Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Yaşam & Muhabbet & Eğlence > Sağlık > İlaç Rehberi ve Prospektüs Bilgileri
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
İlaç Rehberi ve Prospektüs Bilgileri İlaç Rehberi ve Prospektüs Bilgilerini burada bulabilir ve paylaşabilirsiniz..

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03 Şubat 2013, 02:10   #1 (permalink)
Üye

CentilmeN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 26 Aralık 2012
Nerden: Kastamonu
Yaş: 27
(Mesajlar): 1.399
(Konular): 810
İlişki Durumu: Yok
Burç:
Renkli Para : 36500
Aldığı Beğeni: 265
Beğendikleri: 39
Ruh Halim: Bulutlarda
Takım :
ÖdülleriÜye Ödülleri: 1
Teşekkür Plaketi 
Standart Parlodel-r 2,5 mg 30 tablet

FORMÜLÜ
Bir tablet 2.5 mg bromokriptin (mesilat halinde) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Bromokriptin, bir ön hipofiz hormonu olan prolaktinin salgılanmasını inhibe ederken,
diğer hipofiz hormonlarının normal düzeylerine bir etki göstermez. Buna karşılık,
bromokriptin, akromegalik hastalarda yüksek olan büyüme hormonu seviyesini
düşürür. Bu etkileri, dopamin reseptörlerinin uyarılmasından kaynaklanmaktadır.
Farmakokinetik
Bromokriptin oral uygulamadan sonra iyi absorbe edilir. Sağlıklı gönüllülere tablet
verildiğinde absorpsiyon yarı-ömrü 0.2-0.5 saattir ve bromokriptinin pik plazma
düzeylerine 1-3 saatte erişilir. İlaç alındıktan 1-2 saat sonra prolaktini azaltıcı etkisi
başlar, 5-10 saatte maksimum düzeye ulaşır (örn. plazmada prolaktinde azalma
%80’den fazladır) ve 8-12 saat devam eder. İlacın plazmadan eliminasyonu bifaziktir
ve terminal yarı ömrü 15 saattir (8-20 saat arası). Aktif madde ve metabolitlerin
hemen hemen tamamı karaciğer yoluyla atılır. Sadece %6’sı böbrek yoluyla elimine
olur. Plazma proteinlerine %96 oranında bağlanır.
ENDİKASYONLARI
Menstrüel siklus bozuklukları, kadın infertilitesi
- Prolaktine bağlı hiperprolaktinemik ve görünürde normoprolaktinemik durumlarda
• amenore (galaktoreli veya galaktoresiz), oligomenore
• luteal faz yetmezliği
• ilaca bağlı hiperprolaktinemik bozukluklar (örn. psikotrop veya antihipertansif ajan
kullanımının indüklediği)
- Prolaktine bağlı olmayan kadın infertilitesi
• polikistik over sendromu
• anovulatuvar sikluslar (klomifen gibi anti-östrojen tedavisine ek olarak)
Premenstrüel semptomlar
• meme hassasiyeti, siklik ödem, şişkinlik, psişik bozukluklar
Erkekte hiperprolaktinemi
• prolaktine bağlı hipogonadizm (oligospermi, libido azalması, empotans)
Prolaktinomalar
• prolaktin salgılayan hipofizer mikroadenom ve makroadenomların konservatif
tedavisi
• cerrahi girişimden önce tümörün boyutunun küçültülmesi ve alınmasını
kolaylaştırmak amacıyla
• cerrahi girişimden sonra, prolaktin seviyesinin hala yüksek olduğu durumlarda
Akromegali
• cerrahi girişim ve radyoterapiye yardımcı tedavi veya bazı özel durumlarda
alternatif tedavi olarak.
Laktasyonun inhibisyonu
Parlodel SRO rutin olarak laktasyonun durdurulması için tavsiye edilmez.
• medikal nedenlerle puerperal laktasyonun durdurulması veya önlenmesi
• düşükten sonra laktasyonun önlenmesi
• puerperal meme angorjmanı
• başlangıçtaki puerperal mastit
Selim meme hastalıkları
• mastalji (tek başına ya da premenstrüel sendrom ve memedeki selim nodüler
veya kistik değişikliklerle beraber seyreden)
• memedeki selim kistik ve/veya nodüler durumlar, özellikle fibrokistik meme
hastalığı
Parkinson hastalığı
• Tek başına veya diğer antiparkinson ilaçlarla kombine olarak, idiopatik ve post-
ensefalitik parkinson hastalığının her safhasında
KONTRENDİKASYONLARI
Parlodel, komponentlerine veya diğer ergo alkaloidlerine hipersensitivitesi olanlarda
kontrendikedir. Kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, gebelikteki hipertansif
hastalıklarda (eklampsi, pre-eklampsi veya gebelikte oluşan hipertansiyon dahil
olmak üzere), post-partum ve puerperal dönemdeki hipertansiyonda kontrendikedir.
Koroner arter hastalığı ve diğer ciddi kardiyovasküler durumlarda, geçmişte ciddi
psişik rahatsızlığı olan ve/veya psişik semptomları olanlarda kontrendikedir. Gebelik
devresi için “Gebelik ve laktasyonda kullanımı” bölümüne bakınız.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Genel
Karaciğer fonksiyonu bozulmuş hastalarda eliminasyon hızı gecikebileceği ve plazma
seviyesi yükselebileceğinden doz ayarlanması gerekebilir.
Parlodel tedavisi ile fertilite düzeltilebilir. Gebe kalmak istemeyen doğum yapabilecek
yaşta olan kadınların, güvenilir korunma yöntemlerine başvurmaları tavsiye
edilmelidir.
Hiperprolaktineminin eşlik etmediği durumlarda olan vakaların Parlodel ile
tedavisinde ilaç, belirtileri giderecek en düşük dozda uygulanmalıdır. Böylece
prolaktinin normal düzeyinin altına düşmesi ve dolayısıyla luteal fonksiyonun
bozulması önlenir.
Mastalji ve memede nodüler ve/veya kistik bir değişiklikten dolayı tedavi görecek
hastalarda, habis bir durumun olmadığı önceden uygun bir teşhis metodu ile
kesinleştirilmelidir.
Nadir olarak gastrointestinal kanama ve gastrik ülser gözlenmiştir. Eğer oluşursa
Parlodel tedavisinin kesilmesi gerekmektedir. Geçmişinde peptik ülser bulunan
olgularda tedaviye başlanıldığı andan itibaren hasta gözlem altında tutulmalıdır.
Bazı hastalarda, özellikle tedavinin ilk günlerinde bazen hipotansif reaksiyonlar
oluşabileceğinden ve sonucunda dikkat azalabileceğinden araç kullanırken ya da
makinada çalışılırken özel bir özen gösterilmelidir.
Parlodel 15 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Doğum sonrasında kullanımı
Doğum sonrasında laktasyon inhibisyonu için Parlodel ile tedavi edilen kadınlarda
nadiren hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, konvülsiyonlar, inme veya psişik
bozukluklar gibi ciddi istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Bazı hastalarda konvülsiyon
veya inmeye, şiddetli başağrısı ve/veya geçici görme bozuklukları öncülük etmiştir.
Her ne kadar bu olayların ilaç ile ilişkileri kesin değilse de diğer hastalıkların
tedavisinde olduğu gibi doğum sonrası laktasyon inhibisyonu için Parlodel alan
kadınlarda da kan basıncının periyodik olarak gözlenmesi gerekmektedir. Eğer
hipertansiyon, şiddetli, ilerleyen veya sürekli başağrısı (görme bozukluğu ile birlikte
veya birlikte olmayan) veya Merkezi Sinir Sistemi toksisitesini gösteren herhangi bir
işaret görülürse Parlodel uygulaması derhal kesilmeli ve hasta hemen
değerlendirilmelidir.
Prolaktin salgılayan adenomalı hastalarda
Makroadenomalı hastalar, hipofiz dokusunun kompresyonu veya tahribi nedeni ile
hipopitüitarizm gösterebileceklerinden, Parlodel uygulamasından önce tam bir hipofiz
fonksiyon değerlendirmesi yapılmalı ve uygun bir ikame tedavisi yöntemi seçilmelidir.
Sekonder adrenal yetmezlik bulunan hastalarda kortikosteroidlerle ikame tedavisi
gereklidir.
Hipofiz makroadenomalı hastalarda tümör boyutlarındaki gelişmeler dikkatle izlenmeli
ve tümörün büyüdüğü kanıtlandığı takdirde cerrahi girişim düşünülmelidir.
Eğer adenomalı hastalarda Parlodel verilişini takiben hamilelik oluşursa, dikkatli bir
şekilde izleme gereklidir. Gebelik sırasında prolaktin salgılayan adenomalar
büyüyebilir. Bu hastalarda Parlodel tedavisi ile tümörün küçülmesi ve görme alanı
bozukluklarında hızla düzelme sağlanır. Ciddi vakalarda optik veya diğer kafatası
sinirlerinin kompresyonu acil bir hipofiz cerrahisi gerektirebilir.
Gebelik ve emzirme
Bütün ilaçlar gibi, gebe kalmak isteyen hastalarda Parlodel tedavisi, tedavinin
devamını gerektiren tıbbi bir neden olmadığı takdirde, gebelik saptanınca
kesilmelidir. Bu gibi durumlarda, Parlodel tedavisinin kesilmesi sonucu düşük
oranında hiçbir artış gözlenmemiştir. Geniş çaplı deneyimler gebelik boyunca
uygulanan Parlodel’in gebelik sürecini ve sonucunu olumsuz yönde etkilemediğini
göstermiştir.
Hipofizer bir adenom varlığında gebelik meydana gelmiş ve Parlodel tedavisi
kesilmişse, hastanın gebelik süresince dikkatli takibi gerekmektedir. Prolaktinomada
büyüme belirtileri gösteren hastalarda (baş ağrısı ve görme alanında bozulma gibi)
Parlodel tedavisi yeniden başlatılabilir veya cerrahi girişim düşünülebilir.
Parlodel laktasyonu inhibe ettiğinden, emziren anneler Parlodel
kullanmamalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Tedavinin ilk günlerinde, bazı hastalar bulantı, daha seyrek olarak baş dönmesi,
yorgunluk veya kusmadan şikayet edebilirler fakat tüm bunlar tedavinin kesilmesini
gerektirecek kadar ciddi değildir.
Eğer gerekirse, başlangıçta görülebilecek bulantı ve/veya kusma, birkaç gün süre ile
Parlodel kullanılmadan en az bir saat önce alınacak domperidon gibi periferal bir
dopaminerjik antagonist ile önlenebilir.
Parlodel, bazen kollapsa yol açabilecek ortostatik hipotansiyona sebep olabilir, bu
nedenle tedavinin ilk günlerinde kan basıncının kontrol edilmesi tavsiye edilir.
Ortostatik hipotansiyon rahatsız edici olabilir, fakat semptomatik olarak tedavi
edilebilir.
Ayrıca, yüksek dozlarda yapılan Parlodel tedavilerinde nazal konjesyon, kabızlık,
uyku hali, baş ağrısı ve daha nadir olarak konfüzyon, psikomotor eksitasyon,
halusinasyon, diskinezi, ağız kuruluğu, bacak krampları, allerjik cilt reaksiyonları ve
saç dökülmesi bildirilmiştir. Bütün bu yan etkiler doza bağlı olup, dozun azaltılmasıyla
genellikle kaybolur.
Özellikle Raynaud sendromu geçiren kişilerin uzun süreli tedavilerinde, soğuk havaya
bağlı olarak nadiren el ve ayak parmaklarında reversibl solgunlaşma bildirilmiştir.
Doğum sonrası fizyolojik laktasyonun inhibisyonu için Parlodel kullanımına seyrek
oluşan hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, inme, felç veya psişik rahatsızlıklar eşlik
etmiştir. Uyarılar/Önlemler bölümüne bakınız.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Prolaktin düzeyini artıran ilaçlarla (örn. amitriptilin, butirofenonlar, imipramin,
metildopa, rezerpin, fenotiyazinler) birlikte alındığında etkisi azalır. Antihipertansiflerle
birlikte kullanıldığında hipotansif etki artacağından, dikkatli olunmalıdır. Birlikte
kullanıldığında eritromisin, josamisin veya diğer makrolid antibiyotikler veya oktreotid,
bromokriptinin plazma seviyesini yükseltebilir.
Kan basıncını değiştirebilen ilaçlar, örn. sempatomimetikler veya ergometrin ve metil-
ergometrin gibi vazokonstriktörler ile yeni tedavi görmüş veya görmekte olan
hastalarda özellikle dikkatli olunmalıdır. Her ne kadar Parlodel ile bu ilaçlar arasında
etkileşim olduğunu gösteren kesin bulgular yoksa da birlikte kullanımları önerilmez.
Karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda eliminasyon hızı azalabilir ve dolayısıyla
plazma düzeyleri yükseleceğinden doz ayarlaması gerekebilir.
Alkol Parlodel’e olan tolerabiliteyi azaltabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Parlodel, tercihen akşam yemeklerinden sonra alınmalıdır.
Menstrüel siklus bozuklukları ve kadın infertilitesi
Günde 2-3 defa 1.25 mg (1/2 tablet); etki yetersiz kalırsa, doz giderek günde 2-3 defa
2.5 mg’a (1 tablet) yükseltilir. Tedaviye menstrüel siklus normalleştirilinceye ve/veya
ovülasyon sağlanıncaya kadar devam edilir. Gerektiğinde semptomların yeniden
ortaya çıkmasını önlemek için tedavi birkaç siklus boyunca sürdürülür.
Premenstrüel semptomlar
Siklusun 14. gününde 1.25 mg (1/2 tablet) ile tedaviye başlanır ve doz menstrüasyon
başlayıncaya kadar günde 1.25 mg’dan kademeli olarak günde 2 kez 2.5 mg’a kadar
yükseltilir.
Erkekte hiperprolaktinemi
Günde 2 ya da 3 defa 1.25 mg (1/2 tablet) ile tedaviye başlanır ve doz giderek günde
5 ila 10 mg’a yükseltilir.
Prolaktinomalar
Tedaviye günde 2-3 defa 1.25 mg (1/2 tablet) ile başlanır ve doz plazma prolaktin
düzeyini yeterince kontrol altında tutabilmek için gerekecek miktarlara kademeli
olarak yükseltilir.
Akromegali
Tedaviye günde 2 ya da 3 defa 1.25 mg (1/2 tablet) ile başlanır ve doz klinik cevap
ve yan etkilere bağlı olarak, kademeli olarak günde 10 ila 20 mg’a yükseltilir.
Laktasyon inhibisyonu ve başlangıçtaki puerperal mastit
Medikal gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.
Sabah ve akşam alınacak yarım tablet ile tedaviye başlamalı, bunu izleyerek günde 2
defa birer tablet olarak 14 gün boyunca verilmelidir. Laktasyonun başlamasını
önlemek için hayati işaretler stabil olmadan önce verilmemek kaydıyla doğum veya
düşükten sonraki birkaç saat içinde uygulanır. Bazen tedavinin kesilmesinden 2-3
gün sonra hafif bir süt salgısı yeniden görülebilir. Tedavinin aynı dozla bir hafta daha
uzatılması, bunun kaybolmasını sağlar.
Başlangıçtaki puerperal mastit
Laktasyon inhibisyonunda kullanılan dozun aynısı kullanılır. Gerektiğinde tedaviye bir
antibiyotik eklenebilir.
Puerperal meme angorjmanı
2.5 mg tek doz alınır, gerekirse laktasyonu tamamen durdurma riski olmadan, 6-12
saat sonra tekrar edilebilir.
Selim meme hastalıkları
Tedaviye günde 2-3 kez 1.25 mg(1/2 tablet) ile başlanır, doz giderek günde 5 ila 7.5
mg’a yükseltilir.
Parkinson hastalığı
Parlodel her zaman bir miktar yiyecekle birlikte alınmalıdır. Hastanın optimum
toleransını sağlamak amacıyla, tedaviye ilk hafta boyunca tercihen geceleri alınacak
1.25 mg (1/2 tablet) gibi düşük bir dozla başlanır. Parlodel’in minimum efektif dozu,
hastanın tedavi cevabına göre yavaş yavaş titre ederek saptanmalıdır. Günlük doz
artışı her hafta günlük 1.25 mg eklenecek şekilde kademeli olarak yapılmalıdır.
Günlük doz 2 ya da 3 kerede verilmelidir. Yeterli terapötik yanıta 6 ila 8 hafta
içerisinde erişilebilir. Aksi takdirde doz haftada 2.5 mg/gün olacak şekilde artırılmaya
devam edilir.
Titrasyon safhasında istenilmeyen belirtiler görülür ise, günlük doz azaltılmalı ve en
azından bir hafta süreyle sabit tutulmalıdır. İstenilmeyen belirtiler ortadan
kaybolduğunda, doz tekrar yükseltilebilir.
Levodopa tedavisi altında olup, motor bozukluklar gösteren hastalarda tedaviye
Parlodel ilave edilmeden önce levodopa dozunun azaltılması önerilir. Parlodel ile iyi
neticeler alındığında, levodopa dozu giderek daha da düşürülebilir. Bazı vakalarda
levodopa tedavisi tamamen kesilebilir.
Tek başına ve kombine tedavilerde Parlodel’in dozu günde 10 ila 40 mg arasında
değişmektedir. Bazı hastalarda daha yüksek doza gerek duyulabilir.
DOZ AŞIMI
Tek dozda verilen 325 mg ilaçtan sonra yaşamı tehlikeye sokabilecek hiçbir belirtinin
ortaya çıkmadığı bildirilmiştir. Görülen belirtiler, bulantı, kusma, baş dönmesi,
postural hipotansiyon, uyuklama ve halüsinasyondur.
Akut zehirlenmenin tedavisi semptomatiktir. Kusma ve halüsinasyon için
metoklopramid kullanılır.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Parlodel 2.5 mg, 30 tablet, blisterde
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Parlodel SRO 2.5 mg, 7 yavaş salımlı kapsül, blisterde
Parlodel SRO 5 mg, 28 yavaş salımlı kapsül, blisterde
RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ
Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
80640 4. Levent - İSTANBUL
Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre lisansı ile üretilmiştir.
RUHSAT TARİHİ VE NO.: 29.07.1997 - 183/36
Reçete ile satılır.

Bazı şeyler, kötü sonlara rağmen yaşanacak kadar güzeldir.
Yüzyıllardır oynanmasına rağmen, hiçbir seyirci sahneye fırlayıp, Romeo'nun zehirli iksiri içmesine engel olmamıştır.
Sonunda geminin batacağı bilindiği halde, Titanic filmi defalarca izlenmiştir.
''Bitecektir'' korkusuyla aşktan kaçanlar, eğer dünyaya gelmeden önce kendilerine danışılsaydı, sonunda öleceklerini bildikleri için, hiç doğmamayı seçerlerdi.
Böyle yaşanmaz...
Romeo ölmeli! Titanic batmalı!
Ve aşk; herşeye rağmen yaşanmalı.
CentilmeN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
30, mg, parlodelr, tablet


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557