Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 21:16   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart 7 nisan 1925 tarihli (eski) nöşatel medenî usul kanununun “istinaf”a ilişkin hükümler

7 NİSAN 1925 TARİHLİ (ESKİ) NÖŞATEL MEDENÎ USUL
KANUNUNUN “İSTİNAF”A İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

Prof.Dr. Selçuk ÖZTEK

Madde 375: Mahkemeler Teşkilâtı Kanunu’nun 15 inci maddesinde sayılan davalarda, district mahkemeleri tarafından verilen esasa ilişkin bütün kararlar bakımından Kanton Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna gidilebilir.
Madde 376: İstinaf, taraf veya vekili tarafından imzalanmış iki nüsha dilekçe ile yapılır; dilekçe, karar suretinin tebellüğünden itibaren 10 gün içinde karar mahkemesinin yazı işlerine tevdi edilmeli veya bir İsviçre Postanesine bırakılmalıdır. Aksi ispat edilmedikçe pul üzerindeki tarihe itibar olunur.
İstinaf dilekçesi kısaca gerekçelendirilebilecek neticeî talepler içerir.
Madde 377: Yazı işleri tevdi tarihini dilekçenin üzerine işaret eder, nüshalardan birini iadeli taahhütlü mektupla karşı tarafa derhal iletir ve dosyayı kararın bir sureti ile birlikte Kanton Mahkemesi Yazı İşlerine gönderir.
Madde 378: İstinaf dilekçesinin tebellüğünden itibaren 10 gün içinde, karşı taraf istinaf talebine katılabilir.
Katılma yolu ile istinaf asıl istinafla aynı şekilde yapılır. Katılma yolu ile istinaf Kanton Mahkemesi’nin Yazı İşlerine gönderilir.
Katılma yolu ile istinaf, diğer tarafın istinaftan vazgeçmesi halinde hükümsüz kalır; Kanton Mahkemesi asıl istinaf talebi bakımından esasa girmediği takdirde de sonuç aynıdır.
Madde 379: İstinafı kabil kararlar bölünemez ve istinaf daima Kanton Mahkemesi’nin denetimine ilk derece mahkemesi kararının tamamını tabi kılmak sonucunu haizdir.
Madde 380: İstinaf şartlarının yerine gelip gelmediği hakkında uyuşmazlık halinde Kanton Mahkemesi sözlü müzakereden sonra karar verir.
Madde 381: İstinaf süresi zarfında ve istinafın sonucu alınana kadar kararın icrası durur.
Madde 382: 378 inci maddede öngörülen sürenin dolmasından sonra, Kanton Mahkemesi Başkanı raportör hâkimi belirler ve sonra da dosyayı Kanton Mahkemesi üyeleri arasında dolaştırır.
Madde 383: Dosyanın dolaşımı tamamlandıktan sonra, Kanton Mahkemesi Başkanı tarafları, tahkikatta hazır bulunmayan taraf da dahil olmak üzere, iddia, savunma ve karar için hazır bulunmaya davet eder.
Genel kural olarak, davet ve hazır bulunma arasında 10 günlük bir süre vardır.
Madde 384: Duruşmada 320 nci maddede öngörülen şekilde işlem yapılır.
İstinaf yoluna başvuran önce söz alır.
İki taraf da istinafa başvurmuşsa, Kanton Mahkemesi Başkanı söz sırası hakkında karar verir ve bu sıra celpnamede belirtilir.
Madde 385: Kanton Mahkemesi’nin, bütün tarafların dinlenmesinden sonra duruşma sırasında vereceği aksi yöndeki kararı hariç olmak üzere, yeni hiçbir belge ibraz edilemez.
Taraflar yeni ispat vasıtaları kullanamazlar.
Madde 386: Kanton Mahkemesi tahkikatın bütün verileri haiz olarak karar verme imkanını vermediği kanaatinde ise, 383 üncü maddede öngörülen celseden de önce:
a) Kararı itiraza uğrayan mahkemeden bir rapor isteyebilir;
b) Ya Kanton Mahkemesi veya göstereceği heyet tarafından ya da davada karar vermiş olan District Mahkemesinin Başkanı tarafından yerine getirilecek bir ek tahkikat emredebilir. Kanton Mahkemesi yapılacak ek tahkikatı açıkça belirler.
Madde 387: Kanton Mahkemesi ilk derece mahkemesi hükümlerini onar veya tamamen ya da kısmen tadil eder.
Madde 388: İşbu Kanunun gerek vicahta gerekse gıyapta verilen kararlara, ıslaha ve yargılama masraflarına ilişkin hükümlerine istinafta da uyulur.
Mamafih, ilk derece yargılamasından ihraç edilen taraf hazır bulunmazsa, gıyap halini tebliğ etmeye gerek olmaksızın işlemlere hemen başlanır.
Bu gıyap haline karşı ıslah yoluna başvurulamaz.
Madde 389: Her iki taraf da gelmediği takdirde, istinaf talebi resen Mahkemenin belirleyeceği bir başka oturuma ertelenir.
İstinaf yoluna başvurup da gelmeyen taraf 100 Frank’a kadar bir cezaya mahkum edilebilir.
Madde 390: Vazgeçme veya davanın esas defterinden terkinine neden olacak nitelikte her türlü olay halinde, istinaf talebinde bulunan, duruşma için tayin olunan günden beş gün önce Kanton Mahkemesi Yazı İşlerine durumu bildirmekle yükümlüdür, yoksa 50 Frank’ a kadar ceza ödemek zorunda kalır.
Madde 391: Yukarıda öngörülen cezalar, gelmeyen taraf meşru bir mazeret gösterdiği takdirde ortadan kaldırılabilir.
Madde 392: İstinaf başvurusu üzerine verilen her kararın bir nüshası Kanton Mahkemesi Yazı İşleri tarafından ilk derece yargılamasında karar vermiş olan District Mahkemesi’nin Başkanına gönderilir.
Vazgeçme halinde, durum ona bildirilir.
Yazı İşleri gecikmeksizin durumu esas defterine ve ilk derece mahkemesi kararı suretinin kenarına işaret eder.
İlk derece mahkemesi yazı işleri aynı şerhi ilâmın kenarına düşer.
11 Mayıs 1988 tarihli (yeni) Nöşatel Medenî Usul Kanunu’nun “İstinaf” a ilişkin hükümleri:
İstinafın Konusu
a) Genel Olarak
Madde 398: Nöşatel Mahkemeler Teşkilatı Kanununun 10 uncu maddesinde öngörülen evlilik hukukuna ilişkin davalara ait nihai kararlar istinaf yolu ile Kanton Mahkemesi Hukuk Dairesi’nin önüne getirilebilir.
b) Ön Sorunlara İlişkin veya Ayrı Kararlar.
Madde 399: Nihaî karara karşı yapılan istinaf talebi, bu karardan önce verilmiş ön sorunlara ilişkin veya ayrı kararları da kapsar.
Mamafih bu kararlar davayı sona erdirici nitelikte iseler derhal istinafa konu teşkil edebilirler.
İstinaf Talebinin Şekli
a) Evlilik Mahkemesi Tarafından Verilen Karar Halinde.
Madde 400: Karar evlilik mahkemesi tarafından verildiği takdirde, istinaf, kararın tebliğini takip eden 20 gün içinde bir dilekçenin kararı veren mahkemenin Yazı İşlerine tevdii suretiyle yapılır.
84 üncü maddede sayılan hususlar dışında, istinaf dilekçesi:
a) İtiraz olunan karar hakkındaki bilgileri,
b) İstinaf talebinde bulunanın açık ve tane tane neticei taleplerini,
c) Neticei taleplerin dayanağını teşkil eden gerekçeleri
içerir.
b-Tek Başına Başkan Tarafından Verilen Kararlar.
Kararın tek başına Başkan tarafından verilmiş olması halinde, istinaf yolunu, hüküm fıkrasının tebliğini takip eden 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yazı işlerine bir beyanın tevdii ile başvurulur.
84 üncü maddede sayılan hususlar dışında, istinaf beyanı:
a) İtiraz olunan karar hakkındaki bilgileri,
b) İstinaf talebinde bulunanın açık ve tane tane netici taleplerinin içerir.
İstinaf talebi, yazılı kararın tebliğini takip eden 10 gün içinde gerekçelendirilmelidir, aksi halde hükümsüz kalır.
Bildirim
Madde 402: İstinaf talebini alır almaz yazı işleri talebi karşı tarafa tebliğ eder ve dosyayı eksiksiz olarak, kararın bir kopyası ile birlikte, Daireye gönderir.
İstinafın beyan yolu ile yapılması halinde, bildirim yazılı gerekçelendirmenin tevdiinden sonra vuku bulur.
Cevap
Madde 403: Karşı taraf istinaf talebine, tebliğini takip eden 20 gün içinde yazılı olarak cevap verebilir.
Katılma Yolu ile İstinaf
a) Şekli
Madde 404: Aynı süre içinde karşı taraf istinaf talebine iltihak edebilir. Katılma yolu ile istinaf gerekçeli bir dilekçe ile yapılır. Katılma yolu ile istinaf talebi cevabı da içermelidir.
Talep derhal asıl istinaf talebinde bulunana tebliğ edilir, asıl istinaf talebinde bulunan buna yazılı olarak cevap vermek için 10 günlük bir süreye sahiptir.
b) Hükümsüzlük
Madde 405: Katılma yolu ile istinaf, asıl istinaf talebi geri alındığı veya mesmu olmadığı kabul edildiği takdirde hükümsüz hale gelir.
Muhatap
Madde 406: Cevap ve katılma yolu ile istinaf talebi Hukuk Dairesine yöneltilir.
Uyuşmazlığın Üst Bir Yargı Merciine Aktarılması Etkisi
Madde 407: İstinafı kabil kararlar bölünemez ve istinaf daima ilk derece mahkemesi kararının tamamını Hukuk Dairesinin denetimine tabi kılma sonucunu doğurur.
Mamafih, kamu düzenine ilişkin bir husus söz konusu olmadıkça, Hukuk Dairesi tarafların istinafta ileri sürdükleri neticei taleplerle bağlıdır.
Şekli Anlamdaki Kesinliğin Ertelenmesi Etkisi
Madde 408: İstinaf süresi zarfında ve istinaf talebi sonuçlandırılıncaya kadar, ilk derece mahkemesi kararının icrası durdurulur.
Dosyanın Dolaşımı
Madde 409: Layihalar teatisi sona erdikten sonra, Daire Başkanı raportör hâkimi belirler ve dosyayı hâkimler arasında dolaştırır.
Bilahare, taraflar iddia ve savunma ve karar için Daire önünde ispatı vücut etmeye davet edilirler.
328, 329, 332 ve 333 üncü maddeler burada da uygulanır.
Dolaşım Suretiyle Karar
Madde 410: İstinaf talebinin mesmu olmaması veya aşikar surette mesnetsiz olması halinde, Başkan, Daireye, sözlü müzakere veya alenî yargılama yapmadan, dolaşım suretiyle karar verilmesini teklif edebilir.
Hâkimlerden biri teklifi kabul etmediği takdirde, taraflar iddia ve savunma ve karar için celp edilirler.
Ek Tahkikat
Madde 411: Daire, tahkikatın bütün verileri haiz olarak karar verme imkanını vermediği kanaatinde ise, ek bir tahkikat emredebilir.
Bu durumda, 330 ve 331 inci maddeler uygulanır.
Dairenin Yetkileri
Madde 412: Daire, ilk derece mahkemesinin kararını tamamen veya kısmen onar veya tadil eder.
İstisnaen, eğer tarafların haklarını korumak için gerekli ise, özellikle iki dereceli yargılama halinde, dosyayı karar mahkemesine geri gönderebilir.
Kararın İlk Derece Mahkemesine Bildirilmesi
Madde 413: Daire tarafından verilen kararın bir nüshası ilk derece mahkemesine intikal ettirilir.
Yazı İşleri bunu tutanağa ve ilk derece mahkemesi kararının orijinal nüshasının kenarına şerh eder.
İstinaf talebinin geri alınması halinde de aynı şekilde işlem yapılır.
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
1925, eski, hükümler, ilişkin, kanununun, medeni, nisan, nöşatel, tarihli, usul, “istinaf”a


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557