Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 21:16   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Alman medenî usul kanunu 3. Kitap

ALMAN MEDENÎ USUL KANUNU
3. KİTAP

Doç.Dr. M. Kamil YILDIRIM
Marmara Üniversitesi Huk.Fak.
Öğretim Üyesi

1. Bölüm İstinaf

511 (Geçerliliği)
İstinafa ilk derece mahkemelerinde verilmiş nihaî kararlara karşı başvurulur.
511 a* (İstinaf Miktarı Kira İhtilafları)
(l) Mameleke ilişkin hukukî ihtilaflarda şayet itiraz edilen değer 1500 DM’ı aşmazsa istinafa başvurulamaz. İstinafa başvuran taraf bu miktarı ispat yükümlülüğü altındadır; bu konuda yemin teklif edilemez.
(2) Kira hukukuna ilişkin ihtilaflarda, sulh mahkemesinin bir hukukî meselede Oberlandesgeriht’in veya Bundesgerichtshof’un içtihadından ayrılması halinde de istinaf yolu açıktır.
512 (İlk Derece Mahkemelerince Verilen Ön Kararlar)
Nihaî kararlar öncesinde verilen bazı kararlara karşı da şayet bunlara karşı kanun koyucu itiraz imkanını ortadan kaldırmış ise istinaf mahkemesine başvurulabilir.
512 a) (İlk Derece Mahkemesinin Yetkisizliği)
Mameleke ilişkin uyuşmazlıklarda ilk derece mahkemesinin aslında yetkisiz olmasına rağmen davaya bakmış olduğu iddiasıyla istinafa başvurulamaz.
513 (Gıyap Kararları)
(1) Hakkında gıyap kararı verilmiş taraf, bu kararı istinafa başvurarak iptal ettiremez.
(2) Aslında itiraz edilemeyen bir gıyap kararının istinafa konu olması ancak bu gıyap kararına ilişkin vakıanın olmadığı savıyla gündeme gelebilir. 511 a hükmü uygulanmaz.
514 (İstinaftan Feragat)
Hükmün verilmesinden sonra istinaf hakkından feragat edilmesinin geçerli olması, bu feregatın hasım tarafından kabulüne bağlanmıştır.
515 (İstinafın Geri Alınması)
(1) İstinafın geri alınması, istinaf davalısının kabulüne bağlı olmaksızın yalnız istinaf davalısının sözlü yargılamada dinlenmesine kadar yapılabilir.
(2) Geri alma iradesi mahkemeye yöneltilmelidir. Şayet sözlü yargılamada bu yapılmamışsa dilekçe ile de yapılabilir.
(3) Geri almanın sonuçları başvurulan kanun yolunun kaybı ve bu başvuruyla oluşan masraflara katlanmaktır. Bu sonuçlar hasmın talebiyle bir kararda da yer alabilir. Hasım, istinaf yargılaması için vekil tutmamış ise dilekçe istinafta yetkili olmayan avukat tarafından da verilebilir. Ancak bu kararı vermek için sözlü yargılamaya gerek yoktur ve bu karar iptal ettirilemez.
516 (İstinaf Müddeti)
İstinafa başvuru süresi bir aydır. Bu bir ay azamî süredir. (Notfrist) ve hükmün son halinin tebliği ile başlar ancak en geç hükmün tefhiminden itibaren 5 ay sonra biter.
517 (Tamamlayıcı Hükümlerde İstinaf Süresi)
Eğer istinafa başvuru süresi içinde bir hüküm sonraki bir kararla tamamlanırsa (321) bu taktirde tamamlayacı kararın tebliği ile önce verilen hükme karşı istinafa başvuru süresi yeniden işlemeye başlar. Her iki hükme karşı da aynı taraf istinaf yoluna başvurursa her iki istinaf birleştirilir.
518 (İstinaf Dilekçesi)
(1) İstinafa istinaf mahkemesine yöneltilen istinaf dilekçesiyle başvurulur.
(2) İstinaf dilekçesinin içeriği:
1- Aleyhinde istinaf yoluna başvurulan hükmün tanımlanması,
2. Bu hükme karşı istinafa başvurulduğuna ilişkin açıklama,
(3) İstinaf dilekçesinin ekinde hükmün onaylı veya düzenleme biçimindeki bir örneği bulunmalıdır.
(4) Genel olarak dilekçelere ilişkin hükümler istinaf dilekçesinde de uygulanır.
519 (İstinafın Gerekçelendirilmesi)
(1) İstinaf davacısı istinafı gerekçelendirmelidir.
(2) İstinafın gerekçelendirilmesi şayet bu istinaf dilekçesinde yer almıyorsa, istinaf mahkemesine yöneltilen bir dilekçeyle olur. İstinafın gerekçelendirilmesi için öngörülen süre 1 aydır; bu süre istinaf başvurusuyla başlar. Şayet talep edilirse bu süre hâkim tarafından uzatılabilir, ancak bunun için başkanın tarafın hukukî uyuşmazlığı uzatmak amacıyla bunu yaptığına kani olmaması ya da istinaf davacısının önemli sebepler ortaya koyması gerekir.
(3) İstinafın gerekçesinde şu hususların yer alması gerekir.
1. Hükmün hangi hususların iptalinin istendiği ve hükmün hangi hususlarının değiştirilmesinin istendiğine ilişkin açıklama,
2- Tarafın istinaf talebini haklı kılan iptal sebeplerini (istinaf nedenlerini) bunun yanında yeni vakıaların, delillerin tek tek tanımlanması gerekir.
(4) Bunun dışında istinafın gerekçesinde vaki itiraz konusunun belli bir para miktarından oluşmayan değeri de eğer istinafın kabulü buna bağlı ise belirtilmek gerekir.
519 a) (İstinaf Dilekçesi ve Gerekçesinin Tebliği)
İstinaf dilekçesi ve istinaf gerekçesinin hasma tebliği gerekir. İstinaf dilekçesinin tebliğinde istinafa başvurma tarihi de bildirilmelidir. Bu yola başvuran taraf istinaf dilekçesinin ve gerekçesinin onaylı örneklerini de eklemelidir.
519 b) (Kabule Şayan Olup Olmadığının İncelenmesi)
(1) İstinaf Mahkemesi istinafın kabule şayan olup olmadığını ve kanunda yazılı şekilde ve sürede yapılıp yapılmadığını ve gerekçelendirilip gerekçelendirilemediğini kendiliğinden gözönünde bulundurmakla yükümlüdür. Şayet bu şartlardan birisi yoksa istinaf talebi reddolunur.
(2) Karar, sözlü yargılama yapılmaksızın bir ara kararla ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda karara eğer hükme karşı temyiz imkanı da varsa şikayet (sofortige Beschwerde) edilebilir.
520 (Duruşma Gününün Belirlenmesi; Cevap Verme Süresi)
(l) Şayet bir ara kararla istinaf talebi ret olunmuşsa sözlü yargılama için bir duruşma günü belirlemek ve bunu taraflara bildirmek gerekir. Sözlü yargılama için duruşma günü belirlemeden asıl duruşma öncesinde dilekçe teatisinin gerektiği hallerde bir süre için vazgeçilebilir.
(2) Mahkeme Başkanı veya İstinaf Mahkemesi istinaf davalısına cevap vermesi için istinaf davacısına cevap dilekçesine cevap vermesi için süre tanımalıdır. Fıkra 1 cümle 2 deki halde istinaf davalısına cevap dilekçesini vermesi için en az 1 ay süre vermelidir. 277 I, II, IV burada da uygulanır. (* Fıkra 2 cümle 3 1990 değişikliği ile bu hali almıştır.)
521 (İstinafa Katılma)
(1) İstinaf davalısı eğer kendisi istinaftan feragat etmiş veya istinaf süresini başvurmadan geçirmiş bile olsa istinafa katılabilir.
(2) İstinaf yolunda gıyap kararının iptaline ilişkin hükümler katılmada da uygulanır.
522 (Bağımlı ya da Bağımsız Katılma)
(l) İstinafın geri alındığı veya başvurunun reddedildiği durumlarda katılma da geçersiz hale gelir.
(2) İstinaf davalısı istinaf süresi içinde başvurulan istinaf yoluna katılmışsa, bu katılma sanki tek başına istinafa başvurmuş gibi işlem görür.
522 a (İstinafa Katılmanın Şekli ve Gerekçelendirilmesi)
(1) Katılma istinafa katılma dilekçesinin istinaf mahkemesine verilmesiyle gerçekleşir.
(2) İstinafa katılma istinafın gerekçelendirilmesinin süresinin bitmesinden önce ve eğer sürenin de bitmesinden sonra yapılmışsa, en geç katılma dilekçesinde yapılmalıdır.
(3) 518 II, IV; 519 III, V; 519 a, 519 b hükümleri buraya da uygulanır.
523 (Usule İlişkin Genel Esaslar)
Bu yargılamada da asliye mahkemeleri şeklinde ilk derece mahkemelerinde geçerli olan usul bu bölümde yer alan hükümlerle çatışmadığı ölçüde uygulanır.
523 a (İptal Edildi)*
*(20.12.1974 tarihli Kanun Değişikliği ile bu madde iptal edilmiş ve 524 tek hâkimin güçlendirilmesi eğilimi esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.)
524 (Tek Hâkim)
(1) Kararı hazırlarken mahkeme başkanı veya sözlü yargılamada istinaf mahkemesi bu işi hâkimlerden bırakabilir. Tek hâkim ya başkandır ya da istinaf mahkemesinin üyelerinden biridir. Ticarî davalarda ise başkandır.
(2) Tek hâkim, işi istinaf mahkemesi önünde yapılacak sözlü yargılamada çözümlenecek şekilde hazırlamalıdır. O, bu amaç için bazı delillerde ikame edebilir, ancak bunun için istinaf mahkemesi önündeki yargılamanın basitleştirilmesine hizmet etmesi ve bu delil sonucunun istinaf mahkemesi tarafından delil ikamesi bitmeden değerlendirilebilir olması gerekir.
(3) Tek hâkim şu hususları karara bağlar:
1.Alman Mahkemeler Teşkilatı Kanunu’nun (Gerichtsverfassungsgesetz) 97-99 uncu maddeleri ile irtibatlı olarak 100’e göre dosyanın Hukuk ve Ticaret Dairesine gönderilmesi,
2. Davanın ya da istinafın geri alınması dermeyan edilen talepten feragat veya bunun kabulü halinde,
3. Taraflardan birinin veya her ikisinin de duruşmaya gelmemesi,
4. Tarafların karşılıklı anlaşarak davayı sona erdirmelerine ilişkin ZPO 91’a çerçevesinde mahkeme masrafları,
5. Dava konusunun değeri,
6. Tek hâkim tarafından yapılmış ve yerine getirilmiş hususlara ait masraflar, ödenen ücretler ve ödemeler hakkında da,
(4) Her iki tarafta anlaşırsa başka hususlarda da karar verebilir.
525 (Yeniden Yargılama)
İstinaf mahkemesi önünde hukukî uyuşmazlık taleplerin çizdiği sınırlar içerisinde yeniden ele alınır.
526 (Tarafların Dermeyanı)
Sözlü yargılamada taraflar bu hususlar istinaf taleplerinin anlaşılmasına hizmet ettiği oranda ve iptali istenen kararın doğruluğunun incelenmesine hizmet ettiği oranda istinafa konu olan hükmü, bu hükme dayanak olan kararları ve karar gerekçelerini ve deliller konusundaki yargılamayı mahkeme önüne getirmekle yükümlüdürler.
527 (İddia ve Savunma Araçlarının Geç Getirilmesi)
İddia ve müdafaa araçları 519 ve 520 II hükümlerine aykırı olarak zamanında getirilmezse, burada 296 I, IV hükümleri uygulanır.
528 (Yeni İddia ve Müdafaa Araçlarına İzin Verilmesi)
(1) İlk derece mahkemesinde bunun için tanınan sürelerde (273 II Nr.1; 275 I c.1, III, IV; 276 I c.2, III; 277) getirilmemiş ise, bunların dermeyanı yalnız mahkemenin takdirine göre bunların dermeyanı hukukî uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasını geciktirmediği veya tarafın bu gecikme için geçerli sebeplerinin olması hallerde muhakemeye sokulabilir. Gecikme nedeni; mahkemenin bu hususu talep etmesi halinde, hakikate yakın gösterecek şekilde ispat olunmalıdır.
(2) İlk derece mahkemesinde 282 I’e aykırı olarak zamanında ilk derece mahkemesine sunulmayan veya 282 II’ye aykırı olarak zamanında bildirilmeyen iddia ve müdafaa araçlarının ikamesi, bunların ikamesi mahkemenin takdirine göre hukukî uyuşmazlığın çözümünü geciktirmiyorsa veya tarafın ilk derece mahkemesine dermeyan etmemede ağır ihmali yoksa, mümkündür.
(3) İlk derece mahkemesi tarafından haklı olarak reddolunmuş iddia ve müdafaa araçları incelenemez.
529 (Davanın Kabule Şayan Olmadığına İlişkin İtirazlar)
(1) Davanın kabule şayan olmadığına ilişkin vazgeçilebilir itirazlar (dava engelleri) ve 519 veya 520 II’ye aykırı olarak zamanında dermeyan edilmemiş itirazların ileri sürülmesine, şayet taraf gecikmeyi yeterli biçimde mazur göstermiş ise izin verilebilir. Aynı hususlar davanın kabule şayan olmadığına ilişkin yeni vazgeçilebilir itirazlar (dava engellleri) için de söz konusudur, ancak bunun için tarafın bunu ilk derece mahkemesinde ileri sürebilir olması gerekirdi.
(2) Mameleke ilişkin hukukî ihtilaflarda istinaf mahkemesi kesin yetkiyi veya İş mahkemesinin yetkisini re’sen inceleyemez; davalı ilk derece mahkemesinde itiraz etmeksizin esasa girmiş ise bu yeterince mazur gösterilemiyorsa artık itirazda bulunamaz.
(3) İstinaf mahkemesi işin aile hukukuna ait olup olmadığını re’sen inceleyemez, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmemiş ve bu yeterince mazur gösterilmemiş itirazlar ileri sürülemez.
(4) 528 I c.2 hükmü burada uygulanır.
530 (Karşı Dava; Karşı Alacağın Takası)
(1) Karşı davanın açılabilmesi, ancak hasmın muvafakatı veya mahkemece ileri sürülen bir talebin derdest davada uygun (sachdienlich) bulunması halinde izin verilir.
(2) Davalı karşı alacağını takas etmek isterse, bu defi ancak hasmın muvafakatı veya mahkemece bu dermeyanın derdest davada uygun bulunması halinde mümkündür.
531 (İtiraz Hakkının Kaybı)
İlk derece mahkemesindeki yargılamaya ilişkin bir hükmün ihlâline karşı, istinaf mahkemesinde, eğer taraf, ilk derece mahkemesinde 295 hükmüne göre itiraz hakkını kaybetmiş ise, artık itiraz edilemez.
532 (Mahkeme İçi İkrar)
İlk derece mahkemesinde yapılmış mahkeme içi ikrar istinaf mahkemesi için de hükümlerini sürdürür.
533 (Taraf İsticvabı)
(1) İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinde isticvabı reddetmiş ifade vermekten veya yeminden kaçınmış olan tarafı, şayet tarafın ileri sürdüğü vaki yeterli ret veya kaçınma sebebinin ortadan kalktığına kanaat getirmiş ise taraf isticvabını veya yeminin eda edilmesini düzenleyebilir.
(2) Taraf ilk derece mahkemesinde isticvap olunmuş ve ifadesi yemin altına alınmış ise istinaf mahkemesi artık sadece, ilk derece mahkemesinde isticvabı veya yemin ettirilmesine müsaade edilmemiş olan hasmın yeminli ifade vermesini düzenleyebilir.
534 (Geçici İcra)
(1) İlk derece mahkemesinin geçici icra edilebilir olmayan bir kararı, istinaf dilekçesi yoluyla iptal olunmamışsa, talep üzerine istinaf mahkemesince bir kararla (Beschluss) geçici olarak icra edilebileceği açıklanabilir. Karar sözlü yargılama açılmadan da verilebilir, buna en erken istinafı gerekçelendirme süresinin tamamlanmasından sonra izin verilir.
(2) Karar iptal edilemez.
535 (Kaldırıldı)
536 (İptal Edilen Kararın Değiştirilmesi)
İlk derece mahkemesi kararı, hakkında değiştirme talebi olduğu kadar değiştirilebilir.
537 (Yargılamanın ve Kararın Konusu)
İstinaf mahkemesinin yargılamasının ve kararının konusu karara bağlanmış ve reddolunmuş taleplerle ilgili ihtilaflardır, ilk derece mahkemesince bu konuda yargılama yapılmamış veya karar verilmemiş olan konularda talep üzerine duruşma yapılması ve karar verilmesi gereklidir.
538 (Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesi Zorunluluğu)
(1) İstinaf mahkemesi, işin müteakip yargılamayı gerektirmesi halinde, dosyayı ilk derece mahkemesine geri göndermelidir:
1. İptal edilen kararla bir itiraz izin verilmediği halde reddedilmiş ise,
2. İptal edilen kararla sadece davanın kabule şayan olup (zulässigkeit) olmadığına karar verilmiş ise,
3. Sebebi ve değeri ihtilaflı olan bir talep hakkında iptal edilen kararla talebin sebebi hakkında önceden bir karar verilmişse veya dava reddolunmuşsa, meğerki talebin değeri hakkındaki ihtilâf karar verilebilecek olgunlukta olsun.
4. İptal edilen karar senet ve poliçelere ilişkin davalarda ve hakların mahfuz tutulması suretiyle verilmiş ise,
5. İptal edilen karar bir gıyap kararı ise,
(2) Bent 2 deki halde istinaf mahkemesi bütün itirazları halleder.
539 (Usule Aykırılık Nedeniyle Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesi)
İlk derece mahkemesi yargılaması önemli bir aykırılık ile malûl ise, istinaf mahkemesi kararı iptal eder ve malûl olan yargılamayı ilk derece mahkemesine geri gönderir.
540 (Esas Hakkında İstinaf Mahkemesinin Kendisinin Karar Vermesi)
538, 539’daki hallerde istinaf mahkemesi uygun görüyorsa dosyayı iade etmekten sarfınazar eder ve kendisi karar verir.
541 (Hukukî Mesele)*
(1) Asliye Mahkemesi (landgericht) istinaf mahkemesi sıfatıyla, kira akdine ilişkin hukukî ilişkinin mevcut olup olmadığına; bir hukukî mesele hakkında karar verirken Bundesgerichtshof veya Oberlandesgericht’in (Yüksek Mahkemeler olarak) içtihadından ayrılmak isterse, üst mahkemeyi hukukî mesele (hukukî karar) hakkında bir ön karar vermeye sevk edebilir; böyle bir hukukî mesele ilke niteliğinde ise ve o hukukî karar vasıtasıyla henüz sonuca bağlanmamış ise aynı durum geçerlidir. Bu emsal kararın istenmesi kararını (Vorlagebeschluss) vermeden önce tarafların hukukî görüşü alınmalıdır. Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof’un veya başka bir Oberlandesgericht’in içtihandından ayrılmak isterse hukukî meseleyi Bundesgerichtshof’un karar vermesi için ona takdim eder. Emsal karar (Vorlage) hakkında sözlü yargılama yapılmadan karar verilir. Karar asliye mahkemesi için bağlayıcıdır.
(2) Bir eyalette birden fazla Oberlandesgericht mevcut ise, fıkra 1’e göre hakkında Oberlandesgericht’in yetkili olduğu hukukî işler, kira davalarında adliyenin organizasyonu ve özellikle yeknesak içtihadın temine uygun ise, Eyalet hükümetinin düzenlemesiyle Oberlandesgerichat’lerden birine veya Obersten Landgericht’e sevk edilir. Eyalet hükümetleri bu yetkilerini eyalet adalet idarelerine bırakabilirler.
542 (Gıyap Kararı)
(1) İstinaf davacısı sözlü duruşmaya gelmezse, istinafı talep üzerine bir gıyap kararı ile reddolunur.
(2) İstinaf davalısı gelmez ise ve istinaf davacısı onun aleyhinde gıyap kararı verilmesini isterse, istinaf davacısının fiilen sözlü beyanlarını davalının ikrar ettiği kabul edilir. İstinaf dilekçesi haklı kılmaya yetiyorsa dilekçenin kabulüne, bu söz konusu değilse istinafın reddine karar verilir.
(3) Bunun dışında ilk derece mahkemesindeki gıyabî yargılamaya ilişkin hükümler ruhu itibarıyla uygulanır.
543 (Kararın Unsurları)
(1) Kararda unsurların takdirinden ve istinaf mahkemesi iptal edilen kararın gerekçelerini takip ediyorsa bunlardan ve bunu kararında tespit ediyorsa kararın gerekçelerini takdirden de sarfınazar edebilir.
(2) Karar aleyhinde Revision’a gidilirse, kararın unsurları tarafların sözlü yargılamadaki açıklamalarına binaen olay ve ihtilaf konusu özel olarak takdim olunmalıdır. Revision mahkemesinin tarafların ikame ettikleri hususları hakkında değerlendirme yapmasını zorlaştırmamak kaydıyla, iptal olunan karara, dilekçelere, protokollere ve sair belgelere atıfta bulunulmasına müsaade edilir.
544 (Dava Dosyası)
(1) İstinaf mahkemesinin yazı işleri, istinaf dilekçesi ikame olunduktan sonra 24 saat içinde ilk derece mahkemesi yazı işlerinden dava dosyasını istemek zorundadır.
(2) İstinafın gerçekleşmesinden sonra dosya ilk derece mahkemesinin kalemine istinaf mahkemesinde verilmiş kararın tasdikli bir örneği de eklenmek suretiyle geri gönderilir.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
alman, kanunu, kitap, medeni, usul


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557