Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Yaşam & Muhabbet & Eğlence > Sağlık > İlaç Rehberi ve Prospektüs Bilgileri
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
İlaç Rehberi ve Prospektüs Bilgileri İlaç Rehberi ve Prospektüs Bilgilerini burada bulabilir ve paylaşabilirsiniz..

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03 Şubat 2013, 02:13   #1 (permalink)
Üye

CentilmeN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 26 Aralık 2012
Nerden: Kastamonu
Yaş: 27
(Mesajlar): 1.399
(Konular): 810
İlişki Durumu: Yok
Burç:
Renkli Para : 36500
Aldığı Beğeni: 265
Beğendikleri: 39
Ruh Halim: Bulutlarda
Takım :
ÖdülleriÜye Ödülleri: 1
Teşekkür Plaketi 
Standart Pantpas 40 mg 1 flakon

Pantpas i.v.
Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon
Pantoprazol
Formülü:
Bir flakon Pantpas i.v., 40 mg pantoprazol eşdeğeri 42.3 mg pantoprazol sodyum içerir.
Bileşiminde herhangi bir yardımcı madde yoktur.
Farmakolojik özellikleri:
Farmakodinamik özellikleri
Pantoprazol bir sübstitüye benzimidazol olup, selektif proton pompası inhibitörüdür.
Pariyetal hücrelerin proton pompalarına spesifik etkisi ile midede hidroklorik asit
salgılanmasını inhibe eder.
Pariyetal hücrelerin asidik ortamında aktif formuna dönüşür ve midede hidroklorik asit
üretiminin son aşaması olan H+, K+ - ATPaz enziminin inhibisyonunu sağlar. İnhibisyon
doza bağlı olup, bazal ve stimule asit salgılanmasını etkiler. Diğer proton pompası veya H2
reseptör inhibitörleri gibi, pantoprazol tedavisi mide asiditesinin azalmasına ve asiditenin
azalmasıyla orantılı reversibl bir gastrin artışına neden olur. Pantoprazol hücre reseptör
düzeyinde enzim distaline bağlandığından, hidroklorik asit salgılanmasını asetilkolin,
histamin, gastrin gibi diğer maddelerin uyarısından bağımsız olarak etkiler.
Oral veya intravenöz uygulamada aynı etki görülür.
Farmakokinetik özellikleri
Pantoprazol hızla absorbe edilir ve 40 mg oral tek dozdan sonra bile maksimum plazma
düzeyine ulaşır. Tek veya tekrarlanan dozlardan sonra farmakokinetik değişmez. Doz sınırı
10-80 mg olup, hem oral hem intravenöz uygulamadan sonra plazma kinetiği hemen hemen
doğrusaldır.
Dağılım hacmi yaklaşık 0.15 L/kg’dır, esas itibariyle ekstrasellüler sıvıda dağılır. Serum
proteinlerine, başlıca albumine olmak üzere, %98 oranında bağlanır. Total serum klerensi
yaklaşık 0.1 L/saat/kg’dır. Terminal yarı ömrü yaklaşık 1 saat olarak bulunmuştur.
Pantoprazolün hemen tamamı karaciğerde sitokrom P450 (CYP) enzim sistemi aracılığı ile
metabolize olur. Metabolizması, uygulama yolundan (oral ya da intravenöz) bağımsızdır.
Ana metabolizma yolu, CYP2C19 ile demetilasyon ve bunu izleyen sülfat ile
konjügasyondur. Diğer metabolizma yolları, CYP3A4 ile oksidasyonu kapsamaktadır.
Pantoprazol metabolitlerinin anlamlı farmakolojik aktivitesi olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.
Pantoprazol metabolitleri başlıca renal yolla, kalanı feçes yolu ile atılır. 14C ile işaretlenmiş,
tek doz, intravenöz pantoprazol dozunun sağlıklı, normal metabolize edici deneklere
uygulanmasından sonra, dozun yaklaşık %71’i idrar ile ve yaklaşık %18’i safra yoluyla
feçeste atılmıştır. Değişmemiş pantoprazolün renal yolla atılımı yoktur.
Endikasyonları:
- Duodenal ülser
- Gastrik ülser
- Orta ve ileri derecede özofageal reflü
- Zollinger Ellison Sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumlar
Kontrendikasyonları:
Formülünde bulunan maddelerin birine karşı aşırı duyarlılığın olması durumunda
kullanılmaz.
Gebelik ve emzirme döneminde kullanım
Pantoprazolün hamilelik kategorisi B’dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır.
Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
Gebelerde veya emziren annelerde, ancak anneye yararı, fetüs veya bebeğe potansiyel
riskten fazla ise kullanılmalıdır.
Uyarılar / Önlemler:
İntravenöz kullanım sadece oral yolla uygulamanın mümkün olmadığı durumda önerilir.
Pantpas i.v., sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir.
Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifletebilir ve sonuçta teşhisi
geciktirebilir. Bu nedenle, tedaviden önce, malign gastrik ülser veya malign özofagus
hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir.
Özofageal reflü teşhisi endoskopi ile doğrulanmalıdır.
Yaşlılarda veya böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda günlük doz 40 mg’ı geçmemelidir.
Ciddi karaciğer bozukluğu durumunda günlük doz 20 mg’a düşürülmelidir. Ayrıca Pantpas
i.v. tedavisi sırasında karaciğer enzimleri izlenmelidir. Karaciğer enzimlerinde yükselme
görüldüğünde Pantpas i.v. tedavisi kesilmelidir.
Çocuklarda tedavi ile ilgili yeterli deneyim henüz yoktur.
Taşıt veya makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
Yan Etkiler / Advers Etkiler:
Sıklık insidansı: ≥ % 1- < %10 ( Sık )
Gastrointestinal sistem ile ilgili rahatsızlıklar: Karnın üst kısmında ağrı, diyare,
konstipasyon, gaz.
Sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklar: Baş ağrısı.
Sıklık insidansı: ≥ % 0.1- < %1 ( Ara sıra )
Gastrointestinal sistem ile ilgili rahatsızlıklar: Bulantı.
Sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklar: Baş dönmesi, görme bozuklukları ( bulanık görme ).
Deri ve ekleri ile ilgili rahatsızlıklar: Kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar.
Sıklık insidansı: < % 0.01 ( Çok ender )
Genel rahatsızlıklar: Tedavinin sonlandırılması ile kaybolan periferik ödem.
Karaciğer-safra sistemi ile ilgili rahatsızlıklar: Karaciğer yetmezliği ile birlikte ya da tek
başına sarılığa yol açan ciddi hepatoselüler hasar.
İmmün sistem ile ilgili rahatsızlıklar: Anafilaktik şoku da kapsayan anafilaktik reaksiyonlar.
Tetkikler: Karaciğer enzim ( transaminazlar, γ- GT ) düzeylerinde artış, trigliserid
düzeylerinde artış, tedavinin sonlandırılması ile kaybolan vücut sıcaklığı artışı.
Kas-iskelet sistemi ile ilgili rahatsızlıklar: Tedavinin sonlandırılması ile kaybolan miyalji.
Psikiyatrik rahatsızlıklar: Tedavinin sonlandırılması ile kaybolan mental depresyon.
Renal ve üriner rahatsızlıklar: İnterstisyel nefrit.
Deri ve ekleri ile ilgili rahatsızlıklar: Ürtiker, anjiyoödem, ayrıca Stevens Johnson Sendromu,
multiform eritem, fotosensitivite, Lyell Sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonları.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Diğer ilaçlarla etkileşim ve diğer etkileşim türleri:
Pantoprazol, ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları gibi absorbsiyonu pH’ya bağlı
ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir.
Bu uyarı, Pantpas i.v. kullanımından kısa bir süre önce alınmış ilaçlar için de geçerlidir.
Pantoprazol, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize edilir. Aynı enzim
sistemiyle metabolize edilen diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme sözkonusu
olabilir. Bununla birlikte, antipirin, karbamazepin, kafein, diazepam, diklofenak, digoksin,
etanol, glibenklamid, metoprolol, naproksen, nifedipin, fenprokumon, fenitoin, piroksikam,
teofilin, varfarin ve bir oral kontraseptif ilaçla yapılan spesifik testlerde klinik önemi olan bir
etkileşme gözlenmemiştir.
Antasitlerle birlikte verildiğinde de bir etkileşme görülmemiştir.
Klaritromisin, metronidazol ve amoksisilin ile klinik açıdan etkileşme gözlenmemiştir.
Kullanım şekli ve dozu:
İntravenöz kullanım oral yolla uygulama mümkün olmadığı durumda önerilir.
Duodenal ülser, gastrik ülser, orta ve ileri derecede özofageal reflü:
Önerilen intravenöz doz günde bir flakondur (40 mg pantoprazol).
Zollinger Ellison Sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumların uzun dönem
tedavisi:
Tedaviye 80 mg’lık günlük doz ile başlanmalıdır. Bundan sonra, dozaj gastrik asit
sekresyonu ölçümleri esas alınarak gerektiği şekilde yükseltilebilir veya düşürülebilir.
Günlük doz 80 mg’ın üzerinde olduğunda, doz bölünmeli ve günde 2 defa verilmelidir.
Pantoprazol dozajının geçici olarak 160 mg’ın üzerine çıkarılması olasıdır, fakat yeterli asit
kontrolü için gerekenden daha uzun süre uygulanmamalıdır.
Hızlı asid kontrolü gerektiğinde, hastaların çoğunda 1 saat içinde asit üretiminin hedeflenen
düzeye (< 10 mEq /saat) düşmesi için 2x80 mg i.v. başlangıç dozu yeterlidir. Klinik açıdan
doğrulanır doğrulanmaz oral tedaviye geçilmelidir.
Hazırlama kuralları
Flakon ışıktan korunmalıdır.
İçinde enjeksiyonluk toz bulunan flakona, 10 ml serum fizyolojik ilave edilerek çözelti
hazırlanır. Çözelti, doğrudan veya 100 ml serum fizyolojik veya % 5 ya da 10’luk glukoz
çözeltisi ile karıştırıldıktan sonra uygulanabilir.
Pantpas i.v., belirtilen çözücülerden başka maddelerle karıştırılmamalıdır.
İntravenöz enjeksiyon 2-15 dakikada yapılmalıdır.
Çözelti hazırlandıktan sonra, 3 saat içinde kullanılmalıdır.
Doz aşımı ve tedavisi:
İnsanda aşırı doz belirtileri bilinmemektedir.
İntravenöz olarak 240 mg’a kadar dozları, iki dakikada enjekte edilmiş ve iyi tolere edildiği
görülmüştür.
Aşırı dozda alınması sonucu zehirlenme belirtileri görüldüğünde, semptomatik ve
destekleyici tedavi uygulanır.
Saklama koşulları :
25°C’nin altında, ışıktan koruyarak saklayınız.
Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevası:
Pantpas i.v.: Her bir flakonun enjeksiyonluk toz halinde 40 mg pantoprazol içerdiği 1
flakonluk ambalajda.
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri:
Pantpas 40 mg Enterik Kaplı Tablet: Her bir tabletin 40 mg pantoprazol içerdiği 14 ve 30
tabletlik polietilen şişede.
Ruhsat sahibi ve ithal eden: Altana Pharma AG, Almanya lisansı ile
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti., İstanbul
Ruhsat tarihi: 14.09.2001 Ruhsat No.: 110/78
Üretim yeri: Altana Pharma AG, Almanya
Reçete ile satılır.
Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.
Sağlık Bakanlığı onay tarihi: 07.04.2005

Bazı şeyler, kötü sonlara rağmen yaşanacak kadar güzeldir.
Yüzyıllardır oynanmasına rağmen, hiçbir seyirci sahneye fırlayıp, Romeo'nun zehirli iksiri içmesine engel olmamıştır.
Sonunda geminin batacağı bilindiği halde, Titanic filmi defalarca izlenmiştir.
''Bitecektir'' korkusuyla aşktan kaçanlar, eğer dünyaya gelmeden önce kendilerine danışılsaydı, sonunda öleceklerini bildikleri için, hiç doğmamayı seçerlerdi.
Böyle yaşanmaz...
Romeo ölmeli! Titanic batmalı!
Ve aşk; herşeye rağmen yaşanmalı.
CentilmeN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
40, flakon, mg, pantpas


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557