Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 21:16   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Italyan ceza usul kanununun istinafa ilişkin hükümleri

İTALYAN CEZA USUL KANUNUNUN
İSTİNAFA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

Prof.Dr. Doğan SOYASLAN

Md. 593- (İstinaf Hâlleri)
1- 443, 448/2, 469. maddelerde öngörülen hâllerin dışında, savcı ve sanık mahkûmiyet veya berâet hükmüne karşı istinafa gidebilirler.
2- Sanık, fiilin işlenmediği veya fiilin sanık tarafından gerçekleştirilmediği nedenlerine dayanan berâetten dolayı istinafa gidemez.
3- Sadece hafif para cezasını içeren kabahatlerden dolayı verilen mahkûmiyet kararlarına karşı istinafa gidilmez. Keza sadece hafif para cezasını içeren kabahatler için verilen berâetlere karşı istinafa gidilmez.
Md. 594- (Savcının İstinaf İstemi)
Kanunun kabul ettiği hâllerde hazırlık soruşturmasında hâkimin verdiği kararlara karşı, ağır ceza mahkemesi kararlarına karşı, asliye ceza kararlarına karşı, istinaf mahkemesindeki genel savcı, hazırlık soruşturması hâkimi kararına karşı, sulh cezada bulunan savcı ve istinaf mahkemesindeki genel savcı istinafa gidebilir.
Md. 595- (Arizi İstinaf)
Md. 596- (Yetkili Hâkim)
1- Sulh ve Asliye Ceza Mahkemelerinin ve hazırlık soruşturması aşamasında hâkimin verdiği kararı istinaf mahkemesi inceler.
2- Ağır Ceza Mahkemesi kararlarını ağır ceza istinaf mahkemesi inceler.
Md. 597- (İstinaf Hâkiminin İncelemesi)
1- İstinaf, ikinci derecede hâkimine kararın belli noktalarını inceleme yetkisini vermektedir.
2- Eğer istinafa başvuran savcı ise:
a) Eğer istinaf konusu hüküm, mahkûmiyet hükmü ise, ilk derece hâkimi sınırları içinde hâkim fiile daha ağır bir hukukî tavsif verebilir, cezanın mahiyetini değiştirebilir veya cezanın miktarını artırabilir. Gerekli ise güvenlik tedbiri uygulayabilir, Kanunun öngördüğü her türlü tedbiri öngörebilir.
b) İstinaf edilen karar beraat kararı ise hâkim muhkûmiyete, cezaya veya güvenlik tedbirine karar verebilir, ceza miktarını artırabilir, daha ağır ceza verebilir.
c) İlk derece mahkemesi hükmünü onaylıyorsa hâkim kanunun belirlediği hâllerde tamamlayıcı ceza ve güvenlik tedbiri de uygulayabilir, değiştirebilir, ortadan kaldırabilir.
3- Eğer istinafa giden sadece sanık ise, hâkim mahiyet ve miktar olarak daha ağır ceza veremez. Yeni ve daha ağır bir güvenlik tedbiri uygulamayaz. Mahkûmiyet hükmündeki sebebe göre sanığın daha az lehine olan bir sebeple karar veremez.
5- Hüküm ile cezanın infazının şartlı olarak durdurulmasına, adlî sicil kayıtlarına geçilmemesine karar verebilir.
Md. 598 - (İlk Derece Yargılama Usulünün İstinaf Yargılamasında da Uygulanması)
Uygulanabildiği ölçüde ilk derece mahkemesi yargılanmasına ilişkin hükümler istinaf derecesinde de uygulanırlar. Takip eden maddelerdeki hâller hariç.
Md. 599 - (Mahkeme Kararları)
1- İstinafın konusu münhasıran ceza miktarı ve türüne, suça tesir eden hâllere, genel hafifletici sebeplere, alternatif yaptırımlara, cezanın şartlı olarak durdurulmasına, cezanın adlî sicile kaydedilmemesine ilişkin ise, hâkim veya mahkeme başkanı duruşma gününü tespit eder, taraflara bildirir. Bu bildirim duruşmadan en az on gün önce yapılır.
2- Duruşmada hazır bulunmak isteyen sanığın kabul edilebilir bir engeli varsa duruşma bir başka güne bırakılabilir.
3- Duruşmaların yenilemesi hâlinde, Cumhuriyet savcısı ve müdafilerin bulunması zorunludur. Eğer bunlar hazır değilse hâkim yeni bir duruşma günü tespit eder. Bunu müdafilere ve savcıya bildirir.
Md. 600- (Şahsî Hakkın İcrasına İlişkin Tedbirler)
1- İlk derece mahkemesi hâkimi, şahsî hak davacısının istemi üzerine ya tazminata veya istemin reddine hükmetmiş ise, şahsî hak davacısı ilk derece mahkemesi hükmüne karşı istinaf mahkemesine başvurabilir.
2- Şahsî haktan mesul olan kişi ve sanık şahsî hakkın ortadan kaldırılmasını veya geçici olarak yerine getirilmesinin durdurulmasını isteyebilir.
3- Tarafların istemi üzerine istinaf hâkimi, eğer telafi edilemeyecek derecede ağır ve ciddi zararlar olacağı kanaatinde ise şahsî hakkın geçici olarak ödenmesini durdurabilir.
Md. 601 - (Muhakemeye İlişkin Başlangıç İşlemleri)
1- 591 inci maddedeki hâller müstesna, başkan istinafa başvuran sanığın gecikmeden huzura alınmasını emredebilir. Eğer istinafa giden savcı ise istinafa başvurmayan diğer sanığın da huzura alınmasını emredebilir. Şahsî hak davacısı tarafından istinafa gidilmişse şahsî hak davacısının da huzura alınmasını emredebilir.
4- Şahsî hak borçlusu, para cezasını ödemekle yükümlü olanlar her durumda huzura alınır. Hatta bunlar sanığın berâet hükmüne karşı istinafa gitmesi halinde de huzura alınırlar, duruşmaya davet olunurlar.
5- İstinaf duruşmasından en az 20 gün önce duruşma müdafilere bildirilir.
Md. 602 - (İstinafta Tartışma)
1- Duruşmada başkan davanın bir özetini yapar.
3- Duruşmada ilk derece tutanakları okunabilir. Hatta resen de okunabilir. Tüm işlemler duruşmada açıklanabilir.
Duruşmada herkese söz verilir, müdafiler, şahsî davacı, şahsî hak davacısı, sanık, savcı birbirlerine karşı soru sorar ve cevaplandırabilirler. Tartışmaları başkan idare eder. Son söz müdafiler ve sanığa verilir.
Md. 603 -
1- Taraflardan biri yeni delillerin tartışılmasını istediği zaman veya istinaf istendiğinde bir delilin tartışılmasını istediği zaman bunların tartışılmasına karar verebilir.
2- Eğer daha sonra yeni deliller ortaya çıkmış ise veya ilk derece mahkemesinin kararından sonra yeni delil ortaya çıkmış ise hâkim bu delilin duruşmada tartışılmasına karar verebilir.
3- Eğer hâkim bir delilin tartışılmasını istiyor ise kendiliğinden duruşmanın yapılmasına karar verebilir.
4- Hâkim sanığın istemi üzerine duruşmanın yenilenmesine şu nedenlerle de karar verebilir. Sanık kusuru olmadan davetiyeyi almamış ve duruşmaya gelememişse, mücvir sebep ve kaza dolayısıyla duruşmaya gelememiş ve bu nedenle gıyaben yargılanmışsa duruşmanın yenilenmesi hemen yapılır imkansızlık halinde en geç on gün içinde yapılır.
Md. 604 - (Yokluk Meseleleri)
Türk Ceza Usul Kanununda yokluk isimli bir başlık yoktur.
Md. 605- (Hüküm)
1- 604 üncü maddedeki haller hariç istinaf yargıcı istinafa götürülen hükmü onaylar veya düzeltir.
2- İstinaf hâkiminin şahsî hak konusundaki kararı hemen icra edilebilir niteliktedir.
3- Eğer ilk derece mahkemesi hükmü yerine getirmekle yetkili ve hüküm aleyhine temyize gidilmemiş ise istinaf mahkemesi kararı hükmü, yargılama işlemleriyle beraber, mahkeme kalemi aracılığı ile geciktirilmeden ilk derece hâkimine nakledilebilir.
………
İlk derece hâkimi her konuda ve her şeyi araştırabilir. Buna karşılık istinaf hâkimi istemle bağlıdır. Ancak istisnalar hariçtir.
GENEL BİLGİLER
İstinaf bir kanun yolu vasıtasıdır. Bununla taraflar ikinci derece hâkimine, birinci derece hâkimin verdiği kararın yerine geçecek bir karar vermesini istemektedirler.
Normal bir kanun yoludur.
Hem hâkimlerden sorgu hâkimi kararlarına (mahkemede son soruşturmanın açılması kararı) karşı, hem de hâkimlerin verdiği hükümlere karşı gidilebilir.
Objektif olarak sulh ceza ve asliye ceza hâkimi kararları istinaf mahkemesinde, ağır ceza mahkemesi kararları ağır ceza mahkemesinde incelenir.
Sulh Ceza Hâkimi Kararlarına Karşı İstinaf:
a) Cürüm veya kabahattan dolayı mahkumiyet halinde alternatif bir ceza ile cezalandırıldığı zaman veya bu suçlar için uyuşma (ön ödeme), kabul edilmediği zaman veyahutta kabahati işleyen kişi alışık suçlu veya profesyonel suçlu sayıldığı zaman,
b) Kanunun hapis öngördüğü durumlarda sanığın cürüm veya kabahattan dolayı, berâet etmesi halinde, berâetin suçun düşmesi veya delil yetersizliği nedeniyle verilmesi hâlinde,
B. Sulh Ceza Hâkiminin yargılanmasına katılan Cumhuriyet Savcısı tarafından ve İstinaf Mahkemesi nezdindeki genel savcı tarafından:
a) Eğer istinaf bir cürüm veya kabahate ilişkin ve buna kanunun öngördüğü ceza hapis olduğu hâlde berâete hükmedilmişse,
b) Alternatif bir ceza ile cezalandırılma veya uyuşmanın kabul edilmediği bir cürüm veya kabahattan dolayı mahkûmiyet halinde,
Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemesi Hükümlerine Karşı İstinaf:
A) Sanık tarafından,
a) Cürüm veya kabahattan mahkûmiyet hâlinde alternatif bir ceza ile cezalandırıldığı zaman veya bu suçlar için uyuşma kabul edildiği zaman veyahutta kabahati işleyen kişi alışık suçlu veya profesyonel suçlu sayıldığı zaman,
b) Kanunun hapis öngördüğü durumlarda sanığın cürüm veya kabahatten berâet etmesi durumunda, berâetin suçun düşmesi veya delil yetersizliği nedeniyle verilmesi hâlinde veya adlî af nedeniyle,
c) Eğer suçun düşmesi nedeniyle berâete hükmedilmişse ve delil yetersizliği ve adlî af nedeniyle berâete hükmedilmişse,
d) İstinaf kabiliyeti olmadığı için güvenlik tedbiri uygulanması veya fiilin suç teşkil etmeyişi nedeniyle sanık hakkında berâet kararı verilmişse,
B- Savcı Tarafından veya İstinaf Mahkemesi Nezdindeki Genel Savcı Tarafından İstinafa Gitme Nedenleri:
a) Kendisine hapis cezası öngörülen cürüm veya kabahatten dolayı sanığın berâet etmesi,
b) Hakkına ön ödeme kabul edilmeyen ve alternatifli bir ceza ile cezalandırılan cürüm veya kabahatten dolayı mahkûmiyet halinde,
İlk derece mahkemesinin kararlarına karşı şahsi haklar yönünden de istinafa gidilebilir.
Sanık tarafından istinafa gidilebilme halleri.
a) Kararın zarar tazminine ve malın iadesine ilişkin bölümüne,
b) Zararın tazmini hususunda sanık tarafından ileri sürülen hususların göz önüne alınmaması ve berâet kararı verilmesi hâlinde,
Savcının kanun yoluna başvurduğu iki hâlde şahsî hak davacısı da kanun yoluna gidebilir.
a) Mahkumun kendi menfaatine ilişkin hususlarda mahkûmiyet hâlinde,
b) Sanığın şahsî haklar konusunda berâeti halinde,
Şahsî haklardan sorumlu olan veya özel hukuka göre sorumlu olanlar da sanığın istinafa gittiği hâllerde istinafa gidebilirler.
Şikayetçi masraflara mahkumiyet ve sanığın berâeti hâlinde istinafa gidebilir.
Temyize kimler başvurabilir.
1- Sanık,
a) İstinafa gidilemeyen kararlara karşı başvurabilir.
b) İstinafa gidilmiş kararlara yani istinaf mahkemesi kararlarına karşı başvurur.
c) Özgürlüğe ilişkin tüm kararlara karşı başvurur.
2- Savcılar, Mahkeme savcıları, istinaf mahkemesi nezdindeki savcılar.
3- Şahsî hak davacısı.
4- Şahsî hakkı ödemek durumunda olan kimse.
5- Şikayetçi.

Adalet Dergisi 2. Sayı
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
ceza, hükümleri, ilişkin, istinafa, italyan, kanununun, usul


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557