Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Hukuk
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Hukuk Hukuk dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2013, 21:20   #1 (permalink)
Fasl-ı Kırmızı

DoLaNTiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05 Mart 2013
Nerden: unrealden
(Mesajlar): 3.058
(Konular): 2015
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 315426
Aldığı Beğeni: 166
Beğendikleri: 22
Ruh Halim: Huzurlu
Takım :
Standart İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1)

İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1)


Doç.Dr.Şeref ÜNAL
Adalet Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı

1- İnsan hakları kavramı neyi ifade etmektedir? İnsan haklarından yararlanmak için vatandaş olmak şartmıdır?
Birleşmiş Milletlerin 1948 tarihli İnsan Hakları Bildirisi, “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” başlığını taşımaktadır. Bu başlıktan da anlaşılacağı gibi, insan hakları, insana salt insan olduğu, insanlık haysiyetine sahip olduğu için tanınan haklardır.
Dolayısıyla, insan haklarından yararlanmak için mutlaka bir devletin vatandaşı olmak şart değildir. Bu anlamda vatansızlar da, bu haklardan yararlanır.
İnsan hakları çağı olarak nitelendirilen çağımızda, insanların doğuştan, vazgeçilemez ve devredilemez nitelikte bir takım haklara sahip olduğu ve devletin görevinin bu hakları korumak ve insanların onlardan eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamakla görevli bulunduğu kabul edilmektedir.
Nedir bu haklar?
- Yaşama hakkı,
- Özgürlük ve kişi güvenliği,
- Özel hayat ve aile hayatının gizliliğine saygı gösterilmesi hakkı,
- Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü,
- Düşüncelerini açığa vurma ve basın özgürlüğü,
- Eğitim ve öğrenim hakkı,
- Toplantı, gösteri ve dernek kurma hakkı,
- Mülkiyet hakkı,
- Seyahat ve ikamet özgürlüğü vs.
Bütün modern demokrasilerde olduğu gibi, Türk Anayasası da çok geniş bir temel hak ve özgürlükler kataloğu ihtiva etmektedir.
2- İnsan haklarından vatandaş yabancı farkı gözetmeden herkes eşit bir şekilde yararlanabilir mi?
İnsan hakları insana salt insan olduğu için tanıdığı cihetle, bu haklardan ilke olarak hiç bir ayırım gözetmeden herkes yararlanabilir.
Nitekim, Anayasamızın 10 uncu maddeleri insan haklarından yararlanmada herkesin kanun önünde eşit olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde, Alman Anayasasının 3 üncü maddesinde, insan haklarından yararlanmada, insanlar arasında dil, din, cins, ırk ve benzeri nedenlerle ayırım yapılması açıklıkla yasaklanmıştır.
Nitekim, bütün Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin de onayladığı 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 inci maddesinde, Sözleşmeyle güvence altına alının haklar ihlâl edilen herkese vatandaş-yabancı ayırımı gözetmeden şikayet hakkı tanınmıştır.
3- Yabancılar da vatandaşların sahip olduğu bütün haklardan istisnasız olarak eşit şekilde yararlanabilir mi?
Öteden beri devletler kendi vatandaşlarıyla ülkede yaşayan yabancılar arasında ayırımcılık yaparak, vatandaşlarına sağladıkları hak ve özgürlükleri yabancılara da tanımakta direnmişlerdir.
Bu nedenle, kendi ülkelerinin dışında yabancı ülkelerde yaşayan insanların korunması, devletler arasında sürekli uyuşmazlık kaynağı olmuştur. Bu bağlamda kişi ancak, vatandaşı olduğu devlet tarafından siyasi ve diplomatik kanallarla korunmaya çalışılmıştır.
Yabancıların hukuku statüsü günümüzde milletlerarası hukuk açısından önemli gelişmeler göstermiş, vatandaş ile yabancı arasındaki ayırımcılık giderek azalmıştır.
Bununla beraber yabancılar hiç bir zaman vatandaşlarla tam eşitliği kavuşturulamamıştır.
Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 16 ıncı maddesinde, yabancıların seçme, seçilme gibi siyasî haklarının kısıtlanabileceği belirtilmiştir. Aynı şekilde, Anayasamızın 16 ıncı maddesinde yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin milletlerarası hukuka uygun olarak yasalarla kısıtlanabileceği öngörülmüştür.
4- Yabancılarnın temel hak ve özgürlüklerden nasıl yararlanacağı tamamen devletlerin takdirine mi terkedilmiştir.
Bu konuda devletler yetkili olmakla beraber, bu yetkileri sınırsız değildir. İşte burada uluslararası antlaşmaların önemi açıklıkla ortaya çıkmaktadır.
Bu tür antlaşmalarla, vatandaşla yabancının sahip olduğu haklar arasındaki büyük uçurum mümkün olduğunca en asgari düzeye indirilmeye çalışılmaktadır.
5- Bunlar ne tür antlaşmalardır?
Bunlar Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlarca hazırlanan ve Türkiye’nin de onayladığı çok taraflı sözleşmeler olabileceği gibi Türkiye’nin uluslararası kuruluşlar ve ilgili devletlerle yaptığı karşılıklı ikili antlaşmalardır.
6- Bunlara örnekler verebilir misiniz?
Çok taraflı sözleşmelerinin en önemlisi hiç kuşkusuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir. Ayrıca, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, Toplu sözleşme ve sağlık güvencesi gibi önemli hakların teminat altına alındığı 1964 tarihli Avrupa Sosyal Şartı da bu alandaki en ileri düzeydeki Sözleşmelerden biridir. Bütün Avrupa devletleriyle birlikte Türkiye de her iki belgeyi onaylamıştır.
Bunun dışında, kırşılıklı antlaşmalara örnek olarak, Türkiye’nin üç milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı Avrupa ülkeleriyle yaptığı sosyal güvenlik antlaşmaları ikili antlaşmalara birer örnektir.
7- Bu bağlamda Ankara Antlaşmasının yeri ve önemi nedir?
Türkiye’nin yabancı kurumlarla şimdiye kadar yaptığı antlaşmaların en önemlisi, hiç kuşkusuz,1964 tarihli Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında ortaklık kuran Ankara Antlaşmasıdır.
Bu antlaşma ile Topluluk üyesi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın hukukî statüleri çizilmiş ve sahip oldukları özellikle sosyal nitelikli haklar güvence altına alınmıştır.
8- Ankara Antlaşmasıyla güvence altına alınan haklarından bazı örnekler verebilir misiniz?
Bu konuda Ankara Antlaşması genel hükümler ihtiva etmektedir. Antlaşmasının 12 inci maddesinde işaret edildiği gibi, bunlar daha çok işe girme, çalışma, ücret ve diğer çalışma koşulları bakımından Türk vatandaşlarına karşı ayırım, yapmamayı sağlamaya yöneliktir.
Nitekim, temenni niteliğindeki bu hükümler, Türkiye - AT Ortaklık Konseyi kararlarıyla açıklığa kavuşturulmuştur. 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi kararıyla üye ülkelerde 5 yıl düzenli çalışan her Türk vatandaşına kendi seçtiği her işe serbestçe girme hakkı tanınmıştır.
Aynı şekilde, 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla, Türk vatandaşlarının çalışma hakların ilâveten üye ülkelerde ikamet hakları da düzenlenmiştir.
Her iki karar da, aynı düzeyde olmasa da, Türk vatandaşlarını Topluluk üyesi devlet vatandaşlarına oranla oldukça iyi bir hukukî statüye kavuşturmuştur.
9- Bu kararlar uygulamaya nasıl yansımıştır?
Bu kararlar maalesef Topluluk üyesi ülkelerce uygulanamamış ve dolayısıyla yaşama geçirilememiştir.
Başta Almanya olmak üzere Topluluk üyesi devletlerin ayırımcı uygulamalarından zarar gören Türk vatandaşları, haklarında alınan haksız kararlara karşı bulundukları ülke mahkemelerinde dava açmışlardır.
Bu mahkemeler olayı ön mesele olarak Lüksemburg’taki Avrupa Topluluğu Adalet Divanınına götürmüşlerdir.
Topluluk Adalet Divanı, muhtelif vesilelerle aldığı, Demirel Sevince ve Kuş davalarına ilişkin kararlarında, Ortaklık Konseyi kararlarının, Topluluk Hukukunun bir parçası olarak üye devletleri bağladığını açıklıkla belirtmiştir. Ne var ki, üye ülkelerde buna rağmen yeknesak bir uygulama yine de sağlanamamıştır. Bununla berarer, Divanın 1992 de verdiği Kuş kararından beri, özellikle Alman mahkemelerinin olaya daha fazla seyirci kalamadıkları ve Türk vatandaşları lehinde kararlar verdikleri gözlenmektedir.
10- Demek ki, haksızlığa uğrayan vatandaşlarımızın mahkemelere başvurmaları gerekmektedir. Bunlar hangi mahkemelerdir?
Burada bir ayırım yapmak gerekir diye düşünüyorum. Vatandaşlarımıza karşı yapılan haksız işlemlerin bir kısmı, Ankara Antlaşması ve buna bağlı olarak Ortaklık Konseyi kararlarına aykırıdır. Bunlar hakkında vatandaşlarımızın yaşadıkları üye ülkenin millî mahkemelerine başvurmaları gerekir. Bu mahkemeler gerek gördükleri takdirde davayı durdurarak, konuyu ön mesele olarak Lüksemburg’taki Avrupa Topluluğu Adalet Divanına götürebilirler ve oradan aldıkları karara göre hüküm verebilirler.
Öte yandan, vatandaşlarımıza karşı yapılan işlemler insan haklarına aykırı boyutlara ulaşabilir ve dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olabilir. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın bu kez Strazburg’ta bulunan Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna başvurarak, bulundukları ülke hükümetini şikayet etme hakları da vardır.
11- Her iki mahkemeye başvuru yöntemleri arasında bir fark var mıdır?
Vatandaşlarımızın doğrudan Lüksemburg’ta bulunan Avrupa Topluluğu Adalet Divanına başvurmaları mümkün değildir. Kendileri önce bulundukları ülke mahkemelerine başvurmak zorundadılar. Ancak bu mahkemeler gerek görürse davayı Topluluk Adalet Divanına intikal ettirebilir.
Bunun aksine, vatandaşlarımızın Strazburg’taki Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna başvuru hakları vardır. Ancak bunun için de önceden yaşadıkları ülke mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir. Bu yolla haklarını alamadıkları takdirde, olayı doğrudan İnsan Hakları Komisyonuna götürerek yaşadıkları ülke hükümetlerini şikayet edebilirler. Yalnız bu şikayet başvurdukları millî mahkemelerin verdiği karar tarihinden başlayarak altı ay içinde yapılmalıdır.
12- Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna hangi konularda başvurulabilir?
Komisyona, Sözleşmenin güvence altına aldığı, yukarıda anlattığımız konulardaki insan hakları ihlâlleri ile ilgili olarak başvurulabilir. Bunlar, yaşama hakkı, kişi güvenli, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, özel hayat ve aile hayatının gizliliği ve ailelerin bütünlüğünü koruma hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerdir.
13- Ailelerin bütünlüğü dediniz de aklıma geldi. Alman Hükümetinin Almanya’da ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşından küçük Türk çocuklarına vize uygulaması başlatacağını duymuşsunuzdur? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bu tür uygulama Ankara Antlaşmasına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı mıdır?
Evet, böyle bir uygulamanın başlatılacağını duydum. Konu Türk kamuoyunda da endişe uyandırdı ve medyada yoğun bir şekilde tartışılıyor.
Ankara Antlaşması, Topluluk üyesi devlet vatandaşları ile bu ülkelerde ikamet eden ve çalışan Türk vatandaşları ve aileleri arasında ilke olarak ayırım yapılmamasını öngörmektedir. Ayrıca 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında üye ülkelerde ikamet koşulları belirlenmiş ve açıklığa kavuşturulmuştur. Bu karar kazanılmış hakları korumaktadır.
Topluluğu kuran Roma Antlaşmasının 48 ve müteakip maddelerine göre, Topluluk üyesi devlet vatandaşlarının diğer üye ülkelerde serbest dolaşım ve yerleşme hakları vardır.
Bu hak ancak, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit edilmesi gibi olağanüstü durumlarda kısıtlanabilir.
Ankara Antlaşmasının 12 nci maddesinin bu hükümlere yaptığı yollamanın bir sonucu olarak Türk vatandaşları da bu haklardan yararlanırlar. Dolayısıyla, Türk vatandaşları da Almanya’dan ancak kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığının zorunlu kılması halinde sınırdışı edilebilir.
Doğaldır ki, böyle bir uygulamaya geçildiği takdirde bunun Ankara Antlaşmasına aykırı olup olmadığını Alman mahkemeleri ve Topluluk Adalet Divanı denetleyeceklerdir.
Bırakınız Ankara Antlaşmasını, bu tür bir uygulama Alman Anayasası’nın 6 ıncı maddesine de aykırı olabilir. Söz konusu madde, çocuklar dahil ailenin bütünlüğünü korumakta ve çocukların ailelerinden ancak velayet yetkisinin kötüye kullanılması halinde alınabileceklerini öngörmektedir. Hiç değilse Almanya’da aileleriyle birlikte yaşayan Türk çocuklarının bu korumadan yararlanacaklarında kuşku yoktur.
Öte yandan Almanya çocukların korunmasına ilişkin 20 Kasım 1989 tarihli, “Çocuk Hakları Sözleşmesini” onaylamış ve Sözleşme Almanya açısından 5 Nisan 1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme Türkiye tarafından da onaylanmış ve 4 Mayıs 1995’te yürürlüğe girmiştir.
Sözleşmenin 2 inci maddesinde vatandaş ve yabancı çocukları arasında ayırımcılık yapmak yasaklanmakta ve 9 uncu maddesinde de çocukların kendi gelecekleri zorunlu kılmadıkça kendi rızaları olmaksızın ailelerinden bölünemeyecekleri belirtilmektedir.
Sözleşme Alman iç hukukunun bir parçası olmuştur. Dolayısıyla, böyle bir uygulama başlatıldığı takdirde vatandaşlarımızın Ankara Antlaşması, Almanya Anayasasının 6 ıncı maddesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinden yararlanarak Alman mahkemelerinde haklarını arayacaklarından kuşku yoktur.
14- Durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından nasıldır? Vatandaşlarımız bu Sözleşmeden de yararlanabilirler mi?
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8 inci maddesi, kişilerin özel hayat ve aile hayatını korumaktadır. Aile hayatı dar anlamda ana-baba ve çocuklardan oluşan bir birimdir.
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesinin kararlarına göre, çocuklar gelecekleri tehlikeye düşmedikçe veya zorunlu olmadıkça ailelerinden alınamaz. Hatta çocuklar zorunlu olarak ailelerinden alınmış olsalar bile, ana-baba ile çocuklar arasındaki kişisel ilişkiler kesilemez ve birbirleriyle görüşmeleri engellenemez. Bu durum boşanmış eşler açısından da geçerlidir.
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesine bu bağlamda gerek topluluk üyesi devletler ve gerekse üçüncü ülke vatandaşları tarafından birçok başvuru yapılmış ve olumlu sonuçlar da alınmıştır.
15- Bunlar arasında Türk vatandaşları da var mı?
Evet bir kaç örnek verebilirim. Örneğin 10 yıldan beri Hollanda’da çalışan bir vatandaşımız 7 yaşındaki oğlunu yanına aldırmak istemişse de Hollanda makamları bunu reddetmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun vatandaşımızın şikayetini kabul etmesi üzerine Hollanda makamları çocuğa giriş izni vermiş ve vatandaşımız da şikayetini geri almıştır.
Avusturya ile ilgili benzer bir olayda bu ülkede uzun yıllar yaşayan bir vatandaşımızın çocuğun oturma izni verilmemesi Sözleşmeye aykırı bulunmuştur.
16- Demek ki, Avrupa İnsan Hakları Komisyonundan da bazı şartlarla sonuç almak mümkün. Komisyona nasıl başvurulacaklar?
Bu konuda hangi adrese nasıl başvuru yapılacağı, başvuru şartları ve şekli, verilen kararların nasıl uygulanacağı, Bakanlığımız’ca yayınlan şu kitapçıkta ana hatlarıyla açıklanmış ve başvuru formu da eklenmiştir.
Bu kitapçık Türkiye’deki vatandaşlarımızı aydınlatmak için çıkarılmıştır. Ancak şartlar hiç bir değişiklik olmadığından yurt dışındaki vatandaşlarımızın da bundan yararlanmaları mümkündür.
Kitapçık için Adalet Bakanlığı, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, İlkiz Sokak No: 6 Sıhhiye/Ankara adresine başvurmaları yeterlidir.

Adalet Dergisi 1. Sayı
DoLaNTiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
bu, haklari, haklarin, insan, kullanimi, ve, İnsan


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557