Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 21:17   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart Avusturya ceza muhakemesinde istinaf

AVUSTURYA CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF

Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK
D.E.Ü.H.F.
GİRİŞ
Avusturya Ceza Muhakemesi Hukukunda istinaf son derece karmaşık, anlaşılması oldukça zor bir konudur. Bunun da sebebi, Avusturya yargı teşkilâtının Türk yargı teşkilâtından çok farklı ve çok karmaşık olmasıdır. Bu fark o kadar fazladır ki, Avusturya’da mahkemelere verilen isimleri bize uyarlamak dahi olanaksızdır. Bu nedenle aşağıda Avusturya yargı organlarının isimleri, kural olarak, aynen anılacak, Türkçeye çevrilmeyecektir.
Avusturya ceza muhakemesinde istinafın ne olduğunu kavrayabilmek için, her şeyden önce bu ülkenin yargı teşkilâtı, daha doğrusu ceza mahkemeleri hakkında kısaca da olsa, bilgi sahibi olmak gerektiğinden, şimdi bu mahkemeleri kısaca tanıtmaya çalışacağız. Bu tanıtımda bize yardımcı olan eser ise değerli dostumuz ve meslektaşımız Prof. Winfried Platzgummer’in 1997 yılında 8’nci basısını yaptığı “Grundzüge des österreicischen Strafverfahrens” konulu çalışması ile Pleischl/Soyer’in 1993 tarihli Strafprozessordnung başlıklı kanun metni kitabıdır.
Avusturya’da ceza işlerinde yetkili olan dört çeşit bidayet mahkemesi iki de üst mahkeme vardır.
Bunlar sırasıyla şunlardır:
1) Bezirksgericht (BG), 2) Der Einzelrichter des Gerichtshofs I. Instanz (ER des GerH 1.Inst.), 3) Das Schöffengericht (SG) ve 4) Geschworenengericht (GG).
Üst mahkemeler de;
1) Yüksek Eyalet Mahkemeleri (YEM) (Oberlandesgericht) ve
2) En Üst Mahkeme (Der Oberste Gerichtshof) (OGH) olarak anılan Yargıtaydır.
Bezirksgericht (BG):
BG tek hâkimli bir mahkemedir. Bu hâkim meslekten hâkimdir. Şantaj (m. 105 Av.CK.), nitelikli tehdit (m. 107 Av.CK.) ve çevre suçları ile GG’nin yetkisine bırakılan cünhalar dışında kalan ve sadece para cezasını veya bir yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren tüm suçlar bu mahkmenin madde bakımından yetki alanı içindedir.
Der Einzelrichter des Gerichtshof 1. Instanz (ER des GerH 1. Inst.):
ER des GerH 1. Inst. da tek hâkimli bir mahkemedir ve bu hâkim de meslekten hâkimdir. BG, SG ve GG nin yetkisine girenler dışında kalan ve beş yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren tüm suçlara bu mahkeme bakar.
Das Schöffengericht (SG):
SG dört hâkimli bir mahkemedir. Bu hâkimlerin ikisi meslekten ikisi de halktan hâkimlerdir. Meslekten hâkimlerin biri mahkeme başkanlığı görevini yerine getirir. Mahkemede aynı zamanda iki meslekten iki de halktan olmak üzere dört yedek hâkim bulunur. Av.CK m.201-207 de düzenlenen adaba karşı suçlarda meslekten ve halktan hâkimlerden birinin mutlaka failin ve mağdurun cinsiyetinden olması gerekir.
SG, beş yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren fiiller ve kanunda açıkça SG nin yetkisinde olduğu belirtilen suçlarla BG ve GG nin yetkisinin dışında kalan tüm suçlar için madde bakımından yetkilidir.
Geschworenengericht (GG):
GG ise esasen üç meslekten hâkimden oluşur. Bunlardan biri, Gerichtshof (GerH) adı verilen bu heyete başkanlık yapar. GG de ayrıca sekiz kişiden oluşan jüri bulunmaktadır. Av.CK m 201-207 de düzenlenen adaba karşı suçların dışında kalan nitelikli adab aleyhine suçlarda meslekten hâkimlerden birinin mutlaka failin ve mağdurun cinsiyetinden olması gerekir. Aynı esas jüri için de geçerlidir.
GG, kanunda sınırlı olarak sayılan siyasî suçlar ile ömür boyu hapis veya alt sınırı en az beş, üst sınırı da en az on yıl olan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren fiiller için madde bakımından yetkilidir.
GerH ilk derece mahkemesi olarak faaliyet göstermenin yanında ayrıca fonksiyonel olarak şu yetkilerle donatılmıştır:
1) Avusturya’da ilk soruşturma kaldırılmış değildir. GerH böyle bir soruşturma söz konusu olduğunda sorgu hâkimi olarak çalışır. Ancak bu durumda sadece bir meslekten yargıç görev yapar.
2) GerH Ratskammer olarak çalıştığında, özellikle itiraz mercii olarak görev yapar. Bu durumda GerH da üç meslekten hâkim bulunur. Bunlardan biri başkanlık yapar.
3) GerH, “Üç Hâkimli Senato (ÜHS)” (Dreirichtersenat) görevini de yapar. Bu durumda GerH, Av. StPO da “Birinci Derece Mahkemesi Olarak GerH” şeklinde anılmaktadır.
ÜHS olarak çalışan GerH üç meslekten hâkimden oluşur ve BG lerin kararlarına karşı istinaf mercii olarak görev yapar.
Yüksek Eyalet Mahkemesi (YEM) (Oberlandesgericht):
YEM üç meslekten hâkimin görev yaptığı bir ikinci derece mahkemesidir. GG, SG ve ER des GerH 1. Inst. kararları için istinaf merciidir (m.15). Ayrıca bu mahkemelerin gaip sanıklar hakkında verdikleri hükümlere karşı YEM’e başvurulabilmektedir. YEM ayrıca itiraz mercii olarak da görev yapar.
En Üst Mahkeme (Yargıtay) (Der Oberste Gerichtshof) (OGH):
OGH ceza işlerinde en üst mercidir. Viyana’da bulunan bu mahkeme beş meslekten hâkimin görev yaptığı senatolardan oluşmaktadır. Ancak istisna olarak üç veya onbir hâkimli senatolar da bulunmaktadır. OGH kural olarak temyiz merciidir; SG ve GG kararlarına karşı yapılan temyiz istemlerini inceler (m.16). Fakat bu mahkemelerin kararlarına karşı temyize bağlı olarak yapılan istinaf istemleri de OGH da karar bağlanır (m.296,344,427/3,498/3).
OGH diğer görevlerinin yanında insan hakları (temel hak) ihlâllerine karşı yapılan bireysel başvuruları da inceler (m.1 Grundrechtsbeschwerdegesetz).
I. SG ve GG nin Hükümlerine Karşı İstinaf
İstinaf Avusturya’da ceza veya emniyet tedbirlerine ilişkin hükümlerle özel hukuk taleplerine ilişkin hükümlerin Yüksek Eyalet Mahkemesinde (YEM) gözden geçirilmesini sağlayan olağan denetim yollarından biridir.
Bu istinafın ağırlık noktasını ceza yaptırımları oluşturmaktadır. Bu nedenle söz konusu yolun tam istinaftan ayrılmasını temin etmek için “ceza istinafı” olarak anıldığı vardır.
1- İstinaf Nedenleri
Bidayet mahkemesinin cezanın tayininde sahip bulunduğu takdir yetkisini sanığın lehine veya aleyhine olarak tam bir şekilde kullanmaması istinaf sebebidir. Burada yasal sınırlar öngörülmüş değildir; ancak, Ceza Hukukunun zorlayıcı sınırları istinafın gerçek sınırları olarak ortaya çıkmaktadır. Avusturya CMUK m. 288/I cüm. 1 veya m. 345/1 cüm. 13 de söz konusu olan temyiz sebepleri aynı zamanda istinaf sebebidir. Bu halde istinaf ile temyiz hakkı yarışmaktadır. Taraflar isterlerse istinaf için Yüksek Eyalet Mahkemesine (YEM) isterlerse de temyiz için OGH’ ya gidebilirler.
Av. CK’nın 38 ve 66. maddelerinde öngörülen zorlayıcı hükümlere muhalefet edilmesi halinde temyiz yoluna gitmek olanaksızdır. İstinaf yoluna gitmek ise, ancak başka bir sebeple bu hükümlere dayanılması halinde mümkündür. (m. 283/2 Av. CUMK).
Özel hukuk istemlerine ilişkin olarak istinaf sebepleri açısından hiçbir sınırlaması bulunmamaktadır.
İstinafa başvuran kişi ya sözlü başvuru esnasında ya da yazılı beyanda bulunduğu sırada, istinafın cezaya mı yoksa özel hukuk talebine ilişkin mi olduğunu açıkça belirtmek zorundadır. Aksi takdirde istinaf talebi dikkate alınmaz. Şayet hükümde birden fazla hukuka aykırılık varsa bunlardan hangisi hakkında istinafa gidildiği açıkça belirtilmelidir. (m. 294/2, 344,346 Av. CMUK). Ancak istinaf sebeplerini tek tek gösterilmesine gerek yoktur. Örneğin ceza yaptırımı sebebiyle istinafa gidildiğinin söylenmesi yeterlidir ve bu durumda istinaf mercii mahkumiyet hükmünü her yönden incelemeye mecburdur.
İstinafın tüm hükme yönelmiş olması şart değildir. Bu istem kısmıde olabilir. Talepte bulunan kişi bu talebini belli konulara teksif edebilir. Bu sistem istinaf merciini bağlar.
İstinafın gerekçelendirilip gerekçelendirilmemesi talepte bulunan için bir haktır. Daha da önemlisi istinaf aşamasında yeni deliller ileri sürebilir.
İstinaf talebi, şayet sanık hürriyeti bağlayıcı cezanın infazını istemezse, mahkumiyet hükmünün infazını durdurur (m. 294/1).
2- Yüksek Eyalet Mahkemesinin (YEM) Kararı
İstinaf başvurusunun yapılması halinde bidayet mahkemesinin bir ön inceleme yetkisi bulunmamaktadır. Burada yapılan iş, karşı tarafın görüşünün alınması ve dosyanın YEM’e sunulmasından ibarettir (m. 294/3 Av. CMUK).
A.YEM, Başsavcılığının veya raportör üyenin istemi üzerine halka açık olmayan bir oturumda istinaf talebini reddedebilir. Bu ret kararı şu hallerde verilebilir:
a) İstemin zamanında yapılmamış olması veya istemin, istemde bulunmaya hakkı veya yetkisi olmayan veya istinaf talebinden vazgeçmiş bulunan bir kimse tarafından yapılması;
b) İstemde bulunanın ne başvuru dilekçesinde ne de gerekçeli açıklamalarında hukuka aykırı gördüğü noktaları açık ve belirli bir şekilde göstermemiş olması (m. 294/4 Av. CMUK).
B. Yukarıdaki hallerden biri yoksa YEM duruşma gününü belirler. Tutuklu olmayan sanık duruşmaya çağrılır. Sanık tutuklu ise, istemi halinde veya bulunması yargılamaya yarar sağlayacaksa, duruşmaya çıkması sağlanır. Özel Hukuka ilişkin taleplerden dolayı istinafa gidilmiş ise, bu istemde bulunanlar da duruşmaya çağrılırlar.
İstinaf duruşmasında temyiz incelemesinde cari olan hükümler uygulanır. Ancak burada delillerin ikamesi ve dinlenmesinin zaruri olacağı açıktır.
YEM kararını istinaf nedeni olarak gösterilen hususlarla ve bidayet mahkemesinin sanığın kusuru ve tatbik edilen yasa hükmü hakkındaki hükmüyle sınırlı tutmak durumundadır (m.295 Av. CMUK). Şayet istinaf talebi gerekçelendirilmiş değilse, bu talep reddedilir. Gerekçelendirilmiş ise, o zaman YEM istinaf hakkında bir karar verilir ve uyuşmazlık hakkında yenileyici bir hüküm kurulur.
C. İstinaf ile birlikte ayrıca temyiz istemi hakkında karar verilmesi gerekiyorsa, YEM bu durumda her iki denetim muhakemesi yolu ile ilgili olarak karar verir.
II. Bezirksgericht (BG) ve Der Einzelrichter des Gerichtshofs l. Instanz (ER des GerH 1. Inst.) kararlarına karşı gidilebilen istinaf (TAM İSTİNAF)
1.Genel Olarak
Bu yol olağan bir denetim muhakemesi yoludur ve bidayet mahkemesinin kararı hem hukukî hem de esas bakımından tekrar değerlendirilir.
İstinaf burada 5 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ve para cezaları için yegane denetim muhakemesi yoludur. (m. 463,489 Av. CMUK).
Kusur ve ceza hakkındaki hükümlerle özel hukuk istemleri hakkındaki kararların hukuka aykırı olması halinde bu yola gidilebilir.
2. İstinaf Sebepleri
Tam istinafta istinaf sebepleri, burada temyiz söz konusu olmayıp sadece istinaf var olduğu için, kural olarak temyiz sebeplerini de kapsamaktadır.
Bu sebepler şunlardır:
a) BG nin yer bakımından yetkisiz olması veya mahkemenin yasaya uygun oluşturulmuş olmaması, hakkında ret sebebi bulunan bir hâkimin hüküm vermesi.
b) BG nin madde bakımından yetkisiz olması; daha açık bir ifade ile, ER des GerH 1. Inst. yetkisinde olan bir işte BG nin hüküm vermesi.
c) Kamu davası veya son soruşturma konusunda bir kanun hükmüne muhalefet edilmiş olması.
d) Av. CMUK m. 281 de öngörülen sebeplerden birinin bulunması.

Adalet Dergisi 2. Sayı
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
avusturya, ceza, istinaf, muhakemesinde


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557