Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Kimya
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Kimya Kimya dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 23 Ekim 2011, 17:19   #1 (permalink)
| DJ |

-life4kill- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 17 Ağustos 2011
(Mesajlar): 4.047
(Konular): 1295
Renkli Para : 5941
Aldığı Beğeni: 5
Beğendikleri: 1
Ruh Halim: none
Takım :
Standart Van Der Waals Eşitliği

İdeal gaz kanunları ve bu kanunlarından sapmalar hakkında fikir sahibi olduk. Hatta sapmaları açıklamak için deneysel bağıntılarda da söz ettik. Fakat neden gazların, ideal gaz kanunlarından saptıkları konusunda ayrıntılı teorik herhangi bir yaklaşımdan söz etmedik.
1873 yılında Hollandalı kimyacı J.D. van der Walls, gerçek gazların ideal gaz yasasından sapmalarını açıklamak için moleküler modele iki parametre ilave etti. PV=nRT ilişkisinden sapmanın nedeni, (1) gaz molekülleri tarafından işgal edilen hacmin, (2) moleküler arasındaki çekim kuvvetinin ihmal edilmesiydi.
n mol gaz V hacimli bir yere konulduğunda moleküllerin bu hacim içinde serbestçe hareket ederken hacimlerini ihmal etmiştik.Fakat moleküllerin hacimleri kabın hacmiyanıda ihmal edilemeyecek kadar fazla olabilir. Bu hacim dışarılanmış hacim (excluded volume) olarak adlandırılır. Bir mol gazın dışarılanmış hacmini b ile gösterirsek, PV= nRT eşitliğini P(V - nb) = nRT


şeklinde düzenleyebiliriz. Dışarılanmış hacim, b, sabit bir değere sahiptir ve herhangi bir gaz için karakteristik olup deneysel verilerden hareketle elde edilebilir. b nin molekül boyutuna bağımlılığını açıklamak için yandaki şekilden yararlanabiliriz. Eğer gaz moleküllerinin d çaplı bir küre olduklarını varsayarsak, iki molekülün merkezlerinin birbirlerine maksimum yaklaştıkları durumda gölgeli olarak çizilmiş bir d yarıçaplı küre içerisinde bulurlar. molekül çifti başına dışarılanmış hacim 4pd3/3 olacaktır. Mol başına düşecek dışarılanmış hacim ise
yukarıdaki eşitlikteki köşeli parantezler arasında kalan kısım molekül hacmi olup dışarılanmış hacim 4 kat daha fazladır.
İkinci van der Walls düzeltme terimi moleküller arasındaki çekim kuvvetleri ile ilgilidir. Düşük sıcaklıkta tüm gazların kinetik enerjilerinine karşın yoğunlaşma eğilimleri bu çekimin sonucudur. Bu sonucun tam olarak analizi zordur. Şekillerden de görüldüğü gibi gerçek gazlar çok düşük basınçlarda moleküller aralarında etkin çekim kuvvetleri oluşturamadıkları için dar basınç aralıklarında sıkıştırılabilmek föktörleri ideal gazların sahip olduğu z = 1 değerinden daha düşük değerler alabilmektedir. Bu beklenen basıncın ideal gazlardan beklenen değerin altında kalması demektir. İdeal bir gazdan beklenene P değerine ulaşabilmek için, bu P değerine P' değerinin ilave yapılması gerekir. İlave edilmesi gereken bu P' değeri, gazın özelliğine ve gazın kapladığı hacmin karesiyle ters orantılı olarak değişir. Bu gazın konsantrasyonu ile orantılı olması anlamını taşır. Böylece P' =n2/V2 olarak yazılır. Son olarak van der Walls denklemi
şekline ulaşır. Böylece PVT değerleri herbir gaz ve sıcaklık için kullanılabilecek hal eşitliği yazılmış olur. Bazı gazlar için a ve b değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 1 : çeşitli gazlar için van der Walls sabitleri.
Gaz a / (L2 atm. mol-2) b / (10-2 L mol-1) Gaz a / (L2 atm. mol-2) b / (10-2 L mol-1) Ar 1.363 3.219 H2O 5.536 3.049 C2H4 4.530 5.714 H2S 4.490 4.287 C2H6 5.562 6.380 He 0.03457 2.370 C6H6 18.24 11.54 Kr 2.349 3.978 CH4 2.283 4.278 N2 1.408 3.913 Cl2 6.579 5.622 Ne 0.2135 1.709 CO 1.505 3.985 NH3 4.225 3.707 CO2 3.640 4.267 O2 1.378 3.183 H2 0.2476 2.661 SO2 6.803 5.636

Van der Walls Eşitliği ve Kritik Nokta

Yandaki şekilde sıvı-buhar dengesi bölgesine yakın noktalardaki gaz davranışları van der Walls eşitliği kullanılarak karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü gibi denel değerlerle eşitlikten elde edilen değerlerin uyumu açıkça görülmektedir. 1 mol gaz için basınç;
yazılabilir. dP/dV ve d2P/dV2 ye göre değişimi için;
ve
yazılabilir. Birinci ve ikinci türev kritik noktada 0 dır ve mol başına hacim, basınç ve sıcaklık Vc, Pc ve Tc dir. Bu noktada;
, ve

yazılabilir. Bu üç eşitliklerden a , b ve R değerleri Pc, Vc, ve Tc değerlerine terimlerine bağlı olarak
şeklinde elde edilebilir. Kritik değerler kullanılarak a, b değeri
eşitliklerinden hesaplanabilir.


van der Walls Eşitliği ve Karşılıklı Haller İlkesi

Deneysel veriler kullanılarak gazlar için karşılıklı haller ilkesine göre nasıl bir grafik ortaya çıkacağını daha önce göstermiştik (1). van der Walls eşitliğindeki a, b ve R değerleri kritik değerlere bağlı olarak yeniden yazılır ve Pr=P/Pc, Vr=V/Vc, Tr=T/Tc, değişimi gerçekleştirilirse
eşitliği elde edilebilir.

van der Walls Eşitliği ve Virial Eşitlik

1 mol gaz için van der Walls eşitliğini
şeklinde yazabiliriz. ( 1- x )-1 in binomal açılımı;
( 1- x )-1 = 1 + x + x2 + . . .
şeklindedir. Yukarıdaki açılım ( 1- b/V )-1 ile karşılaştırılırsa x < 1 değerleri için uygun sonuçlar elde edilir. Serinin ilk üç teriminini dikkate alarak ifadeyi yeniden düzenlersek
yazılabilir. İkinci terime kadar olan kısım dikkate alınacak olursa van der Walls eşitliği ile tam uyum içerisinde olduğu görülür.
( b - a/RT ) terimi sıcaklığa bağlıdır ve tablodaki BV(T) değerlerine benzer. Yüksek sıcaklıklarda b terimi baskın hale gelir ve ( b - a/RT ), b nin sabit değerine yaklaşır. Düşük sıcaklıklarda ise; a/RT değeri, b teriminden daha baskın olur ve( b - a/RT ) düşük sıcaklıklarda negatif işaretli olur. Böylece Boyle sıcaklığının van der Walls sabitleri ile
veya
şeklinde ilişkili olduğunu kolayca görebiliriz.
Eğer a, b ve R nin değeri kritik değerlere bağlı olarak yerine konursa Boyle sıcaklığının
TBoyle=27Tc/8
ifadesi ile ilişkili olduğu görülür.
Gerçekte bu ilişki kabaca doğrudur tabloda Boyle sıcaklıkları görülmektedir.
Tablo 2 : çeşitli gazlar için Boyle sıcaklıkları, Kritik sıcaklıklar ve birbirine oranları.
Gaz TBoyle / K Tc / K TBoyle/Tc H2 117 33.3 3.5 He 24 5.3 4.5 CH4 497 190.2 2.6 NH3 860 405.6 2.1 N2 332 126.0 2.6 O2 424 154.4 2.7

Dieterici Eşitliği
Gaz moleküllerinin bulundukları ortamda serbest hareketleri basıncın düşüklüğü ve sıcaklığın yüksekliği ile birlikte artış gösterecektir. Gaz taneciklerinin hareketleri ortamdaki gaz konsantrasyonuna, n/V, bağlı olarak diğer gaz molekülleri tarafından büyük ölçüde engellenir. Bu durumda kabın çeperine ulaşabilecek taneciklerin E enerjisininde artması gerekir. Kinetik enerjileri ancak belli E değeri üzerinde olan tanecikler kabın çeperine ulaşabilecektir. Enerjileri E nin üzerinde bulunan taneceiklerin gaz taneciklerinin sayısı exp(-E/RT) ile orantılıdır. Öte yandan, E enerjisinin büyüklüğü 1 mol gaz için molar hacim ile ters orantılı olacaktır ( E = A/) . Böylece yukarıdaki eşitlik exp(-A/RT) şeklinde yeniden düzenlenebilir. Bu durumda ölçülen basınç P ise, Pi ideal basınç olmak üzere;
eşitliği ile verilebilir. van der Walls denkleminde olduğu gibi i= - b değişimi gerçekleştirilirse Dieterici hal denklemi
şeklinde yazılabilir. n mol gaz için bu hal denklemi
şeklinde yazılabilir. van der Walls denkleminde olduğu gibi kritik sabitler belirlenebilir. 1 mol gaz için yukarıdaki türevleri işlemlerini uygulamadan önce Dieterici hal denkleminin logaritması alınırsa;
yazılır ve sonra lnP nin hacime göre birinci ve ikinci türevleri 0 yapan durum araştırılırsa;
eşitlikleri elde edilebilir. Bu eşitliklerden kritik büyüklükler
Vc=2b , Tc=A/4Rb
şeklinde elde edilir. Bu değerler Hal denkleminde yerine konursa Pc için
Pc=Ae-2/4b2
değeri elde edilir. van der Walls ve Dieterici hal denklemleri arasında kritik değerler açısından kaynaklanan bu farkın nedeni yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Gerekli yaklaşımlar yapılırsa Dieterici denkleminden van der Walls denklemine ulaşılabilir. ex üstel fonksiyonu seriye açılırsa;
ifadesi elde edilir. Dieterici hal denkleminde yer alan exp(-A/RT) büyüklüğü seriye açılır ve ikinci terimden sonraki terimler ihmal edilecek olursa
bağıntısı elde edilir. Son ifade Dieterici denkleminde yerine konur ve A basınç düzeltme faktörü van der Walls denklemindeki a basınç düzeltme faktörüne eşit alınırsa van der Walls denklemi elde edilir.
-life4kill- isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Alt 25 Ekim 2011, 20:07   #2 (permalink)
VIP ÜYE ~

WinKyx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 04 Ağustos 2011
Nerden: istanbul
Yaş: 23
(Mesajlar): 2.331
(Konular): 282
İlişki Durumu: Yok
Burç:
Renkli Para : 5736
Aldığı Beğeni: 12
Beğendikleri: 11
Ruh Halim: none
Takım :
Standart

Pv = nRT


[Paran varsa ne rahat ]
WinKyx isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Reklam Alanı
Alt 25 Ekim 2011, 20:08   #3 (permalink)
Üye

- MikiMikrop* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 03 Ağustos 2011
Nerden: Tiyatro Sahnesinden
(Mesajlar): 5.261
(Konular): 1380
İlişki Durumu: Evli
Renkli Para : 68951
Aldığı Beğeni: 90
Beğendikleri: 102
Ruh Halim: Mutlu
Takım :
ÖdülleriÜye Ödülleri: 1
Oscar Ödülü 
Standart

Vayy be neymiş bunlar hepsini yazmıs cizmişBen seninle.. MUTLUYUM
C. Ö.


- MikiMikrop* isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Reklam Alanı
Alt 25 Ekim 2011, 21:27   #4 (permalink)
Bursaspor

Mert - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 06 Ağustos 2011
(Mesajlar): 1.407
(Konular): 96
Burç:
Renkli Para : 6173
Aldığı Beğeni: 6
Beğendikleri: 2
Ruh Halim: Terbiyesiz
Standart

mat fizik kimya bunları hep sorumlulukta verdim hiç işim olmaz
Mert isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
der, eåÿitliäÿi, eşitliği, van, waals


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557