Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Eğitim & Öğretim > Eğitim ve Öğretim Genel > Kimya
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Kimya Kimya dersi hakkındaki tüm bilgiler ve paylaşımlar bu bölümdedir.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 23 Ekim 2011, 17:27   #1 (permalink)
| DJ |

-life4kill- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 17 Ağustos 2011
(Mesajlar): 4.047
(Konular): 1295
Renkli Para : 5941
Aldığı Beğeni: 5
Beğendikleri: 1
Ruh Halim: none
Takım :
Standart Lise 1 İyon Derişimi

İyon derişimi

İYON DEĞİŞTİRİCİLER
1.1. Tarihçe
Doğadaki sürekli değişimin önemli nedenlerinden biri iyon değişimidir.toprak, kum ve kayalar gibi cansız varlıklarda ve canlı organizmalardaki yaşamsal fonksiyonlarda iyon değişimine ait bir çok örnek mevcuttur.
Bir çok organik inorganik madde iyon değiştirici olarak kullanılmaktadır.Örneğin; protein, selüloz, karbon, basit balçık ve birçok mineral gibi doğal ürünler ile çevrelenmiş bir ortamdaki diğer iyonları değiştiren taşınabilir iyon içerirler. Bu doğal maddeler düşük bir değiştirme kapasitesine sahiptir.Bu özelliklerde pek tercih edilmeyen fiziksel ve kimyasal özelliklerdir ki iyon değiştirici maddelerin pratik kullanımı sınırlandırırlar.sonuç olarak,1935 yılından önce iyon değiştirme tekniğine laboatuvarlarda ne de endüstiriyel alanlarda geniş bir birim düzeni kullanılmıyordu.
1850’de Thompson ve Way işlenmiş toprakta amonyum gibi çeşitli iyonların,kalsiyum ve magnezyum iyonlarıyla yerdeğiştirebildikleri şeklindeki gözlemlerini yayınladılar.Thompson’unçalışm asından yararlanarak Spence bir cam kolonda amonyum sülfatla işleme tabi tutulmuş kumlu kil yatak hazırlayıp yataktan suyu geçirdiği zaman,yatakta amonyum sülfat yerine alçı bulunduğunu görmüştür.laboratuvarda gerçekleşen bu ilk iyon değişimi Henneberg ve Stohmann kimyasal süreç olarak yorumlamış ve bu süreçlerin tersinin olduğunu öne sürmüşlerdir.bu olayları killer ve zeolitlerde de meydana geldiğini önce Lenberg daha sonra ise Wiegner göstermiştir.
Bu keşifler,suyun sertliğinin giderilmesi ve diğer amaçlara hizmet edebilen malzemelerin kullanımı ve bu özelliklerin gösteren ürünlerin sentezlenmesi çabalarına ışık tutmuştur.ilk sentetik iyon değiştiriciler 1903’te Harm ve Rümpler ile 1905’te Gans tarafından hazırlanmıştır.böylece örneğin deniz suyundan altın tuulması gibi uygulamalar gerçekleşebilecekti.
Modern iyon değiştirici teknolojisi 1935 yılında Adams ve Holmes’in şimdiki klasik araştırmalarıyla başladı.adam ve holmes genel olarak reçine diy bilinen iyonları değiştirme özeliğine sahip olan sentetik polimerleri keşfeden kişilerdir.bu keşfin patenti I.G. Farbenindüstrie şirketi tarafından 1936’da alınarak istenen özllikte iyon değiştirici reçinelerin sistematik üretimine başlanmıştır. Polycondensation yöntemiyle elde edilen ilk iyon değiştiricileri yerini 1945’ten sonra d’Alelionun sülfonik asit gruplarının çapraz bağlanmış polistiren reçineye girdirilmesinde, izlediği yöntem kullanılarak elde edilen polimerizasyon ürünleri alınmıştır. 1945’lerden günümüze değin, iyon değiştiricilerle ilgili araştırmalar, çevresel sorunların önem kazanmasıyla, giderek artan ilgiyle sürmektedir.

1.2. İyon Değiştirici Reçineler
İyon değiştiriciler , degişebilir katyon ve anyonları taşıyan, çözünür olmayan katı maddelerdir. Bu sentetik reçineler, yapı olarak iki kısımdan oluşur. İyon değiştirici maddelerin yapısını üç boyutlu hidrokarbon ağı ya da (matrix) elastik oluşturur. Diğer kısmını ise hidrokarbona kimyasal bağlarla bağlanmış asidik ya da bazik, iyonlaşabilen gruplar oluşturur. Organik ağ sabittir ve genel olarak laboratuvarda kullanılan çözücülerde çözünmezler. Ayrıca tüm pratik amaçlar için kimyasal inerttir. Fakat matrixe bağlı iyonlaşabilen ya da tepkimye girebilen aktif iyonlara sahiptir. Bu nedenle eğer bir değiştirici parçası, iyon içeren sulu eriyik ile temasa sokulursa, sonuncusu kolayca reçine ya da baştan bağlı olan iyonlarla değiştirilebilir.Kaynakwh:
Bir iyon değiştirici reçinenin kimyasal tepkileri , hidrokarbon iskeletine bağlı olan fonksiyonel grupların dağasıyla belirlenir. Belli başlı iki iyon değştirici grup vardır. Bunlar fonksiyonrl grupları sulu ortamların katyonlarıyla reaksiyona girebilen katyon değiştiriciler ve fonkiyonel grupları sulu ortamların anyonlarıyla reaksiyona girebilen anyon değiştiricilerdir. Bazı maddeler de hem anyon hem katyon değişimi yeteneğine sahip olup amfotrik iyon değiştiriciler adını alır.Kaynakwh:
Tipik bir katyon değiştirici reçinesi olan, sitirendivinil benzen polimeri stiren (1) ve divinil benzenin (2) kopolimerizasyonuyla hazırlanır. Polimeri kopolimerizasyon tepkimesi sırasında polistirenin çapraz bağlarıyla belli aralıklarla dönüşümlü olarak kovalent bağla bağlanırlar. Sonuçta, üç boyutlu, çözünmeyen bir hidrokarbon ağı oluşur. Eğer daha sonra sülfirik asit, polimerle birlikte reaksiyona sokulursa, sülfirik asit grupları (-SO3-H+), stiren divinil benzen polimerinin, benzen zincir çemberlerine girerler ve son madde olarak yapısı şekil 1.1’de gösterilen katyon iyon değiştirici reçine meydana gelir
Bozunma çeşitleri
ALFA BOZUNMASI:
Atom numarası 83’ten büyük olan bütün izotopların radyoaktif olduğunu görmüştük.Böyle izotoplar kararlılık kuşağına yaklaşmak için,atom ve kütle numaralarını azaltmak ister.Bu durum,çekirdeğin küçük parçalara bölünmesi veya alfa ışınları yayınlaması ile olur.Alfa parçacıkları +2 yüklü He iyonlarıdır ve 4
2 He şeklinde gösterilir.Alfa parçacıkları yayılmasını,radyoaktif çekirdekten iki proton ve iki nötron atılmasıyla,daha kararlı bir çekirdek oluşması olarak düşünebiliriz.Alfa tanecikleri pozitif yük(+) taşıdıklarından elektrik ve magnetik alanlarda sapmaya uğrarlar.Çekirdek tepkimelerini yazarken aşağıdaki kurallara dikkat edilir.
I.eşitliğin her iki yanındaki kütle numaraları toplamı birbirine eşit olmalıdır.
II.eşitliğin her iki yanındaki atom numaraları toplamı birbirine eşit olmalıdır.
Alfa ışımasında;Atom numarası2,kütle numarası4 azalır.

Örnek: 238 234 4
90 U → 90 Th + 2 He

BETA BOZUNMASI-)
Beta ışıması kararsız çekirdekten elektron fırlatılması olayıdır.Atom çekirdeğinde elektron olmadığı için,bu olay bize garip gelebilir.Beta bozunması sırasında kararsız çekirdekteki nötronlardan biri,proton ve elektronlara parçalanır.
1 1 0
0 n → 1 P +-1 e
Yukarıdaki denklemde 0
-1 e işareti kütle numarası 0 ve yükü -1 olan elektronu göstermektedir.Görüldüğü gibi beta bozunmasında proton çekirdekte kalır.Elektron dışarı atılır.Beta bozunmasında;Aton numarası bir artarken,kütle numarası değişmez.Beta ışınları elektronlardan meydana gelir.Bu nedenle beta ışınları negatif yüklü tanecikler olduğundan,elektrik ve magnetik alanda saparlar.

Örnek: 234 234 0
90 Th → 91 Pa +-1 e

POZİTRON BOZUNMASI+)
Pozitronun kütlesi elektronun kütlesine eşit,yükü +1’dir.0
+1 e şeklinde gösterilir.Pozitron bozunması n/p oranı kararlılık kuşağından küçük olan kararsız izotoplarda görülen bozunmadır.n/p oranının büyümesi için proton sayısı azalmalı,nötron sayısı artmalıdır.B+ parçacıkları ışıma şeklinde çekirdekten dışarı yayılır ki bu ışımaya pozitron bozunması denir.Aton numarası 20’den küçük elementlerin yapay radyoaktif çekirdeklerinde pozitron yayınlanmasına sıkça rastlanır.

Örnek: 30 30 0
15 P →14 Si + +1 e
Tepkimelerde görüldüğü gibi, pozitron bozunmasında ;Aton numarası bir azalırken ,kütle numarası değişmez.

ELEKTRON YAKALAMASI
Pozitron, yayılmasıyla aynı sonuca ulaşan diğer bir durum da elektron yakalamasıdır.Çekirdeğe en yakın orbitaldeki elektron, çekirdek tarafından yakalanarak bir proton ile birleşir ve bir nötrona dönüşür.Bu olaya elektron yakalaması denir.

Örnek: 202 0 202
81 TI + -1 e → 80 Hg
Tepkimede görüldüğü gibi elektron yakalamasında;Atom numarası bir azalırken, kütle numarası değişmez.

GAMA IŞIMASI
Radyoaktif bozunma esnasında,çekirdeği oluşturan tanecikler tekrar düzenlenir.Taneciklerin çekirdeklerinin enerjileri minimum düzeyde olması gerektiği halde enerjileri daha yüksek olur.Yüksek enerjili bu çekirdesklere uyarılmış çekirdek denir.Uyarılmış çekirdekler gama ışıması yaparak kararlı hale dönüşürler.Gama ışıması, kararsız bir radyoaktif elementin proton ve nötron sayısını değiştirmeden, kararlı bir yapıya dönüşmesi sırasında yaydığı enerjidir.Gama ışıması tek başına oluşmaz, her hangi bir bozunma veya çekirdek tepkimesi sonucunda oluşur.

Örnek: 234 230 4
92 U → 90 Th + 2He(alfa bozunması)

230 230
90 Th* → 90 Th + gama

(*) yüksek enerjili çekirdek
ÖRNEKLER
1)238
92 U izotopu 1alfa,2B(-) ışıması yaptığında oluşan yeni çekirdeğin atom ve kütle numarası kaç olur?Denklemlerini yazınız.

Çözüm
Bir alfa bozunmasında atom numarası (Z) 2 kütle numarası(A) 4 azalır.
238 234 4
92 U → 90 X + 2 He (1alfa ışıması yaptığında)

Bir beta bozunmasında Z 1 artar, A değişmez.
234 234 0
90 X → 92 Y +2-1 e (2B ışıması yaptığında)

2)204 196
81 X radyoakrif izotopu bir seri bozunmalar sonucu 80 Y izotopuna dönüşüyor.Bu dönüşüm sırasında hangi ışımaları yapmıştır?

Çözüm
Radyoaktif bozunmalarda kütle numarasını alfa ışıması değiştirir.
204 – 196 = 8 → 8/4 = 2 o halde, 2 alfa ışıması yapmıştır.

2 alfa ışıması yaptığında atom numarası 4 azalarak 81 – 4 = 77 olmalı idi.Ancak, Y’nin atom numarası 80 olduğuna göre,
80 – 77 = 3 Atom numarası 3 arttığı için;3B(-)yapmıştır.
Sonuç olarak çekirdek 2alfa ve 3B(-) ışıması yapmıştır.
-life4kill- isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
deriåÿimi, derişimi, lise, İyon, ä°yon


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557