PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hukuk


Sayfa : [1] 2

 1. Anlaşmalı Boşanma Yargıtay Kararları
 2. Soyadı Nizamnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
 3. Ad Soyad Değiştirme Dava Süresi Yetkili Mahkeme Gerekli Belgeler
 4. Adın değiştirilmesi
 5. Borçlar Hukukunda Geçerli İlkeler
 6. Sürekli Avukatlık Hizmetleri Sözleşmesi
 7. Kira Sözleşmesi Örneği
 8. Boşanma Davası Nasıl Açılıyor?
 9. Anlaşmalı Boşanma İçin Dilekçe Örneği
 10. bilgisi olan varmı acaba
 11. Kesin Hüküm Nedir ?
 12. Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davalarında Zamanaşımı
 13. Tutanak Nedir? Tutanak Nasıl Yazılır?
 14. Evlenirken Herhangi Bir Mal Rejimini Seçme Zorunluluğu Var Mıdır?
 15. İş Kanununda Aylık-Haftalık Çalışma Saati Ne Kadardır? Nasıl Hesaplanır?
 16. Nafaka Nedir ve Çeşitleri Nelerdir? Kanunda Nafaka Hükümleri
 17. Boşanma Davasında Bir Taraf Boşanmak İstemezse
 18. İş Mahkemesine Nasıl Dava Açabilirim?
 19. Tehdit Suçunun Maddi Ve Manevi Unsurları Nelerdir?
 20. Boşanma Davasında Bilirkişi Raporu
 21. Adli Sicil Kaydı Nasıl Sildirilir?
 22. Boşanmada Mal Paylaşımı Şirket Hisseleri
 23. Hakkınızda açılmış dava var mı? Bir SMS ile uyap'tan öğrenin
 24. TÜTÜN YASASI...Veto
 25. Rtük yasasında değişiklik
 26. Telekom'un özelleştirilmesi yasası...
 27. Bankalar kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun
 28. Ekonomik ve sosyal konseyin kuruluşu, çalışma esas ve yöntemleri hakkında kanun
 29. şeker kanunu
 30. Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu
 31. Elektrik piyasası kanunu
 32. şartla salıverilme yasası
 33. şartla salıverilme yasası
 34. 4588 sayılı Yetki Yasası...
 35. Avrupa birliği genel sekreterliği kuruluş yasası
 36. Öğrenci Affı..
 37. Kira artışına sınırlama
 38. Kıyak emeklilik
 39. Tahkim yasası...
 40. Yap-işlet-devret modeline ilişkin yasadaki değişiklik...
 41. Danıştay ve idari yargılama usulü yasalarındaki değişiklik...
 42. Bankalar kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun
 43. ''deprem vergisi''
 44. Bedelli askerlik
 45. Basın affı
 46. Af yasası (veto)
 47. Pişmanlık Yasası
 48. 4447Sayılı yasa(işsizlik sigortası)
 49. Uluslararası tahkim yasal düzenlemeler
 50. Siyasi partiler yasası'nda değişiklik...(4445 sayılı yasa - 12 ağustos 1999)
 51. Bankalar kanunu
 52. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ... DGM'lere ilişkin 143. madde değişikliği.
 53. 4234 sayılı yasa (Kıyak emeklilik)
 54. Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine
 55. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlar Hakkında Kanun
 56. Siyasi partilerin tekrar açılması
 57. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
 58. Cedaw
 59. Halkoyuna sunulması hakkında kanun
 60. Siyasi partilerin feshine dair kanun
 61. Varlık vergisi hakkında kanun
 62. Mustafa Kemal Atatürk ve Hukuk
 63. Türk Bayrağı Kanunu
 64. İş Hukuku Tanımı ve Genel Bilgiler
 65. Borcun İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi
 66. Miras kalan evin tapusu nasıl alınacak?
 67. Mail-Msn Hacklemenin Hukuki Sonuçları
 68. Mirasin Kazanılması
 69. Türkiye´ye Cep Telefonu Getirecek Yolculara Yönelik Uygulama
 70. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
 71. Ailenin korunmasına dair kanunun uygulanması hakkında yönetmelik
 72. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
 73. İnternette Ve E-Alışverişte Tüketicinin Korunması
 74. İnternetten Alışveriş Yaptığınızda Sahip Olduğunuz Haklar
 75. Evlat edinme hakkında genel bilgi
 76. Gazi Hakları
 77. Nişanlıya, sevgiliye tazminat isteme hakkı
 78. Apartman Girişine Bisiklet Koymak
 79. Şehit Hakları
 80. Apartmanda Uyulması Gereken Kurallar
 81. Türk Ceza Kanunu
 82. Önemli bilgi..Telefon hattı aboneliği
 83. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ KAç Lira Öğrenin
 84. Avrupa insan hakları sözleşmesi v e Türkiye
 85. İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1)
 86. Avrupa’daki türk çocuklarinin insan haklari sorunlari
 87. İstinaf
 88. FRANSIZ CEZA MUHAKEMESi HUKUKUNDA iSTiNAF
 89. Avusturya ceza muhakemesinde istinaf
 90. 7 nisan 1925 tarihli (eski) nöşatel medenî usul kanununun “istinaf”a ilişkin hükümler
 91. Alman medenî usul kanunu 3. Kitap
 92. Italyan ceza usul kanununun istinafa ilişkin hükümleri
 93. Avusturya mevzuati
 94. çikar amaçli suç örgütleriyle mücadele kanunu üzerine bir değerlendirme
 95. YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA ve İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ
 96. çikar amaçli suç örğütleriyle mücadele kanunu kapsaminda iletişimin dinlenmesi
 97. UYGULAMADA YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA ve İFADE ALMA
 98. ORGANİZE SUÇLAR ve BU SUÇLARDA MAĞDURUN HAKLARI ve TANIKLARIN KORUNMASI
 99. İÇ HUKUKTA ve AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE YAKALAMA ve GÖZALTINA ALMA
 100. KARAPARA, KARAPARANIN AKLANMASI SUÇU ve BU KONUDA YÜRÜTÜLEN İNCELEMELER
 101. Adalet teşkilâtinda ek emeklilik sistemi
 102. Hukuk eğitiminde kalite
 103. Yargi bağimsizliği sorunu
 104. Neden adlî polis kurulmalidir?
 105. ÖZGÜR ve MODERN KİTLE İLETİŞİME DEMOKRASİ ve HUKUK PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ
 106. METİL ALKOL (METANOL) ZEHİRLENMESİ ve HUKUKSAL BOYUTU
 107. OLAY YERİ İNCELEMESİ ve OTOPSİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİ
 108. Türk ceza kanununda uyuşturucu madde temin suçlari
 109. Soybağinin yargisal düzeltimi
 110. 2821 SAYILI SENDİKALAR YASASINA GÖRE İŞVERENİN İŞÇİNİN İŞE GİRİŞ ve ÇIKIŞINI BİLDİR
 111. Dna incelenmesinin hukuk alanindaki işlevi
 112. 2918 SAYILI KANUNUN SULH CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN MADDELERİ ve 4550 SAYILI
 113. SUÇLA İLGİLİ EŞYANIN (TCK m. 36/1) MÜSADERESİNDE MAHKÛMİYET ŞARTININ DEĞERLENDİRİLME
 114. 4483 SAYILI MEMURLAR ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANU
 115. KENTLEŞME ve SUÇ
 116. Vergi usul kanununun 367’nci maddesinde düzenlenen vergi kaçakçiliği suçunda kovuştur
 117. Vergi kaçakçiliği suçunun faili
 118. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN ve ÖZEL YASALARDAKİ PARA CEZALARININ 3506 SAYILI YASA
 119. Olağanüstü hâl rejimlerinde yargi denetimi
 120. Karapara aklama suçu ve unsurlari
 121. çocuklarin velâyetine ilişkin kararlarin taninmasi ve tenfizi ile çocuklarin velâyeti
 122. CEZALARIN İNFAZI SÜRECİNDE TUTUKLU ve HÜKÜMLÜLERİN DIŞ DÜNYA İLE OLAN İLİŞKİLERİ
 123. Aile ombudsmanliği hakkinda avrupa konseyi no. R (98) 1 sayili tavsiye karari
 124. çağdaş fransiz yargi sistemi
 125. Evlât edinmeye izin davalari
 126. Ceza muhukamesi hukukunda tanikliktan çekinme hakki
 127. 4369 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VERGİ SUÇ ve CEZALARI
 128. Insider trading suçu
 129. Tahkim süresi ile ilgili iki yargitay karari üzerine bir inceleme
 130. İNSAN HAKLARI ve HASTA HAKLARI BAĞLAMINDA ÖTENAZİ
 131. Adlî denetim, tutuklamayi önleyici ve giderici tedbirler
 132. Ceza hukukunda tibbi bilirkişiliğin önemi
 133. Haksiz tahrik altinda işlenen suçlara heyecan durumlarinin etkisi
 134. DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE UYUŞTURUCU MADDE SORUNU
 135. Avrupa insan haklari sözleşmesinde bireysel başvuru hakkinin etkin kullanilmasi
 136. Türk ceza hukukunda müteselsil suç kavrami ve uygulamasi
 137. Avrupa birliği adalet ve içişleri politikasi ve türkiye
 138. Vekil veya temsilciler tarafindan keşide edilen karşiliksiz çeklerde cezaî sorumluluk
 139. Para cezalarinin hesaplanmasinda 4421 sayili kanun ile kabul edilen yeniden
 140. Karapara aklama suçu
 141. Vergi usul yasasinda defter belge ibraz etmemek suçu
 142. Konkordatonun tasdiki şartlari ve usule ilişkin hükümleri
 143. Kişilik ve suç haksiz tahrik altinda işlenen suçlarda failin kişiliğinin önemi
 144. Evlâtlik bağinin sona ermesi: Yokluk, butlan ve iptal davalari
 145. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargilanmasi hakkinda kanun üzerine bir incelem
 146. Kapali cezaevinde barindirilan tutuklu gençlerle psikolojik belirti tarama (scl - 90)
 147. Aihm ekinci ve tanribilir kararlari
 148. Kuramda ve uygulamada idarenin tehlike ilkesi uyarinca sorumluluğu
 149. Uluslar arasi özel hukuk ve fikrî-sinaî haklar
 150. Idarî yargi düzeninde itiraz ve temyiz mercileri arasinda bağlanti sorunu
 151. Mülkiyetin devri amacini güden sözleşmelerden “satim sözleşmesi”ne yönelik bir analiz
 152. F tipi cezaevleri ve ölüm orucuna müdahale
 153. Türkiye’de telefonlarin gizlice dinlenmesi
 154. Hollanda aile hukukunda evlilik ile ilgili yeni gelişmeler
 155. Ceza hukukunda memur
 156. Olay yeri incelemesi ve otopsi
 157. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi
 158. 5199 No.lu Hayvanları Koruma Kanunu
 159. Bankamatik ve ATM Şifresi Çalmak Kolaylaştı Yeni Yöntem
 160. İş Kazası Durumunda Haklarımız ve Yapılması Gerekenler
 161. Ne Zaman Emekli Olabilirim ? , Nasıl Emekli Olabilirim ?
 162. Kıdem Tazminatı Hakkında Bilgi
 163. İşten Çıkartılma Durumunda Yapılması Gerekenler
 164. Sigortalı Mıyım, Sicil Numaram Nedir ?
 165. Netten Brüte Ücretimi Nasıl Hesaplarım ?
 166. İcra Takip Yolları
 167. Boşanma Davası İle İlgili Merak Ettikleriniz
 168. Nafaka İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 169. ödeme tablosu değişiklik ücreti” adı altında aldığı paranın iadesi örnek karar
 170. YouTube'a şok karar
 171. “Haberal” teklifi yasalaştı
 172. Milli Eğitim'in 19 Mayıs kararına durdurma
 173. e-ticarette 'isimsiz' mesaja ceza
 174. İstanbul Barosu'ndan TSK'ya cevap
 175. Mahkemeden ÖSYM’ye “hakkaniyetli ol” kararı
 176. Çocuk Pornosu İzlemek Yasalmış
 177. İşte AİHM süzgeci kanun tasarısı
 178. Anayasa Mahkemesi'nden 4+4+4 kararı
 179. Yargıtay, baz istasyonlarının şehir dışına çıkarılmasına karar verdi
 180. Yeni Borçlar Kanunu’ndaki Değişiklikler
 181. Sanalda müzik, film, kitap paylaşmaya ceza
 182. Siber Suçlar
 183. anayasa hukuku test ve cevapları
 184. temel hukuk tes ve cevapları
 185. medeni hukuk test ve çözümler
 186. Kira Hukuku.
 187. Arsa Ofisi Kanunu.
 188. Tutuklulara Uygulanacak Asgari Kurallar.
 189. Şikayet ve Dilekçe Hakkı.
 190. Nüfus Cüzdanları ile İlgili.
 191. Vatandaşlık İşlemleri ile İlgili Sorular ve Cevaplar.
 192. Milletlerarası Tahkim.
 193. Hekimlerin Hukukî Sorumluluğu.
 194. Elektronik İmza Ve İmzalama Usulü.
 195. İnternette Ve E-Alışverişte Tüketicinin Korunması.
 196. Rekabet Hukuku.
 197. Evliliğin Genel Hükümleri.
 198. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
 199. Miras Hukuku.
 200. Hukuk Notları.
 201. Osmanlı Devleti’nde Hukuk.
 202. Tüketici Hakları.
 203. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi.
 204. Mal rejimi - Mal paylaşımı.
 205. Öğrenci Hakları.
 206. Basın Hukuku.
 207. Eşya Hukuku.
 208. İcra Hukuku.
 209. İş Kazası Durumunda Haklarımız ve Yapılması Gerekenler.
 210. Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasi Hakkı.
 211. Adli Personel Ile Devlet Davalarini Takip Edenlere Yol Gideri Ve Tazminat Verilmesi I
 212. İnsan Hakları Kurum ve Kuruluşları.
 213. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti.
 214. 11/03/1986 Tarihli ve 3267 Sayılı Kanunun Gecici Maddesi.
 215. 17/03/1982 Tarihli ve 2638 Sayılı Kanunun Gecici Maddesi.
 216. Geçici Hükümler.
 217. Diğer Kanunlarda Yapılan Yollamalar.
 218. Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı.
 219. Tutukluların Yükümlülükleri.
 220. Tutukluların Hakları.
 221. Ölüm Olayından Sonra Yapılan İşlemler.
 222. Yeni Trafik Kanunu Hakkındaki Bilgilendirme.
 223. Türkiye'de İnsan Hakları Alanında Anayasal,Yasal Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme.
 224. Tüketicinin Korunması Kanunu ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik.
 225. Meşru Düzen Biçimleri: Teamül ve Hukuk.
 226. Düşük Sicil Notu.
 227. Denetim Reklâm Malî Hükümler ve Ücretler.
 228. Sürücü Belgesinin Geri Alınmasına İtiraz Merciinin Tespiti Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi.
 229. Özel Öğretim Kurumları Kanunu.
 230. Taşıyıcı Annelik Ve Getirdiği Hukuki Sorunlar.
 231. Kişisel Durum Sicili.
 232. Çocuk Kaçırma,Çocuğun İadesi Yargıtay Kararları.
 233. Nafakanın Arttırılması/Azaltılması/Kaldırılması Yargıtay Kararları.
 234. Maddi - Manevi Tazminat Yargıtay Kararları.
 235. Anlaşmalı Boşanma Yargıtay Kararları.
 236. Cesedi Bulunamayan Kişi.
 237. Doğum Kütüğünde Değişiklikler.
 238. Boşanma Davası ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları.
 239. "Kızlık Soyadı" Anayasa Mahkemesi'nde.
 240. Evlat Edinme Şartları.
 241. Koordinasyon Kurulu.
 242. Aihm Ye Nasıl Başvurulur ?
 243. Din ya da İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Kaldırılması Bildir.
 244. Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesi.
 245. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme.
 246. Avrupa Insan Haklari Sözleşmesi.
 247. Avrupa Birliği Hukuku Kaynakları.
 248. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler.
 249. Uzman Jandarma Kanunu.
 250. Kadın Hakları, Kadın Hakları Nelerdir, Kadın Hakları Yasası, Kadın Hakları Hakkında.