Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu

Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu (http://www.forumrenkli.com/)
-   Açık Öğretim (http://www.forumrenkli.com/acik-ogretim/)
-   -   Genel Muhasebe 2007 Bütünleme (http://www.forumrenkli.com/acik-ogretim/68669-genel-muhasebe-2007-butunleme.html)

- MiŁenα 07 Ocak 2013 22:00

Genel Muhasebe 2007 Bütünleme
 GENEL MUHASEBE 2007 BÜTÜNLEME


1. İşletmenin daha önce ödediği ve gelecek aylara aitgiderler hesabına kaydettiği 30 liranın 24 liralık kısmının faaliyet dönemi içinde tüketildiği anlaşılmıştır.

Bu bilgilere göre envanter kaydı nasıl yapılır?
-------/-----
Genel yön gideri 24
gelecek aylara ait gider 24
-------------------------------------
-gelecek aylara ait giderler 24 lira alacaklanır

2.aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer almaz
-dönem gelirleri
3.-----/--------
Dönem kar zararı
satılan malınmaliyeti
satıştan idaeler
satış iskontoları
genel yönetim gideri
kısa vadeli borçlanma gideri
--------/-----------------
bu kayıt hangisine aittir
-gider hesaplarının dönemkar zararına devri

4.bir işlemin etkisine göre bir hesabın borcuna yada alacağınailk kez yazılmasına ne ad verilir
-hesap açmak
5.-------/---------
Ticari mallar
İnd kdv
satıcılar
---------/----------
Bu kayıt hangi işleme aittir
- Kredilimal alışı

6.aşağıdakilerdenhangisi muhasebenin görev kapsamı içinde yeralmaz
- üretilen malın kalite kontrolünün yapılması
7.aşağıdakilerden hangisi alacak kalanı vermez ?
- ödenmemiş sermaye
8.aşağıdakilerden hangisi açık kredi açılabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?
-başka banka şubesinde mevduatı olması

9.işletme genel yönetimbirimine ait elektrik giderini otomatik ödeme talimatı gereği bankadan ödendiğini öğrendiğinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır?
--------/---------
Genel yönetim gideri
bankalar
-------/----------
10.işletmenin 10.000 liralık senetli ticari alacağının şüpheli duruma düştüğü anlaşılmıştır .hangiyevmiye kaydı yapılır?

--------/-----------
Şüphelialacaklar
alacaksenetleri
-------/-----------------
Karşılık giderleri
şüpheli ticarialacak karşılığı
----------/----------

11.işletme kredilimalalışından doğan borcunu bir müşterisindenaldığı müşteriçeki ile ödemiştir. Yevmiye kaydıaşağıdakilerdenhangisidir?
----/--------------
Satıcılar
alınan çekler
-------/---------

12. İşletmenin borçsenetleri borç kalanı 950 lira. Peşndeğeri ise 775 liradır.tasarruf ölçüsünün uygulanması durumunda hangievnavter kaydı yapılır?

-------------/----------------
Borç senetleri reeskontu
reeskont faiz gelir
----------/-------------------

13. Ödenmemiş sermaye bilançoda nasıl yer alır?
- pasifte özkaynaklarda indirimşeklinde

14. Aşağıdakilerden hangisi dönem kar zararı hesabının borcuna devretmez?
- gelecek aylara ait giderler
15.aşağıdaki muhasebe ile ilgiliolarak verilen ifadelerdenhangisi yanlıştır ?
-mali nitelikli işlemler önce yardımcı deftere sonra büyük deftere aktarılır

16. Tarafsızlığın adaletin daima temel olarak belirlenmesi hangi muhasebe kavramıdır
-sosyal sorumluluk

17.-------/------------------
Binalar
İnd kdv
birikmiş amortisman
alacak senedi
kasa
---------------/--------------
bu kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır

-birikmiş amortisman
18.bankalardan kredi kullanıldığında hangi hesap kullanılır
-banka kredileri alacak
19.bir varlığın borcun bilanço günündeki değerlerinin çeşitli ölçütler kullanılarak belirlenmesine ne ad verilir
-değerleme
20.----------------------/----------------
Genel yönetin gideri
personele borçlar
ödenecek vergi fon
ödenecek ssk
----------------/----------------
bu kayıt hangi işleme aittir?
- Ücret tahakkuku

21.-------------/------------
karşılık gideri
menkul kıymet değer düşüş karşılığı
-------------/-------------------
-borsa rayici alış bedelindendüşüşolan menkul kıymet değerleme zararı
22.maliyeti 80 000 lira olan ve hizmet sürewi 5 yılolanmakinanın azalankalanlar yöntemine göre ıı. Yılın amortisman tutarı nedir?
-19200

23.gonca işletmesisnetsiz ticari alacağı olan gül ticaret tarafındandüzenlenmiş ve üzerindenmuhatap ali özün kabul imzası olan poliçeyi almıştır bu durumda poliçenin lehtarı olan gonca işletmesinin yapacağı kayıt hangisidir?
-------------/------------------
Alacak senedi
alıcılar
------------/-------------

24.işletme eskişehir belediyesinin açtığı ahaleye girebilmek için garantibankasından karşılıksız kefaletsiz teminat mektubualmıştır bu bilgilere göre hangisi doğrudur?
-------------/----------------
Borçlu nazım hesap
Teminat mektubundanborçlar
alacaklı nazım hesap
teminat mektubundan alacaklar
25.alınan depozito ve teminatlar hangi hesap grubunda yer alır?
-pasif hesap
26.bir işletmenin normal faaliyet dönemi ya da bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyet sonuçlarını gösterentablo hangisidir?
- gelir tablosu
27.işletmenin iştiraki olan bir işletmeden alacağı temettü ( kar payı) gelri hangi hesaba nasıl kaydedilri?
-iştiraklerdentemettü gelirleri hesabınınalacağında
28.aşağıdakilerdenm hangisimuhasebe dışı envanterde yapılır?
-varlık ve borçların sayım ve değerlemesi
29.kururluş ve örgütlenelerin itfa payının muhasebeleştirilmesinde endirekt kayıt yöntemine göre hangi hesap alacaklandırılır?
- birikmiş amortismanlar
30.varlık borç ve sermayenin miktar ve tutar olarak belirlenmesine ne ad verilir?
- envanter çıkarmak


.

vBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557