Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 21:17   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart FRANSIZ CEZA MUHAKEMESi HUKUKUNDA iSTiNAF

FRANSIZ CEZA MUHAKEMESi HUKUKUNDA iSTiNAF

Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
(D.E.Ü. H.F. Öğretim Üyesi)
(Adalet Bakanlığı CMUK
Reformu Komisyon Üyesi)

1. Tanım
Özel hukuk alanında olduğu gibi, cezaî konularda da istinaf, görevli üst derece yargı yerine alt derece hâkiminin veya mahkemesinin kararını düzeltme başvurusunu içeren bir kanun yoludur.(1)
Fransız hukukunda istinaf, gıyapta (yoklukta) verilen kararlara karşı ikinci derece bir yargı yolu olan itirazdan farklı olarak, yüze karşı (vicahî) veya yoklukta (gıyapta) verilen kararlara karşı kabul edilen olağan bir kanun yoludur. Hatta iki dereceli yargılama içinde her ikisi de ikinci derece incelemesini oluşturan bu kanun yolunun itiraz kanun yolundan farklılığı, yargılamayı yapan ilk derece mahkemesinin kararını gözden geçiren mahkemenin ilk derece mahkemesinden daha üst derecedeki bir mahkeme (istinaf mahkemesi) olmasında kendisini gösterir.(2)
Bu kanun yolunun kabul ediliş nedeni, Fransız hukukunda hukuk ve ceza davalarına aynı adliye mahkemelerinin bakmasından dolayı bir üst mahkemenin ilk derece mahkemelerinden verilen kararları başvuru halinde yeniden gözden geçirmesi esasına dayalı iki dereceli yargılama ilkesinin kabul edilmesiyle açıklanabilir.(3)
İstinaf olağan bir yargı (kanun) yolu olup, Fransa'da geniş bir uygulama alanı bulmuştur.(4) Nitekim kanunda istinaf yargı yoluna başvurmanın kapsamı konusunda genel bir düzenleme bulunmadığı halde, muhakeme hukuku kurallarından hareketle, yargılamanın iki dereceliği kuralına dayanarak, Fransız Yargıtay’ı, kanunun bir mahkemeye açıkça ilk ve son derece mahkemesi olma özeliği tanımadığı durumlarda,(5) anılan mahkemenin kararlarına karşı istinaf yargı yoluna başvurma serbestisinin bulunduğuna karar vermektedir. Fransız Yargıtay’ının 24.2.1981 tarihli bir kararına göre, bir işverenin iş güvenliği ve çevre koşullarına ilişkin olarak alması zorunlu önlemler konusunda bir karar alan sorgu hâkiminin bu kararına karşı söz konusu işveren, sanık veya müdahil sıfatı bulunmadığı halde, yargılamanın iki dereceliliği kuralı uyarınca bu karara karşı istinaf yargı yoluna başvurma serbestisine sahip bulunmaktadır.(6)
2. İstinaf Başvurusunun Kabul Şartları
İstinaf başvurusunun kabulü, şekle ve esasa ilişkin kurallara tâbi kılınmıştır.
2.1. İstinaf Başvurusunda Şekle ve Usule İlişkin Şartlar
Şekle ve usule ilişkin kurallar da, kendi aralarında şekle ve süreye ilişkin kurallar olarak ikiye ayrılarak incelenebilir.
2.1.1. İstinaf Başvurusunun Şekil Şartları
İstinaf başvurusu, başvuru konusu yapılan kararı veren mahkeme kalemine bir beyan ile yapılır. (Fr. CMUK, md. 502/1-2; 547/4). Bu beyanın beyanı alan mahkeme katibi (yazı işleri müdürü) ile bizzat beyan sahibi tarafından veya kararı veren mahkeme çevresindeki bir avukat veya özel yetki verilmiş temsil yetkisine sahip bir kimse tarafından imzalanması gerekir. Avukatlar, 31.12.1971 tarihli kanundan beri özel yetkiye sahip bir vekâletname sahibi olmaktan muaf tutularak, bu kanundan önce dava vekillerinin sahip oldukları gibi, yazıhaneleri asliye mahkemesi çevresinde bulunmasına gerek olmaksızın müvekkilleri adına istinaf yoluna başvurabilmektedirler.(7)
Bu kurallar doğrultusunda, Fransız Yargıtay içtihatlarına göre, kendisine kocası tarafından özel yetki verilmemiş ise, mazereti bulanan koca yerine karısı istinaf başvurusu yapamaz.(8) Aynı şekilde bir balıkçılık federasyonu başkan yardımcısı, özel yetki verilmemiş ise, federasyon adına istinaf başvurusu yapamaz.(9) Öte yandan, sadece bir sigorta şirketinin talimatıyla hareket eden bir avukatının genel vekaletnamesinin sanık veya hukuken sorumlu tutulan tarafından teyit edilmemesi halinde yaptığı istinaf başvurusu geçersizdir.(10)
2.1.2. İstinaf Başvurusunun Süresi
a) Olağan Süre: İstinaf başvurusunun süresi, yüze karşı verilen kararlarda kural olarak on gündür (Fr. CMUK, md. 498/1); Hüküm yoklukta verilmiş ise, hükmün tebliğinden itibaren bu süre işlemeye başlar (Fr. CMUK, md. 499). Cezaların infazına ilişkin kararlara karşı istinaf süresi de, hükmün tebliğinden itibaren işlemeye başlar. Aynı şekilde, yüze karşı verilen veya yüze karşı verilmiş sayılan kararlarda da, duruşma gününden haberdar edilmemek kaydıyla duruşmada hazır bulunmayan ya da temsil edilmeyen taraf için de bu süre, hükmün tebliğinden itibaren başlar. Benzeri durum duruşmadan vareste tutulan ya da geçerli mazereti olmadan duruşmaya katılmayan sanık hakkında da söz konusu olur (Fr.CMUK, md. 498/2). Avukatla kendisini temsil ettiren küçükler için de durum aynıdır.
Bu sürenin uzaması (eski hale iade), Fransız Yargıtay içtihatlarına göre ancak umulmayan halin (force majeure) mevcut olması halinde söz konusu olur.(11)
b) Özel süreler: İstinaf başvurusunun süresi, Fransız CMUK nun 148-1 ve 148-2 maddelerinde öngürülen hallerde salıverilme istemine ilişkin karara veya adlî denetimin kaldırılması istemine ilişkin karara karşı yirmidört saate indirilmiştir. Asliye cezalık davalarda ise, süre, başsavcılar için kararın tevhim tarihinden itibaren iki aydır.
Karşı istinaf başvurusunda süre, asıl istinaf başvurusunda bulunana karşı yapıldığı ve normal süre geçmiş olduğu için, beş günlük ek süredir (Fr. CMUK m. 500).
2.2. İstinaf Başvurusunun Esasa İlişkin Kabul Şartları
İstinaf başvurusunun esasa ilişkin şartlarından bir kısmı istinaf başvurusunun konusunu oluşturan karara bir diğer kısmı ise, istinaf başvurusunu yapan kişiye ilişkin olmaktadır.
2.2.1. İstinafa Konu Olabilen Kararlar
a) Cürümlere ilişkin olarak verilen kararlar (Bunlar Fransa da ağır ceza mahkemelerinin görevine girer) hiçbir şekilde istinaf başvurusunun konusunu oluşturamazlar. Buna karşılık Fransız CMUK’nun 496 ncı maddesine göre, asliye ceza mahkemelerinin her türlü kararları, hatta bunlar sulh ceza mahkemesinin görevine girdiği halde hata ile asliye ceza mahkemelerinin kararlarına konu olsalar bile, istinaf başvurusuna konu olabilirler.(12)
b) Buna karşılık sulh ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı istinaf yargı yolu, asliye ceza mahkemelerine nazaran daha sınırlı olarak kabul edilmiş ve belli koşullara bağlanmıştır. Bunlar bazen kararın açıkça tevhim edilmesine, bazen de verilen cezanın türüne ilişkin olmaktadır. Bu nedenle, bir yandan, Fransız CMUK’nun 546/2. maddesine göre bin frankı aşan para cezaları ile zararın tazminine ilişkin kararlar istinafa konu olurken, öte yandan, yine aynı maddenin birinci fıkrasına göre, ister mahkumiyet ister serbest bırakma karalarına karşı olsun, verilen cezanın beşinci sınıf kabahatlere veya sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin olması halinde de istinaf yolu açıktır. Fransız Yargıtay içtihatlarına göre, aynı davada bir çok kabahat nedeniyle davaya bakan sulh ceza mahkemesinin kararının istinafa tâbi olup olmadığını belirlemede verilen cezaların toplamına bakmak gerekmektedir.(13)
c) İşin esasına ilişkin olmayıp, tali ceza muhakemesine ilişkin asliye veya sulh ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı istinaf yargı yolu da, Fransız CMUK’nun 507, 508 ve 549 uncu maddelerine göre özel kurallara tâbi kılınmıştır.
Bu çerçevede, görev veya yetkiye ilişkin kararlar, yargılamayı sona erdirip erdirmemelerine göre, işin esasına ilişkin istinaftan ayrı bir istinafa konu olurlar (Fr. CMUK md. 507). Görevsizlik kararı, davanın kabul edilmezliği kararı, ön mesele iddiasının kabul edilmezliği kararı veya bu konuda karar vermenin ertelenmesi kararı gibi yargılamayı sona erdiren kararlar hakkında istinaf başvurusu derhal kabul edilir (Fr. CMUK md. 507/1).(14) Aynı şekilde karar verme zamanını süresiz erteleme kararı da aynı kurallara tâbidir.(15) Bunlar dışında kalan hallerde (örneğin yetkililik veya görevlilik kararı verme gibi) ise, mahkeme davaya bakmaya devam ettiği için, istinaf başvurusu hemen kabul edilemez. İstinaf başvurusunun hemen işleme konulması için asliyelik davalar istinaf dairesi başkanına başvuru gerekir. Ancak istinaf süresince, bu karar infaz edilemez ve bu dönemde mahkeme işin esası hakkında karar veremez.
Başkan ön meseleye ilişkin karara karşı yapılan istinafı reddederse, mahkeme işin esası hakkında karar verebilir.
Basın davalarında yetki konusunda verilen ret veya kabul kararlarına karşı yapılan istinaf başvuruları ise, 29.7.1881 tarihli Kanunun 59/2. maddesi gereğince derhal işleme konulur.

2.2.2. İstinafa Başvurma Hakkına Sahip Olabilen Kişiler
a) Asliye cezalık suçlar bakımından Fransız CMUK'nun 497 nci maddesine göre bunlar:
aa) Sanık,
bb) Sadece hukukî sorumluluk açısından hukuken sorumlu üçüncü kişi, sigortacı ve müdahil,
cc) C. savcısı,
dd) İstinaf mahkemesi nezdindeki C. Başsavcısı,
ee) Koğuşturmayı açtıran kamu idaresi.
Diğer kanunlarla istinaf hakkı tanınan kimseler de bulunmaktadır: Örneğin İçki Tüketim Kanunun 59-1. ve Fr. CMUK'nun 706-38. maddeleri gereğince, bir davada sanık, müdahil veya hukuken sorumlu kişi taşımamakla birlikte, C. savcısı tarafından kendileriyle muhtemel ilgisi dikkate alınarak içki tüketilen bir ticarî işletmenin müsaaderesi veya geçici ya da sürekli kapatılması cezası bakımından iddianamede yer verilen kişilere de istinaf hakkı tanınmıştır. Gerçekten genellikle fuhuş yapan kimseleri kabul eden veya bunlara göz yuman bir otel veya içki tüketilen yerin sahibi, işletmecisi, yöneticisi, işleteni ile ilgili olarak yeni Fr. C.K.nun 225-22. maddesinde ticarî işletmenin müsaaderesi veya geçici ya da sürekli kapatılması cezası öngörülmüştür. Bu kişiler bizzat veya avukatları aracılığıyla duruşmaya katılabilecekleri gibi yukarıdaki yaptırımlardan birine muhatap olmaları halinde, İçki Tüketim Kanununun 59-1. ve Fr. CMUK'nun 706-38. maddeleri gereğince, istinaf yargı yoluna başvurabilirler.
Öte yandan, taksirli adam öldürme ve müessir fiil suçlarında garanti fonu, sanığın sigortalayanı, hukuken sorumluluk açısından mahkûm edilen üçüncü kişi ve hatta kendisine dava ihbar edilen fakat duruşmaya katılmayan sigortalayan da istinaf yargı yoluna başvurabilir.
b) Sulh cezalık suçlar bakımından ise, istinaf hakkı farklılıklar arzetmektedir. Bin Franktan fazla para cezasına veya sürücü belgesinin geri alınmasına ya da 5 inci dereceden bir kabahatle ilgili bir para cezasına ilişkin hükümler hakkında istinaf yoluna vurup vurmama hakkı, sanığa, sadece hukukî sorumluluk açısından hukuken sorumlu üçüncü kişiye ve müdahile, C. savcısına, sulh ceza mahkemesi nezdindeki C. savcılığı üst görevlisine ve hatta C. Başsavcısına tanınmış bulunmaktadır (Fr. CMUK m. 546). Sulh ceza mahkemesi tarafından sadece zararın ziyanın karşılanması kararı verilmişse bu karar karşı da istinaf yoluna vurup vurmama hakkı, sanığa, sadece hukukî sorumluluk açısından hukuken sorumlu üçüncü kişiye ve müdahile ve hatta C. Başsavcısına tanınmış bulunmaktadır.

2.3. İstinaf Başvurusunun Etkileri
Hukuk davalarında olduğu gibi, ceza davalarında da istinaf başvurusunun iki temel etkisi vardır. Bunlardan ilki infazı durdurucu etkisi, ikincisi ise, üst mahkeme tarafından tekrar inceleme yapılmasıdır.

2.3.1. Durdurucu Etkisi
İstinaf başvurusu verilen hükmün infazını durdurur. Durdurucu etki, istinaf başvurusu yapma süresi içinde de mevcuttur (Fr. CMUK m. 506 ve 549).
Tahliye kararı (jugement de relaxe), hürriyeti bağlayıcı cezanın tecili kararı veya sadece para cezasına mahkumiyet kararı verilmesi ya da tutuklulukta geçen süre nedeniyle bihakkın tahliye hakkının kazanılması halinde, istinafa başvurma, tutuklu sanığın derhal tahliyesini engellemez (Fr.CMUK m. 471).
Aynı şekilde, nihaî kararda sanığın tutukluluk haline veya adlî kontrole tâbi tutulma haline son verilmişse, bu karar da istinaf başvurusuna rağmen uygulanır (9.7.1984 ve 30.12.1985 tarihli kanunlarla değişik Fr. CMUK m. 501).
Buna karşılık, en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılıp cezası ertelenmeyen ve hakkında mahkemece hakkında tutuklama kararı verilen kimse ile ilgili bu karar derhal uygulanır (Fr. CMUK m. 465).
Yeni Fransız Ceza Kanununun 131/6. maddesi gereği ikame cezaya mahkumiyet kararının uygulamasına da karar verilebilir (10.6.1983 tarihli kanunla değişik Fr. CMUK m. 471).
Çeşitli özel kanunlarda istinafın durdurucu etkisine istisna oluşturan başka hallerde öngörülmüştür. Örneğin 2.2.1945 tarihli Kararnamenin 22/1. maddesine göre, çocuk hâkimleri ve çocuk mahkemeleri aldıkları kararı bu dönemde de geçici olarak uygulanmasına karar verebilirler. Aynı şekilde Karayolları Kanununun 13/2. maddesine göre, hâkim sürücü belgesinin geçici veya sürekli olarak geri alınmasına ilişkin aldıkları kararın istinafa başvurulmuş olmasına rağmen uygulanmasına karar verebilirler. Bir başka örnek ise, 3.1.1975 tarihli kanunla değişik 30.10.1935 tarihli Kanun Hükmünde Kararnamenin 68/2. maddesine göre, asliye ceza mahkemesi çek keşide etme yasağının bu dönemde de geçici olarak uygulanmasına karar verebilir.
Öte yandan, istinafın durdurucu etkisine rağmen, Başsavcıya Fr. CMUK.’nun 505 ve 548. maddeleri çerçevesinde tanınan istinaf süresi (bu süre iki aydır) de başka bir durdurma nedeni yoksa infazı durdurmaz (Fr. CMUK m. 708/2).

2.3.2. Üst Mahkemece Tekrar (Geliştirici) İnceleme
Yapılmasına İlişkin Etkisi (Effet dièvolutif)
İstinaf başvurusunun hükmün infazısını durdurma etkisi yanında bir diğer etkisi de ister sulh ceza mahkemesinden isterse asliye ceza mahkemesinden verilmiş olsun verilen kararın bir üst mahkeme olarak istinaf mahkemesinde yeniden incelenmesi sonucunu doğurmasıdır. Buna üst mahkemece inceleme etkisi (effet dèvolutif) denir (Fr. CMUK m. 509 ve 515/2-3).
Bu özellik, istinaf yargı yolunu itiraz yargı yolundan farkını oluşturur. İtiraz yargı yolu, başvuru konusu olan hükmü, ortadan kaldırdığı ve davaya bakan aynı hâkime iade sonucu doğurduğu halde (effet extinctif), istinaf yargı yolu, istinaf mahkemesini, istinaf talebinde belirlenen sınırlar içinde ve istinaf başvurusu yapanın sıfatı çerçevesinde (Fr. CMUK m. 509) yetkili kılar.(16) Bununla birlikte, sigorta edenin istinaf başvurusu tazminat istemi konusunda sigortalıyı etkiler(17) ve üç gün içinde sigortalıya tebliğ edilmesi gerekir (8.7.1983 tarihli Kanunla değişik Fr. CMUK m. 509). Bu sınırlama nedeniyle, istinaf mahkemesinin ilk derece mahkemesinin kararını her zaman her yönüyle ve arzu ettiği şekilde düzeltme hakkı yoktur.(18)
Geliştirici inceleme yapma yetkisine bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Bunlar:
a) İstinaf mahkemesi, maddî vakıaların nitelendirmesini değiştirebilme(19) ve yeni iddiaları dikkate alma yetkisine sahip olmakla birlikte,(20) ilk derece mahkemesine götürülen maddî vakaların dışına çıkamaz(21) ve yaptırımı başka olaylara ve davada yer almayan diğer kişilere yayamaz (Fr. CMUK m. 515/3). Fransız Yargıtay içtihatları da, iki dereceli yargılama kuralı ile bağdaşmaması nedeniyle, yeni taleplerde bulunma yasağının kapsamını, istinaf aşamasını da içerecek şekilde genişletmiştir.(22)
b) Bu genel sınırlama yanında, istinaf mahkemesinin yetkisi, istinafın konusu ve istinaf başvurusu yapanın sıfatı ile de sınırlıdır.(23) Bunları biraz açarsak.
aa) Gerçekten istinaf mahkemesinin yetkileri istinaf talebi (l'acte d'appel) doğrultusunda istinafın konusu ile de sınırlıdır.(24) Bu nedenle, ilk derece mahkemesi kararı birden çok suç isnadına ilişkin olduğu halde (birlikte açılan veya birleştirilen davalar nedeniyle), istinaf başvurusu bunlardan sadece birine veya birkaçına ilişkin ise, istinaf mahkemesi ancak istinaf konusu yapılan isnatları ele alıp inceleyebilir.(25) Buna latince tantum devolutum quantum kuralı denir. Sanığın istinaf başvurusunu özel hukukla ilgili konulara hasretmesi halinde, C. savcılığı tarafından ayrıca istinafa başvurulmamış ise, istinaf mahkemesi kamu davasına bakamaz, sadece sanığın hukukî sorumluluğunun kapsamını değerlendirebilir.(26) Yapılan istinaf başvurusu genel nitelikli bile olsa, istinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin önüne götürülmeyen yeni vakıaları inceleme yetkisi hiç bir şekilde mevcut olmayıp, sadece tarafların gündeme getirdikleri yeni istinaf sebeplerini ele alabilir.(27)
Yeniden inceleme yetkisine ilişkin bu sınırlama, Fr. CMUK m. 520'de öngörülen işin esası hakkında yeniden karar verme hakkı (droit d'èvocation) sözkonusu olan hallerde dikkate alınmaz. Usule ilişkin istinaf başvurusu üzerine istinaf mahkemesi kararı geçersiz saydıktan sonra içtihatlara göre özel hukuk alanından farklı olarak (Yeni Fr. HMUK m. 568), sadece yetkili olarak değil, aynı zamanda bir zorunluluk olarak,(28) dosyayı ilk derece hâkimine göndermek yerine dosyanın esası hakkında karar vermek zorundadır. Bozmadan sonra işin esası hakkında karar verme hakkı (droit d'èvocation) iki dereceli yargılama kuralına bir istisna oluşturmakta ve istinaf başvurusunu yapan kim olursa olsun, istinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin tâbi olduğu kurallara göre davaya bakar, bu ise, tam bir serbesti içinde dava hakkında karar verme serbestisi sağlar.(29) Böylece örneğin asliye ceza mahkemesinin yetkisizliği kararına karşı ister C. savcısının ve isterse müdahilin istinaf yoluna başvurması halinde bu kararı bozan istinaf mahkemesinin işin esası hakkında gerek kamu davası bakımından ve gerekse hukukî sorumluluk açısından karar vermesi ve böylece sanığın durumunu ağırlaştırmaksızın ceza vermesi gerekir.(30)
bb) İstinaf mahkemesinin yetkileri istinaf başvurusu yapanın sıfatına bağlıdır. Bir başka deyişle, istinafa başvuranın hükümlü, müdahil, hukuken sorumlu üçüncü kişi veya sigortacı olmasına göre istinaf mahkemesinin yetkileri değişmektedir (Fr. CMUK m. 515).
Öncelikle burada vurgulanması gereken bir husus, C. savcısının yaptığı istinaf başvurusunun sadece kamu davasıyla ilgili olması ve kararın hukukî sorumluluk ile ilgili kısmını kapsamayışıdır.(31) Buna karşılık, kamu davasıyla ilgili kısımda, C. savcısının yaptığı istinaf başvurusu üzerine, istinaf mahkemesi tam bir serbestiye sahiptir. Bu inceleme serbestisi, hem cezayı arttırmak veya azaltmak konusunda, hem de yetki konusu ile suçun türünü belirlemek vb. konularda olmaktadır.
Bir idareye kamu davası açma yetkisi verilmiş olması halinde, bu idarenin başvusu da sanık lehine veya aleyhine istinaf mahkemesinin karar vermesini sağlar.
Sanığın istinaf başvurusu ise, istinaf mahkemesi açısından hem kamu davası ve hem de tazminat konusunu ele alma yükümlülüğü doğurur.
Müdahil, hukuken sorumlu üçüncü kişi veya sigortalayan tarafından yapılan istinaf başvurusu ise, sanığın veya C. savcısının istinafı sözkonusu değilse, kamu davası ile ilgili kısım kesinleşir ve kural olarak bu durumda istinaf mahkemesinin sadece tazminat konusunu ele almasını gerektirir.(32)
Sadece sigorta edenin istinaf başvurusunda ise, istinaf mahkemesi zarar ziyan miktarını arttırabilir ya da aynı bırakabilir, fakat düşüremez.
c) İstinaf başvurusunun sadece bu yola başvuran lehine sonuç doğurması kuralı, istinaf yoluna başvurmayanlar için asıl başvuruyu yapan yanında karşı istinaf hakkı (appel incident) tanınmak suretiyle giderilmiştir. Fakat karşı istinaf hakkının normal istinaf süresinden sonraki beş günlük ek sürede kullanılması gerekir (Fr. CMUK m. 500). Ayrıca bu başvurunun süresi içinde yapılmış olması yanında, karşı istinaf hakkının geçerliliği, asıl başvuruyu yapanın başvurusunun geçersiz sayılıp sayılmamasına bağlıdır. Buna karşılık, asıl başvuruyu yapanın başvurusunu geri alması, karşı istinaf hakkını kullananların başvurusunu geçersiz kılmaz.

3. İstinaf Yargılaması ve İstinaf Mahkemesi Kararı
3.1. İstinaf Yargılaması
İstinaf yargılamasında asliye ceza mahkemesi kararları için öngörülen kurallar (Fr. CMUK m. 502-504, 506-509 ve 510-520), sulh ceza mahkemesi kararları için de aynen kabul edilmiştir (Fr. CMUK m. 547/3 ve 549).
Sadece para cezasına çarptırılan bir gıyabî sanık (sulh ceza mahkemesi kararına karşı istinaf halinde), bir avukatla temsil edilirse yüzyüze (vicahî) yargılanmış sayılabilir.(33)
İstinaf mahkemesi önünde yapılan yargılama ise, asliye ceza mahkemesi önünde yapılandan pek farklı değildir (Fr. CMUK m. 512). Bununla birlikte, sanığın sorgusunu yapmadan önce, istinaf mahkemesi, işlemin yok sayılmaması için, üyelerden birinin sözlü raporunu dinlemek zorundadır (Fr. CMUK m. 513/1). Herhangi bir tartışmaya girmeden önce bu yapılması gereken önemli bir ön işlem sayılır.(34) Ancak bunun iki istisnası vardır. Bunlardan ilki, alınan karar sadece duruşmayı ertelemek için, ikincisi de, sürekli (ikinci) gıyap (itèratif dèfaut) kararına(35) veya duruşmada meydana gelen fiillere ilişkin olmasıdır.(36)
İstinaf mahkemesi önünde yapılan yargılamada, daha önce ilk derece mahkemesinde dinlenmiş olan tanıkların yeniden dinlenmesi makemece gerekli görülmedikçe zorunlu değildir (Fr. CMUK m. 513/2). Ancak somut olayda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ncı maddesinde düzenlenen adil ya da dürüst yargılama açısından bir zorunluluk varsa buna uymak gerekir. İstinaf mahkemesi dilerse ilk derece mahkeme tutanakları ile yetinebileceği gibi, bir üye hâkim aracılığıyla her zaman ek soruşturma yaptırabilir.
İstinaf mahkemesinde hangi sıraya göre tarafların dinleneceği Fr. CMUK m. 513/3'de belirlenmiştir. Buna göre, önce, istinaf başvurusu yapan, sonra karşı taraf dinlenir. İstinaf başvurusu yapan veya karşı taraf sayısı birden fazla ise, mahkeme başkanı sırayı belirler (8.2.1995 tarihli kanun, m. 59). İstinaf mahkemesi önünde yapılan yargılamada, en son sanık veya avukatı dinlenir (Fr. CMUK m. 513/4).
İstinaf yargı yolu için öngürülen kurallar, çocuk hâkimleri ve çocuk mahkemeleri aldıkları kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunda da uygulanır (Bkz. 2.2.1945 tarihli Kararname m. 24/3).(37)
3.2. İstinaf Mahkemesinin İstinaf Başvurusu Üzerine Verdiği Karar
İstinaf mahkemesi, istinaf başvurusu üzerine değişik kararlar verebilir. Bunlar:
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 29 Mart 2013, 21:18   #2 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart

a) Bu karar başvurunun usulüne uygun olmaması veya süresi içinde yapılmamış olması nedeniyle ret kararı olabilir (Fr. CMUK m. 514/1). Eğer istinaf sebebi yerinde değilse onama kararı verir (Fr. CMUK m. 514/2). Yapılan başvurunun yerinde olduğuna ve haklı nedenlere dayandığına karar verdiği oranda ise, kısmen veya tamamen kararı bozabilir veya değiştirebilir (Fr. CMUK m. 515/1 ve 516).
b) Madde itibariyle yetkisizlik iddiasıyla istinaf başvurusu yapılmış ve bu husus ağır cezalık bir suç olarak nitelendirilerek istinaf mahkemesi tarafından kabul edilmişse, istinaf mahkemesinin madde itibariyle yetkisizlik kararı vererek iddia makamına görevli mahkemede (ağır ceza mahkemesinde) dava açmak üzere dosyayı göndermesi gerekir (Fr. CMUK m. 519/1). Hukukî yükümlülüğe ilişkin olarak kararı bozarsa ilk derece mahkemesine gönderemez, kendisinin karara bağlaması gerekir.(38)
c) Eğer fiilin bir kabahat oluşturduğuna karar verirse, kendisinin yargılamayı yaparak, gerekirse ceza ve tazminat konusunu karara bağlaması gerekir (Fr. CMUK m. 518); aynı şekilde istinaf yargılaması sırasında, sulh ceza mahkemesinde açılan davanın asliye ceza mahkemesinin görevine giren bir suç olduğu sonucuna varırsa, 1960 yılından beri, istinaf mahkemesinin kendisinin ceza ve tazminat konusunu karara bağlaması gerekir (Fr. CMUK m. 549/2).
d) Usul kurallarına riayetsizliğin kanunda geçersiz sayıldığı hallerde, önüne getirilen kararı, usul kurallarına riayetsizlik yönünden iptal eden istinaf mahkemesinin, dosyayı asliye ceza mahkemesine göndermek yerine, bizzat kendisinin işin esası hakkında karar vermesi gerekir (Fr. CMUK m. 520). Bu ise, davası olanları işin esası konusunda iki dereceli yargılama güvencesinden mahrum eder. Sadece birisi istinaf başvurusunda bulunmuş olsa bile, diğerlerinin ve istinaf başvurusu yapanın durumunu ağırlaştırır.(39) Kararın iptali halinde işin esasını çözüme bağlama kuralı, Fransız Yargıtay içtihatlarına göre (eski Fr. CMUK'nun 215. maddesinden aynen aktarılan yeni Fr. CMUK m. 520), sadece duruşmadaki şekil kurallarına riayetsizlik halinde değil, fakat geçersiz sayılmaya tâbi tutulan hazırlık soruşturmasındaki şekil kurallarına riayetsizlik ve ayrıca dürüst olmayan bir yöntem kullanılması, bir yetkisizlik kararının iptali veya bir kararın duruşmayı haksız olarak açmamaya ilişkin olması ya da haksız olarak usul kuralını geçersiz sayması halinde de uygulanır. Aynı şekilde, derece hâkiminin hukuka aykırı olarak müdahale dilekçesini reddetmesi ya da tazminat istemi veya mağdurun gündeme getirdiği bazı konular hakkında karar vermeyi ihmal etmesi de istinaf mahkemesinin böyle kararları iptali halinde işin esasını çözmesini gerektirir.
Sonuç olarak yasal düzenlemelerin sayısı çok olup, usule ilişkin her uyuşmazlıkta ilk derece yargı yeri ile tezata düşen istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını iptal ettikten sonra, görevsizlik hali dışında, işin esasını da çözer. Buna karşılık, görev kapsamına girmeyen konuda alınan kararın hukuka aykırılığı, asliye veya sulh ceza mahkemesine dava açan iddianamenin hukuka aykırılığı veya mevcut olmaması hallerinde bu durumu tesbit eden karardan sonra istinaf mahkemesinin işin esasına girmesi kabul edilmemiştir.

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN
ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Tercüme Eden:
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
(D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi)

1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma;
2. Kitap: Yargı Yerleri (Mahkemeler):
1. Kısım: Ağır Ceza Mahkemesi (m.231-380);
2. Kısım: Cünhaların Karara Bağlanması (m.381-520);
3. Kısım: Kabahatlerin Karara Bağlanması (m.521-549);
4. Kısım: Şahsî Dava ve Tebligat (m.550-566):
2. Kısım - II. Bölüm: Asliye Ceza Davalarında İstinaf (m.496-520):
I. Alt Bölüm: İstinafa (üst mahkemeye) başvuru hakkının kullanılması (m.496-509);
II. Alt Bölüm: Asliye Ceza İstinaf Mahkemesi’nin Oluşum Tarzı (m.510-511) ;
III. Alt Bölüm: Asliye Ceza İstinaf Yargılama Usulü (m.512-520):

I. Alt Bölüm: İstinafa (üst mahkemeye) başvuru hakkının kullanılması (m.496-509).
Madde 496: Asliye cezalık suçlarda verilen hükümler istinafa (üst mahkeme denetimine) konu olabilir. İstinaf başvurusu, istinaf mahkemesine (üst mahkemeye) yapılır.
Madde 497: İstinafa başvurma imkanı;
1- Sanığa;
2- Sadece hukukî açıdan sorumlu kişiye;
3- Sadece tazminat (hukukî çıkarları) bakımından müdahile;
4- Cumhuriyet Savcılığı’na;
5- Kamu davasını açanın kamu idareleri olması halinde onlara;
6- İstinaf mahkemesi (üst mahkeme) nezdindeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na tanınır.
Madde 498: İstinaf başvurusu 505 inci maddede belirtilen hal hariç, asliye cezalık hükmün tefhiminden itibaren on gün içinde yapılır.
Bununla birlikte aşağıdaki hallerde istinaf başvuru süresi hükmün tebliğinden itibaren başlar:
1- Kendisinin veya vekilinin hükmün tefhim edileceği günden haberdar edilmemeleri kaydıyla, yüz yüze (vicahî) yapılan duruşmadan sonra hükmün tefhim edildiği duruşmada kendisi veya vekilinin bulunmaması halinde;
2- 411 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre duruşmadan vareste tutulmasını isteyen sanık ile ilgili olarak;
3- 411 inci maddenin 4 üncü fıkrasında öngörülen koşullarda sanığın duruşmada hazır olmaması halinde;
410 ve 494-1 inci maddelerde öngürülen hallerde de aynı kural uygulanır.
Madde 499: Hükmün veriliş şekli nasıl olursa olsun, gıyapta veya ikinci (mütekerrür) gıyapta verilen hükümle ilgili istinaf süresi hükmün tebliğinden itibaren başlar.
Madde 500: Yukarıdaki sürelerde istinaf hakkını taraflardan birinin kullanması halinde davanın diğer taraflarına da istinaf başvurusu için ek süre tanınır.
Madde 501: Mahkemenin 148-1 ve 148-2 maddelerine göre tahliye istemi hakkında verdiği karar ile adlî denetimin kaldırılması veya değiştirilmesi istemi konusunda verdiği karar hakkında istinaf başvurusunun yirmidört saat içinde yapılması gerekir.
Madde 502: İstinafa başvuru beyanının başvuru konusu yapılan kararı veren mahkeme kalemine bizzat istinaf kanun yoluna başvuran tarafından yapılması gerekir.
Beyanın zabıt katibi ve istinafa başvuran veya karar veren mahkeme nezdindeki bir dava vekili veya bir avukat ya da özel yetkili birisi tarafından birlikte imzalanması gerekir ; bu son durumda zabıt katibinin tutacağı tutanağa vekaletname eklenir. Eğer başvuran imza atamıyorsa zabıt katibi tutanakta bunu belirtir.
Başvuru kamuya açık gelen evrak defterine kaydedilir ve herkes başvuru kaydından bir örnek alabilir.
Madde 503: İstinaf başvurusu yapan tutuklu ise, istinaf başvurusu ceza ve tutukevi yöneticisi nezdindeki bir beyan yoluyla yapılır.
Bu beyan ceza ve tutukevi yöneticisi tarafından tespit edilerek tarih ve imza atılır ; başvuru sahibi imza atamıyorsa bu durum ceza ve tutukevi yöneticisi tarafından tutanakta belirtilir.
Bu belgenin aslı veya sureti derhal kararı veren mahkeme yazı işleri müdürlüğüne gönderilir; 502 nci maddenin 3 üncü paragrafında öngörülen sicile kaydedilir ve yazı işleri müdürü tarafından düzenlenen tutanağa eklenir.
Madde 504: İstinaf nedenlerini içeren dilekçenin mahkeme yazı işleri müdürlüğüne istinaf beyanı için öngörülen süre içinde teslim edilmesi gerekir; dilekçe, istinafa başvuran veya baroya kayıtlı bir avukat ya da özel yetkili vekil tarafından imzalanır.
Dilekçe ile yargılama evrakı İstinaf Mahkemesi C. Başsavcılığına C. Savcısı tarafından en kısa zamanda gönderilir.
Sanığın tutuklu olması halinde, en kısa zamanda, C. Savcısının emriyle İstinaf Mahkemesinin bulunduğu yer tutukevine nakli yapılır.
Madde 505: İstinaf Mahkemesi C. Başsavcısı, sanığa veya suçun hukukî sorumlusuna tebliğ yoluyla kararın tefhim gününden itibaren iki ay içinde istinafa başvurabilir.
Madde 506: İstinaf başvurusu için öngörülen süre içinde ve istinaf süresince, 464 (ikinci ve üçüncü paragraf), 464-1, 471, 507, 508 ve 708 inci madde hükümleri hariç, hükmün icrası durdurulur.
Madde 507: Mahkeme işin esasına ilişkin hükümden ayrı bir hüküm verir ve bu hüküm muhakemeye son verirse istinaf hemen kabul edilir.
Aksi halde ve istinaf süresinin sona ermesine kadar hüküm icra edilemez ve mahkeme işin esasını hükme bağlayamaz.
İstinaf başvurusunda bulunulmaz veya istinaf başvurusunda bulunan aşağıdaki paragrafta belirtilen dilekçeyi istinaf süresinin bitiminden önce mahkeme yazı işleri müdürlüğüne verilmez ise, hüküm icra edilebilir.
İstinaf başvurusu yapan taraf istinaf süresinin bitiminden önce Asliye İstinaf Mahkemesi Başkanına hitaben ve istinaf başvurusunun hemen incelemeye alınmasını isteyen dilekçeyi mahkeme yazı işleri müdürlüğüne verebilir.

507 NCİ MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

Fransız Yargıtay İçtihatlarına göre, tanımı ve süresi belirtilmemiş bir tecil içeren karar istinafa konu olur (14.6.1967 tarihli YCD kararı; 22.10.1982 tarihli YCD kararı) ; sanıklara verilen iddianameyi usulsüz bulan ve C. savcısını temyiz başvurusuna gönderen karar (12.6.1968 tarihli YCD kararı) gibi kararlar bu maddede sözü edilen işin esasına ilişkin hükümden ayrı hüküm sayılır. D. TEZCAN
Madde 508: Yazı işleri müdürü bu dilekçeden (işin esasına ilişkin hükümden ayrı bir hüküm ile ilgili dilekçeden) mahkeme başkanını haberdar eder. Hüküm icra edilmez ve bu dilekçe konusunda bir karar verilmedikçe mahkeme işin esasını hükme bağlayamaz.
Yazı İşleri Müdürü istinaf başvurusunu ve dilekçeyi alır almaz dilekçeyi Asliye İstinaf Mahkemesi Başkanına ulaştırır, aynı şekilde, hüküm ile istinaf tutanağını da yollar.
Başkan dilekçe konusunda dosyayı aldığı tarihten itibaren sekiz gün içerisinde gerekçesiz bir karar verir.
Dilekçeyi reddederse, hüküm icra edilebilir hale gelir ve mahkeme işin esasını hükme bağlar; başkanın kararına karşı hiçbir kanun yoluna müracaat edilemez ve bu istinaf başvurusu işin esasına ilişkin hükme karşı yapılan istinaf başvurusu ile birlikte incelemeye alınır.
Kamu düzeninin veya adalet dağıtımının bir gereği ise, Başkan dilekçeyi işleme koyar ve istinafın yapılacağı tarihi belirler.
Bu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun yürütmeyi durdurmayacağına ilişkin bir itiraz yapılmaması kaydıyla, başkanın kararını izleyen ay içinde Asliye İstinaf Mahkemesi kararını vermek zorundadır; bu son durumda hükmün icrası İstinaf Mahkemesi kararına kadar durdurulur.
Madde 509: İstinaf Mahkemesi davaya, 515 inci maddeye göre, istinaf tutanağında belirtilen sebepler içinde ve başvuran sıfatı bulunmak kaydıyla bakar.
Sigorta edenin istinaf başvurusu tazminat yönünden sigorta edilene ilişkin etkiye sahiptir; sigorta edenin istinaf başvurusunun kabul edilebilirliği konusunda görüş bildirme istemi içerir şekilde bu başvuru sigorta edilene üç gün içinde taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
II. Alt Bölüm: Asliye Ceza İstinaf Mahkemesinin Oluşum Tarzı (m.510-511)
Madde 510: Asliye Ceza İstinaf Mahkemesi bir daire başkan ve iki üyeden oluşur.
İddia makamının görevleri Başsavcı veya Başsavcı Yardımcılarından biri tarafından ifa edilir; yazı işlerini ise İstinaf Mahkemesi yazı işleri müdürü yürütür.
Madde 511: Asliye cezalık duruşmaların gün ve sayısı, her yılın sonunda ertesi yıl için İstinaf Mahkemesi genel kurulunun görüşü alındıktan sonra birinci başkanın kararıyla belirlenir.
Bu karar, yıl içinde zorunluluklara göre aynı usul çerçevesinde değiştirilebilir.
III. Alt Bölüm: Asliye Ceza İstinaf Mahkemesinin Yargılama Usulü (m.512-520)
Madde 512: Asliye ceza mahkemeleri için öngörülen kurallar aşağıdaki kurallar hariç İstinaf Mahkemesi için de geçerlidir.
Madde 513: İstinaf yargılaması duruşmada bir üyenin sözlü raporu üzerinden yapılır; sanığın sorgusu yapılır.
Tanıklar ancak mahkemenin dinlenmelerini emretmesi üzerine dinlenirler.
Davanın tarafları şu sıraya göre söz alırlar:
Önce istinaf başvurusu yapanlar, sonra karşı taraflar; istinaf başvurusu yapan ile karşı tarafın sayıları birden fazla ise, mahkeme başkanı tarafından belirlenen sıraya göre dinlenirler. Son söz daima sanık veya avukatına verilir.
Madde 514: Mahkemenin istinaf başvurusunun geç yapıldığı veya usulüne uygun olmayan biçimde yapıldığı kanaatine varması halinde istinaf başvurusunun kabul edilmesine yer olmadığına karar verir.
İstinaf başvurusunun kabul edilebilir nitelikte olmasına karşın yerinde olmadığı kanaatine varması halinde istinaf konusu yapılan kararın onanmasına karar verir.
Madde 515: İstinaf Mahkemesi, iddia makamının yaptığı istinaf başvurusu üzerine ya kararı onaylayabilir ya da sanığın lehine veya aleyhine kısmen veya tamamen bozabilir.
İstinaf Mahkemesi, sadece sanığın, hukukî açıdan sorumlu kişinin veya bunlardan birini sigorta edenin istinaf başvurusu nedeniyle istinafa başvuranın durumunu ağırlaştıramaz.
Müdahil istinafa başvurma nedeniyle hiçbir yeni istemde bulunamaz; bununla birlikte, ilk derece mahkemesi kararından beri uğradığı zarar nedeniyle zarar ziyan tazminatında artış isteyebilir.
Madde 515-1: Mahkeme, tazminat istemi konusunda karar verirken zarar ziyanı kısmen veya tamamen karşılayacak ön ödeme yapılmasına karar vermişse, bu geçici uygulama (ön ödeme yapılması) istinaf başvurusu çerçevesinde tedbir istenmesi halinde açıkça aşırı düşen sonuçlar doğurması tehlikesi varsa İstinaf Mahkemesi Birinci Başkanı tarafından durdurulabilir. Birinci Başkan geçici uygulamayı durdurma kararını iade veya zararı karşılamaya dönük gereksinimlere cevap vermeye yeterli ayni veya şahsî bir teminatın sağlanması koşuluna bağlayabilir.
Mahkeme, tazminat istemi konusunda karar verirken geçici uygulamayı (ön ödeme yapılmasını) reddederse veya geçici uygulama (ön ödeme yapılması) talebinde bulunulmamışsa veya bulunulmakla birlikte mahkeme bu konuda karar vermeyi ihmal etmişse, istinaf başvurusu üzerine tedbir istenmesi halinde birinci başkan bu istemi kabul edebilir.
Madde 516: İstinaf Mahkemesinin ortada ne cürüm, ne cünha, ne de kabahatin bulunmadığına veya suçun oluşmadığına ya da faile isnat edilmesinin mümkün olmadığına karar vermesi halinde kararı düzeltir ve kovuşturmaya son verir.
Bu durumda, beraat eden sanık 472 nci maddede öngörülen koşullarda tazminat talep eder. İstemini doğrudan İstinaf Mahkemesine götürür.
AÇIKLAMA: 472 nci madde bizzat müdahilin kamu davasını başlatması halinde müdahilliği kötüye kullanmaktan dava açılmasını düzenlemektedir.
Madde 517: İstinaf Mahkemesi, sanığın cezadan muaf tutulmasını gerektiren yasal bir nedenden yararlandığı kanaatine vararak kararı düzeltmesi halinde 468 inci madde hükümlerine uyar.
AÇIKLAMA: 468 inci madde tazminatı düzenlemektedir.
Madde 518: İstinaf Mahkemesinin fiilin sadece bir kabahat oluşturduğu kanaatine vararak hükmü, iptal etmesi halinde, cezayı belirler ve gerekirse tazminat talebi konusunda karar verir.
Madde 519: İstinaf Mahkemesi, fiilin ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturduğu kanaatine vararak hükmü¸ iptal etmesi halinde, görevsizlik kararı verir. İddia makamına gerekli gördüğü tedbirleri alması için iade eder.
İddia makamının mütalâasını aldıktan sonra aynı kararla sanık hakkında tutuklama veya ihzaren celp kararı verebilir.
Madde 520: İhlâli veya tamirinde ihmal gösterilmesi nedeniyle kanunun yoklukla sakatlanmış saydığı şekil kurallarından dolayı İstinaf Mahkemesinin hükmü iptal etmesi halinde işin esasını ele alıp, karara bağlar.
3. Kısım - VI. Bölüm: Sulh Ceza Davalarında İstinaf (m.546-549)
Madde 546: Para cezasının 5 inci dereceden kabahatler için olması halinde, Ceza Kanununun 131-16. Maddesinin 1inci bendinde öngörülen cezanın verilmesi halinde veya verilen para cezasının 2 nci dereceden kabahatler için öngörülen para cezasının azamisinden daha fazla olması halinde, istinafa başvurma imkanı, sanığa, hukukî açıdan sorumlu kişiye, Cumhuriyet Savcısına, sulh ceza mahkemesi nezdindeki iddia makamı görevlisine aittir.
Tazminata hükmedilmesi halinde istinafa başvurma imkanı, sanığa, hukukî açıdan sorumlu kişiye de aittir.
Bu imkân sadece kişisel menfaatleriyle ilgili olarak her zaman mü dahile tanınmıştır. Su ve Orman İdaresinin başvurusu üzerine kovuşturulan fiiller bakımından mahkumiyetlerin türü ve önemi ne olursa olsun, istinaf daima davanın tüm taraflarına tanınmıştır.
Cumhuriyet Başsavcısı, sulh cezalık tüm hükümlere karşı istinafa gidebilir.
Madde 547: Sulh cezalık hükümlere karşı yapılan istinaf başvuruları İstinaf Mahkemesinin önüne götürülür.
498 ila 500 inci maddeler de öngörülen süreler içinde bu istinaf başvurusu yapılır.
Asliye cezalık suçlardaki istinaf ile ilgili aynı şekil şartlarına göre istinaf yürütülür ve yargılanır.
502 ila 504 üncü maddenin 1 ve 2 nci bendi sulh cezalık hükümlere karşı istinaf için de geçerlidir.
Madde 548: Cumhuriyet Başsavcısı, sanığa veya suçun hukukî sorumlusuna tebliğ yoluyla kararın tefhim gününden itibaren iki ay içinde istinafa başvurabilir.
Madde 549: 506 ila 509, 510 ila 520 nci maddelerin hükümleri sulh ceza mahkemeleri tarafından verilen hükümlere de uygulanır.
Sulh ceza mahkemesinin görevsizlik kararına karşı yapılan istinaf başvurusunda İstinaf Mahkemesi, kovuşturulan fiilin cünha oluşturduğunu tespit ederse ceza konusunda karar verir ve gerekirse tazminat konusunu da karara bağlar.

Adalet Dergisi 2. Sayı
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Reklam Alanı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
ceza, fransiz, hukukunda, istinaf, muhakemesi


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557