Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu  "Taklitler, Asıllarını yaşatırmış."
Go Back   Forum Renkli - Türkiye`nin En Renkli Eğlence ve Bilgi Paylaşım Platformu > Yaşam & Muhabbet & Eğlence > Sağlık
Ücretsiz Kayıt ol veya Üye Girişi yapın.
Sağlık Sağlık hakkındaki tüm bilgileri ve habeleri bu bölümde bulabilirsiniz.

Forum Renkli - Türkiye'nin En Renkli Eğlence ve Paylaşım Platformuna Hoşgeldiniz.
Forum Renkli'ye Hoşgeldiniz. Forumumuza ücretsiz KAYIT olarak, forumumuzda bilgi alışverişi yapabilir ve aramıza katılıp samimi dostluklar kurabilirsiniz.

Forumumuzda bizimle birlikte paylaşıma katılmak için buradan üye olabilirsiniz.veya Facebook üyeliğiniz ile sitemize kayıt olabilirsiniz.
Etiketli Üyeler Listesi

Yeni Konu Aç Cevap Yaz
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 21 Ağustos 2013, 18:29   #1 (permalink)
iyiyi ara,güzeli ara,doğruyu ara;
ama kusur arama!


oR@BeL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 25 Ekim 2012
Nerden: evimden
Yaş: 51
(Mesajlar): 13.044
(Konular): 5372
İlişki Durumu: Evli
Burç:
Renkli Para : 1498372
Aldığı Beğeni: 2766
Beğendikleri: 5898
Ruh Halim: Kaygili
Takım :
ÖdülleriÜye Ödülleri: 8
Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü Oscar Ödülü 
Standart romatoit artrit (romatizma çeşidi)

ROMATOİT ARTRİT

Kronik ve ilerleyici bir gidişi olan romatoit artrit bütün vücudu ilgilendi*ren bir hastalıktır. Bütün organlarda bu*lunan bağdokusunun iltihaplanmasına bağlı olarak gelişen bu hastalıkta en açık belirtiler eklem düzeyindedir. Bu*rada yerleşen bir sinovya (eklem içi döşeyici zar) iltihabı daha sonra ortaya çı*kan bütün eklem bozukluklarının hare*ket noktasını oluşturur. İltihabi süreç önce el ve ayak, daha sonra nöbetler halinde ilerleyerek el bileği, diz, omuz, ayak bileği ve dirsek eklemlerini etki*ler. Hastalık bulaşıcı değildir. Romatoit artritin temel lezyonu, bütün organlarda ve özellikle sinovya zarında, seröz buralarda (kasların birbirleri ve kemikler üzerinde kolayca kaymasını sağlayan içi sıvı dolu keseler), kemikte, kıkırdak*ta, kasta ve derialtında bulunan ve bir “destek” dokusu olan bağdokusunu et*kileyen iltihaplanmadır. Eklemi oluştu*ran bütün bölümler iltihaplanma süre*cinden etkilenir. Sinovya zan kalınla*şır, kırmızımsı ve pürtüklü bir hal alır; eklemde bulunan sinovya sıvısı belirgin ölçüde artar. Kemiklerin eklem başları, kemiğin direnç ve sağlamlığını koruma*sı için gerekli kalsiyum içeriklerinin bir bölümünü yitirir. Böylece kemik yo*ğunluğunda bir azalma olur. Eklem yü*zeylerini örten kıkırdağın üstüne “ek*lem pannusu” denen anormal bir hücre tabakası yerleşir. Bu *abaka, hareketler*de belirgin biçimde kısıtlama ve engel*lemeye yol açarak, eklem yüzeylerinin pürüzsüzlüğünü ve kayganlığını bozar. Birbirine bitişik iki eklem yüzeyi üstün*de oluşan “pannus”, ilgili eklemin hare*ketlerinin bütünüyle durmasına yol aça*cak biçimde kaynaşabilir. Daha İlerle*miş olgularda, eklemin kaybolmasıyla birlikte iki eklem yüzeyi arasında ger*çek bir kemik köprüsü oluşumu ortaya çıkabilir (ankiloz). “Polipoit” olarak ta*nımlanan bir görünümle büyüme ve ço*ğalma eğilimi gösteren romatoit artritin iltihabi dokusu (granülasyon dokusu), kirişlerin zarlarını, seröz bursalan, peri-ostu (kemik dış zan), kirişleri ve kaslan etkileyerek eklemin dışında da oluşabi*lir. Sonuçta bütün bu dokuların görünü*mü ve direnci belirgin biçimde değişe*bilir.

NEDENLERİ

Tıbbi ve bilimsel araştırmalardaki iler*lemelere karşın, romatoit artritin ortaya çıkmasına yol açan nedenler halen bi*linmemektedir. Oluşum mekanizmala-nyla ilgili olarak en geniş kabul gören varsayım, hastalığın eklemlere ve ek*lem sinovyasına karşı duyarlı hale gel*miş antikorların oluşumuna bağlı bir bağışıklık olayıyla ilgili olduğudur.
Henüz yapısı bilinmeyen bir etken (bakteri ya da virüs olabilir) sinovya zarının plazma hücrelerini antikor üret*meye yöneltir ve bunlar hastalık etkeni*ne (antijen) bağlanır. Gene bilinmeyen bir nedenle antijen-antikor bileşinini yabancı kabul eden vücut bir “romatoit faktör” üreterek tepki gösterir.
Kanda ve sinovya sıvısında bulunan bu romatoit faktör, “yabancı” antikor-antijen bileşeni için bir antikordur; anti*jen-antikor etkileşimi akyuvarları uya*rarak fagositozu (yutup yok etme) sağ*lar. Buna, romatoit artritteki doku lez-yonlarmın gelişmesine neden olan en*zim serbestleşmesi eşlik eder.
Romatoit artrit görünümü ortaya çıktığı zaman, gerek hastalann kanında, gerek etkilenen eklemlerin sinovya sı*vısında “romatoit faktör”ün varlığının belirlenmesi, yukanda sözü edilen var*sayımı doğrular. Buna karşılık romatoit faktör subakut bakteriyel endokardit (bakteri kökenli kalp iç zarı iltihabı) ve öbür kronik enfeksiyon olgularında da bulunur ve enfeksiyonun başarılı biçim*de tedavi edilmesinin ardından yok olur.Romatoit artritin çoğu kez belirli ruhsal özellikleri olan kişilerde görül*düğü ve ruhsal gerilimin arttığı durum*larda ortaya çıktığı ya da ağırlaştığı yo*lundaki gözlemler, birçok hekimi bu hastalığın belirgin bir psikosomatik ni*teliği olduğunu düşündürmeye yönelt*miştir. Bu varsayım dünyanın birçok yerinde çeşitli araştırmaların yapılması*na yol açmıştır; bu araştırmaların çoğu, romatoit artritin en azından kısmi bir psikosomatik hastalık olabileceğini göstermiştir.

GÖRÜLME SIKLIĞI

Artritis deformans, kronik ilerleyici” po-liartrit gibi adlarla da bilinen romatoit artrit oldukça yaygın bir hastalıktır. Nü*fusun yüzde 1-3′ü arasında bir bölüm bu hastalığa tutulur; kadınlarda tutulma ora*nı erkeklere göre üç kat daha yüksektir; en çok 20-40 yaşları arasında ortaya çık*makla birlikte, her yaşta görülebilir.

BELİRTİLERİ

Hastalık genellikle sinsi bir biçimde başlar ve hastanın genel durumu kısa sürede bozulur. Yorgunluk, iştahsızlık, zayıflama ve yaygın bir kırıklık hali gö*rülür. Eklem ağrılarının ortaya çıkması, hastalarca travma, heyecan, üşütme gibi belirgin bir olguya bağlanır. Ama bu tür etkenler hastalığın doğrudan nedenleri değildir; yalnızca ortaya çıkmasını ko*laylaştırıcı öğelerdir. Daha sonra sinsi ve ilerleyici bir biçimde eklem bozuk*lukları başlar. Az ya da çok yaygın, be*lirsiz ağrılar, hafif bir ateş, sabahlan kalkınca hareketlerde görülen belli bir zorlanma hastalığın ilk belirtilerini oluşturur.
Genel bozuklukların ortaya çıkması üzerine, romatoit artrit olasılığı düşünü*lerek, bu yönde İncelemelere başlanır. Genellikle önce küçük eklemler, özel*likle de proksimal interfalanjeal (par*makların küçük kemiklerinin arasındaki üst eklemler) ve metakorpo falanjeal eklemler (parmakla, tarak kemikleri arasındaki eklemler) hastalığa yakala nır. Daha ileri evrede hastalık el, ayak bilekleri ve diz gibi büyük eklemleri de etkiler. Hastalığa sık yakalanan bir baş*ka bölüm boyun omurları arasındaki eklemlerdir. Romatoit artritin tipik bir Özelliği eklemlerin (her iki bilek, her iki diz) iki yanlı ve simetrik olarak tu*tulmasıdır. Hastalığın akut evresinde tutulan eklemler şiş görünürler. Genel*de iğ biçiminde olan bu şişlik çok ağn verir ve ağn en küçük bir dokunmayla artar. Hasta ağnyî şiddetlendirecek her*hangi bir hareketten kaçınır; istese bile eklemi bir sınırın ötesinde hareket ettir*mesi olanaksızdır. Özellikle sabah yeni uyanmış ya da bir süre dinlenmiş hasta*larda belirgin olan bu durum iki meka*nizmanın etkisiyle açıklanır: Eklem ha*reketlerini gerçekleştiren kaslann kasıl*ması ve kaslann kemiğe yapıştığı fib-röz (lifsi) bölümü oluşturan kirişlerin kısalması. Birinci mekanizma akut ev*rede daha belirgindir. Kasılma savun*manın bir refleks mekanizmasıdır; mer*kez sinir sistemi ağrıyı fark edince, eklemi hareketsiz kılan bir kas kasılması-j m emreder. Bu, kişinin istemli hareketij dışında olur. Eklemleri denetleyen ka larrn en güç-lüleri fleksörler (öne katla-J yıcılar) olduğundan, eklem fleksiyonda’ (önkol, avuçiçi yönünde kolun üstüne kıvrılmış, bacak kama çekilmiş) hare-1 ketsiz kalır. Bu konum, denetlenmez ve düzeltilmezse, geriye dönüşü olmayan konum kusurlarına ve daha sonra biçim bozukluklanna yol açabilir. Romatoit artrit nöbetlerle seyreder. Görece sakin dönemlerde eklemlerde bir zarar oluş*maz. Bunları şiddetli ağrıyla belirlenen akut nöbetler izler. Bu dönemde eklem şişer, genel durum bozulur ve her akut nöbette eklemde daha fazla hasar olu*şur. Hastalık ölüme götürmez; birkaç yıl sonra ilerleyici evre söner, akut nö*betler yinelenmez. Bazı durumlarda ağır sakatlıklara yol açabilen eklem ha-sarlan ve biçim bozukluklan kalır. En ağır değişiklikler el ve ayakların küçük eklemlerinde olur. Kemikler arası kas*lar erir, el bir istiridye kabuğu görünü*mü alır, parmaklar küçük parmak yönü*ne döner. Eklemlerde çıkıklar ve kısmi Çıkıklar ^görülür. Radyolojik inceleme*de parmak ve tarak kemiklerinin uçları*nın ağır yıkımlara uğramış olduğu gö*rülür. İltihaplı dokuyla çevrili kirişler esneklik ve sağlamlıklannı yitirirler; biçimi bozulmuş kemiklerin yüzeyleri*ne sürekli sürtünme sonucunda kopar*lar. Böylece biçimsel ve işlevsel bozul*ma ağırlaşır.Yukanda betimlenen tablo hastalı*ğın ne kadar korkutucu olduğunu açık*ça göstermektedir. Olguların büyük bö*lümünde görüldüğü gibi, romatoit artrit özellikle gençlik döneminde hastanın yaşamım ciddî bir biçimde etkiler.

TANI

Romatoit artrit bilinen görünümleriyle aya çıkıp geliştiğinde kolay tanınır, stalığın eklemlerde başlaması, daha ellerde görülmesi, belirtilerin iki “yanlı ve simetrik olması, parmaklarda biçim bozukluğu ve eğrilmelerin ortaya çıkması, aradaki iyileşme dönemlerine karşın nöbetler halinde ilerlemenin gö*rülmesi tipik özelliklerdir. Bütün bunlar hekime söz konusu artrit tipini düşün*dürür.
Laboratuvar incelemeleri tanıyla il*gili sorunları aydınlatır: Çoğu zaman kansızlık görülür, nöbetler sırasında al*yuvarların çökme hızında (sedimantas*yon) artış vardır, sinovya sıvısı genel*likle bulanıktır ve hücresel elemanlar bakımından zengindir. Uygun serolojik jestlerle, bu hastaların serumunda roma->it etkenin saptanması Özellikle önem*lidir. Radyolojik inceleme de Önemlidir; hastalığın ilerlemesiyle eklem yıkımına ilişkin bulgular artar.

GİDİŞİ

Yıllar boyunca birbirini izleyen nöbet*ler sonucunda eklemlerdeki yıkım bir yandan ankiloza (eklemin donması) doğru ilerlerken, öbür yandan çok be*lirgin biçim bozuklukları gelişir ve has*talığa tutulan bölgede işlev bozuklukla*rı ortaya çıkar. Örneğin artrit kalça ve diz eklemini ağır biçimde etkilediğinde yürüyüş aksar. Hastalığın ilerlemesi er*ken ve uygun bir tedaviyle yavaşlatıla-bilir, ama bütünüyle durdurulamaz. Hastalığın gidişini etkileyen birçok et*men vardır. Artritli hastaların yüzde 50’si hastalığın başlangıcından 10 yıl sonra bile bütünüyle normal bir yaşam sürdürebilir. Buna karşılık öbür yüzde 50’si hastalıktan önemli ölçüde etkile*nir ve bunların bir bölümü yatağa bağlı hale gelir.

TEDAVİ

Romatoit artritin farklı biçimlerinin olu*şu, hastalığın kronik ve sorunlu gelişimi, hastalığa tutulan kişilerin yaş, cinsi*yet ve toplumsal durum farklılıkları, bütün hastalar için uygun olabilecek ge*nel bir tedavi programını oluşturmayı güçleştirmektedir. Bu nedenle, uygun zamanda uygun tedavinin yürütülme*sinde, deneyimli bir hekimin çok önem*li payı vardır. Bununla birlikte her ol*gunun tedavisinde izlenen bazı genel kuralları belirleme olanağı vardır. Ge*lişme evresindeki romatoit artritin teda*visi beslenmeyle ilgili sağlık kuralları*nın gözetilmesine, ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçların kullanımına ve eklem işlevini korumaya yönelik ortopedik Önlemlerle fizik tedavi uygulamalarına dayanır. Alevlenme dönemleri sırasında kesin yatak istirahatı gereklidir. Eklem işlevinin daha iyi korunması için hasta*nın ruhsal dengesi de çok önemlidir; tu*tulduğu hastalığın kronik ilerleyici Özelliğinin ve ilaçların bu hastalığın te*davisinde sınırlı *bir etkisi olduğunun bilincinde olan hasta biçim bozuklukla*rının yerleşmesini önlemek ve eklem iş*levlerini olabildiğince korumak için he*kimle işbirliğine girmelidir. Hastanın yaşam koşullan elveriyorsa, sıcak ve kuru iklimli bir bölgede yaşaması Öne*rilir. Beslenme rejimi protein ve vita*min bakımından zengin olmalıdır. Tıb*bi tedavi ağrı kesici-iltihap giderici (analjezik-antienflamatuar) etkisi olan ilaçlara (asetilsalisilik asit, pirazolon, fenilbütazon, altın tuzu türevleri) ve sitostatik (hücre içindeki alerjik reaksiyo- ? nun immünpatolojik süreçlerini ya da hücrenin çoğalmasını engelleyici) ilaç-^> lara (sıtma karşıtı, tümör karşıtı ilaçlar > vb) dayanır. t
Bazen çok iyi sonuçlar verebilen bu $ ürünler, olguya göre seçilir ve tedavir eden hekimin deneyimlerine ve hasta- * nın değişik tepkilerine göre farklı bile*şimlerle kullanılabilir. Oldukça ağır olabilen ikincil komplikasyonlan önle*me açısından, ürünlerin sürekli hekim ve laboratuvar denetimi altında kulla*nılmasına özen gösterilmelidir. Tıbbi^ tedavi her zaman “eklemlerin işlevsel tedavisi” İle birlikte yürütülür; bu teda*vinin amacı iltihaplı eklemleri işlevsel bir konumda tutmak ve olabildiğince hareketliliklerini korumaktır.İşlevsel tedavi sık sık masaj kürleri*nin uygulanmasına, kasların elektrikle uyarılmasına, etkilenen eklemlere aktif ve pasif hareketler yaptırılmasına daya*nır (aktif hareketler hastanın kendi yap*tığı; pasif olanlar ise bir başkasının güç uygulayarak hastanın eklemine yaptır*dığı hareketlerdir). Bir eklemde biçim bozukluğunu ya da ankilozu (eklemin donması) Önlemek, düzeltmekten daha . kolaydır. Bu bakımdan, nöbetler sıra*sında biçim bozukluğu gelişimini önle*yerek eklemi doğal konumda tutan alçı atellerle, hareket açıklığım pasif hare*ketlerle koruyacak esnek ve yaylı orto*pedik aygıtlar kullanılır.Lezyonlann ilerlemesi ve tıbbi te*davilerin artık hiçbir sonuç vermemesi durumunda cerrahi tedaviye yönelmek kaçınılmaz olur. Cerrahi tedavi hem hastalığın ilerleyici ve yıkıcı eğilimini durdurmaya yönelik koruyucu, hem de bozulan eklemi düzeltici ve ona olabil*diğince fazla işlev becerisi vermeye yönelik (rekonstrüktif) girişimlere da*yanır. Hastalığın son evresinde ağır bi*çim bozuklukları ve işlevi engelleyici ağrılar, hastanın ısrarla cerrahi çözüm istemesine yol açar. îlk aşamadaki giri*şim, iltihabı süreçlerin kaynağı, ağrı*nın ve eklemle ilgili bütün yıkıcı sü*reçlerin nedeni olan sinovyanın cerrahi olarak çıkarılmasına dayanır. Sinovek-tomi denen bu girişim kuramsal olarak bütün eklemlere uygulanabilir. Ama diz ve dirsek gibi eklemlerde kolay; bi*lek, ayak, kalça, omur eklemleri gibi anatomik olarak karmaşık ve ulaşılma*sı güç bazı eklem bölgelerinde ise güç*tür.
İkinci aşamadaki girişim ise doğru*dan, işlevsel açıdan bozulmuş bir ekle*min kemik bölümüne yöneliktir. Bu, ek*lemi işlevsel bir durumda dondurarak ağrıları yok etme (bilek artrodezi; bilek 2. sıra kemikleri ile el tarak kemikleri arasındaki eklemi ya da daha ender ola*rak bilek 1. sıra kemikleri ile döner ke*mik arasındaki eklemi dondurma); kalı*cı bir eğriliği (deviasyon) düzeltme (kalça ve diz deviasyonu için uyluk ke*miği ya da kaval kemiği osteotomisi [ameliyatla kemiğin bir parçasının çıka*rılması ya da kemik eklenmesi] ya da bozulmuş ekleme bir işlev vermeye yö-nelİk artroplasti [bozulmuş eklem yü*zeylerini protezle değiştirme]) biçimin*de olabilir.

RUHSAL TEDAVİ (PSİKOTERAPİ)

Birçok romatoit artrit olgusunda ruhsal tedavinin de olumlu etkileri olmuştur. Biçim bozukluğuna yol açan bu kronik ve ağniı hastalığın, hastanın bütün kişi*liğini, yaşamını, alışkanlıklarını, ilgile*rini ve insan ilişkilerini etkilediğini göz önüne almak gerekir. Anlaşılabilir bir savunma mekanizması olarak, hasta içi*ne kapanır ve insan ilişkilerini en aza indirerek toplumsal yaşamdan uzaklaşır. Bu nedenle romatoit artritli bir has*tanın psikolojik desteğe duyduğu ge*reksinim çok açıktır. Psikolojik destek yalnızca hekim ve psikoterapisti değil, hastanın aile bireylerini de ilgilendirir.) Psikolojik yardımla hastanın huzurlu ve etkin bir yaşam sürdürebileceği inana] güçlendirilebilir.

Soru

Romatoit artriti olan ekleme doğrudan kortizon enjeksiyonu nasıl yapı*lır?

Cevap

Eklemin seçilen noktası özenle dezenfekte edildikten sonra uygun bir iğney*le ekleme kortizonlu preparat verilir. Hastanın 12-24 saat boyunca enjeksi*yon yerinde bir şişlik ve ağrıda bir artış fark edilebileceğini bilmesi ve bun*dan kaygı duymaması gerekir. Çünkü şişlik bir ya da en fazla iki gün içinde gerileyecektir. Aynı eklemde yeniden tedavi için en az 3-4 ay

Soru

Romatoit artrit tedavisinde kortizonun yeri nedir?

Cevap

Kortizon yalnızca en ağır olgularda verilmelidir. Kullanım ağız yoluyla ol*malıdır. Tedavi genellikle uzun süreli olduğundan, etkili olan en düşük doz*la sürdürülmelidir. Uzun süre kortizon verilmesi, uzun dönemde enfeksiyon*lara direncin azalması, mide ülseri, yüksek tansiyon ve şeker gibi bir dizi yan etkiye yol açabilir.

Soru

Hastalık kalıtsal olarak geçer mi?

Cevap

Romatoit artriti olan hastaların aileleri üzerinde yürütülen çalışmalar, şimdi*ye değin hastalığın kalıtsal geçişiyle ilgili veriler ortaya koymamıştır.

Soru

Romatoit artrit neden sistemik bir hastalık olarak tanımlanır?

Cevap

Romatoit artritin sistemik bir hastalık sayılmasının nedeni, genel ve iç or*ganlarla ilgili belirtilerin yanı sıra eklemlerle ilgili belirgin iltihabi olaylarla da ayırt edilmesidir. Genel belirtiler kırıklık, ateş ve kilo kaybıdır. îç organ*larla ilgili hastalık belirtileri İse plevradan (akciğer zarı) perikarta (kalp dış zan), dalaktan karaciğere kadar bütün İç organları ilgîlendİrebüir. Başlangıç*ta eklem hastalığı iki yanlı, simetrik ve ilerleyici bir biçimde el ve ayak par*maklarının küçük eklemlerini tutar.
Eklem hastalığı aşamalı olarak kötüleşir ve kronikleşme eğilimi gösterir; be*lirtilerin alevlendiği ve iyileştiği dönemler birbirini izler; eklem biçim bo*zuklukları ve bunlara bağlı hareket kayıpları ortaya çıkar.

kaynak sağlık-im

oR@BeL isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı
Yeni Konu Aç Cevap Yaz

Etiketler
artrit, çeşidi, romatizma, romatoit


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Renkli Sosyal Medya
Forumrenkli Facebook Forumrenkli Twitter Forumrenkli RSS
Forum Renkli Desteklediklerimiz

Forum Renkli Yasal Uyarı!

Forum Renkli Türkiye'nin en renkli eğlence ve bilgi paylaşım platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına bağlıdır. "5651 sayılı yasada" belirtilen "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet sunmaktadır. İlgili yasaya göre site yönetiminin tüm içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarıları dikkate alarak yasa dışı paylaşımlar hakkında gerekli işlemleri yapmaktadır. Oluşabilecek yasal sorumluluklar "Üyelerimize" aittir.

Forum Renkli; Arkadaşlık, Dostluk, Eğlence, Paylaşım, Msn Nickleri, Msn Sözleri, Msn Avatarları, Ödüllü Yarışmalar, Msn Sözleri, Şiirler, Şarkılar, Moda, Sağlık, Tv, Dizi, Film, Komik, Komik Resimler, Komik Videolar, Haberler, Spor Haberleri ve Güncel Bilgi Paylaşımı gibi konuların kullanıcıları tarafından önceden onay almadan anında yayınlayabildikleri bir forumdur.

Copyright© 2011 - 2013, ForumRenkli.com® Tüm Hakları Saklıdır.


Forum Renkli Alexa Forum Renkli SitemapvBulletin® Version 3.8.7 ile güçlendirilmiştir.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
Inactive Reminders By Realdizayn

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557