PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Balıklar


 1. Ucuz Akvaryum Yapımı
 2. TRANÇA (Pagrus ehrenbergi)
 3. SARIKUYRUK (Seriola dumerili)
 4. SİNAĞRİT (Dentex dentex)
 5. SİVRİBURUN KARAGÖZ (Diplodus puntazzo)
 6. SİYAH SAZAN (Mylophaıyngodan piceus)
 7. SOMON (Salmo salar)
 8. SUDAK (Stizostedion fucioperca)
 9. TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna)
 10. TAŞALTI BALIĞI (Cottus gobio)
 11. TAŞISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia)
 12. TATLISU KEFALI (Leuciscus cephalus)
 13. TATLISU KOLYOZ BALIĞI (Chalcalbumııs chalcoides)
 14. TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs)
 15. TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi)
 16. TEKIR (Mullus surmuletus)
 17. TİRSİ (Alosa fallax)
 18. TRAKONYA (Trachinus draco)
 19. TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus cemua)
 20. TURNA BALIĞI (Esox lucius)
 21. USKUMRU (Scomber scombrus)
 22. ÜZGÜN (Callionymus lyra)
 23. YILAN BALIĞI (Anguilla anguilla)
 24. ZARGANA (Belone belone)
 25. ZURNA BALIĞI (Scomberesox saurus)
 26. UÇAN BALIK (Exocoetus vofitans)
 27. YAZILI HANİ (Serranus scriba)
 28. VATOZ (Raja clavata)
 29. KOLYOZ (Scomber japonicus)
 30. Yalancı zarganalar (paralepıdıdae)
 31. Aslan balığı (Pterois)
 32. HOROZBİNA (Parablennius gattorugine)
 33. KADİFE BALIĞI (Tınca tinca)
 34. YAYIN (Silunıs glarıis)
 35. Zebra Balığı (Cichlasoma nigrofasciatum
 36. TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus)
 37. SARIAĞIZ (Argyrosomus regius)
 38. SARDALYA (Sardine pilchardus)
 39. RİNA (Dasyatis pastmaca)
 40. PULLU SAZAN (Cyprinus carpio)
 41. PİSİ (Pleuronectes platessa)
 42. LAPAZ BALIĞI (Chromis chromis)2
 43. PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma cretense)
 44. PALAMUT/TORİK (Sarda sarda)
 45. OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella)
 46. ORKİNOS (Thunnus thynnus)
 47. ORFOZ (Epinephelus guaza)
 48. ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus)
 49. NOKTALI İNCİBALIĞI (Albumus bıpunctatus)
 50. MÜREN (Murenea helena)
 51. MİNİ İNCİ BALIĞI (Phoxinus phoxinus)
 52. MİNAKOP (Umbma cirrosa)
 53. MIĞRI (Conger conger)
 54. MEZGİT (Merlarıgius euxmus)
 55. MERCAN (Pagellus erythnnus)
 56. MELANURYA (Oblade melarıura)
 57. MAZAK (Trigloporus lastoviza)
 58. MAVİ-KEFAL (Chelon labrosus)
 59. MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor)
 60. LÜFER (Pomatomus saltator)
 61. LİPSOZ (Scorpaena scrofa)
 62. LEVREK (Dicentrarhus labrax)
 63. LERKİT BALIĞI (Rutilus frisu)
 64. LEKELİ MERCAN (Pagellus bogaraveo)
 65. LAHOZ/GİRİDA (Epinephelus aeneus)
 66. KURBAĞA BALIĞI (Uranoscopus scaber)
 67. KUPES (Boops boops)
 68. KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus)
 69. KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman)
 70. KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger)
 71. KOCAAĞlZ (Aspius aspius)
 72. KIZILKANAT (Scardinius eıythrophthalmus)
 73. KIZILGÖZ (Rutilus mtilus)
 74. Kırmızı havuzbalığı
 75. KIRMA MERCAN (Pagellus aceme)
 76. KIRLANGIÇ (Trigüa lucema)
 77. KIKLA LAPİN (Labrus berggylta)
 78. KELER (Squatina sguatina)
 79. KEDİ BALIĞI (Scyliorhinus canicula)
 80. KAYIŞ BALIĞI (Ophidion barbatum)
 81. KARAGÖZ (Diplodus vulgaris)
 82. KANATLI KIRLANGIÇ (Cephalacanthus volitans)
 83. KALKAN (Psetta maxima)
 84. KAĞIT BALIĞI (Trachipetnıs trachypetrus)
 85. KABABURUN (Chondrostoma nasus)
 86. İZMARİT (Maena smans)
 87. İSTRONGİLOS (Spicara smaris)
 88. İSTAVRİT (Trachurus trachurus)
 89. İSPARİ İSPAROZ (Diplodus annıüaris)
 90. İSKORPİT (Scorpaena porcus)
 91. ISKARMOZ (Sphyraena sphyraena)
 92. İNCİ BALIĞI (Albunus albunius)
 93. HOROZBİNA (Blennius fluviatilis)
 94. HAVUZ BALIĞI (Can-asius carrasius)
 95. HASKEFAL (Mugu cephalus)
 96. HAMSI (Engraulis encrasicolus)
 97. GÜNEŞ (Coris julis)
 98. GÜMÜŞ SAZAN (Hypophtalmichthys molitmc)
 99. GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI (Carassius auratus gibelio)
 100. GÜMÜŞ (Atherma boyeri)
 101. GÖRDEK (Ruülus rubilio)
 102. GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris)
 103. GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Salmo gairdneri)
 104. GELİNCİK (Gaidropsanıs mediterraneus)
 105. GAMBUSYA (Gambusia affims)
 106. FENER (Lophius piscatorius)
 107. FANGRİ MERCAN (Sparus pagrus)
 108. ÇAÇA (Sprattus sprattus)
 109. EŞKİNA (Scıana umbra)
 110. ELEKTRİK BALIĞl (Torpedo marmorata)
 111. EGREZ BALIĞI (Vimba vmıba)
 112. DÜLGER (Zeus faber)
 113. DİL BALIĞI (Amogtossus latema)
 114. DİKENLİ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum)
 115. DİKENLİ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa cuculus)
 116. DİKENCE (Gasterosteus aculeatus)
 117. DERE PİSİSİ (Pleeuronectes Besus)
 118. DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio)
 119. DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario)
 120. DENİZ ALASI (Salmo trutta Iabrax)
 121. DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrosügma)
 122. ÇİZGİLİ ORKİNOS (Katsowonus pelamis)
 123. ÇİZGİLİ MERCAN (Uthognathus mormynıs)
 124. ÇİTARİ (Boops salpa)
 125. ÇİPURA (Spanıs aurata)
 126. ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama)
 127. ÇAMUKA (Atherina hepsetus)
 128. CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus)
 129. BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri)
 130. BODUR YAYIN (lctalurus melas)
 131. BERLAM (Merluccius merluccius)
 132. Çöpçü Balıkları
 133. American Tetraları (Characidae) - Kardinal Neon (Paracheirodon axelrodi)
 134. Amerikan Tetraları (Characidae) - Kırmızı Tetra (Hyphessobrycon erythrostigma)
 135. Amerikan Tetraları (Characidae) - Siyah Neon (Hyphessobrycon herbertaxelrodi)
 136. American Tetraları (Characidae) - Neon (Paracheirodon innesi)
 137. American Tetraları (Characidae) - Red Nose Tetra (Hemigrammus bleheri)
 138. çamuka
 139. Camgöz köpekbalığı
 140. Büyükbaş kayabalığı
 141. Bodur yayın
 142. Bıyıklı balık
 143. Berlam
 144. Berber balığı
 145. Barbunya
 146. Bakalyaro
 147. Aynalı sazan
 148. Ay balığı
 149. Ankara çamurbalığı
 150. Akya
 151. Afangus
 152. Acıbalık
 153. Deniz Balıkları
 154. Balık Türleri [ A'dan Z'ye ]
 155. Dövmeli Balıklar
 156. Balinaların Aşk Dansı
 157. Köpek Balığının Görünmezlik Numarası
 158. Yunus Cichlid
 159. Japon Balığı ve Bakımı
 160. Balık Seçimi ve Uyumlu Balıklar
 161. Balık Bakımı ve Sağlığı