PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuşlar


Sayfa : [1] 2

 1. baykuş,kukumav kuşları
 2. Anka Kuşu Hakkında
 3. Anka Kuşu Hakkında
 4. bülbül hakkında bilgi
 5. Muhabbet Kuşları Nasıl Konuşturulur
 6. Muhabbet Kuşları Nelerden Hoşlanır ?
 7. Yavru Muhabbet Kuşuna Nasıl Bakılır
 8. Muhabbet Kuşlarının Çiftleşme Zamanı ?
 9. Muhabbet Kuşlarının Tüy Dökme Mevsimi Ne Zamandır
 10. Muhabbet Kuşlarının Yaşam Süresi
 11. Muhabbet Kuşlarının Hareketleri ve Anlamları
 12. Muhabbet Kuşlarının Cinsiyetini Nasıl Öğrenirilir
 13. Evde muhabbet kuşu beslemek caiz mi?
 14. Muhabbet Kuşlarında İshal Nasıl Tedavi Edilir
 15. Muhabbet Kuşu Mantar Tedavisi
 16. Muhabbet Kuşlarında Ani Ölüm Sebebi Nedir
 17. Muhabbet Kuşlarının Kulakları Nerededir
 18. anne yüreği
 19. Kuşların Yiyecekleri
 20. Kuşların Göçleri
 21. Kuşların Dünyası
 22. Yarasalar
 23. Güvercinlerle Haberleşme
 24. Bayağı çit kuşu (Troglodytes troglodytes)
 25. - Alfabetik Kuş İsimleri.
 26. Ak sırtlı ağaçkakan (Dendrocopos leucotos)
 27. Ortanca ağaçkakan (Dendrocopos medius)
 28. Alaca ağaçkakan (Dendrocopos syriacus)
 29. Kara ağaçkakan (Dryocopus martius)
 30. Yeşil ağaçkakan (Picus viridis)
 31. Bayağı boyunburan (Jynx torquilla)
 32. İbibik (Upupa epops)
 33. Hint gökkuzgunu (Coracias benghalensis)
 34. İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis)
 35. Alaca yalıçapkını (Ceryle rudis)
 36. Küçük ebabil (Apus affinis)
 37. Boz ebabil (Apus pallidus)
 38. Ebabil (Apus apus)
 39. Benekli bağırtlak (Pterocles senegallus)
 40. Küçük kumru (Streptopelia senegalensis)
 41. Üveyik (Streptopelia turtur)
 42. Tahtalı (Columba palumbus)
 43. Kaya güvercini (Columba livia)
 44. Bayağı guguk (Cuculus canorus)
 45. Tepeli guguk (Clamator glandarius)
 46. Orman horozu (Tetrao tetrix)
 47. Ürkeklik (Tetraogallus caspius),
 48. Bayağı bıldırcın (Coturnix coturnix)
 49. Çil keklik (Perdix perdix)
 50. Turaç (Francolinus francolinus)
 51. Kaya kekliği (Alectoris graeca)
 52. Kınalı keklik (Alectoris chukar)
 53. Bayağı sülün (Phasianus colchicus)
 54. Büyük su çulluğu (Gallinago media)
 55. Su çulluğu (Gallinago gallinago)
 56. Küçük su çulluğu (Lymnocryptes minimus)
 57. Dövüşken kuş (Philomachus pugnax)
 58. Sürmeli kum kuşu (Limicola falcinellus)
 59. Çizgili kum kuşu (Calidris melanotos)
 60. Ak sokumlu kumkuşu (Calidris fuscicollis)
 61. Kara karınlı kum kuşu (Calidris alpina)
 62. Kızıl kum kuşu (Calidris ferruginea)
 63. Sarı bacaklı kum kuşu (Calidris temminckii)
 64. Küçük kumkuşu (Calidris minuta)
 65. Ak kum kuşu (Calidris alba)
 66. Büyük kum kuşu (Calidris canutus)
 67. Sürmeli kız kuşu (Vanellus gregarius)
 68. Ak kuyruklu kız kuşu (Vanellus leucurus)
 69. Kızıl ibikli kız kuşu (Vanellus indicus)
 70. Diken kanatlı kız kuşu (Vanellus spinosus)
 71. Gümüş yağmurcun (Pluvialis squatarola),
 72. Altın yağmurcun (Pluvialis apricaria)
 73. Amerika altın yağmurcunu (Pluvialis dominica)
 74. Küçük altın yağmurcun (Pluvialis fulva)
 75. Dağ cılıbıtı (Charadrius morinellus)
 76. Doğu cılıbıtı (Charadrius asiaticus),
 77. Büyük cılıbıt (Charadrius leschenaultii)
 78. Moğol cılıbıtı (Charadrius mongolus)
 79. Akça cılıbıt (Charadrius alexandrinus)
 80. Kolyeli büyük yağmurcunu (Charadrius hiaticula),
 81. Halkalı küçük cılıbıt (Charadrius dubius)
 82. Karakanatlı bataklıkkırlangıcı (Glareola nordmanni)
 83. Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola)
 84. Çöl koşarı (Cursorius cursor)
 85. Bayağı kocagöz (Burhinus oedicnemus)
 86. Bayağı kılıçgaga (Recurvirostra avosetta)
 87. Bayağı uzunbacak (Himantopus himantopus)
 88. Bayağı poyraz kuşu (Haematopus ostralegus)
 89. Toy (Otis tarda)
 90. Hubara (Chlamydotis undulata)
 91. Mezgeldek (Tetrax tetrax)
 92. Telli turna (Anthropoides virgo)
 93. Ak turna (Grus leucogeranus)
 94. Bayağı turna (Grus grus)
 95. Sakarmeke (Fulica atra)
 96. Sazhorozu (Porphyrio porphyrio)
 97. Saztavuğu (Gallinula chloropus)
 98. Bıldırcın kılavuzu (Crex crex)
 99. Küçük sutavuğu (Porzana pusilla)
 100. Bataklık sutavuğu (Porzana parva)
 101. Benekli sutavuğu (Porzana porzana)
 102. Su kılavuzu (Rallus aquaticus)
 103. Dikkuyruk (Oxyura leucocephala)
 104. Kara başlı dikkuyruk (Oxyura jamaicensis)
 105. Büyük tarakdiş (Mergus merganser)
 106. Tarakdiş (Mergus serrator)
 107. Sütlabi (Mergus albellus)
 108. Altıngöz (Bucephala clangula)
 109. Kadife ördek (Melanitta fusca)
 110. Bayağı kara ördek (Melanitta nigra)
 111. Telkuyruk (Clangula hyemalis)
 112. Pufla kazı (Somateria mollissima)
 113. Karabaş patka (Aythya marila)
 114. Tepeli patka (Aythya fuligula)
 115. Pasbaş patka (Aythya nyroca)
 116. Elmabaş patka (Aythya ferina)
 117. Macar ördeği (Netta rufina)
 118. Yaz ördeği (Marmaronetta angustirostris)
 119. Bayağı kaşıkgaga (Anas clypeata)
 120. Çıkrıkçın (Anas querquedula)
 121. Büyük çamurcun (Anas falcata)
 122. Kılkuyruk (Anas acuta)
 123. Yeşilbaş (Anas platyrhynchos)
 124. Çamurcun (Anas crecca)
 125. Boz ördek (Anas strepera)
 126. Fiyu (Anas penelope)
 127. Suna (Tadorna tadorna)
 128. Angut (Tadorna ferruginea)
 129. Mısır kazı (Alopochen aegyptiacus)
 130. Kanada kazı (Branta canadensis)
 131. Sibirya kazı (Branta ruficollis)
 132. Yosun kazı (Branta bernicla)
 133. Ak yanaklı kaz (Branta leucopsis),
 134. Boz kaz (Anser anser)
 135. Küçük sakarca kazı (Anser erythropus)
 136. Sakarca kazı (Anser albifrons)
 137. Tarla kazı (Anser fabalis)
 138. Sessiz kuğu (Cygnus olor)
 139. Ötücü kuğu (Cygnus cygnus)
 140. Küçük kuğu (Cygnus columbianus)
 141. Küçük flamingo (Phoenicopterus minor)
 142. Büyük flamingo (Phoenicopterus ruber)
 143. Bayağı kaşıkçı (Platalea leucorodia)
 144. Kelaynak (Geronticus eremita)
 145. Bayağı aynak
 146. Ak leylek (Ciconia ciconia)
 147. Karaleylek (Ciconia nigra)
 148. Sarı gagalı leylek (Mycteria ibis)
 149. Yeşil sırtlı balıkçıl (Butorides striata)
 150. Erguvani balıkçıl (Ardea purpurea)
 151. Gri balıkçıl (Ardea cinerea)
 152. Büyük ak balıkçıl (Ardea alba)
 153. Küçük ak balıkçıl (Egretta garzetta)
 154. Sığır balıkçılı (Bubulcus ibis)
 155. Alaca balıkçılı (Ardeola ralloides)
 156. Gece balıkçılı (Nycticorax nycticorax)
 157. Küçük balaban (Ixobrychus minutus)
 158. Bayağı balaban (Botaurus stellaris)
 159. Tepeli pelikan (Pelecanus crispus)
 160. Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus)
 161. Yılanboyun (Anhinga melanogaster)
 162. Küçük karabatak (Phalacrocorax pygmaeus)
 163. Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis)
 164. Büyük karabatak (Phalacrocorax carbo)
 165. Sümsük kuşu (Morus bassanus)
 166. Kara boyunlu batağan (Podiceps nigricollis)
 167. Bahri (Podiceps cristatus)
 168. Kulaklı batağan (Podiceps auritus)
 169. Kızıl boyunlu batağan (Podiceps grisegena)
 170. Küçük batağan (Tachybaptus ruficollis)
 171. Buz dalgıcı (Gavia immer)
 172. Kara gerdanlı dalgıç (Gavia arctica)
 173. Kızıl gerdanlı dalgıç (Gavia stellata)
 174. Fırtına kuşu (Hydrobates pelagicus)
 175. Boz yelkovan (Calonectris diomedea)
 176. Yelkovan (Puffinus yelkouan)
 177. Ala doğan (Falco vespertinus)
 178. Bayağı kerkenez (Falco tinnunculus)
 179. Delice doğan (Falco pelegrinoides)
 180. Bayağı doğan (Falco peregrinus)
 181. Kızıl enseli doğan (Falco pelegrinoides)
 182. Küçük kerkenez (Falco naumanni)
 183. Ada doğanı (Falco eleonorae)
 184. Gri doğan (Falco concolor)
 185. Bıyıklı doğan (Falco biarmicus)
 186. Boz doğan (Falco columbarius)
 187. Ulu doğan (Falco cherrug)
 188. Balık kartalı (Pandion haliaetus)
 189. Küçük kartal (Aquila pennatus)
 190. Tavşancıl (Aquila fasciatus)
 191. Kaya kartalı (Aquila chrysaetos)
 192. Şah kartal (Aquila heliaca)
 193. Bozkır kartalı (Aquila nipalensis)
 194. Büyük orman kartalı (Aquila clanga)
 195. Küçük orman kartalı (Aquila pomarina)
 196. Paçalı şahin (Buteo lagopus)
 197. Kızıl şahin (Buteo rufinus)
 198. Bayağı şahin (Buteo buteo)
 199. Bayağı atmaca (Accipiter nisus)
 200. Çakır kuşu (Accipiter gentilis)
 201. Çayır tuygunu (Circus pygargus)
 202. Bozkır tuygunu (Circus macrourus)
 203. Gökçe tuygun (Circus cyaneus)
 204. Saz tuygunu (Circus aeruginosus)
 205. Yılan kartalı (Circaetus gallicus)
 206. Kara akbaba (Aegypius monachus)
 207. Kızıl akbaba (Gyps fulvus)
 208. Mısır akbabası (Neopron percnopterus)
 209. Kara kuş (Gypaetus barbatus)
 210. Ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla)
 211. Kara çaylak (Milvus migrans)
 212. Ak çaylak (Elanus caeruleus)
 213. Tepeli arı şahini (Pernis ptilorhynchus)
 214. Bayağı arı şahini (Pernis apivorus)
 215. Bayağı peçeli baykuş (Tyto alba)
 216. Paçalı baykuş (Aegolius funereus)
 217. Kır baykuşu (Asio flammeus)
 218. Çizgili ishak kuşu (Otus brucei)
 219. Alaca baykuş (Strix aluco)
 220. Kukumav (Athene noctua)
 221. Balık baykuşu (Bubo zeylonensis)
 222. Bayağı puhu (Bubo bubo)
 223. İshakkuşu (Otus scops)
 224. Dikkuyruklu ötleğen (Prinia gracilis)
 225. Taş bülbülü (Irania gutturalis)
 226. Büyük kızılca kuyrukkakan (Oenanthe moesta)
 227. Ak tepeli kara kuyrukkakan (Oenanthe leucopyga)
 228. Kara sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe lugens)
 229. Kızılca kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymna)
 230. Ak sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe finschii)
 231. Çöl kuyrukkakanı (Oenanthe deserti)
 232. Kara kulaklı kuyrukkakan (Oenanthe hispanica)
 233. Alaca kuyrukkakan (Oenanthe pleschanka)
 234. Bayağı kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe)
 235. Boz kuyrukkakan (Oenanthe isabellina)
 236. Kızılkuyruk
 237. Kara kızılkuyruk (Phoenicurus ochruros)
 238. Gökgerdan (Luscinia svecica)
 239. Bülbül (Luscinia megarhynchos)
 240. Ardıç bülbülü (Luscinia luscinia)
 241. Kızılgerdan (Erithacus rubecula)
 242. Taş kuşu (Saxicola torquata)
 243. Çayır taşçalanı (Saxicola rubetra)
 244. Kara sinekkapan
 245. Halkalı sinekkapan (Ficedula albicollis)
 246. Alaca sinekkapan (Ficedula semitorquata)
 247. Küçük sinekkapan (Ficedula parva)
 248. Benekli sinekkapan (Muscicapa striata)
 249. Pas renkli çalı kızılgerdanı (Cercotrichas galactotes)
 250. Bataklık kamışçını (Locustella luscinioides)