talepten vazgeçmek suretiyle geri alınabilir; davanın geri alınmasıyla kendisine karşı istinafa başvurulan karar etkisiz (sonuçsuz/hükümsüz) olur; bu durumu istinaf mahkemesi bir tesbit kararı ile karara bağlar.
(4) Kendisine karşı istinafa başvurulmuş bulunan hükme esas olan davanın, karşı tarafın rızasıyla dahi değiştirilmesi mümkün değildir.
Madde 483 a: (1) Evlilikle alâkalı işlerde (m. 49/II, 2b JN) m. 483/III hükmü şu şekilde geçerlidir ki; davacı davasını karşı tarafın rızası oldukça sözlü duruşmadan sonra da hükmün kesinleşmesine kadar geri alması mümkündür.
(2) Evliliğin yok olarak açıklanmasına yahut yokluğunun tesbitine dair davalarda m. 482 ve m. 483/I, II, IV hükümleri uygulanmaz.
Madde 484: (1) İstinafın geri alınması sözlü duruşmanın sonuna kadar caizdir. Bu, sözlü duruşmada açıklanabilir veya yazılı beyanın istinaf mahkemesine ulaştırılması şeklinde gerçekleşebilir. Yazılı beyanın mahkemeye sözlü duruşmanın başlamasından önce ulaşması durumunda heyet başkanı tek başına, tayin edilen oturuma gerek kalmadığına karar verebilir.
(2) Geri alma, kanun yolunun kaybı yanında, kanun yoluna başvurunun sebep olduğu ve bu yüzden karşı tarafın uğradığı bütün masraflara katlanma sonucunu doğurur.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 29 Mart 2013, 21:14   #2 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart

(3) Masrafların yüklenmesine ilişkin karar istinaf mahkemesince, eğer tayin edilmiş duruşma gününün birinci fıkra gereğince iptaline karar verilmişse buna karar veren heyet başkanınca tek hâkim olarak verilir. İlk durumda masraf miktarının tesbiti heyet üyelerinden birine bırakılabilir. Yapılması gereken sözlü duruşmanın başka bir nedenle yapılmamasını doğuran hallerde başvurunun istinaf karşı tarafının geri almaya muvafakatınden itibaren dört haftalık kesin süre içinde yapılması gerekir.
Madde 485: (l) Tamamlanması m. 423 gereğince talep edilen bir hükme dair istinaf duruşması, başvuru üzerine, ya tamamlama hükmünün istinafsız olarak kesinlik kazanmasına, ya da bu tamamlama hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusunun da istinaf mahkemesine ulaşmasına kadar tehir edilebilir. Son durumda her iki istinafın duruşmaları birleştirilir.
(2) mülga.
Madde 486: (1) Sözlü istinaf duruşması heyet üyelerinden birinin raportör olarak yaptığı sunuşla işin esasına girmeye yönelik çağrısı ile başlar.
Aynı raportör, istinaf başvurusunun anlaşılması ve kendisine karşı istinafa başvurulan hükmün ve istinaf sebeplerinin doğru olduğunu kontrol bakımından gerekli ise, dava dosyasının yardımı ile davaya esas teşkil eden olayı ve hukukî uyuşmazlığın bugüne kadar olan safahatini, taraflarca istinaf yargılamasına getirilen yazıların özünü sunar ve bunlardan ortaya çıkan çekişme konularını belirler. Sunucu karar hakkındaki kendi görüşünü açıklayamaz.
(3) Bundan sonra tarafların dilekçeleri ve ilk derece mahkemesinin istinafa tâbi kısmı karar sebepleri (gerekçe) ile birlikte ve heyet yahut başkanın gerekli bulması halinde ilk derece mahkemesindeki duruşma tutanaklarının ilgili kısımları yazıcı tarafından okunur.
(4) Bunun üzerine taraflar dinlenir. Taraflardan birinin açıklamaları dava dosyası içereği ile uyuşmuyorsa, başkan tarafından bu yöne dikkat çekilir.
Madde 487: Mülga
Madde 488: (1) İstinaf heyeti, sadece istinaf sebeplerini desteklenmesine veya bunların çütürülmesine hizmet eden delillerin ikamesiyle yetinemez, bilakis, eğer istinaf talebine ilişkin karar bakımından önemli gözüküyorsa, ilk derece mahkemesinde vuku bulan delil ikamesini tekrarlatabilir veya tamamlatabilir ve ilk derece mahkemesince dikkate alınmayan delilleri kabul edebilir.
(2) Son durumda ve bir keşif yapılması gereken hallerde delillere ilişkin ilk derece mahkemesinde tatbik olunun hükümler uygulanır veya delil araştırması naib hâkim yahut istinabe cihetine gidilerek gerçekleştirilir.
(3) İlk derece mahkemesinde bilirkişiye başvurulmuşsa, istinaf mahkemesi aynı hususta başka bir bilirkişi ataması yapabilir.
(4) İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin tesbitlerinden ayrılmak düşüncesinde ise, taraflara ilk derece mahkemesinin delilleri takdirine karşı endişelerin bulunduğunun bildirilmesi ve onlara (taraflara) bu delillerin istinaf mahkemesince tekrar toplanmasını talep etme imkanının verilmesi koşulları altında, istinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin doğrudan doğruya topladığı delillerden ayrılabilir ve sadece tutanağın okunmasıyla yetinilebilir.
Madde 489: (1) mülga
(2) İlk derece mahkemesinde yeminli olarak dinlenen tarafın istinaf heyetince yeniden yeminli olarak dinlenmesi (isticvap) istenirse, bu taraf ilk derece mahkemesinde yapılmış yeminin hatırlatılması suretiyle dinlenir.
(3) İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinde isticvaptan veya yeminli ifadeden kaçınan tarafın istinafta yeminli isticvabını, eğer kendisi, ilgili tarafın ilk derece mahkemesinde yeminli beyanlardan kaçınmak için yeterli haklı nedenlerinin bulunduğu ve bu nedenlerin artık ortadan kalktığı kanısında ise, isteyebilir.
Madde 490: İstinaf Mahkemesi istinafa ilişkin son kararından önce bir ara kararıyla, ilk derece mahkemesinin kararının itiraz edilmemiş (istinafı istenmemiş) hangi noktalarının icra edilebilir nitelikte olduğunu belirler.
Madde 491: Taraflardan birinin (istinafta) hazır bulunmaması durumunda, istinaf hakkında buna rağmen, istinaf dilekçesi ve karşı tarafın cevaplarında ortaya koyduklarından hareketle karar verilir. Yeni bir iddianın inkar yahut ikrar edilmiş sayılıp sayılamıyacağına istinaf mahkemesi hem ilk derece mahkemesinde dosya içereği ve hemde istinaf aşamasında toplanan dava malzemesini dikkate alarak karar verir.
Madde 492: (1) Taraflar istinaf hakkında sözlü duruşmanın yapılmasından vazgeçebilirler. Ne istinaf başvurucusu istinaf dilekçesinde, ne de karşı taraf cevap layihasından sözlü duruşma için gün tayin edilmesini açık olarak talep etmemişlerse, tarafların bundan vazgeçtikleri kabul olunur.
(2) Bu durumda karar, sözlü bir duruşma olmaksızın yapılan ve aleni olmayan oturumda verilir. Buna rağmen, somut olayda gerekli görmesi halinde mahkeme sözlü duruşma yapılmasını kararlaştırabilir.
Madde 493: İstinaf sözlü duruşmasının tutanaklarına tarafların beyanları ile sundukları deliller, bunlar ilk derece mahkemesindeki dava dosyası duruşma münderecatından ayrıldıkları ölçede geçirilir.
İstinaf Hükmü:
Madde 494: İstinaf duruşmasında istinaf mahkemesi istinafı talep edilen hükmün yahut ilk derece mahkemesindeki davanın o ana kadar dikkat edilmemiş bir sebepen dolayı yoklukla malûl olduğuna kanaat getirirse, yokluk taraflardan hiçbirisince ileri sürelmemiş olsa dahi ve yokluk açık yahut gizli muvafakatlarla giderilmiş bulunan “temsilde eksiklikten” kaynaklanıyor olmadıkça mahkeme m. 477 ve m. 478 hükümlerini uygular.
Madde 495: M. 471 b. 2 ve 3’de belirtilen eksikliklerin sözlü duruşmada anlaşılması durumunda, istinaf bir kararla reddedilir; ret m. 471 b.3’deki halde sadece hazır bulunan istinafa başvuranın istinaf dilekçesini talep edilmesine rağmen düzeltmemesi durumunda söz konusudur.
Madde 496: (1) Aşağıdaki eksikliklerin bulunması durumunda, bunlar bir yokluk sebebi oluşturmadıkları sürece, istinaf mahkemesi davayı ilk derece mahkemesine geri gönderir:
1. Esasa ilişkin talepler kendisine karşı istinafa gidilen kararla tamamıyla halledilmemişse,
2. İlk derece mahkemesinde davalı hususun tamamiyle tartışılması ve esaslı bir şekilde değerlendirilmesine engel olacak eksikliklerin söz konusu olduğu anlaşılırsa,
3. Dosya münderecatı gereğince, istinaf mahkemesince önemli bulunan yönler ilk derece mahkemesinde hiç müzakere edilmemişse,
(2) İlk derece mahkemesinde yargılama b. 1’deki halde açık bırakılan talep de başvurulur, b. 2’deki halde ise eksik bırakılmış yönlerin giderilmesi ile sınırlandırılır.
(3) Dosyanın geri gönderilmesine kıyasla daha pahalıya malolacağı veya eksikliğin giderilmesinin mümkün olmıyacağını kabule yeterli neden yoksa ve de gerekli görülürse ilk derece mahkemesinde yapılması gereken duruşmayı yapmaya, tamamlamaya ve bir hükümle işin esasını halletmeye yetkilidir.
Madde 497: (1) M. 494, 495 ve 496 hükümlerinin uygulanması sözkonusu olmadıkça, istinaf mahkemesi esas hakkındaki kararı kendisi bir hükümle açıklar.
(2) İstinaf mahkemesinin kararı, istinaf sırasında müzakeresi ve karara bağlanması gerekli olan ve istinaf layihaları çerçevesinde kabul veya reddedilen taleplere dair bütün çekişmeli hususları içermek zorundadır.
(3) İlk derece mahkemesinin kararının değiştirilmesi, ancak bunun talep edilmiş olması halinde mümkündür.
Madde 498: (1) İlk derece mahkemesindeki dava dosyasında ve ilk derece mahkemesinin kararında tesbit edilmiş, istinaf sebepleriyle teması olmayan müzakere ve delil ikamesi sonuçlarına, bunlar istinaf sırasında düzeltilmiş olmadıkça, istinaf mahkemesince istinat edilir.
(2)...
Madde 499: (1) m. 494 ve 496’daki hallerde dava bir kararla ilk derece mahkemesine gönderilir.
(2) Bu kararla kısmen yahut tamamen müzakere edilmek yahut karara bağlanmak üzere dava dosyası kendisine gönderilen mahkeme, istinaf mahkemesinin kararına esas olan hukukî değerlendirmeyle bağlıdır.
(3) Yeni duruşmanın açılması m. 479 hükmüne tâbidir.
Madde 500: (1) İstinaf mahkemesinin istinafı sona erdiren hüküm ve kararları taraflara daima yazılı olarak tebliğ edilir.
(2) İstinaf Mahkemesi kararında aşağıdaki husuları açıklamak zorundadır:
1. Karar konusu belli bir miktar paraya ilişkin değilse, bunun toplam değerini;
a) 52.000 şilini aşıp aşmadığını,
b) 52.000 şililini aşıyorsa 260.000 şilini de aşıp aşmadığını,
2. M. 502/IV ve V dikkate alınarak m. 502/II gereğince -eğer vaki ise- temyiz yolunun açık olmadığını.
3. Şayet b. 2 sözkonusu değilse, normal temyiz’in m. 502/I gereğince caiz olup olmadığını.
(3) f.2.b.1 gereğince yapılan açıklamalar için Jurisdiktionsnorm (hukuk mahkemeleri teşkilatı yasası) m. 54/II, m.55/I, II, III, m. 56/III, m. 57, m. 58 ve m. 60/II kıyasen uygulanır. f.2 b.2 gereğince yapılan açıklama tarafları ve mahkemeleri bağlamaz. f.3 b.3 gereğince yapılan açıklama kısaca gerekçelendirilir.
(4) f. 2.b.1 ve 2 gereğince yapılan açıklamalara karşı kanun yolları kapalıdır. f.2 b. 3 gereğince yapılan açıklamanın doğru olmadığı -m.508’deki durum dışında- duruma göre ya m. 505/IV gereğince olağanüstü ya da m. 507, 507/a gereğince yapılan olağan temyize cevap suretiyle ileri sürülübelir.
Madde 500 a: İstinaf mahkemesi kararını hazırlarken tarafların sunduklarından ve karara esas oluşturan gerekçelerden sadece kendi görüşünce gerekli olanları kararına geçirir. Şayet istinaf mahkemesi kanun yoluna ilişin beyanları yerinde bulmaz, buna karşılık istinafı istenen kararın gerekçesini isabetli bulursa, bu gerekçenin doğruluğuna atıfta bulunmak suretiyle kendi kararına kısa bir gerekçe yazmakla yetinebilir. m. 417 a hükmü (burada) uygulanmaz.
Madde 501: (1) Şayet ilk derece mahkemesi müddeabihi 26.000 şilin’i aşmayan bir ihtilâf hakkında karar vermiş ise, bu karar sadece yokluk veya karara temel olan maddî olayın isabetli olmayan bir hukukî vasıflandırmasından dolayı bozulabilir; m. 473 a hükmü uygulanmaz. İstinaf hakkında sözlü bir duruşmanın tayini, bunun somut durum için mahkemece gerekli görülmesi halinde söz konusudur.
(2) Birinci fıkra hükmü 502 nci maddenin 4 üncü ve 5 inci fıkralarında belirtilen uyuşmazlıklar için geçerli değildir.

Adalet Dergisi 2. Sayı
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Reklam Alanı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
avusturya, mevzuati


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557